Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tepadina (thiotepa) – áletranir - L01AC01

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsTepadina
ATC-kóðiL01AC01
Efnithiotepa
FramleiðandiAdienne S.r.l.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

TEPADINA 15 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn

Thiotepa

2.VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas inniheldur 15 mg thiotepa. Eftir blöndun í 1,5 ml af vatni fyrir stungulyf inniheldur hver ml 10 mg af thiotepa.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn 1 hettuglas

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð, eftir blöndun og þynningu.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Frumudrepandi.

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Eftir blöndun, notist innan 8 klst. ef geymt í kæli.

Eftir þynningu, notist innan 24 klst. ef geymt í kæli.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli (2°C-8°C). Má ekki frjósa.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

ADIENNE S.r.l. S.U.

Via Galileo Galilei, 19 20867 Caponago (MB) Ítalía adienne@adienne.com

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/10/622/001

13.LOTUNÚMER

Lotunr.

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

TEPADINA 15 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

TEPADINA 15 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn

Thiotepa

Til notkunar í bláæð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4.LOTUNÚMER

Lotunr.

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

15 mg

6.ANNAÐ

ADIENNE S.r.l. S.U.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA

1. HEITI LYFS

TEPADINA 100 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn

Thiotepa

2. VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas inniheldur 100 mg thiotepa. Eftir blöndun í 10 ml af vatni fyrir stungulyf inniheldur hver ml 10 mg af thiotepa.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn 1 hettuglas

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð, eftir blöndun og þynningu.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Frumudrepandi.

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Eftir blöndun, notist innan 8 klst. ef geymt í kæli.

Eftir þynningu, notist innan 24 klst. ef geymt í kæli.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli (2°C-8°C). Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

ADIENNE S.r.l. S.U.

Via Galileo Galilei, 19 20867 Caponago (MB) Ítalía adienne@adienne.com

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/10/622/002

13. LOTUNÚMER

Lotunr.

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

TEPADINA 100 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

TEPADINA 100 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn

Thiotepa

Til notkunar í bláæð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lotunr.

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

100 mg

6. ANNAÐ

ADIENNE S.r.l. S.U.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf