Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Somavert (pegvisomant) – áletranir - H01AX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsSomavert
ATC-kóðiH01AX01
Efnipegvisomant
FramleiðandiPfizer Limited

Efnisyfirlit

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR

1.HEITI LYFS

SOMAVERT 10 mg stungulyfsstofn og leysir, lausn pegvisomant

2.VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas inniheldur 10 mg pegvisomant.

Eftir blöndun inniheldur 1 ml af lausn 10 mg pegvisomant.

3.HJÁLPAREFNI

Glýsín

Mannitól (E421)

Tvínatríumfosfat, vatnsfrítt

Natríumtvíhýdrógenfosfat, einhýdrat

Vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

30 hettuglös með stungulyfsstofni

30 áfylltar sprautur með leysi

30 nálar til inndælingar

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Til notkunar strax eftir blöndun. Einnota.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið ílátið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/240/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

SOMAVERT 10 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM INNRI ASKJA

1.HEITI LYFS

SOMAVERT 10 mg stungulyfsstofn, lausn pegvisomant

2.VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas inniheldur 10 mg pegvisomant

Eftir blöndun inniheldur 1 ml af lausn 10 mg pegvisomant

3.HJÁLPAREFNI

Glýsín

Mannitól (E421)

Tvínatríumfosfat, vatnsfrítt

Natríumtvíhýdrógenfosfat, einhýdrat

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn, lausn

10 hettuglös með stungulyfsstofni

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Til notkunar strax eftir blöndun. Einnota.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið ílátið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/240/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

SOMAVERT 10 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ STUNGULYFSSTOFNI

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

SOMAVERT 10 mg stungulyfsstofn pegvisomant

s.c.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

10 mg

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR

1.HEITI LYFS

SOMAVERT 15 mg stungulyfsstofn og leysir, lausn pegvisomant

2.VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas inniheldur 15 mg pegvisomant.

Eftir blöndun inniheldur 1 ml af lausn 15 mg pegvisomant.

3.HJÁLPAREFNI

Glýsín

Mannitól (E421)

Tvínatríumfosfat, vatnsfrítt

Natríumtvíhýdrógenfosfat, einhýdrat

Vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

30 hettuglös með stungulyfsstofni

30 áfylltar sprautur með leysi

30 nálar til inndælingar

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Til notkunar strax eftir blöndun. Einnota.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið ílátið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/240/002

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

SOMAVERT 15 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM INNRI ASKJA

1.HEITI LYFS

SOMAVERT 15 mg stungulyfsstofn, lausn pegvisomant

2.VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas inniheldur 15 mg pegvisomant

Eftir blöndun inniheldur 1 ml af lausn 15 mg pegvisomant

3.HJÁLPAREFNI

Glysín

Mannitól (E421)

Tvínatríumfosfat, vatnsfrítt

Natríumtvíhýdrógenfosfat, einhýdrat

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn, lausn

10 hettuglös með stungulyfsstofni

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Til notkunar strax eftir blöndun. Einnota.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið ílátið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/240/002

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

SOMAVERT 15 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ STUNGULYFSSTOFNI

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

SOMAVERT 15 mg stungulyfsstofn pegvisomant

s.c.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

15 mg

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR

1.HEITI LYFS

SOMAVERT 20 mg stungulyfsstofn og leysir, lausn pegvisomant

2.VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas inniheldur 20 mg pegvisomant.

Eftir blöndun inniheldur 1 ml af lausn 20 mg pegvisomant.

3.HJÁLPAREFNI

Glýsín

Mannitól (E421)

Tvínatríumfosfat, vatnsfrítt

Natríumtvíhýdrógenfosfat, einhýdrat

Vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

30 hettuglös með stungulyfsstofni

30 áfylltar sprautur með leysi

30 nálar til inndælingar

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Til notkunar strax eftir blöndun. Einnota.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið ílátið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/240/003

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

SOMAVERT 20 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM INNRI ASKJA

1.HEITI LYFS

SOMAVERT 20 mg stungulyfsstofn, lausn pegvisomant

2.VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas inniheldur 20 mg pegvisomant

Eftir blöndun inniheldur 1 ml af lausn 20 mg pegvisomant

3.HJÁLPAREFNI

Glysín

Mannitól (E421)

Tvínatríumfosfat, vatnsfrítt

Natríumtvíhýdrógenfosfat, einhýdrat

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn, lausn

10 hettuglös með stungulyfsstofni

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Til notkunar strax eftir blöndun. Einnota.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið ílátið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/240/003

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

SOMAVERT 20 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR

1.HEITI LYFS

SOMAVERT 20 mg stungulyfsstofn og leysir, lausn pegvisomant

2.VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas inniheldur 20 mg pegvisomant.

Eftir blöndun inniheldur 1 ml af lausn 20 mg pegvisomant.

3.HJÁLPAREFNI

Glýsín

Mannitól (E421)

Tvínatríumfosfat, vatnsfrítt

Natríumtvíhýdrógenfosfat, einhýdrat

Vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

1 hettuglas með stungulyfsstofni

1 áfyllt sprauta með leysi

1 nál til inndælingar

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Til notkunar strax eftir blöndun. Einnota.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið ílátið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/240/004

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

SOMAVERT 20 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ STUNGULYFSSTOFNI

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

SOMAVERT 20 mg stungulyfsstofn pegvisomant

s.c.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

20 mg

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR

1.HEITI LYFS

SOMAVERT 25 mg stungulyfsstofn og leysir, lausn pegvisomant

2.VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas inniheldur 25 mg pegvisomant

Eftir blöndun inniheldur 1 ml af lausn 25 mg pegvisomant

3.HJÁLPAREFNI

Glýsín

Mannitól (E421)

Tvínatríumfosfat, vatnsfrítt

Natríumtvíhýdrógenfosfat, einhýdrat

Vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

30 hettuglös með stungulyfsstofni

30 áfylltar sprautur með leysi

30 nálar til inndælingar

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Til notkunar strax eftir blöndun. Einnota.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið ílátið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/240/010

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

SOMAVERT 25 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM INNRI ASKJA

1.HEITI LYFS

SOMAVERT 25 mg stungulyfsstofn, lausn pegvisomant

2.VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas inniheldur 25 mg pegvisomant

Eftir blöndun inniheldur 1 ml af lausn 25 mg pegvisomant

3.HJÁLPAREFNI

Glysín

Mannitól (E421)

Tvínatríumfosfat, vatnsfrítt

Natríumtvíhýdrógenfosfat, einhýdrat

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn, lausn

10 hettuglös með stungulyfsstofni

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Til notkunar strax eftir blöndun. Einnota.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið ílátið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/240/010

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

SOMAVERT 25 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR

1.HEITI LYFS

SOMAVERT 25 mg stungulyfsstofn og leysir, lausn pegvisomant

2.VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas inniheldur 25 mg pegvisomant

Eftir blöndun inniheldur 1 ml af lausn 25 mg pegvisomant

3.HJÁLPAREFNI

Glýsín

Mannitól (E421)

Tvínatríumfosfat, vatnsfrítt

Natríumtvíhýdrógenfosfat, einhýdrat

Vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

1 hettuglas með stungulyfsstofni

1 áfyllt sprauta með leysi

1 nál til inndælingar

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Til notkunar strax eftir blöndun. Einnota.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið ílátið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/240/009

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

SOMAVERT 25 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ STUNGULYFSSTOFNI

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

SOMAVERT 25 mg stungulyfsstofn pegvisomant

s.c.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

25 mg

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR

1.HEITI LYFS

SOMAVERT 30 mg stungulyfsstofn og leysir, lausn pegvisomant

2.VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas inniheldur 30 mg pegvisomant

Eftir blöndun inniheldur 1 ml af lausn 30 mg pegvisomant

3.HJÁLPAREFNI

Glýsín

Mannitól (E421)

Tvínatríumfosfat, vatnsfrítt

Natríumtvíhýdrógenfosfat, einhýdrat

Vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

30 hettuglös með stungulyfsstofni

30 áfylltar sprautur með leysi

30 nálar til inndælingar

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Til notkunar strax eftir blöndun. Einnota.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið ílátið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/240/012

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

SOMAVERT 30 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM INNRI ASKJA

1.HEITI LYFS

SOMAVERT 30 mg stungulyfsstofn, lausn pegvisomant

2.VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas inniheldur 30 mg pegvisomant

Eftir blöndun inniheldur 1 ml af lausn 30 mg pegvisomant

3.HJÁLPAREFNI

Glysín

Mannitól (E421)

Tvínatríumfosfat, vatnsfrítt

Natríumtvíhýdrógenfosfat, einhýdrat

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn, lausn

10 hettuglös með stungulyfsstofni

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Til notkunar strax eftir blöndun. Einnota.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið ílátið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/240/012

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

SOMAVERT 30 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR

1.HEITI LYFS

SOMAVERT 30 mg stungulyfsstofn og leysir, lausn pegvisomant

2.VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas inniheldur 30 mg pegvisomant

Eftir blöndun inniheldur 1 ml af lausn 30 mg pegvisomant

3.HJÁLPAREFNI

Glýsín

Mannitól (E421)

Tvínatríumfosfat, vatnsfrítt

Natríumtvíhýdrógenfosfat, einhýdrat

Vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

1 hettuglas með stungulyfsstofni

1 áfyllt sprauta með leysi

1 nál til inndælingar

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Til notkunar strax eftir blöndun. Einnota.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið ílátið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/240/011

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

SOMAVERT 30 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ STUNGULYFSSTOFNI

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

SOMAVERT 30 mg stungulyfsstofn pegvisomant

s.c.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

30 mg

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLT SPRAUTA MEÐ LEYSI

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Leysir fyrir SOMAVERT s.c.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 ml vatn fyrir stungulyf

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf