Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tecfidera (dimethyl fumarate) – áletranir - N07XX09

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsTecfidera
ATC-kóðiN07XX09
Efnidimethyl fumarate
FramleiðandiBiogen Idec Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

Tecfidera 120 mg magasýruþolin hörð hylki

Dímetýlfúmarat

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hylki inniheldur 120 mg dímetýlfúmarat

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

14 magasýruþolin hörð hylki

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Biogen Idec Ltd,

Innovation House, 70 Norden Road,

Maidenhead, Berkshire, SL6 4AY

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/837/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Tecfidera 120 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

HITAINNSIGLAÐ ÞYNNUSPJALD

1. HEITI LYFS

Tecfidera 120 mg magasýruþolin hörð hylki

Dímetýlfúmarat

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Biogen Idec Ltd

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Morgunn Kvöld Má

Þr Mi Fi Fö Lau Su

Tákn sólar

Tákn mána

14 magasýruþolin hörð hylki

Til inntöku

Hvert hylki inniheldur 120 mg dímetýlfúmarat Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

Geymið ekki við hærri hita en 30°C

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNING

1. HEITI LYFS

Tecfidera 120 mg dimethyl fumarate

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA

1. HEITI LYFS

Tecfidera 240 mg magasýruþolin hörð hylki

Dímetýlfúmarat

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hylki inniheldur 240 mg dímetýlfúmarat

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

56 magasýruþolin hörð hylki

168 magasýruþolin hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Biogen Idec Ltd,

Innovation House, 70 Norden Road,

Maidenhead, Berkshire, SL6 4AY

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/837/002

EU/1/13/837/003

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Tecfidera 240 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM HITAINNSIGLAÐ ÞYNNUSPJALD

1. HEITI LYFS

Tecfidera 240 mg magasýruþolin hörð hylki

Dímetýlfúmarat

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Biogen Idec Ltd

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Morgunn Kvöld Má

Þr Mi Fi Fö Lau Su

Tákn sólar

Tákn mána

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNING

1. HEITI LYFS

Tecfidera 240 mg dimethyl fumarate

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf