Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Revinty Ellipta (fluticasone furoate / vilanterol trifenatate) – áletranir - R03AK10

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsRevinty Ellipta
ATC-kóðiR03AK10
Efnifluticasone furoate / vilanterol trifenatate
FramleiðandiGlaxo Group Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA (AÐEINS PAKKNINGAR MEÐ STÖKUM EININGUM & FJÖLPAKKNINGAR)

92/22 míkróg

1.HEITI LYFS

Revinty Ellipta 92 míkróg/22 míkróg innöndunarduft, afmældir skammtar flútíkasónfúróat/vílanteról

2.VIRK(T) EFNI

Hver skammtur gefur 92 míkróg af flútíkasónfúróati og 22 míkróg af vílanteróli (sem trífenatat).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig laktósa og magnesíumsterat.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Innöndunarduft, afmældir skammtar. 14 skammtar

30 skammtar

3 x 30 skammtar

1 innöndunartæki með 14 skömmtum

1 innöndunartæki með 30 skömmtum

Fjölpakkning: 90 skammtar (3 pakkningar með 30)

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til innöndunar, EINU SINNI Á DAG

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNI NG

Fyrnist

Geymsluþol eftir að notkun er hafin: 6 vikur.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Bretland.

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/929/001

EU/1/14/929/002

EU/1/14/929/003

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEINI NGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

revinty ellipta 92:22

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Ápakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA (AÐEINS PAKKNINGAR MEÐ STÖKUM EININGUM & FJÖLPAKKNINGAR)

184/22 míkróg

1. HEITI LYFS

Revinty Ellipta 184 míkróg/22 míkróg innöndunarduft, afmældir skammtar flútíkasónfúróat/vílanteról

2. VIRK(T) EFNI

Hver skammtur gefur 184 míkróg af flútíkasónfúróati og 22 míkróg af vílanteróli (sem trífenatat).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig laktósa og magnesíumsterat.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Innöndunarduft, afmældir skammtar. 14 skammtar

30 skammtar

3 x 30 skammtar

1 innöndunartæki með 14 skömmtum

1 innöndunartæki með 30 skömmtum

Fjölpakkning: 90 skammtar (3 pakkningar með 30)

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til innöndunar, EINU SINNI Á DAG

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNI NG

Fyrnist

Geymsluþol eftir að notkun er hafin: 6 vikur.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Bretland.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/929/004

EU/1/14/929/005

EU/1/14/929/006

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEINI NGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

revinty ellipta 184:22

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Ápakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM MILLIASKJA (ÁN "BLUE BOX" - AÐEINS FJÖLPAKKNINGAR) 92/22 míkróg

1. HEITI LYFS

Revinty Ellipta 92 míkróg/22 míkróg innöndunarduft, afmældir skammtar flútíkasónfúróat/vílanteról

2. VIRK(T) EFNI

Hver skammtur gefur 92 míkróg af flútíkasónfúróati og 22 míkróg af vílanteróli (sem trífenatat).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig laktósa og magnesíumsterat.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 skammtar

1 innöndunartæki með 30 skömmtum

Hluti af fjölpakkningu, ekki til sölu einn sér.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til innöndunar, EINU SINNI Á DAG

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNI NG

Fyrnist

Geymsluþol eftir að notkun er hafin: 6 vikur.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Bretland.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/929/003

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEINI NGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

revinty ellipta 92:22

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM MILLIASKJA (ÁN "BLUE BOX" - AÐEINS FJÖLPAKKNINGAR) 184/22 míkróg

1. HEITI LYFS

Revinty Ellipta 184 míkróg/22 míkróg innöndunarduft, afmældir skammtar flútíkasónfúróat/vílanteról

2. VIRK(T) EFNI

Hver skammtur gefur 184 míkróg af flútíkasónfúróati og 22 míkróg af vílanteróli (sem trífenatat).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig laktósa og magnesíumsterat.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 skammtar

1 innöndunartæki með 30 skömmtum

Hluti af fjölpakkningu, ekki til sölu einn sér.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til innöndunar, EINU SINNI Á DAG

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNI NG

Fyrnist

Geymsluþol eftir að notkun er hafin: 6 vikur.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Bretland.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/929/006

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEINI NGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

revinty ellipta 184/22 míkróg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM MIÐI Á BAKKA

92/22 míkróg

1. HEITI LYFS

Revinty Ellipta 92 míkróg/22 míkróg innöndunarduft, afmældir skammtar

flútíkasónfúróat/vílanteról

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

GSK logo

Glaxo Group Limited

3.FYRNINGARDAGSETNI NG

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Ekki opna fyrr en þú ert tilbúin/n til að anda inn.

Geymsluþol eftir að notkun er hafin: 6 vikur.

14 skammtar

30 skammtar

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM MIÐI Á BAKKA

184/22 míkróg

1. HEITI LYFS

Revinty Ellipta 184 míkróg/22 míkróg innöndunarduft, afmældir skammtar

flútíkasónfúróat/vílanteról

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

GSK logo

Glaxo Group Limited

3. FYRNINGARDAGSETNI NG

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Ekki opna fyrr en þú ert tilbúin/n til að anda inn.

Geymsluþol eftir að notkun er hafin: 6 vikur.

14 skammtar

30 skammtar

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MIÐI Á TÆKI

92/22 míkróg

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Revinty Ellipta 92 míkróg/22 míkróg innöndunarduft, afmældir skammtar

flútíkasónfúróat/vílanteról

Til innöndunar

2.FYRNINGARDAGSETNI NG

EXP

Geymsluþol eftir að notkun er hafin: 6 vikur

Fargist:

3. LOTUNÚMER

Lot

4.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

14 skammtar

30 skammtar

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MIÐI Á TÆKI

184/22 míkróg

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Revinty Ellipta 184 míkróg/22 míkróg innöndunarduft

flútíkasónfúróat/vílanteról

Til innöndunar

2. FYRNINGARDAGSETNI NG

EXP

Geymsluþol eftir að notkun er hafin: 6 vikur

Fargist:

3. LOTUNÚMER

Lot

4. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

14 skammtar

30 skammtar

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf