Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zypadhera (olanzapine pamoate) – áletranir - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Nafn lyfsZypadhera
ATC-kóðiN05AH03
Efniolanzapine pamoate
FramleiðandiEli Lilly Nederland B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR ZYPADHERA 210 mg stungulyfsstofn og leysir.

1.HEITI LYFS

ZYPADHERA 210 mg stungulyfsstofn og leysir, forðadreifa

Olanzapin

2.VIRK(T) EFNI

Olanzapin pamóat einhýdrat samsvarandi 210 mg olanzapin. Eftir blöndun: 150 mg/ml olanzapin.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni í leysinum eru karmellósanatríum, mannitól, pólýsorbat 80, vatn fyrir stungulyf, saltsýra og natríum hýdroxíð.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Eitt hettuglas af stungulyfsstofni, forðadreifu.

Eitt hettuglas með 3 ml leysi.

Ein húðbeðssprauta og öryggisnál. Þrjár húðbeðsöryggisnálar.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til notkunar í vöðva.

Sprautið ekki í æð eða undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Hettuglas með dreifu eftir blöndun: 24 klst.

Notið lausnina um leið og hún hefur verið dregin upp í sprautuna.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Má ekki geyma í kæli. Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/479/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Ávísun lyfsins er háð sérstökum takmörkunum

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

LÍMMIÐI HETTUGLAS ZYPADHERA 210 mg stungulyfsstofn leysir og forðadreifa

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐIR

ZYPADHERA 210 mg stungulyfsstofn, forðadreifa. olanzapin

i.m.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

210 mg

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR ZYPADHERA 300 mg stungulyfsstofn og leysir.

1. HEITI LYFS

ZYPADHERA 300 mg stungulyfsstofn og leysir, forðadreifa

Olanzapin

2. VIRK(T) EFNI

Olanzapin pamóat einhýdrat samsvarandi 300 mg olanzapin. Eftir blöndun: 150 mg/ml olanzapin.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni í leysinum eru karmellósanatríum, mannitól, pólýsorbat 80, vatn fyrir stungulyf, saltsýra og natríum hýdroxíð.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Eitt hettuglas af stungulyfsstofni, forðadreifu. Eitt hettuglas með 3 ml leysi.

Ein húðbeðssprauta og öryggisnál. Þrjár húðbeðsöryggisnálar.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til notkunar í vöðva.

Sprautið ekki í æð eða undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Hettuglas með dreifu eftir blöndun: 24 klst.

Notið lausnina um leið og hún hefur verið dregin upp í sprautuna.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Má ekki geyma í kæli. Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/479/002

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Ávísun lyfsins er háð sérstökum takmörkunum

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

LÍMMIÐI HETTUGLAS ZYPADHERA 300 mg stungulyfsstofn leysir og forðadreifa

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐIR

ZYPADHERA 300 mg stungulyfsstofn, forðadreifa olanzapin

i.m.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

300 mg

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR ZYPADHERA 405 mg stungulyfsstofn og leysir.

1. HEITI LYFS

ZYPADHERA 405 mg stungulyfsstofn og leysir, forðadreifa

Olanzapin

2. VIRK(T) EFNI

Olanzapin pamóat einhýdrat samsvarandi 405 mg olanzapin. Eftir blöndun: 150 mg/ml olanzapin.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni í leysinum eru karmellósanatríum, mannitól, pólýsorbat 80, vatn fyrir stungulyf, saltsýra og natríum hýdroxíð.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Eitt hettuglas af stungulyfsstofni, forðadreifu.

Eitt hettuglas með 3 ml leysi.

Ein húðbeðssprauta og öryggisnál. Þrjár húðbeðsöryggisnálar.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til notkunar í vöðva.

Sprautið ekki í æð eða undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Hettuglas með dreifu eftir blöndun: 24 klst.

Notið lausnina um leið og hún hefur verið dregin upp í sprautuna.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Má ekki geyma í kæli. Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/479/003

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Ávísun lyfsins er háð sérstökum takmörkunum

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

LÍMMIÐI HETTUGLAS ZYPADHERA 405 mg stungulyfsstofn leysir og forðadreifa

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐIR

ZYPADHERA 405 mg stungulyfsstofn, forðadreifa olanzapin

i.m.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

405 mg

6. ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

LÍMMIÐI HETTUGLAS LEYSIR FYRIR ZYPADHERA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐIR

Leysir fyrir ZYPADHERA til notkunar i.m.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf