Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xarelto (rivaroxaban) – áletranir - B01AF01

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsXarelto
ATC-kóðiB01AF01
Efnirivaroxaban
FramleiðandiBayer Pharma AG

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR FYRIR 2,5 mg TÖFLUR

1.HEITI LYFS

Xarelto 2,5 mg filmuhúðaðar töflur rivaroxaban

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 2,5 mg af rivaroxabani.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

14 filmuhúðaðar töflur

20 filmuhúðaðar töflur

8 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

168 filmuhúðaðar töflur

196 filmuhúðaðar töflur

10 x 1 filmuhúðuð tafla

100 x 1 filmuhúðuð tafla

30 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer AG

51368 Leverkusen Þýskaland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/472/025

 

 

14 filmuhúðaðar töflur

(PP/Álþynnupakkningar)

EU/1/08/472/026

28 filmuhúðaðar töflur

(PP/Álþynnupakkningar)

EU/1/08/472/027

56 filmuhúðaðar töflur

(PP/Álþynnupakkningar)

EU/1/08/472/028

60 filmuhúðaðar töflur

(PP/Álþynnupakkningar)

EU/1/08/472/029

98 filmuhúðaðar töflur

(PP/Álþynnupakkningar)

EU/1/08/472/030

168 filmuhúðaðar töflur

(PP/Álþynnupakkningar)

EU/1/08/472/031

196 filmuhúðaðar töflur

(PP/Álþynnupakkningar)

EU/1/08/472/032

10 x 1 filmuhúðuð tafla

(PP/Álþynnupakkningar)

EU/1/08/472/033

100 x 1 filmuhúðuð tafla

(PP/Álþynnupakkningar)

EU/1/08/472/035

30 filmuhúðaðar töflur

(PP/Álþynnupakkningar)

EU/1/08/472/041

20 filmuhúðaðar töflur

(PP/Álþynnupakkningar)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Xarelto 2,5 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR FYRIR FJÖLPAKKNINGU (ÞAR MEÐ TALIÐ. BLUE BOX) FYRIR 2,5 mg TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Xarelto 2,5 mg filmuhúðaðar töflur rivaroxaban

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 2,5 mg af rivaroxabani.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 100 (10 pakkar með 10 x 1) filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer AG

51368 Leverkusen Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/472/034 100 filmuhúðaðar töflur (10 x 10 x 1) (fjölpakkning) (PP/Álþynnupakkningar)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Xarelto 2,5 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA FJÖLPAKKNINGAR (ÁN BLUE BOX) FYRIR 2,5 mg TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Xarelto 2,5 mg filmuhúðaðar töflur rivaroxaban

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 2,5 mg af rivaroxabani.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

10 x 1 filmuhúðuð tafla.

Hluti af fjölpakkningu, má ekki selja eina sér.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer AG

51368 Leverkusen Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/472/034 100 filmuhúðaðar töflur (10 x 10 x 1) (fjölpakkning) (PP/Álþynnupakkningar)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Xarelto 2,5 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á ekki við.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

Á ekki við.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA MEÐ STAKSKÖMMTM (10 x 1 TAFLA) FYRIR 2,5 MG

1. HEITI LYFS

Xarelto 2,5 mg töflur rivaroxaban

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer (merki)

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA MEÐ 10 TÖFLUR FYRIR 2,5 MG

1. HEITI LYFS

Xarelto 2,5 mg töflur rivaroxaban

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer (merki)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA MEÐ 14 TÖFLUR FYRIR 2,5 MG

1. HEITI LYFS

Xarelto 2,5 mg töflur rivaroxaban

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer (merki)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Mán

Þri

Mið Fim Fös Lau Sun

Mynd af sól

Mynd af tungli

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR FYRIR 10 MG

1. HEITI LYFS

Xarelto 10 mg filmuhúðaðar töflur rivaroxaban

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 10 mg af rivaroxabani.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

5 filmuhúðaðar töflur

10 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

10 x 1 filmuhúðuð tafla

100 x 1 filmuhúðuð tafla

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer AG

51368 Leverkusen Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/472/001

 

 

 

5 filmuhúðaðar töflur

(PVC/PVDC/Álþynnupakkningar)

EU/1/08/472/002

10 filmuhúðaðar töflur

(PVC/PVDC/Álþynnupakkningar)

EU/1/08/472/003

30 filmuhúðaðar töflur

(PVC/PVDC/Álþynnupakkningar)

EU/1/08/472/004

100 x 1 filmuhúðuð tafla

(PVC/PVDC/Álþynnupakkningar)

EU/1/08/472/005

5 filmuhúðaðar töflur

(PP/Álþynnupakkningar)

 

EU/1/08/472/006

10 filmuhúðaðar töflur

(PP/Álþynnupakkningar)

 

EU/1/08/472/007

30 filmuhúðaðar töflur

(PP/Álþynnupakkningar)

 

EU/1/08/472/008

100 x 1 filmuhúðuð tafla

(PP/Álþynnupakkningar)

 

EU/1/08/472/009

10 x 1 filmuhúðuð tafla

(PVC/PVDC/Álþynnupakkningar)

EU/1/08/472/010

10 x 1 filmuhúðuð tafla

(PP/Álþynnupakkningar)

 

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Xarelto 10 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR FYRIR FJÖLPAKKNINGU (ÞAR MEÐ TALIÐ BLUE BOX) FYRIR 10 MG

1. HEITI LYFS

Xarelto 10 mg filmuhúðaðar töflur rivaroxaban

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 10 mg af rivaroxabani.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 100 filmuhúðaðar töflur (10 pakkar með 10 x 1)

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer AG

51368 Leverkusen Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/472/022

 

100 filmuhúðaðar töflur (10 x 10 x 1) (fjölpakkning) (PP/Álþynnupakkning)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Xarelto 10 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ÖSKJUR FJÖLPAKKNINGAR (ÁN BLUE BOX) FYRIR 10 MG

1. HEITI LYFS

Xarelto 10 mg filmuhúðaðar töflur rivaroxaban

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 10 mg af rivaroxabani.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

10 x 1 filmuhúðuð tafla

Hluti af fjölpakkningu, má ekki selja eina sér.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer AG

51368 Leverkusen Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/472/022

 

100 filmuhúðaðar töflur (10 x 10 x 1) (fjölpakkning) (PP/Álþynnupakkning)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Xarelto 10 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á ekki við.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

Á ekki við.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA FYRIR 10 MG

1. HEITI LYFS

Xarelto 10 mg töflur rivaroxaban

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer (merki)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR FYRIR STAKSKAMMTA 15 MG

1. HEITI LYFS

Xarelto 15 mg filmuhúðaðar töflur rivaroxaban

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 15 mg af rivaroxabani.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

10 filmuhúðaðar töflur

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

42 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

10 x 1 filmuhúðuð tafla

100 x 1 filmuhúðuð tafla

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer AG

51368 Leverkusen Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/472/011

 

 

14 filmuhúðaðar töflur

(PP/álþynnupakkningar)

EU/1/08/472/012

28 filmuhúðaðar töflur

(PP/álþynnupakkningar)

EU/1/08/472/013

42 filmuhúðaðar töflur

(PP/álþynnupakkningar)

EU/1/08/472/014

98 filmuhúðaðar töflur

(PP/álþynnupakkningar)

EU/1/08/472/015

10 x 1 filmuhúðaðar töflur

(PP/álþynnupakkningar)

EU/1/08/472/016

100 x 1 filmuhúðaðar töflur

(PP/álþynnupakkningar)

EU/1/08/472/038

10 filmuhúðaðar töflur

(PP/álþynnupakkningar)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Xarelto 15 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR FJÖLPAKKNINGAR (ÞAR MEÐ TALIÐ BLUE BOX) FYRIR 15 MG

1. HEITI LYFS

Xarelto 15 mg filmuhúðaðar töflur rivaroxaban

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 15 mg af rivaroxabani.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 100 filmuhúðaðar töflur (10 pakkar með 10 x 1)

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer AG

51368 Leverkusen Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/472/023

 

100 filmuhúðaðar töflur (10 x 10 x 1) (fjölpakkning) (PP/Álþynnupakkning)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Xarelto 15 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI UMBÚÐIR FJÖLPAKKNINGAR (ÁN BLUE BOX) FYRIR 15 MG

1. HEITI LYFS

Xarelto 15 mg filmuhúðaðar töflur rivaroxaban

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 15 mg af rivaroxabani.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

10 x 1filmuhúðuð tafla

Hluti af fjölpakkningu, má ekki selja eina sér.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer AG

51368 Leverkusen Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/472/023 100 filmuhúðaðar töflur (10 x 10 x 1) (fjölpakkning) (PP/Álþynnupakkning)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Xarelto 15 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á ekki við.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

Á ekki við.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA MEÐ STAKSKÖMMTM (10 x 1 TAFLA) FYRIR 15 MG

1. HEITI LYFS

Xarelto 15 mg töflur rivaroxaban

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer (merki)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA MEÐ 14 TÖFLUR FYRIR 15 MG

1. HEITI LYFS

Xarelto 15 mg töflur rivaroxaban

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer (merki)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Mán

Þri

Mið Fim Fös Lau Sun

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA MEÐ 10 TÖFLUM FYRIR 15 MG

1. HEITI LYFS

Xarelto 15 mg töflur rivaroxaban

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer (merki)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG

INNRI UMBÚÐUM

ASKJA OG MERKIMIÐI FYRIR HDPE GLAS FYRIR 15 MG

1. HEITI LYFS

Xarelto 15 mg filmuhúðaðar töflur rivaroxaban

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 15 mg af rivaroxabani.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

100 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer AG

51368 Leverkusen Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/472/036

 

 

 

100 filmuhúðaðar töflur

(HDPE glas)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf. (á eingöngu við um merkimiða á glas, á ekki við um öskju).

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Xarelto 15 mg (á eingöngu við um öskju, á ekki við um merkimiða)

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni. (á eingöngu við um öskju, á ekki við um merkimiða)

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: (á eingöngu við um öskju, á ekki við um merkimiða)

SN: (á eingöngu við um öskju, á ekki við um merkimiða)

NN: (á eingöngu við um öskju, á ekki við um merkimiða)

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR FYRIR STAKSKAMMTA 20 MG

1. HEITI LYFS

Xarelto 20 mg filmuhúðaðar töflur rivaroxaban

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 20 mg af rivaroxabani.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

10 filmuhúðaðar töflur

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

10 x 1 filmuhúðuð tafla

100 x 1 filmuhúðuð tafla

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer AG

51368 Leverkusen Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/472/017

 

 

14 filmuhúðaðar töflur

(PP/álþynnupakkningar)

EU/1/08/472/018

28 filmuhúðaðar töflur

(PP/álþynnupakkningar)

EU/1/08/472/019

98 filmuhúðaðar töflur

(PP/álþynnupakkningar)

EU/1/08/472/020

10 x 1 filmuhúðaðar töflur

(PP/álþynnupakkningar)

EU/1/08/472/021

100 x 1 filmuhúðaðar töflur

(PP/álþynnupakkningar)

EU/1/08/472/039

10 filmuhúðaðar töflur

(PP/álþynnupakkningar)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Xarelto 20 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR FJÖLPAKKNINGAR (ÞAR MEÐ TALIÐ BLUE BOX) FYRIR 20 MG

1. HEITI LYFS

Xarelto 20 mg filmuhúðaðar töflur rivaroxaban

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 20 mg af rivaroxabani.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 100 filmuhúðaðar töflur (10 pakkar með 10 x 1)

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer AG

51368 Leverkusen Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/472/024

 

100 filmuhúðaðar töflur (10 x 10 x 1) (fjölpakkning) (PP/Álþynnupakkning)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Xarelto 20 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI UMBÚÐIR FJÖLPAKKNINGAR (ÁN BLUE BOX) FYRIR 20 MG

1. HEITI LYFS

Xarelto 20 mg filmuhúðaðar töflur rivaroxaban

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 20 mg af rivaroxabani.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

10 x 1filmuhúðuð tafla

Hluti af fjölpakkningu, má ekki selja eina sér.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer AG

51368 Leverkusen Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/472/024

 

100 filmuhúðaðar töflur (10 x 10 x 1) (fjölpakkning) (PP/Álþynnupakkning)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Xarelto 20 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á ekki við.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

Á ekki við.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA MEÐ STAKSKÖMMTUM (10 x 1 TAFLA) FYRIR 20 MG

1. HEITI LYFS

Xarelto 20 mg töflur rivaroxaban

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer (merki)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA MEÐ 14 TÖFLUR FYRIR 20 MG

1. HEITI LYFS

Xarelto 20 mg töflur rivaroxaban

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer (merki)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Mán

Þri

Mið Fim Fös Lau Sun

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA MEÐ 10 TÖFLUM FYRIR 20 MG

1. HEITI LYFS

Xarelto 20 mg töflur rivaroxaban

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer (merki)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG

INNRI UMBÚÐUM

ASKJA OG MERKIMIÐI FYRIR HDPE GLAS FYRIR 20 MG

1. HEITI LYFS

Xarelto 20 mg filmuhúðaðar töflur rivaroxaban

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 20 mg af rivaroxabani.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

100 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer AG

51368 Leverkusen Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/472/037

 

 

 

100 filmuhúðaðar töflur

(HDPE glas)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf. (á eingöngu við um öskju, á ekki við um merkimiða)

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Xarelto 20 mg (á eingöngu við um öskju, á ekki við um merkimiða)

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: (á eingöngu við um öskju, á ekki við um merkimiða)

SN: (á eingöngu við um öskju, á ekki við um merkimiða)

NN: (á eingöngu við um öskju, á ekki við um merkimiða)

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR PAKKNINGAR FYRIR UPPHAFSMEÐFERÐ (42 FILMUHÚÐAÐAR 15 MG TÖFLUR OG 7 FILMUHÚÐAÐAR 20 MG TÖFLUR) (ÞAR MEÐ TALIÐ BLUE BOX)

1. HEITI LYFS

Xarelto 15 mg Xarelto 20 mg filmuhúðaðar töflur rivaroxaban

2. VIRK(T) EFNI

Hver rauð filmuhúðuð tafla fyrir vikur 1, 2 og 3 inniheldur 15 mg af rivaroxabani. Hver rauðbrún filmuhúðuð tafla fyrir viku 4 inniheldur 20 mg af rivaroxabani.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hver pakkning með 49 filmuhúðuðum töflum inniheldur:

42 filmuhúðaðar töflur sem hver inniheldur 15 mg af rivaroxabani 7 filmuhúðaðar töflur sem hver inniheldur 20 mg af rivaroxabani

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Pakkning fyrir upphafsmeðferð

Þessi pakkning fyrir upphafsmeðferð er eingöngu til notkunar á fyrstu 4 vikum meðferðarinnar.

SKAMMTUR

Dagar 1 til 21: Ein 15 mg tafla tvisvar á dag (ein 15 mg tafla að morgni og ein að kvöldi) með mat. Frá degi 22: Ein 20 mg tafla einu sinni á dag (tekin á sama tíma á hverjum degi) með mat.

Dagar 1 til 21: 15 mg 1 tafla tvisvar á dag (ein 15 mg tafla að morgni og ein að kvöldi) með mat. Frá degi 22: 20 mg 1 tafla einu sinni á dag (tekin á sama tíma á hverjum degi) með mat.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer AG

51368 Leverkusen Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/472/040

 

 

 

 

 

 

42 15 mg rivaroxaban filmuhúðaðar töflur og

 

7 20 mg rivaroxaban filmuhúðaðar töflur

 

 

 

(pakkning fyrir upphafsmeðferð)

 

 

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Xarelto 15 mg

Xarelto 20 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

LYFJAVESKI PAKKNINGAR FYRIR UPPHAFSMEÐFERÐ (42 FILMUHÚÐAÐAR 15 MG TÖFLUR OG 7 FILMUHÚÐAÐAR 20 MG TÖFLUR) (ÁN BLUE BOX)

1. HEITI LYFS

Xarelto 15 mg Xarelto 20 mg filmuhúðaðar töflur rivaroxaban

2. VIRK(T) EFNI

Hver rauð filmuhúðuð tafla fyrir vikur 1, 2 og 3 inniheldur 15 mg af rivaroxabani. Hver rauðbrún filmuhúðuð tafla fyrir viku 4 inniheldur 20 mg af rivaroxabani.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa. Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hver pakkning með 49 filmuhúðuðum töflum inniheldur:

42 filmuhúðaðar töflur sem hver inniheldur 15 mg af rivaroxabani 7 filmuhúðaðar töflur sem hver inniheldur 20 mg af rivaroxabani

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Pakkning fyrir upphafsmeðferð

Þessi pakkning fyrir upphafsmeðferð er eingöngu til notkunar á fyrstu 4 vikum meðferðarinnar.

Dagar 1 til 21: 15 mg 1 tafla tvisvar á dag (ein 15 mg tafla að morgni og ein að kvöldi) með mat. Frá degi 22: 20 mg 1 tafla einu sinni á dag (tekin á sama tíma á hverjum degi) með mat.

SKÖMMTUN OG SKÖMMTUNARÁÆTLUN:

Dagar 1 til 21: Ein 15 mg tafla tvisvar á dag (ein 15 mg tafla að morgni og ein að kvöldi). Frá degi 22: Ein 20 mg tafla einu sinni á dag (tekin á sama tíma á hverjum degi).

Upphafsmeðferð

Xarelto 15 mg tvisvar á dag

fyrstu 3 vikurnar

 

Framhaldsmeðferð

Xarelto 20 mg einu sinni á dag

Frá og með viku 4

Leitaðu til læknisins

til að tryggja áframhaldandi meðferð

 

 

Taka á lyfið með mat.

 

 

 

Xarelto 15 mg Upphaf meðferðar 15 mg

tvisvar á dag Upphafsdagur

VIKA 1, VIKA 2, VIKA 3

Dagur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

sólartákn

tungltákn

Breyttur skammtur Xarelto 20 mg

20 mg

einu sinni á dag

tekið á sama tíma á hverjum degi Dagsetning skammtabreytingar VIKA 4

DAGUR 22 DAGUR 23 DAGUR 24 DAGUR 25 DAGUR 26 DAGUR 27 DAGUR 28

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer AG

51368 Leverkusen Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/472/040

 

 

 

 

 

 

42 15 mg rivaroxaban filmuhúðaðar töflur og

 

7 20 mg rivaroxaban filmuhúðaðar töflur

 

 

 

(pakkning fyrir upphafsmeðferð)

 

 

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á ekki við.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

Á ekki við.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR Í PAKKNINGU FYRIR UPPHAFSMEÐFERÐ, Í LYFJAVESKI (42 FILMUHÚÐAÐAR 15 MG TÖFLUR OG 7 FILMUHÚÐAÐAR 20 MG TÖFLUR)

1. HEITI LYFS

Xarelto 15 mg töflur Xarelto 20 mg töflur rivaroxaban

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer (merki)

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

ÖRYGGISKORT SJÚKLINGS

Öryggiskort sjúklings

Bayer (logo)

Xarelto 2,5 mg

Xarelto 15 mg

Xarelto 20 mg

Hafðu kortið alltaf á þér.

Sýndu öllum læknum og tannlæknum kortið áður en meðferð er hafin.

Ég er í blóðþynningarmeðferð með Xarelto (rivaroxaban)

Nafn:

Heimilisfang:

Fæðingardagur:

Blóðflokkur:

Þyngd:

Önnur lyf / sjúkdómar:

Í neyðartilviki skal hafa samband við:

Nafn læknis: Sími læknis: Stimpill læknis:

Einnig skal hafa samband við:

Nafn:

Heimilisfang:

Tengsl:

Upplýsingar fyrir heilbrigðisstarfsmenn:

♦ Ekki skal notast við INR gildi þar sem þau eru ekki áreiðanleg mæling á blóðþynnandi verkun Xarelto

Hvað þarf ég að vita um Xarelto?

Xarelto er blóðþynnandi og ver þig fyrir myndun hættulegra blóðtappa.

Xarelto verður að taka nákvæmlega eins og læknirinn mælir fyrir um. Til þess að tryggja sem besta vörn gegn blóðtöppum skal passa að gleyma aldrei skammti.

Þú mátt ekki hætta töku Xarelto nema ræða við lækninn fyrst því hættan á blóðtöppum getur aukist.

Láttu lækninn vita um öll önnur lyf sem þú notar, hefur nýlega notað eða ætlar þér að nota, áður en þú hefur notkun Xarelto.

Upplýstu lækninn um að þú notir Xarelto áður en þú undirgengst skurðaðgerð eða aðrar aðgerðir.

Hvenær á ég að hafa samband við lækninn?

Þegar blóðþynningarlyf eins og Xarelto eru tekin er mikilvægt að gera sér grein fyrir hugsanlegum aukaverkunum. Algengasta aukaverkunin er blæðing. Ekki hefja töku Xarelto ef þú veist að þú ert í hættu á blæðingu, nema ræða það við lækninn fyrst. Láttu lækninn vita tafarlaust ef þú finnur fyrir einkennum blæðingar, svo sem

verkjum

þrota eða óþægindum

höfuðverk, svima eða slappleika

óvenjulegu mari, blóðnösum, tannholdsblæðingu, blæðingu frá sárum sem varir í langan tíma

meira tíðablóði eða blæðingu frá leggöngum en venjulega

blóði í þvagi sem getur verið bleikt eða brúnt, rauðum eða svörtum hægðum

blóði í hósta eða blóði í uppsölu eða einhverju sem líkist kaffikorgi

Hvernig á ég að taka Xarelto?

Til þess að ná hámarksvernd gegn blóðtöppum, Xarelto

-2,5 mg er hægt að taka með eða án fæðu

-15 mg verður að taka með mat

-20 mg verður að taka með mat

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf