Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tasmar (tolcapone) – áletranir - N04BX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsTasmar
ATC-kóðiN04BX01
Efnitolcapone
FramleiðandiMeda AB

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

Ytri askja og merkimiði á glas, 30, 60, 100, 200 filmuhúðaðar töflur

1.HEITI LYFS

Tasmar 100 mg filmuhúðaðar töflur

Tolkapón

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 100 mg tolkapón

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig laktósa.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðlinum.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

30 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

200 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Töflurnar á að gleypa í heilu lagi. Ekki brjóta eða mylja töfluna.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Svíþjóð

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/97/044/007 30 töflur

EU/1/97/044/008 60 töflur

EU/1/97/044/003 100 töflur

EU/1/97/044/0010 200 töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Tasmar 100 mg (á eingöngu við um ytri umbúðir)

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Ytri askja fyrir þynnupakkningar [ 30 og 60 filmuhúðaðar töflur]

1. HEITI LYFS

Tasmar 100 mg filmuhúðaðar töflur

Tolkapón

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 100 mg tolkapón

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig laktósa

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðlinum.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Töflurnar á að gleypa í heilu lagi. Ekki brjóta eða mylja töfluna.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Svíþjóð

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/97/044/001 30 töflur

EU/1/97/044/002 60 töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Tasmar 100 mg (á eingöngu við um ytri umbúðir)

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

1. HEITI LYFS

Tasmar 100 mg filmuhúðaðar töflur

Tolkapón

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Meda AB

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Ytri askja og merkimiði á glas 100 filmuhúðaðar töflur

1. HEITI LYFS

Tasmar 200 mg filmuhúðaðar töflur

Tolkapón

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 200 mg tolkapón tolkapón 200 mg

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig laktósa.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðlinum.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

100 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Töflurnar á að gleypa í heilu lagi. Ekki brjóta eða mylja töfluna.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Svíþjóð

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/97/044/006 100 töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Tasmar 200 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI

UMBÚUÐUM

Ytri askja fyrir þynnupakkningar 30 og 60 filmuhúðaðar töflur

1. HEITI LYFS

Tasmar 200 mg filmuhúðaðar töflur

Tolkapón

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 200 mg tolkapón tolkapón 200 mg

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig laktósa

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðlinum.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Töflurnar á að gleypa í heilu lagi. Ekki brjóta eða mylja töfluna.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Svíþjóð

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/97/044/004 30 töflur

EU/1/97/044/005 60 töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Tasmar 200 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

1. HEITI LYFS

Tasmar 200 mg filmuhúðaðar töflur

Tolkapón

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Meda AB

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf