Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Telmisartan Teva (telmisartan) – áletranir - C09CA07

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsTelmisartan Teva
ATC-kóðiC09CA07
Efnitelmisartan
FramleiðandiTeva B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Ytri askja með þynnupakkningum sem hægt er að fjarlægja þynnuna af

1.HEITI LYFS

Telmisartan Teva 20 mg töflur telmisartan

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 20 mg af telmisartan

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur sorbitól (E420). Lesið fylgiseðilinn til að fá nánari upplýsingar.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

14x1 töflur

28x1 töflur

30x1 töflur

40x1 töflur

56x1 töflur

60x1 töflur

84x1 töflur

90x1 töflur

98x1 töflur

100x1 töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

1.Losið eina töflu af þynnunni með því að rífa varlega eftir rifgötuninni umhverfis hana

2.Flettið efsta pappírslaginu varlega af

3.Ýtið töflunni í gegnum þynnuna

4.Setjið töfluna í munninn og gleypið með vatni eða öðrum vökva

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/610/001

14x1 töflur

EU/1/09/610/002

28x1 töflur

EU/1/09/610/003

30x1 töflur

EU/1/09/610/004

40x1 töflur

EU/1/09/610/005

56x1 töflur

EU/1/09/610/006

60x1 töflur

EU/1/09/610/007

84x1 töflur

EU/1/09/610/008

90x1 töflur

EU/1/09/610/009

98x1 töflur

EU/1/09/610/010

100x1 töflur

13.LOTUNÚMER <AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Telmisartan Teva 20 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Ytri askja með þynnupakkningum

1. HEITI LYFS

Telmisartan Teva 20 mg töflur telmisartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 20 mg af telmisartan

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur sorbitól (E420). Lesið fylgiseðilinn til að fá nánari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14x1 töflur

28x1 töflur

30x1 töflur

40x1 töflur

56x1 töflur

60x1 töflur

84x1 töflur

90x1 töflur

98x1 töflur

100x1 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/610/031

14x1 töflur

EU/1/09/610/032

28x1 töflur

EU/1/09/610/033

30x1 töflur

EU/1/09/610/034

40x1 töflur

EU/1/09/610/035

56x1 töflur

EU/1/09/610/036

60x1 töflur

EU/1/09/610/037

84x1 töflur

EU/1/09/610/038

90x1 töflur

EU/1/09/610/039

98x1 töflur

EU/1/09/610/040

100x1 töflur

13. LOTUNÚMER <AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Telmisartan Teva 20 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Ytri askja með þynnupakkningum sem hægt er að fjarlægja þynnuna af

1. HEITI LYFS

Telmisartan Teva 40 mg töflur telmisartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 40 mg af telmisartan

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur sorbitól (E420). Lesið fylgiseðilinn til að fá nánari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14x1 töflur

28x1 töflur

30x1 töflur

40x1 töflur

56x1 töflur

60x1 töflur

84x1 töflur

90x1 töflur

98x1 töflur

100x1 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

1.Losið eina töflu af þynnunni með því að rífa varlega eftir rifgötuninni umhverfis hana

2.Flettið efsta pappírslaginu varlega af

3.Ýtið töflunni í gegnum þynnuna

4.Setjið töfluna í munninn og gleypið með vatni eða öðrum vökva

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/610/011

14x1 töflur

EU/1/09/610/012

28x1 töflur

EU/1/09/610/013

30x1 töflur

EU/1/09/610/014

40x1 töflur

EU/1/09/610/015

56x1 töflur

EU/1/09/610/016

60x1 töflur

EU/1/09/610/017

84x1 töflur

EU/1/09/610/018

90x1 töflur

EU/1/09/610/019

98x1 töflur

EU/1/09/610/020

100x1 töflur

13. LOTUNÚMER <AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Telmisartan Teva 40 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Ytri askja með þynnupakkningum

1. HEITI LYFS

Telmisartan Teva 40 mg töflur telmisartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 40 mg af telmisartan

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur sorbitól (E420). Lesið fylgiseðilinn til að fá nánari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14x1 töflur

28x1 töflur

30x1 töflur

40x1 töflur

56x1 töflur

60x1 töflur

84x1 töflur

90x1 töflur

98x1 töflur

100x1 töflur

30 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10

3542 DR Utrecht

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/610/041

14x1 töflur

EU/1/09/610/042

28x1 töflur

EU/1/09/610/043

30x1 töflur

EU/1/09/610/044

40x1 töflur

EU/1/09/610/045

56x1 töflur

EU/1/09/610/046

60x1 töflur

EU/1/09/610/047

84x1 töflur

EU/1/09/610/048

90x1 töflur

EU/1/09/610/049

98x1 töflur

EU/1/09/610/050

100x1 töflur

EU/1/09/610/061

30 töflur

13. LOTUNÚMER <AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Telmisartan Teva 40 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Ytri askja með þynnupakkningum sem hægt er að fjarlægja þynnuna af

1. HEITI LYFS

Telmisartan Teva 80 mg töflur telmisartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 80 mg af telmisartan

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur sorbitól (E420). Lesið fylgiseðilinn til að fá nánari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14x1 töflur

28x1 töflur

30x1 töflur

40x1 töflur

56x1 töflur

60x1 töflur

84x1 töflur

90x1 töflur

98x1 töflur

100x1 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

1.Losið eina töflu af þynnunni með því að rífa varlega eftir rifgötuninni umhverfis hana

2.Flettið efsta pappírslaginu varlega af

3.Ýtið töflunni í gegnum þynnuna

4.Setjið töfluna í munninn og gleypið með vatni eða öðrum vökva

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/610/021

14x1 töflur

EU/1/09/610/022

28x1 töflur

EU/1/09/610/023

30x1 töflur

EU/1/09/610/024

40x1 töflur

EU/1/09/610/025

56x1 töflur

EU/1/09/610/026

60x1 töflur

EU/1/09/610/027

84x1 töflur

EU/1/09/610/028

90x1 töflur

EU/1/09/610/029

98x1 töflur

EU/1/09/610/030

100x1 töflur

13. LOTUNÚMER <AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Telmisartan Teva 80 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Ytri askja með þynnupakkningum

1. HEITI LYFS

Telmisartan Teva 80 mg töflur telmisartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 80 mg af telmisartan

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur sorbitól (E420). Lesið fylgiseðilinn til að fá nánari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14x1 töflur

28x1 töflur

30x1 töflur

40x1 töflur

56x1 töflur

60x1 töflur

84x1 töflur

90x1 töflur

98x1 töflur

100x1 töflur

30 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/610/051

14x1 töflur

EU/1/09/610/052

28x1 töflur

EU/1/09/610/053

30x1 töflur

EU/1/09/610/054

40x1 töflur

EU/1/09/610/055

56x1 töflur

EU/1/09/610/056

60x1 töflur

EU/1/09/610/057

84x1 töflur

EU/1/09/610/058

90x1 töflur

EU/1/09/610/059

98x1 töflur

EU/1/09/610/060

100x1 töflur

EU/1/09/610/062

30 töflur

13. LOTUNÚMER <AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Telmisartan Teva 80 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynna

1. HEITI LYFS

Telmisartan Teva 20 mg töflur telmisartan

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER <AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot

5.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynna

1. HEITI LYFS

Telmisartan Teva 40 mg töflur telmisartan

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER <AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot

5. ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynna

1. HEITI LYFS

Telmisartan Teva 80 mg töflur telmisartan

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER <AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf