Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Teysuno (tegafur / gimeracil / oteracil) – áletranir - L01BC53

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsTeysuno
ATC-kóðiL01BC53
Efnitegafur / gimeracil / oteracil
FramleiðandiNordic Group BV

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

Teysuno 15 mg/4,35 mg/11,8 mg hörð hylki tegafúr/gimerasíl/óterasíl

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 15 mg af tegafúri, 4,35 mg af gimerasíli og 11,8 mg af óterasíli (sem salt).

3.HJÁLPAREFNI

Teysuno hörð hylki innihalda einnig laktósa.

Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Hörð hylki.

42 hylki

84 hylki

126 hylki

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Nordic Group BV, Siriusdreef 22, 2132 WT Hoofddorp, Hollandi

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/669/001

EU/1/11/669/002

EU/1/11/669/005

13.LOTUNÚMER

Lot.

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Teysuno 15 mg/4,35 mg/11,8 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Teysuno 15 mg/4,35 mg/11,8 mg hylki tegafurum/gimeracilum/oteracilum

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Nordic Group BV

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA

1. HEITI LYFS

Teysuno 20 mg/5,8 mg/15,8 mg hörð hylki tegafúr/gimerasíl/óterasíl

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 20 mg af tegafúri, 5,8 mg af gimerasíli og 15,8 mg af óterasíli (sem salt).

3. HJÁLPAREFNI

Teysuno hörð hylki innihalda einnig laktósa.

Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hörð hylki.

42 hylki

84 hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Nordic Group BV, Siriusdreef 22, 2132 WT Hoofddorp, Hollandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/669/003

EU/1/11/669/004

13. LOTUNÚMER

Lotunr.

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Teysuno 20 mg/5,8 mg/15,8 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Teysuno 20 mg/5,8 mg/15,8 mg hylki tegafurum/gimeracilum/oteracilum

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Nordic Group BV

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot.

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf