Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yttriga (yttrium [90Y] chloride) – áletranir - V09

Updated on site: 11-Oct-2017

Nafn lyfsYttriga
ATC-kóðiV09
Efniyttrium [90Y] chloride
FramleiðandiEckert

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

BLIKKDÓS OG BLÝÍLÁT

1.HEITI LYFS

Yttriga forefni fyrir geislavirkt lyf, lausn.

Yttríumklóríð (90Y).

2.VIRK(T) EFNI

Yttríumklóríð (90Y).

Virkt: (Y) GBq/hettuglas

Reikn.: {DD/MM/ÁÁÁÁ} (12klst. CET)

Virkni við skömmtun: (Y) GBq/hettuglas

3.HJÁLPAREFNI

Saltsýra (0,04 M)

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Forefni fyrir geislavirkt lyf, lausn.

1 hettuglas Magn: {Z} ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Fyrir geislamerkingu in vitro. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

EKKI ÆTLAÐ TIL BEINNAR LYFJAGJAFAR HJÁ SJÚKLINGUM

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Í hettuglasinu getur verið mikill þrýstingur vegna geislasundrunar.

8.FYRNINGARDAGSETNING

FYRN {MM/ÁÁÁÁ} (kl. 12 CET)

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum.

Geyma skal lyfið í samræmi við reglur í hverju landi um geymslu geislavirkra efna.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA OG FRAMLEIÐANDA

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH Robert-Rössle-Str. 10

D-13125 Berlin Þýskaland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/322/001

13.LOTUNÚMER

Lotunr.

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

MERKING HETTUGLASS Á PERSPEXHLÍF

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Yttriga forefni fyrir geislavirkt lyf, lausn.

Yttríumklóríð (90Y)

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Fyrir geislamerkingu in vitro. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

EKKI ÆTLAÐ TIL BEINNAR LYFJAGJAFAR HJÁ SJÚKLINGUM

3.FYRNINGARDAGSETNING

FYRN (kl. 12 CET)

4.LOTUNÚMER

Lotunr.

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

Magn: {Z} ml

 

Virkt: {Y}________GBq/hettuglas

Reikn.: {DD/MM/ÁÁÁÁ} (kl. 12 CET)

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Yttriga lausn

Yttríumklóríð (90Y).

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

merking in vitro

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lotunr.

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

Magn: {Z} ml

 

Virkt: {Y}________GBq/hettuglas

Reikn.: {DD/MM/ÁÁÁÁ} (kl. 12 CET)

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

BLIKKDÓS OG BLÝÍLÁT

1. HEITI LYFS

Yttriga forefni fyrir geislavirkt lyf, lausn.

Yttríumklóríð (90Y).

2. VIRK(T) EFNI

Yttríumklóríð (90Y).

Virkt: (Y) GBq/hettuglas

Reikn.: {DD/MM/ÁÁÁÁ} (12klst. CET)

Virkni við skömmtun: (Y) GBq/hettuglas

3. HJÁLPAREFNI

Saltsýra (0,04 M)

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Forefni fyrir geislavirkt lyf, lausn.

1 hettuglas Magn: {Z} ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Fyrir geislamerkingu in vitro. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

EKKI ÆTLAÐ TIL BEINNAR LYFJAGJAFAR HJÁ SJÚKLINGUM

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Í hettuglasinu getur verið mikill þrýstingur vegna geislasundrunar.

8. FYRNINGARDAGSETNING

FYRN {MM/ÁÁÁÁ} (kl. 12 CET)

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum.

Geyma skal lyfið í samræmi við reglur í hverju landi um geymslu geislavirkra efna.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA OG FRAMLEIÐANDA

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH Robert-Rössle-Str. 10

D-13125 Berlin Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/322/002

13. LOTUNÚMER

Lotunr.

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

MERKING HETTUGLASS Á PERSPEXHLÍF

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Yttriga forefni fyrir geislavirkt lyf, lausn.

Yttríumklóríð (90Y)

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Fyrir geislamerkingu in vitro. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

EKKI ÆTLAÐ TIL BEINNAR LYFJAGJAFAR HJÁ SJÚKLINGUM

3. FYRNINGARDAGSETNING

FYRN (kl. 12 CET)

4. LOTUNÚMER

Lotunr.

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

Magn: {Z} ml

 

Virkt: {Y}________GBq/hettuglas

Reikn.: {DD/MM/ÁÁÁÁ} (kl. 12 CET)

6. ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Yttriga lausn

Yttríumklóríð (90Y).

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

merking in vitro

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lotunr.

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

Magn: {Z} ml

 

Virkt: {Y}________GBq/hettuglas

Reikn.: {DD/MM/ÁÁÁÁ} (kl. 12 CET)

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf