Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Targretin (bexarotene) – áletranir - L01XX25

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsTargretin
ATC-kóðiL01XX25
Efnibexarotene
FramleiðandiEisai Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

TEXTI Á YTRI UMBÚÐIR OG TEXTI Á GLAS

1.HEITI LYFS

Targretin 75 mg mjúk hylki

Bexaróten

2.VIRK(T) EFNI

Eitt hylki inniheldur 75 mg bexaróten.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur sorbitól. Sjá nánari upplýsingar á fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

100 mjúk hylki

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Kyngja skal hylkjunum heilum.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C

Geymið glasið vel lokað

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eisai Ltd.

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/01/178/001

13.LOTUNÚMER

Lotunr. Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Targretin 75 mg

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf