Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xultophy (insulin degludec / liraglutide) – áletranir - A10

Updated on site: 11-Oct-2017

Nafn lyfsXultophy
ATC-kóðiA10
Efniinsulin degludec / liraglutide
FramleiðandiNovo Nordisk A/S

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

Xultophy 100 einingar/ml + 3,6 mg/ml stungulyf, lausn deglúdekinsúlín + liraglútíð

2.VIRK EFNI

Einn áfylltur lyfjapenni inniheldur 300 einingar af deglúdekinsúlíni og 10,8 mg af liraglútíði í 3 ml af lausn

1 ml af lausn inniheldur 100 einingar af deglúdekinsúlíni og 3,6 mg af liraglútíði Eitt skammtaþrep inniheldur 1 einingu af deglúdekinsúlíni og 0,036 mg af liraglútíði

3.HJÁLPAREFNI

Glýseról, fenól, zinkasetat, saltsýra og natríumhýdroxíð (til pH stillingar), og vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

1x3 ml

3x3 ml

5x3 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Ráðlagt til notkunar með einnota NovoTwist eða NovoFine nálum

Nálar fylgja ekki með

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Notið einungis tæra, litlausa lausn

Eingöngu ætlað til notkunar af einum einstaklingi

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Eftir að pakkning hefur verið rofin: Notið innan 21 dags

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli Má ekki frjósa

Eftir að pakkning hefur verið rofin: Geymið við hita að hámarki 30°C eða geymið í kæli Hafið hettuna á lyfjapennanum til varnar gegn ljósi

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fargið nálinni eftir hverja inndælingu

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danmörk

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/947/001 1 áfylltur lyfjapenni

EU/1/14/947/002 3 áfylltir lyfjapennar

EU/1/14/947/003 5 áfylltir lyfjapennar

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Xultophy

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI Á LYFJAPENNA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

Xultophy 100 einingar/ml + 3,6 mg/ml stungulyf, lausn deglúdekinsúlín + liraglútíð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Til notkunar undir húð

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml

6.ANNAÐ

Novo Nordisk A/S

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI Á FJÖLPAKKNINGU

1. HEITI LYFS

Xultophy 100 einingar/ml + 3,6 mg/ml stungulyf, lausn deglúdekinsúlín + liraglútíð

2. VIRK EFNI

Einn áfylltur lyfjapenni inniheldur 300 einingar af deglúdekinsúlíni og 10,8 mg af liraglútíði í 3 ml af lausn

1 ml af lausn inniheldur 100 einingar af deglúdekinsúlíni og 3,6 mg af liraglútíði Eitt skammtaþrep inniheldur 1 einingu af deglúdekinsúlíni og 0,036 mg af liraglútíði

3. HJÁLPAREFNI

Glýseról, fenól, zinkasetat, saltsýra og natríumhýdroxíð (til pH stillingar), og vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

Fjölpakkning: 10 (2 pakkningar með 5) 3 ml áfylltir lyfjapennar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Ráðlagt til notkunar með einnota NovoTwist eða NovoFine nálum

Nálar fylgja ekki með

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Notið einungis tæra, litlausa lausn

Eingöngu ætlað til notkunar af einum einstaklingi

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Eftir að pakkning hefur verið rofin: Notið innan 21 dags

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli Má ekki frjósa

Eftir að pakkning hefur verið rofin: Geymið við hita að hámarki 30°C eða geymið í kæli Hafið hettuna á lyfjapennanum til varnar gegn ljósi

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fargið nálinni eftir hverja inndælingu

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/947/004 10 (2 x 5) áfylltir lyfjapennar

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Xultophy

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM ASKJA Í FJÖLPAKKNINGU

1. HEITI LYFS

Xultophy 100 einingar/ml + 3,6 mg/ml stungulyf, lausn deglúdekinsúlín + liraglútíð

2. VIRK EFNI

Einn áfylltur lyfjapenni inniheldur 300 einingar af deglúdekinsúlíni og 10,8 mg af liraglútíði í 3 ml af lausn

1 ml af lausn inniheldur 100 einingar af deglúdekinsúlíni og 3,6 mg af liraglútíði Eitt skammtaþrep inniheldur 1 einingu af deglúdekinsúlíni og 0,036 mg af liraglútíði

3. HJÁLPAREFNI

Glýseról, fenól, zinkasetat, saltsýra og natríumhýdroxíð (til pH stillingar), og vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

5 áfylltir 3 ml lyfjapennar. Hluti af fjölpakkningu, má ekki selja staka

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Ráðlagt til notkunar með einnota NovoTwist eða NovoFine nálum

Nálar fylgja ekki með

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Notið einungis tæra, litlausa lausn

Eingöngu ætlað til notkunar af einum einstaklingi

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Eftir að pakkning hefur verið rofin: Notið innan 21 dags

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli Má ekki frjósa

Eftir að pakkning hefur verið rofin: Geymið við hita að hámarki 30°C eða geymið í kæli Hafið hettuna á lyfjapennanum til varnar gegn ljósi

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fargið nálinni eftir hverja inndælingu

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/947/004 10 (2 x 5) áfylltir lyfjapennar

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Xultophy

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf