Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vivanza (vardenafil) – áletranir - G04BE09

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsVivanza
ATC-kóðiG04BE09
Efnivardenafil
FramleiðandiBayer Pharma AG  

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

TEXTI Á ÖSKJU

1.HEITI LYFS

Vivanza 5 mg filmuhúðaðar töflur vardenafíl

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 5 mg vardenafíl (sem hýdróklóríð).

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

2 filmuhúðaðar töflur

4 filmuhúðaðar töflur

8 filmuhúðaðar töflur

12 filmuhúðaðar töflur

20 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer AG

51368 Leverkusen Þýskalandi

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/249/001 2 töflur

EU/1/03/249/002 4 töflur

EU/1/03/249/003 8 töflur

EU/1/03/249/004 12 töflur

EU/1/03/249/013 20 töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Vivanza 5 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

1. HEITI LYFS

Vivanza 5 mg filmuhúðaðar töflur vardenafíl

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer (Logo)

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

TEXTI Á ÖSKJU

1. HEITI LYFS

Vivanza 10 mg filmuhúðaðar töflur vardenafíl

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 10 mg vardenafíl (sem hýdróklóríð).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

2 filmuhúðaðar töflur

4 filmuhúðaðar töflur

8 filmuhúðaðar töflur

12 filmuhúðaðar töflur

20 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer AG

51368 Leverkusen Þýskalandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/249/005 2 töflur

EU/1/03/249/006 4 töflur

EU/1/03/249/007 8 töflur

EU/1/03/249/008 12 töflur

EU/1/03/249/014 20 töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Vivanza 10 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

1. HEITI LYFS

Vivanza 10 mg filmuhúðaðar töflur vardenafíl

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer (Logo)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

TEXTI Á ÖSKJU

1. HEITI LYFS

Vivanza 20 mg filmuhúðaðar töflur vardenafíl

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 20 mg vardenafíl (sem hýdróklóríð).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

2 filmuhúðaðar töflur

4 filmuhúðaðar töflur

8 filmuhúðaðar töflur

12 filmuhúðaðar töflur

20 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer AG

51368 Leverkusen Þýskalandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/249/009 2 töflur

EU/1/03/249/010 4 töflur

EU/1/03/249/011 8 töflur

EU/1/03/249/012 12 töflur

EU/1/03/249/015 20 töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Vivanza 20 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

1. HEITI LYFS

Vivanza 20 mg filmuhúðaðar töflur vardenafíl

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer (Logo)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

TEXTI Á ÖSKJU

1. HEITI LYFS

Vivanza 10 mg munndreifitöflur vardenafíl

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 10 mg vardenafíl (sem hýdróklóríð).

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur aspartam (E951) og sorbitól (E420).

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

4 x 1 munndreifitafla

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku. Látið leysast upp í munni.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka og ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer AG

51368 Leverkusen Þýskalandi

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/249/016 4 töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Vivanza 10 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Vivanza 10 mg munndreifitöflur vardenafíl

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer [Logo]

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf