Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xeristar (duloxetine) – áletranir - N06AX21

Updated on site: 11-Oct-2017

Nafn lyfsXeristar
ATC-kóðiN06AX21
Efniduloxetine
FramleiðandiEli Lilly Nederland B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ÖSKJUR FYRIR 30 MG HÖRÐ SÝRUÞOLIN HYLKI

1.HEITI LYFS

Xeristar 30 mg hörð sýruþolin hylki.

Duloxetin

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hylki inniheldur 30 mg af duloxetini (sem hýdróklóríð)

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur súkrósa.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

28 hörð sýruþolin hylki

7 hörð sýruþolin hylki

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka. Geymið við lægri hita en 30°C.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland BV, Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/04/297/001 (28 hörð sýruþolin hylki)

EU/1/04/297/006 (7 hörð sýruþolin hylki)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Xeristar 30 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

30 mg hörð sýruþolin hylki

1. HEITI LYFS

Xeristar 30 mg hörð sýruþolin hylki

Duloxetin

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Lilly

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ÖSKJUR FYRIR 60 MG HÖRÐ SÝRUÞOLIN HYLKI

1. HEITI LYFS

Xeristar 60 mg hörð sýruþolin hylki.

Duloxetin

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hylki inniheldur 60 mg af duloxetini (sem hýdróklóríð)

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur súkrósa.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

28 hörð sýruþolin hylki

84 hörð sýruþolin hylki

98 hörð sýruþolin hylki

56 hörð sýruþolin hylki

500 hörð sýruþolin hylki (25 spjöld með 20 hylkjum)

100 hörð sýruþolin hylki (5 spjöld með 20 hylkjum)

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka. Geymið við lægri hita en 30°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland BV, Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/04/297/002 (28 hörð sýruþolin hylki) EU/1/04/297/003 (84 hörð sýruþolin hylki) EU/1/04/297/004 (98 hörð sýruþolin hylki) EU/1/04/297/005 (56 hörð sýruþolin hylki)

EU/1/04/297/007 (500 hörð sýruþolin hylki) (25 spjöld með 20 hylkjum) EU/1/04/297/008 (100 hörð sýruþolin hylki) (5 spjöld með 20 hylkjum)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Xeristar 60 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

60 mg hörð sýruþolin hylki

1. HEITI LYFS

Xeristar 60 mg hörð sýruþolin hylki

Duloxetin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Lilly

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf