Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Scintimun (besilesomab) – áletranir - V09HA03

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsScintimun
ATC-kóðiV09HA03
Efnibesilesomab
FramleiðandiCIS bio international  

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

PAPPAASKJA

inniheldur Blue Box

1.HEITI LYFS

Scintimun 1 mg Samstæða fyrir geislavirkt lyf besilesomab

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas af Scintimun inniheldur 1 mg af besilesomab

3.HJÁLPAREFNI

Scintimun

Hjálparefni: Vatnsfrítt natríum tvívetnisfosfat, vatnsfrítt tvínatríum einvetnisfosfat, sorbitól, við köfnunarefnisloft.

Leysir fyrir Scintimun

1, 1, 3, 3-própan tetrafosfónsýra tetranatríum salt tvívetni, tinklóríð tvívetni, natríum hýdroxíð, saltsýra, köfnunarefni.

Lesið fylgiseðilinn til að fá frekari upplýsingar fyrir notkun.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Samstæða fyrir geislavirkt lyf

Inniheldur eitt fjölskammta hettuglas af Scintimun og eitt hettuglas af leysi fyrir Scintimun Inniheldur tvö fjölskammta hettuglös af Scintimun og tvö hettuglös af leysi fyrir Scintimun

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð

Blandið fyrst Scintimun við leysinn og síðan geislamerkta lyfinu við natríum perteknetat (99mTc) lausnina.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Notið innan 3 klukkustunda eftir geislamerkingu.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2 °C – 8 °C). Geymið hettuglasið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Geymið ekki blandað og geislamerkt lyf við hærri hita en 25 °C.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fargið geislaúrgangi í samræmi við staðbundnar reglur

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

CIS bio international

BP 32

F-91192 Gif-sur-Yvette Cedex

Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/602/001 eitt fjölskammta hettuglas af Scintimun og eitt hettuglas af leysi fyrir Scintimun EU/1/09/602/002 tvö fjölskammta hettuglös af Scintimun og tvö hettuglös af leysi fyrir Scintimun

13.LOTUNÚMER

Lotunr.:

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

HETTUGLAS ÚR GLERI, Scintimun

inniheldur ekki Blue Box

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Scintimun 1 mg samstæða fyrir geislavirkt lyf

Besilesomab

Til notkunar í bláæð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Notið innan 3 klukkustunda eftir geislamerkingu.

4.LOTUNÚMER

Lotunr.

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 mg

6.ANNAÐ

CIS bio international

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

HETTUGLAS ÚR GLERI, Leysir fyrir Scintimun

inniheldur ekki Blue Box

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Leysir fyrir Scintimun

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Notist ekki beint á sjúklinga.

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lotunr.

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

2,82 mg

6. ANNAÐ

CIS bio international

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

Aukaleg áletrun efir blöndun og merkingu með natríum perteknetat (99mTc) lausn.

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

(99mTc)- Scintimun

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

4. LOTUNÚMER

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

99mTc

MBq ml

klst./dagsetning

6. ANNAÐ

CIS bio international

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf