Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tasigna (nilotinib) – áletranir - L01XE08

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsTasigna
ATC-kóðiL01XE08
Efninilotinib
FramleiðandiNovartis Europharm Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA STAKPAKKNINGAR

1.HEITI LYFS

Tasigna 150 mg hörð hylki nilotinib

2.VIRK(T) EFNI

Eitt hart hylki inniheldur nilotinib 150 mg (sem hýdróklóríð einhýdrat).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa – sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Hörð hylki

28 hörð hylki

40 hörð hylki

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/422/005

28 hörð hylki

EU/1/07/422/009

 

40 hörð hylki

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Tasigna 150 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Tasigna 150 mg hörð hylki nilotinib

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FJÖLPAKKNINGAR (ÞAR MEÐ TALIÐ „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Tasigna 150 mg hörð hylki nilotinib

2. VIRK(T) EFNI

Eitt hart hylki inniheldur nilotinib 150 mg (sem hýdróklóríð einhýdrat).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa – sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hörð hylki

Fjölpakkning: 112 (4 pakkningar sem hver inniheldur 28) hörð hylki.

Fjölpakkning: 120 (3 pakkningar sem hver inniheldur 40) hörð hylki.

Fjölpakkning: 392 (14 pakkningar sem hver inniheldur 28) hörð hylki.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/422/006

112 hörð hylki

 

 

EU/1/07/422/010

 

120 hörð hylki

 

 

EU/1/07/422/013

 

392 hörð hylki

 

 

 

 

13. LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

Lot

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Tasigna 150 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM INNRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁN „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Tasigna 150 mg hörð hylki nilotinib

2. VIRK(T) EFNI

Eitt hart hylki inniheldur nilotinib 150 mg (sem hýdróklóríð einhýdrat).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa – sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hörð hylki

28 hörð hylki. Hluti af fjölpakkningu sem ekki má selja stakan. 40 hörð hylki. Hluti af fjölpakkningu sem ekki má selja stakan.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/422/006

112 hörð hylki

 

 

EU/1/07/422/010

 

120 hörð hylki

 

 

EU/1/07/422/013

 

392 hörð hylki

 

 

 

 

13. LOTUNÚMER

 

 

Lot

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Tasigna 150 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA STAKPAKKNINGAR (UMSLAG)

ASKJA STAKPAKKNINGAR (ASKJA)

1. HEITI LYFS

Tasigna 200 mg hörð hylki nilotinib

2. VIRK(T) EFNI

Eitt hart hylki inniheldur nilotinib 200 mg (sem hýdróklóríð einhýdrat).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa – sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hörð hylki

28 hörð hylki

40 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/422/001

PVC/PVDC/ál [í umslagi] 28 hörð hylki

EU/1/07/422/002

 

PA/ál/PVC/ál [í umslagi] 28 hörð hylki

 

EU/1/07/422/007

 

PVC/PVDC/ál [í öskju] 28 hörð hylki

 

EU/1/07/422/011

 

PVC/PVDC/ál [í öskju] 40 hörð hylki

 

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Tasigna 200 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Tasigna 200 mg hörð hylki nilotinib

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FJÖLPAKKNINGAR (UMSLAG) (ÞAR MEÐ TALIÐ „BLUE BOX“) ASKJA FJÖLPAKKNINGAR (ASKJA) (ÞAR MEÐ TALIÐ „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Tasigna 200 mg hörð hylki nilotinib

2. VIRK(T) EFNI

Eitt hart hylki inniheldur nilotinib 200 mg (sem hýdróklóríð einhýdrat).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa – sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hörð hylki

Fjölpakkning: 112 (4 umslög sem hvert inniheldur 28) hörð hylki.

Fjölpakkning: 112 (4 pakkningar sem hver inniheldur 28) hörð hylki.

Fjölpakkning: 120 (3 pakkningar sem hver inniheldur 40) hörð hylki.

Fjölpakkning: 392 (14 pakkningar sem hver inniheldur 28) hörð hylki.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/422/003

PVC/PVDC/ál [í umslagi] 112 hörð hylki

 

 

EU/1/07/422/004

 

PA/ál/PVC/ál [í umslagi] 112 hörð hylki

 

 

 

EU/1/07/422/008

 

PVC/PVDC/ál [í öskju] 112 hörð hylki

 

 

 

EU/1/07/422/012

 

PVC/PVDC/ál [í öskju] 120 hörð hylki

 

 

 

EU/1/07/422/014

 

PVC/PVDC/ál [í öskju] 392 hörð hylki

 

 

 

 

 

 

 

13. LOTUNÚMER

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Tasigna 200 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRA UMSLAG Í FJÖLPAKKNINGUM (ÁN „BLUE BOX“)

INNRI ASKJA Í FJÖLPAKKNINGUM (ÁN „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Tasigna 200 mg hörð hylki nilotinib

2. VIRK(T) EFNI

Eitt hart hylki inniheldur nilotinib 200 mg (sem hýdróklóríð einhýdrat).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa – sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hörð hylki

28 hörð hylki. Hluti af fjölpakkningu sem inniheldur 4 umslög. Þau má ekki selja hvert fyrir sig.

28 hörð hylki. Hluti af fjölpakkningu sem inniheldur 4 pakkningar. Þær má ekki selja hverja fyrir sig. 40 hörð hylki. Hluti af fjölpakkningu sem inniheldur 3 pakkningar. Þær má ekki selja hverja fyrir sig. 28 hörð hylki. Hluti af fjölpakkningu sem inniheldur 14 pakkningar. Þær má ekki selja hverja fyrir sig.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/422/003

PVC/PVDC/ál [í umslagi] 112 hörð hylki

 

 

EU/1/07/422/004

 

PA/ál/PVC/ál [í umslagi] 112 hörð hylki

 

 

 

EU/1/07/422/008

 

PVC/PVDC/ál [í öskju] 112 hörð hylki

 

 

 

EU/1/07/422/012

 

PVC/PVDC/ál [í öskju] 120 hörð hylki

 

 

 

EU/1/07/422/014

 

PVC/PVDC/ál [í öskju] 392 hörð hylki

 

 

 

 

 

 

 

13. LOTUNÚMER

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Tasigna 200 mg

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf