Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zarzio (filgrastim) – áletranir - L03AA02

Updated on site: 11-Oct-2017

Nafn lyfsZarzio
ATC-kóðiL03AA02
Efnifilgrastim
FramleiðandiSandoz GmbH

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR – ÁFYLLT SPRAUTA

1.HEITI LYFS

Zarzio 30 ME/0,5 ml stungulyf/innrennslislyf, lausn í áfylltri sprautu

Filgrastim

2.VIRK(T) EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 30 milljón einingar (jafngildir 300 míkrógrömmum) filgrastim í 0,5 ml (60 ME/ml).

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: glútamiksýra, pólýsorbat 80, vatn fyrir stungulyf og sorbitól (E420). Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf/innrennslislyf, lausn í áfylltri sprautu.

1 áfyllt sprauta án nálaröryggisbúnaðar

3 áfylltar sprautur án nálaröryggisbúnaðar

5 áfylltar sprautur án nálaröryggisbúnaðar

10 áfylltar sprautur án nálaröryggisbúnaðar

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Einnota. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð eða í bláæð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notist innan 24 klst. eftir þynningu.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C - 8°C).

Geymið áfylltu sprautuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Austurríki

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/495/009

EU/1/08/495/010

EU/1/08/495/011

EU/1/08/495/012

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Zarzio 30 ME/0,5 ml

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR – ÁFYLLT SPRAUTA

1. HEITI LYFS

Zarzio 48 ME/0,5 ml stungulyf/innrennslislyf, lausn í áfylltri sprautu

Filgrastim

2. VIRK(T) EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 48 milljón einingar (jafngildir 480 míkrógrömmum) filgrastim í 0,5 ml (96 ME/ml).

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: glútamiksýra, pólýsorbat 80, vatn fyrir stungulyf og sorbitól (E420). Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf/innrennslislyf, lausn í áfylltri sprautu.

1 áfyllt sprauta án nálaröryggisbúnaðar

3 áfylltar sprautur án nálaröryggisbúnaðar

5 áfylltar sprautur án nálaröryggisbúnaðar

10 áfylltar sprautur án nálaröryggisbúnaðar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Einnota. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð eða í bláæð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notist innan 24 klst. eftir þynningu.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C - 8°C).

Geymið áfylltu sprautuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/495/013

EU/1/08/495/014

EU/1/08/495/015

EU/1/08/495/016

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Zarzio 48 ME/0,5 ml

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR – ÁFYLLT SPRAUTA MEÐ NÁLARÖRYGGISBÚNAÐI

1. HEITI LYFS

Zarzio 30 ME/0,5 ml stungulyf/innrennslislyf, lausn í áfylltri sprautu

Filgrastim

2. VIRK(T) EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 30 milljón einingar (jafngildir 300 míkrógrömmum) filgrastim í 0,5 ml (60 ME/ml).

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: glútamiksýra, pólýsorbat 80, vatn fyrir stungulyf og sorbitól (E420). Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf/innrennslislyf, lausn í áfylltri sprautu.

1 áfyllt sprauta með nálaröryggisbúnaði

3 áfylltar sprautur með nálaröryggisbúnaði

5 áfylltar sprautur með nálaröryggisbúnaði

10 áfylltar sprautur með nálaröryggisbúnaði

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Einnota. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð eða í bláæð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notist innan 24 klst. eftir þynningu.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C - 8°C).

Geymið áfylltu sprautuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/495/001

EU/1/08/495/002

EU/1/08/495/003

EU/1/08/495/004

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Zarzio 30 ME/0,5 ml

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR – ÁFYLLT SPRAUTA MEÐ NÁLARÖRYGGISBÚNAÐI

1. HEITI LYFS

Zarzio 48 ME/0,5 ml stungulyf/innrennslislyf, lausn í áfylltri sprautu

Filgrastim

2. VIRK(T) EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 48 milljón einingar (jafngildir 480 míkrógrömmum) filgrastim í 0,5 ml (96 ME/ml).

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: glútamiksýra, pólýsorbat 80, vatn fyrir stungulyf og sorbitól (E420). Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf/innrennslislyf, lausn í áfylltri sprautu.

1 áfyllt sprauta með nálaröryggisbúnaði

3 áfylltar sprautur með nálaröryggisbúnaði

5 áfylltar sprautur með nálaröryggisbúnaði

10 áfylltar sprautur með nálaröryggisbúnaði

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Einnota. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð eða í bláæð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notist innan 24 klst. eftir þynningu.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C - 8°C).

Geymið áfylltu sprautuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/495/005

EU/1/08/495/006

EU/1/08/495/007

EU/1/08/495/008

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Zarzio 48 ME/0,5 ml

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLT SPRAUTA/ÁFYLLT SPRAUTA MEÐ NÁLARÖRYGGISBÚNAÐI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Zarzio 30 ME/0,5 ml inndæling eða innrennsli

Filgrastim s.c./i.v.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLT SPRAUTA/ÁFYLLT SPRAUTA MEÐ NÁLARÖRYGGISBÚNAÐI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Zarzio 48 ME/0,5 ml inndæling eða innrennsli

Filgrastim s.c./i.v.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf