Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zoely (nomegestrol acetate / estradiol) – áletranir - G03AA14

Updated on site: 11-Oct-2017

Nafn lyfsZoely
ATC-kóðiG03AA14
Efninomegestrol acetate / estradiol
FramleiðandiTeva B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Zoely 2,5 mg/1,5 mg filmuhúðaðar töflur nomegestrol acetat/estradiol

2.VIRK(T) EFNI

Hver hvít virk tafla inniheldur 2,5 mg nomegestrol acetat og 1,5 mg estradiol (sem hemihydrat).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur mjólkursykureinhýdrat

Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

28 filmuhúðaðar töflur

84 filmuhúðaðar töflur

168 filmuhúðaðar töflur

364 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Markaðsleyfishafi:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/11/690/001 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/690/002 84 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/690/003 168 filmuhúðaðar töflur

EU/1/11/690/004 364 filmuhúðaðar töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

zoely

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUPAKKNINGUM EÐA TÖFLUSPJÖLDUM

ÞYNNUPAKKNING

1. HEITI LYFS

Zoely 2,5 mg/1,5 mg töflur nomegestrol acetat/estradiol

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

[Askja fyrir dagamerkimiða þar sem stendur:] Setjið dagamerkimiða hér [Númer dags fyrir hverja töflu:] Byrja, 2, ….28

[Örvar sýna í hvaða röð á að taka töflurnar:]

ÖRK MEÐ LÍMMIÐUM FYRIR DAGAMERKIMIÐA, FYLGIR FYLGISEÐLI

Örk með dagamerkimiðum

Veljið dagamerkimiðann sem byrjar á þeim degi sem byrjað er að taka lyfið.

Setjið merkimiðann á þynnupakkninguna yfir setninguna „Setjið dagamerkimiða hér“.

SUN MÁN ÞRI

MIÐ

FIM

FÖS

LAU

MÁN ÞRI

MIÐ

FIM

FÖS

LAU SUN

ÞRI

MIÐ

FIM

FÖS

LAU SUN MÁN

MIÐ

FIM

FÖS

LAU SUN MÁN ÞRI

FIM

FÖS

LAU SUN MÁN ÞRI

MIÐ

FÖS

LAU SUN MÁN ÞRI

MIÐ

FIM

LAU SUN MÁN ÞRI

MIÐ

FIM

FÖS

[Aðrar dagamerkingar fyrir öskju með 3 þynnpakkningum þar sem stendur, tvisvar sinnum:]

SUN MÁN ÞRI

MIÐ

FIM

FÖS

LAU

 

MÁN ÞRI

MIÐ

FIM

FÖS

LAU SUN

 

ÞRI

MIÐ

FIM

FÖS

LAU SUN MÁN

 

MIÐ

FIM

FÖS

LAU SUN MÁN ÞRI

 

 

FIM

FÖS

LAU SUN MÁN ÞRI

MIÐ

 

 

FÖS

LAU SUN MÁN ÞRI

MIÐ

FIM

 

LAU SUN MÁN ÞRI

MIÐ

FIM

FÖS

 

[Fyrir framan dagamerkingu sem ætluð er fyrir aðra þynnupakkninguna:] Þynnupakkning 2 [Fyrir framan dagamerkingu sem ætluð er fyrir þriðju þynnpakkninguna:] Þynnupakkning 3

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf