Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tandemact (pioglitazone / glimepiride) – áletranir - A10BD06

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsTandemact
ATC-kóðiA10BD06
Efnipioglitazone / glimepiride
FramleiðandiTakeda Pharma A/S

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Tandemact 30 mg/2 mg töflur pioglítazón/glímepíríð

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 30 mg pioglítazón (sem hýdróklóríð) og 2 mg glímepíríð.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósaeinhýdrat. Sjá fylgiseðilinn til að fá frekari upplýsingar.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

14 töflur

28 töflur

30 töflur

50 töflur

90 töflur

98 töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmörk

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/366/017 14 töflur

EU/1/06/366/018 28 töflur

EU/1/06/366/019 30 töflur

EU/1/06/366/020 50 töflur

EU/1/06/366/021 90 töflur

EU/1/06/366/022 98 töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Tandemact 30 mg/2 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Tandemact 30 mg/4 mg töflur pioglítazón/glímepíríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 30 mg pioglítazón (sem hýdróklóríð) og 4 mg glímepíríð.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósaeinhýdrat. Sjá fylgiseðilinn til að fá frekari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 töflur

28 töflur

30 töflur

50 töflur

90 töflur

98 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/366/005 14 töflur

EU/1/06/366/006 28 töflur

EU/1/06/366/007 30 töflur

EU/1/06/366/008 50 töflur

EU/1/06/366/009 90 töflur

EU/1/06/366/010 98 töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Tandemact 30 mg/4 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Tandemact 45 mg/4 mg töflur pioglítazón/glímepíríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 45 mg pioglítazón (sem hýdróklóríð) og 4 mg glímepíríð.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósaeinhýdrat. Sjá fylgiseðilinn til að fá frekari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 töflur

28 töflur

30 töflur

50 töflur

90 töflur

98 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/366/011 14 töflur

EU/1/06/366/012 28 töflur

EU/1/06/366/013 30 töflur

EU/1/06/366/014 50 töflur

EU/1/06/366/015 90 töflur

EU/1/06/366/016 98 töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Tandemact 45 mg/4 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Tandemact 30 mg/2 mg töflur

pioglítazón/glímepíríð

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda (firmamerki)

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ (FYRIR DAGATALSPAKKNINGAR)

Þri Mi Fi Fö Lau Su

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Tandemact 30 mg/4 mg töflur

pioglítazón/glímepíríð

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda (firmamerki)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ (FYRIR DAGATALSPAKKNINGAR)

Þri Mi Fi Fö Lau Su

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Tandemact 45 mg/4 mg töflur

pioglítazón/glímepíríð

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda (firmamerki)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ (FYRIR DAGATALSPAKKNINGAR)

Þri Mi Fi Fö Lau Su

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf