Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sprimeo (aliskiren) – áletranir - C09XA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsSprimeo
ATC-kóðiC09XA02
Efnialiskiren
FramleiðandiNovartis Europharm Ltd.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR STYKKJAPAKKNINGAR SEM INNIHALDA PA/Ál/PVC ÞYNNUR

1.HEITI LYFS

Sprimeo 150 mg filmuhúðaðar töflur

Aliskiren

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 150 mg aliskiren (sem hemifumarat).

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

7 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

14 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

með

 

 

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

56 filmuhúðaðar töflur

 

 

lengur

 

 

 

Til inntöku.

 

 

 

 

 

90 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐer UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKILyfiðNÁ TIL NÉ SJÁ

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

 

markaðsleyfi

EU/1/07/407/001

7 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

EU/1/07/407/002

14 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/07/407/003

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/07/407/004

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/07/407/005

50 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/07/407/006

56 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/07/407/008

90 filmuhúðaðar töflur

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

með

 

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

lengur

 

 

 

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

 

ekki

 

 

 

 

er

 

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

Sprimeo 150 mg

 

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR STYKKJAPAKKNINGAR SEM INNIHALDA PCTFE/PVC ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Sprimeo 150 mg filmuhúðaðar töflur

Aliskiren

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 150 mg aliskiren (sem hemifumarat).

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

14 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

með

 

 

50 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

90 filmuhúðaðar töflur

 

 

lengur

 

 

 

Til inntöku.

 

 

 

 

 

98 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐer UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKILyfiðNÁ TIL NÉ SJÁ

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/407/021

 

14 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/07/407/022

 

 

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/07/407/023

 

 

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/07/407/024

 

 

50 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/07/407/025

 

 

56 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/07/407/026

 

 

56 filmuhúðaðar töflur (rifgataðar

EU/1/07/407/027

 

 

90 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/07/407/028

 

 

98 filmuhúðaðar töflur

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

með

13.

LOTUNÚMER

 

 

lengur

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGARekki

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

Sprimeo 150 mg

stakskammtaþynnur)markaðsleyfi

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

ÞYNNA (DAGATALSPAKKNING)

1. HEITI LYFS

Sprimeo 150 mg filmuhúðaðar töflur

Aliskiren

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Mánudagur

 

 

Þriðjudagur

 

 

Miðvikudagur

 

ekki

Fimmtudagur

 

Föstudagur

 

Laugardagur

er

Sunnudagur

 

Lyfið

 

 

 

með

markaðsleyfi

lengur

 

 

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁN BLÁA RAMMANS) SEM INNIHALDA PA/Ál/PVC ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Sprimeo 150 mg filmuhúðaðar töflur

Aliskiren

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 150 mg aliskiren (sem hemifumarat).

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

markaðsleyfi

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

14 filmuhúðaðar töflur

Hluti af fjölpakkningu með 20 öskjum, sem hver fyrir sig inniheldur 14 töflur.

 

 

með

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

Hluti af fjölpakkningu með 3 öskjum, sem hver fyrir sig inniheldur 28 töflur.

 

49 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

lengur

 

 

Hluti af fjölpakkningu með 2 öskjum, sem hvor fy ir sig inniheldur 49 töflur.

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

ekki

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐer UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKILyfiðNÁ TIL NÉ SJÁ

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/407/007

 

84 filmuhúðaðar töflur (3x28)

 

 

EU/1/07/407/009

 

98 filmuhúðaðar töflur (2x49)

 

 

EU/1/07/407/010

 

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

með

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

lengur

 

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

Sprimeo 150 mg

 

ekki

 

 

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

 

 

Lyfið

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁSAMT BLÁA RAMMANUM) SEM INNIHALDA

PA/Ál/PVC ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Sprimeo 150 mg filmuhúðaðar töflur

Aliskiren

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 150 mg aliskiren (sem hemifumarat).

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

markaðsleyfi

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

84 filmuhúðaðar töflur

Fjölpakkning sem inniheldur 3 öskjur sem hver inniheldur 28 töflur.

 

 

með

98 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

Fjölpakkning sem inniheldur 2 öskjur sem hvor inniheldur 49 töflur.

 

280 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

lengur

 

 

Fjölpakkning sem inniheldur 20 öskjur sem hver inniheldur 14 töflur.

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

ekki

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐer UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKILyfiðNÁ TIL NÉ SJÁ

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/407/007

 

84 filmuhúðaðar töflur (3x28)

 

 

EU/1/07/407/009

 

98 filmuhúðaðar töflur (2x49)

 

 

EU/1/07/407/010

 

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

með

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

lengur

 

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

Sprimeo 150 mg

 

ekki

 

 

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

 

 

Lyfið

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁN BLÁA RAMMANS) SEM INNIHALDA PCTFE/PVC ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Sprimeo 150 mg filmuhúðaðar töflur

Aliskiren

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 150 mg aliskiren (sem hemifumarat).

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

markaðsleyfi

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

14 filmuhúðaðar töflur

Hluti af fjölpakkningu með 20 öskjum, sem hver fyrir sig inniheldur 14 töflur.

 

 

með

49 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

Hluti af fjölpakkningu með 2 öskjum, sem hvor fyrir sig inniheldur 49 töflur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OGlengurÍKOMULEIÐ(IR)Til inntöku.Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐekki UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TILerNÉ SJÁ

7.ÖNNURLyfiðSÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/407/029

 

98 filmuhúðaðar töflur (2x49) (rifgataðar stakskammtaþynnur)

 

 

EU/1/07/407/030

 

 

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

 

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lengur

með

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

 

 

Sprimeo 150 mg

 

 

ekki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyfið

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁSAMT BLÁA RAMMANUM) SEM INNIHALDA PCTFE/PVC ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Sprimeo 150 mg filmuhúðaðar töflur

Aliskiren

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 150 mg aliskiren (sem hemifumarat).

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

280 filmuhúðaðar töflur

Fjölpakkning sem inniheldur 20 öskjur sem hver inniheldur 14 töflur.

 

 

með

98 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

Fjölpakkning sem inniheldur 2 öskjur sem hvor inniheldur 49 töflur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OGlengurÍKOMULEIÐ(IR)Til inntöku.Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐekki UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TILerNÉ SJÁ

7. ÖNNURLyfiðSÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/407/029

 

98 filmuhúðaðar töflur (2x49) (rifgataðar stakskammtaþynnur)

 

 

EU/1/07/407/030

 

 

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

 

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lengur

með

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

 

 

Sprimeo 150 mg

 

 

ekki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyfið

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR STYKKJAPAKKNINGAR SEM INNIHALDA PA/Ál/PVC ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Sprimeo 300 mg filmuhúðaðar töflur

Aliskiren

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 300 mg aliskiren (sem hemifumarat).

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

7 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

14 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

með

 

 

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

56 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

Til inntöku.

 

lengur

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐekki

UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

 

 

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/407/011

7 filmuhúðaðar töflur

 

EU/1/07/407/012

14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/07/407/013

28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/07/407/014

30 filmuhúðaðar töflur

EU/1/07/407/015

50 filmuhúðaðar töflur

EU/1/07/407/016

56 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

 

 

Lot

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGARlengur

 

 

er

16.

UPPLÝSINGAR MEÐekkiBLINDRALETRI

 

Lyfið

 

Sprimeo 300 mg

 

með

markaðsleyfi

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR STYKKJAPAKKNINGAR SEM INNIHALDA PCTFE/PVC ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Sprimeo 300 mg filmuhúðaðar töflur

Aliskiren

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 300 mg aliskiren (sem hemifumarat).

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

14 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

með

 

 

50 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

90 filmuhúðaðar töflur

 

 

lengur

 

 

 

Til inntöku.

 

 

 

 

 

98 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐer UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKILyfiðNÁ TIL NÉ SJÁ

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/407/031

 

14 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/07/407/032

 

 

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/07/407/033

 

 

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/07/407/034

 

 

50 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/07/407/035

 

 

56 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/07/407/036

 

 

56 filmuhúðaðar töflur (rifgataðar

EU/1/07/407/037

 

 

90 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/07/407/038

 

 

98 filmuhúðaðar töflur

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

með

13.

LOTUNÚMER

 

 

lengur

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGARekki

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

Sprimeo 300 mg

stakskammtaþynnur)markaðsleyfi

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

ÞYNNA (DAGATALSPAKKNING)

1. HEITI LYFS

Sprimeo 300 mg filmuhúðaðar töflur

Aliskiren

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Mánudagur

 

 

Þriðjudagur

 

 

Miðvikudagur

 

ekki

Fimmtudagur

 

Föstudagur

 

Laugardagur

er

Sunnudagur

 

Lyfið

 

 

 

með

markaðsleyfi

lengur

 

 

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁN BLÁA RAMMANS) SEM INNIHALDA PA/Ál/PVC ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Sprimeo 300 mg filmuhúðaðar töflur

Aliskiren

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 300 mg aliskiren (sem hemifumarat).

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

markaðsleyfi

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

14 filmuhúðaðar töflur

Hluti af fjölpakkningu með 20 öskjum, sem hver fyrir sig inniheldur 14 töflur.

 

 

með

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

Hluti af fjölpakkningu með 3 öskjum, sem hver fyrir sig inniheldur 28 töflur.

30 filmuhúðaðar töflur

lengur

 

Hluti af fjölpakkningu með 3 öskjum, sem hver fy ir sig inniheldur 30 töflur.

49 filmuhúðaðar töflur

Hluti af fjölpakkningu með 2 öskjum, sem hvor fyrir sig inniheldur 49 töflur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖFekkiOG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir ernotkun.

6. SÉRSTÖKLyfiðVARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁGeymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/407/017

 

84 filmuhúðaðar töflur (3x28)

 

 

EU/1/07/407/018

 

90 filmuhúðaðar töflur (3x30)

 

 

EU/1/07/407/019

 

98 filmuhúðaðar töflur (2x49)

 

 

EU/1/07/407/020

 

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

með

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGARlengur

 

 

 

 

 

er

 

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐekkiBLINDRALETRI

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

Sprimeo 300 mg

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁSAMT BLÁA RAMMANUM) SEM INNIHALDA

PA/Ál/PVC ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Sprimeo 300 mg filmuhúðaðar töflur

Aliskiren

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 300 mg aliskiren (sem hemifumarat).

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

84 filmuhúðaðar töflur

Fjölpakkning sem inniheldur 3 öskjur sem hver inniheldur 28 töflur.

 

 

með

90 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

Fjölpakkning sem inniheldur 3 öskjur sem hver inniheldur 30 töflur. 98 filmuhúðaðar töflur

Fjölpakkning sem inniheldur 2 öskjur semlengurhvor inniheldur 49 töflur. 280 filmuhúðaðar töflur

Fjölpakkning sem inniheldur 20 öskjur sem hver inniheldur 14 töflur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖFekkiOG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir ernotkun.

6. SÉRSTÖKLyfiðVARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁGeymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/407/017

84 filmuhúðaðar töflur (3x28)

 

 

EU/1/07/407/018

90 filmuhúðaðar töflur (3x30)

 

 

EU/1/07/407/019

98 filmuhúðaðar töflur (2x49)

 

 

EU/1/07/407/020

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

 

13.

LOTUNÚMER

 

lengur

með

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

ekki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPP ÝSINGARerLyfið MEÐ BLINDRALETRI

Sprimeo 300 mg

markaðsleyfi

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁN BLÁA RAMMANS) SEM INNIHALDA PCTFE/PVC ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Sprimeo 300 mg filmuhúðaðar töflur

Aliskiren

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 300 mg aliskiren (sem hemifumarat).

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

markaðsleyfi

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

14 filmuhúðaðar töflur

Hluti af fjölpakkningu með 20 öskjum, sem hver fyrir sig inniheldur 14 töflur.

 

 

með

49 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

Hluti af fjölpakkningu með 2 öskjum, sem hvor fyrir sig inniheldur 49 töflur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OGlengurÍKOMULEIÐ(IR)Til inntöku.Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐekki UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TILerNÉ SJÁ

7. ÖNNURLyfiðSÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/407/039

 

98 filmuhúðaðar töflur (2x49) (rifgataðar stakskammtaþynnur)

 

 

EU/1/07/407/040

 

 

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

 

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lengur

með

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

 

 

Sprimeo 300 mg

 

 

ekki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyfið

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁSAMT BLÁA RAMMANUM) SEM INNIHALDA PCTFE/PVC ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Sprimeo 300 mg filmuhúðaðar töflur

Aliskiren

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 300 mg aliskiren (sem hemifumarat).

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

280 filmuhúðaðar töflur

Fjölpakkning sem inniheldur 20 öskjur sem hver inniheldur 14 töflur.

 

 

með

98 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

Fjölpakkning sem inniheldur 2 öskjur sem hvor inniheldur 49 töflur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OGlengurÍKOMULEIÐ(IR)Til inntöku.Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐekki UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TILerNÉ SJÁ

7. ÖNNURLyfiðSÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/407/039

 

98 filmuhúðaðar töflur (2x49) (rifgataðar stakskammtaþynnur)

 

 

EU/1/07/407/040

 

 

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

 

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

 

 

með

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lengur

 

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

 

 

Sprimeo 300 mg

 

 

ekki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyfið

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf