Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Selincro (nalmefene hydrochloride dihydrate) – áletranir - N07BB05

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsSelincro
ATC-kóðiN07BB05
Efninalmefene hydrochloride dihydrate
FramleiðandiH. Lundbeck A/S

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR ÞYNNUR OG SPJALD FYRIR VESKI

1.HEITI LYFS

Selincro 18 mg filmuhúðaðar töflur nalmefen

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 18,06 mg nalmefen (sem hýdróklóríð díhýdrat).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Nánari upplýsingar eru í fylgiseðilinum.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

7 filmuhúðaðar töflur

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

42 filmuhúðaðar töflur

49 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

DK-2500 Valby

Danmörk

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

EU/1/12/815/001

7 töflur

 

 

 

 

EU/1/12/815/002

14 töflur

 

 

 

 

EU/1/12/815/003

28 töflur

 

 

 

EU/1/12/815/004

42 töflur

 

 

 

EU/1/12/815/005

98 töflur

 

 

 

EU/1/12/815/006

49 töflur

 

 

 

EU/1/12/815/007

14 töflur,

veski

 

 

EU/1/12/815/008

28 töflur, veski

 

 

 

 

 

 

 

 

13. LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Selincro

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Selincro 18 mg tafla nalmefen

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM MILLIPAKKNING - SPJALD FYRIR VESKI (ÁN „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Selincro 18 mg filmuhúðaðar töflur nalmefen

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 18,06 mg nalmefen (sem hýdróklóríð díhýdrat).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Nánari upplýsingar eru í fylgiseðilinum.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Dagatal til að fylgjast með meðferðinni og áfengisneyslunni

MÁN

ÞRI

MIÐ FIM FÖS LAU SUN

Vika 1 2 3 4

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

DK-2500 Valby

Danmörk

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

EU/1/12/815/007

 

 

14 töflur, veski

 

EU/1/12/815/008

28 töflur, veski

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

Lot

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Selincro

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf