Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zoledronic acid medac (zoledronic acid monohydrate) – áletranir - M05BA08

Updated on site: 11-Oct-2017

Nafn lyfsZoledronic acid medac
ATC-kóðiM05BA08
Efnizoledronic acid monohydrate
Framleiðandimedac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR 1 HETTUGLAS

ASKJA FYRIR 4 HETTUGLÖS

1.HEITI LYFS

Zoledronic acid medac 4 mg/5 ml innrennslisþykkni, lausn

Zoledronsýra

2.VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas inniheldur 4 mg af zoledronsýru (sem einhýdrat).

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: mannitól, natríumsítrat, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslisþykkni, lausn. 1 hettuglas

4 hettuglös

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Þynnist fyrir notkun.

Einungis til notkunar einu sinni.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist:

Upplýsingar um geymslutíma eftir þynningu lyfsins er að finna á lyfseðlinum.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

medac GmbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Þýskaland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/779/001<1 vial>

EU/1/12/779/007<4 vials>

13.LOTUNÚMER

Lotunr.

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM (ÁN BLUE BOX)

ASKJA FYRIR 1 HETTUGLAS SEM HLUTI AF FJÖLPAKKNINGU MEÐ 4 HETTUGLÖSUM

ASKJA FYRIR 1 HETTUGLAS SEM HLUTI AF FJÖLPAKKNINGU MEÐ 10 HETTUGLÖSUM

1. HEITI LYFS

Zoledronic acid medac 4 mg/5 ml innrennslisþykkni, lausn

Zoledronsýra

2. VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas inniheldur 4 mg af zoledronsýru (sem einhýdrat).

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: mannitól, natríumsítrat, vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslisþykkni, lausn.

1 hettuglas. Hluti af fjölpakkningu. Ekki hægt að selja sér.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Þynnist fyrir notkun.

Einungis til notkunar einu sinni.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist:

Upplýsingar um geymslutíma eftir þynningu lyfsins er að finna á lyfseðlinum.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

medac GmbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/779/002

EU/1/12/779/003

13. LOTUNÚMER

Lotunr.

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI Á HETTUGLASI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐIR

Zoledronic acid medac 4 mg/5 ml innrennslisþykkni, lausn

Zoledronsýra

Til notkunar í bláæð.

2.AÐFERÐIR VIÐ LYFJAGJÖF

Þynnist fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6.ANNAÐ

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI FJÖLPAKKNINGA MEÐ 4 HETTUGLÖSUM SEM PAKKAÐ ER Í GEGNSÆJA FILMU (MEÐ BLUE BOX)

MERKIMIÐI FJÖLPAKKNINGA MEÐ 10 HETTUGLÖSUM SEM PAKKAÐ ER Í GEGNSÆJA FILMU (MEÐ BLUE BOX)

1. HEITI LYFS

Zoledronic acid medac 4 mg/5 ml innrennslisþykkni, lausn

Zoledronsýra

2. VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas inniheldur 4 mg af zoledronsýru (sem einhýdrat).

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: mannitól, natríumsítrat, vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslisþykkni, lausn.

Fjölpakkning: 4 x 1 hettuglas

Fjölpakkning: 10 x 1 hettuglas.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Þynnist fyrir notkun.

Einungis til notkunar einu sinni.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

medac GmbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/779/002

EU/1/12/779/003

13. LOTUNÚMER

Lotunr.

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR 1 FLÖSKU

1. HEITI LYFS

Zoledronic acid medac 4 mg/100 ml innrennslislyf, lausn

Zoledronsýra

2. VIRK(T) EFNI

Ein flaska inniheldur 4 mg af zoledronsýru (sem einhýdrat).

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: mannitól, natríumsítrat, vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslislyf, lausn. 1 flaska

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Einungis til notkunar einu sinni.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist:

Upplýsingar um geymslutíma eftir af umbúðir hafa verið rofnar í fyrsta skipti er að finna á lyfseðlinum.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

medac GmbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/779/004

13. LOTUNÚMER

Lotunr.

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM (ÁN BLUE BOX)

ASKJA FYRIR 1 FLÖSKU SEM HLUTI AF FJÖLPAKKNINGU MEÐ 4 FLÖSKUM ASKJA FYRIR 1 FLÖSKU SEM HLUTI AF FJÖLPAKKNINGU MEÐ 10 FLÖSKUM

1. HEITI LYFS

Zoledronic acid medac 4 mg/100 ml innrennslislyf, lausn

Zoledronsýra

2. VIRK(T) EFNI

Ein flaska inniheldur 4 mg af zoledronsýru (sem einhýdrat).

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: mannitól, natríumsítrat, vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslislyf, lausn.

1 flaska. Hluti af fjölpakkningu. Ekki hægt að selja sér.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Einungis til notkunar einu sinni.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist:

Upplýsingar um geymslutíma eftir af umbúðir hafa verið rofnar í fyrsta skipti er að finna á lyfseðlinum.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

medac GmbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/779/005

EU/1/12/779/006

13. LOTUNÚMER

Lotunr.

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM MERKIMIÐI Á FLÖSKU

1. HEITI LYFS

Zoledronic acid medac 4 mg/100 ml innrennslislyf, lausn

Zoledronsýra

2. VIRK(T) EFNI

Íeinni flösku eru 4 mg af zoledronsýru (sem einhýdrat).

Íeinum ml af lausn eru 0,04 mg af zoledronsýru (sem einhýdrati).

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: mannitól, natríumsítrat, vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslislyf, lausn

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Einungis til notkunar einu sinni.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

medac GmbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/779/004

EU/1/12/779/005

EU/1/12/779/006

13. LOTUNÚMER

Lotunr.

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI Á FJÖLPAKKNINGUM MEÐ 4 FLÖSKUM SEM PAKKAÐ ER Í GEGNSÆJA FILMU (MEÐ BLUE BOX)

MERKIMIÐI Á FJÖLPAKKNINGUM MEÐ 10 FLÖSKUM SEM PAKKAÐ ER Í GEGNSÆJA FILMU (MEÐ BLUE BOX)

1. HEITI LYFS

Zoledronic acid medac 4 mg/100 ml innrennslislyf, lausn

Zoledronsýra

2. VIRK(T) EFNI

Í einni flösku eru 4 mg af zoledronsýru (sem einhýdrat).

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: mannitól, natríumsítrat, vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslislyf, lausn.

Fjölpakkning: 4 x 1 flaska

Fjölpakkning: 10 x 1 flaska

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Einungis til notkunar einu sinni.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

medac GmbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/779/005

EU/1/12/779/006

13. LOTUNÚMER

Lotunr.

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf