Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Viracept (nelfinavir) – áletranir - J05AE04

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsViracept
ATC-kóðiJ05AE04
Efninelfinavir
FramleiðandiRoche Registration Ltd.
Viracept 50 mg/g duft til inntöku Nelfínavír

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM TEXTI Á YTRI UMBÚÐIR

1.HEITI LYFS

2.VIRK(T) EFNI

Flaskan inniheldur 144 g af dufti til inntöku. Hvert gramm af dufti til inntöku inniheldur nelfínavírmesilat sem samsvarar 50 mg af nelfínavíri.

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

Inniheldur einnig sætuefnið aspartam (E951), súkrósapalmítat, kalíu , náttúruleg- og gervisætuefni og

 

önnur innihaldsefni. Sjá fylgiseðilinn fyrir frekari upplýsingar.

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

 

144 g duft til inntöku

 

með

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

Til inntöku

 

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

 

 

 

lengur

 

 

 

 

Geymið þar sem börn hvor i ná til né sjá

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

 

 

Blandið kki í flöskuna

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

8.

FYRNINGARDAGSETNING

 

 

 

 

Fyrnist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

Geymið ekki við hærri hita en 30°C

Geymið í upprunalegum umbúðum

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/01/97/054/001

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15.NOTKUNARLEIÐBEININGARlengur

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRIviracept 50 mg

 

er

ekki

Lyfið

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

Viracept 50 mg/g duft til inntöku Nelfínavír

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM TEXTI Á LÍMMIÐA FLÖSKUNNAR

1. HEITI LYFS

2. VIRK(T) EFNI

Hvert gramm af dufti til inntöku inniheldur 50 mg af nelfínavíri (sem mesilat).

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

Inniheldur einnig E951, súkrósapalmítat, kalíum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

markaðsleyfi

 

 

144 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

 

 

 

 

með

 

 

 

Til inntöku

 

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

Geymið þar sem börn hvor ná til né sjá

 

 

 

 

 

 

 

lengur

 

 

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

 

 

Blandið ekki í flöskuna

 

 

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

 

 

8.

FYRNINGARDAGSETNING

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

Fyrnist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

Geymið ekki við hærri hita en 30°C

Geymið í upprunalegum umbúðum

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

‘Logo’

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/01/97/054/001

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

er

ekki

lengur

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

Viracept 250 mg filmuhúðaðar töflur Nelfínavír

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM TEXTI Á YTRI UMBÚÐIR

1. HEITI LYFS

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 292,25 mg af nelfínavírmesilati, sem samsvarar 250 mg f nelfínavíri sem óbundnum basa.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig litarefnið indígókarmín (E132) og önnur innihaldsefni.markaðsleyfi

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

 

 

 

 

270 filmuhúðaðar töflur

 

með

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

lengur

 

 

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

Til inntöku

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

ekki

 

 

 

Geymið þar sem börn hvor ná til né sjá

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

 

 

 

8.

FYRNINGARDAGSETNING

 

Lyfið

 

 

 

 

 

Fyrnister

 

 

 

 

9.

SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

 

 

Geymið ekki við hærri hita en 30°C

 

 

Geymið í upprunalegum umbúðum

 

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/01/97/054/004

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15.NOTKUNARLEIÐBEININGARlengur

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRIviracept 250 mg

 

er

ekki

Lyfið

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM TEXTI Á LÍMMIÐA FLÖSKUNNAR

1.

HEITI LYFS

 

 

 

Viracept 250 mg filmuhúðaðar töflur

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

Nelfínavír

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

VIRK(T) EFNI

 

 

 

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 250 mg af nelfínavíri (sem mesílat).

 

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

270 filmuhúðaðar töflur

með

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

Til inntöku

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

lengur

 

 

 

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

 

 

 

7.ÖNNURekkiSÉRSTÖKEF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNINGFyrnistVARNAÐARORÐ,

Lyfið

erSÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

9.

Geymið ekki við hærri hita en 30°C

Geymið í upprunalegum umbúðum

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

‘Logo’

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/01/97/054/004

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

ekki

lengur

 

er

 

Lyfið

 

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

Viracept 250 mg filmuhúðaðar töflur Nelfínavír

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM TEXTI Á YTRI UMBÚÐIR

1. HEITI LYFS

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 292,25 mg af nelfínavírmesilati, sem samsvarar 250 mg f nelfínavíri sem óbundnum basa.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig litarefnið indígókarmín (E132) og önnur innihaldsefni.markaðsleyfi

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

 

 

 

 

300 filmuhúðaðar töflur

 

með

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

lengur

 

 

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

Til inntöku

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

ekki

 

 

 

Geymið þar sem börn hvor ná til né sjá

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

 

 

 

8.

FYRNINGARDAGSETNING

 

Lyfið

 

 

 

 

 

Fyrnister

 

 

 

 

9.

SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

 

 

Geymið ekki við hærri hita en 30°C

 

 

Geymið í upprunalegum umbúðum

 

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/97/054/005

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

 

 

15.

 

 

lengur

 

 

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

 

viracept 250 mg

 

 

 

 

er

ekki

 

Lyfið

 

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM TEXTI Á LÍMMIÐA FLÖSKUNNAR

1.

HEITI LYFS

 

 

 

Viracept 250 mg filmuhúðaðar töflur

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

Nelfínavír

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

VIRK(T) EFNI

 

 

 

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 250 mg af nelfínavíri (sem mesílat).

 

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

300 filmuhúðaðar töflur

með

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

Til inntöku

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

lengur

 

 

 

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

 

 

 

7.ÖNNURekkiSÉRSTÖKEF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNINGFyrnistVARNAÐARORÐ,

Lyfið

erSÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

9.

Geymið ekki við hærri hita en 30°C

Geymið í upprunalegum umbúðum

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

‘Logo’

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/97/054/005

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

ekki

lengur

 

er

 

Lyfið

 

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf