Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vfend (voriconazole) – áletranir - J02AC03

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsVfend
ATC-kóðiJ02AC03
Efnivoriconazole
FramleiðandiPfizer Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Þynnupakkningar fyrir 50 mg filmuhúðaðar töflur - Pakkning með 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 töflum.

1.HEITI LYFS

VFEND 50 mg filmuhúðaðar töflur

Vórikónazól

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 50 mg vórikónazól.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur mjólkursykureinhýdrat. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

2 filmuhúðaðar töflur

10 filmuhúðaðar töflur

14 filmuhúðaðar töflur

20 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

50 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Innsigluð pakkning.

Notið ekki ef innsiglið er rofið.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/212/001 2 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/212/002 10 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/212/003 14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/212/004 20 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/212/005 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/212/006 30 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/212/007 50 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/212/008 56 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/212/009 100 filmuhúðaðar töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

VFEND 50 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Álþynnur 50 mg filmuhúðaðar töflur (allar pakkningastærðir).

1. HEITI LYFS

VFEND 50 mg filmuhúðaðar töflur

Vórikónazól

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Ltd (logo markaðsleyfishafa)

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI OG INNRI UMBÚÐUM

Ytri og innri umbúðir fyrir töfluglas, 50 mg filmuhúðaðar töflur - Pakkning með 2, 30, 100 töflum.

1. HEITI LYFS

VFEND 50 mg filmuhúðaðar töflur

Vórikónazól

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 50 mg vórikónazól.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur mjólkursykureinhýdrat. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

2 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/212/010 2 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/212/011 30 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/212/012 100 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

VFEND 50 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Þynnupakkningar fyrir 200 mg filmuhúðaðar töflur - Pakkning með 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 töflum

1. HEITI LYFS

VFEND 200 mg filmuhúðaðar töflur

Vórikónazól

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 200 mg vórikónazól.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur mjólkursykureinhýdrat. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

2 filmuhúðaðar töflur

10 filmuhúðaðar töflur

14 filmuhúðaðar töflur

20 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

50 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Innsigluð pakkning.

Notið ekki ef innsiglið er rofið.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/212/013 2 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/212/014 10 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/212/015 14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/212/016 20 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/212/017 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/212/018 30 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/212/019 50 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/212/020 56 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/212/021 100 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

VFEND 200 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Álþynnur 200 mg filmuhúðaðar töflur (allar pakkningastærðir).

1. HEITI LYFS

VFEND 200 mg filmuhúðaðar töflur

Vórikónazól

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Ltd (sem handhafi markaðsleyfis logo)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI OG INNRI UMBÚÐUM

Ytri og innri umbúðir fyrir töfluglas 200 mg filmuhúðaðar töflur - Pakkning með 2, 30, 100 töflum

1. HEITI LYFS

VFEND 200 mg filmuhúðaðar töflur

Vórikónazól

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 200 mg vórikónazól.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur mjólkursykureinhýdrat. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

2 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/212/022 2 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/212/023 30 filmuhúðaðar töflur

EU/1/02/212/024 100 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

VFEND 200 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Ytri umbúðir

1. HEITI LYFS

VFEND 200 mg innrennslisstofn, lausn

Vórikónazól

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas inniheldur 200 mg af vórikónazóli

Eftir blöndun inniheldur hver ml 10 mg af vórikónazóli

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: súlfóbútýleter beta cýklódextrínnatríum. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslisstofn, lausn 1 hettuglas

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Leysið upp og þynnið fyrir notkun.

Eingöngu til notkunar í bláæð.

Ekki til hleðsluinndælingar.

Einnota hettuglas.

Innrennslishraði má ekki vera meiri en 3 mg/kg á klst.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Geymsluþol eftir blöndun: 24 klst. við 2°C -8°C.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/212/025

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

VFEND 200 mg innrennslisstofn, lausn

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Ytri umbúðir

1. HEITI LYFS

VFEND 200 mg innrennslisstofn og leysir, lausn

Vórikónazól

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas inniheldur 200 mg af vórikónazóli.

Eftir blöndun inniheldur hver ml 10 mg af vórikónazóli

3. HJÁLPAREFNI

50 ml innrennslispoki sem inniheldur 0,9% natríumklóríð.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslisstofn og leysir, lausn Hver pakkning inniheldur:

1 hettuglas með VFEND innrennslisstofn, lausn (einnota hettuglas)

1 ytri poka

1 millistykki fyrir hettuglas

1 sprautu

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Sjá ítarlegar leiðbeiningar í fylgiseðli.

Leysið upp og þynnið fyrir notkun.

Eingöngu til notkunar í bláæð.

Ekki til hleðsluinndælingar.

Ekki til notkunar ásamt öðrum lyfjum.

Innrennslishraði má ekki vera meiri en 3 mg/kg á klst.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Geymsluþol eftir blöndun: 24 klst. við 2°C - 8°C.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/212/027

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Notkunarleiðbeiningar – fylgið skýringarmyndum til að skilja hvernig nota á lyfið.

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Miði á hettuglasinu.

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

VFEND 200 mg innrennslisstofn, lausn

Vórikónazól

Til notkunar í bláæð.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Leysið upp og þynnið fyrir notkun – sjá fylgiseðil.

Innrennslishraði má ekki vera meiri en 3 mg/kg á klst.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

200 mg (10 mg/ml).

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Merkimiði á ytri poka.

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Leysir fyrir VFEND innrennslisstofn, lausn 0,9% natríumklóríð í vatni fyrir stungulyf Til notkunar í bláæð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Ekki til hleðsluinndælingar

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

50 ml

6. ANNAÐ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Öskjur

1. HEITI LYFS

VFEND 40 mg/ml mixtúruduft, dreifa

Vórikónazól

2. VIRK(T) EFNI

1 ml af blandaðri mixtúru inniheldur 40 mg vórikónazól.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur súkrósa. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Mixtúruduft, dreifa

1 flaska inniheldur 45 g

Mæliskeið (kvörðuð fyrir 23 ml), 5 ml sprauta fyrir inntöku og millistykki fyrir flöskuna.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) EF MEÐ ÞARF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku eftir blöndun.

Hristið flöskuna í um það bil 10 sekúndur fyrir notkun.

Notið meðfylgjandi sprautu til að mæla réttan skammt.

Leiðbeiningar um blöndun:

Bankið í flöskuna til að losa duftið í sundur.

Bætið 46 ml af vatni í flöskuna og hristið kröftuglega í um það bil 1 mínútu.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Allri ónotaðri mixtúru á að farga 14 dögum eftir blöndun.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Mixtúruduft: Geymið í kæli fyrir blöndun.

Tilbúin mixtúra:

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Má ekki geyma í kæli, má ekki frjósa.

Geymið ílátið vel lokað.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ, Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/212/026

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

VFEND 40 mg/ml

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM KOMA SKULU FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

Flöskur

1. HEITI LYFS

VFEND 40 mg/ml mixtúruduft, dreifa

Vórikónazól

2. VIRK(T) EFNI

1 ml af blandaðri mixtúru inniheldur 40 mg vórikónazól.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig súkrósa. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Mixtúruduft, dreifa 45 g

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) EF MEÐ ÞARF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku eftir blöndun.

Hristið flöskuna í um það bil 10 sekúndur fyrir notkun.

Notið meðfylgjandi sprautu til að mæla réttan skammt.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Allri ónotaðri mixtúru á að farga 14 dögum eftir blöndun.

Fyrningardagur tilbúinnar mixtúru:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Mixtúruduft: Geymið í kæli fyrir blöndun.

Tilbúin mixtúra:

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Má ekki geyma í kæli, má ekki frjósa.

Geymið ílátið vel lokað.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ, Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/212/026

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

[Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.]

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf