Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Starlix (nateglinide) – áletranir - A10BX03

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsStarlix
ATC-kóðiA10BX03
Efninateglinide
FramleiðandiNovartis Europharm Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Starlix 60 mg filmuhúðaðar töflur

Nateglinid

2.VIRK(T) EFNI

1 filmuhúðuð tafla inniheldur 60 mg af nateglinidi.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur mjólkursykureinhýdrat.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðuð tafla

12 filmuhúðaðar töflur

24 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

84 filmuhúðaðar töflur

120 filmuhúðaðar töflur

360 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30 C.

Geymið í upprunalegum umbúðum.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/01/174/001

12 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/01/174/002

24 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

EU/1/01/174/003

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/01/174/004

60 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/01/174/005

84 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/01/174/006

120 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/01/174/007

360 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

13. LOTUNÚMER

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Starlix 60 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Starlix 60 mg töflur

Nateglinid

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Starlix 120 mg filmuhúðaðar töflur

Nateglinid

2. VIRK(T) EFNI

1 filmuhúðuð tafla inniheldur 120 mg af nateglinidi.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur mjólkursykureinhýdrat.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðuð tafla

12 filmuhúðaðar töflur

24 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

84 filmuhúðaðar töflur

120 filmuhúðaðar töflur

360 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30 C.

Geymið í upprunalegum umbúðum.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/01/174/008

12 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/01/174/009

24 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

EU/1/01/174/010

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/01/174/011

60 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/01/174/012

84 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/01/174/013

120 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/01/174/014

360 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

13. LOTUNÚMER

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Starlix 120 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Starlix 120 mg töflur

Nateglinid

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Starlix 180 mg filmuhúðaðar töflur

Nateglinid

2. VIRK(T) EFNI

1 filmuhúðuð tafla inniheldur 180 mg af nateglinidi.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur mjólkursykureinhýdrat.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðuð tafla

12 filmuhúðaðar töflur

24 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

84 filmuhúðaðar töflur

120 filmuhúðaðar töflur

360 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30 C.

Geymið í upprunalegum umbúðum.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/01/174/015

12 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/01/174/016

24 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

EU/1/01/174/017

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/01/174/018

60 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/01/174/019

84 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

EU/1/01/174/020

120 filmuhúðaðar töflur

 

 

EU/1/01/174/021

360 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

13. LOTUNÚMER

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Starlix 180 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Starlix 180 mg töflur

Nateglinid

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf