Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Altargo (retapamulin) – Pakuotės lapelis - D06AX13

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasAltargo
ATC kodasD06AX13
Sudėtisretapamulin
GamintojasGlaxo Group Ltd

Pakuotės lapelis: informacija pacientui

Altargo 10 mg/g tepalas

Retapamulinas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1.Kas yra Altargo ir kam jis vartojamas

2.Kas žinotina prieš vartojant Altargo

3.Kaip vartoti Altargo

4.Galimas šalutinis poveikis

5.Kaip laikyti Altargo

6.Pakuotės turinys ir kita informacija

1.Kas yra Altargo ir kam jis vartojamas

Altargo tepalo sudėtyje yra antibiotiko, vadinamo retapamulinu, kuris vartojamas ant odos.

Altargo vartojamas gydyti bakterinėms infekcijoms, pažeidžiančioms nedideles odos sritis. Infekcijos, kurias galima gydyti – tai pūlinėlinė (dėl kurios užkrėstose srityse atsiranda šašų), įpjovimai, įdrėskimai ir susiūtos siūlės.

Altargo skirtas suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo devynių mėnesių amžiaus.

2. Kas žinotina prieš vartojant Altargo

Altargo vartoti negalima

Jeigu yra alergija retapamulinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Altargo.

Jeigu pastebėjote, kad infekcija bent kiek pasunkėjo arba tepalo vartojimo srityje padidėjo paraudimas, sudirginimas ar atsirado kitokių požymių bei simptomų, nustokite vartoti Altargo ir kreipkitės į gydytoją. Taip pat perskaitykite šio pakuotės lapelio 4 skyrių.

Jeigu infekcija nelengvėja po dviejų ar trijų gydymo dienų, kreipkitės į gydytoją.

Vaikams

Altargo negalima vartoti jaunesniems kaip devynių mėnesių kūdikiams.

Kiti vaistai ir Altargo

Odos srities, kurią gydote Altargo, netepkite kitais tepalais, kremais ar losjonais, nebent taip daryti

Jums nurodė gydytojas.

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui.

Jeigu pacientas yra jaunesnis kaip dviejų metų kūdikis, labai svarbu, kad pasakytumėte gydytojui apie visus kitus vaistus, kuriuos vartoja kūdikis, įskaitant įsigytus be recepto. Vartojant Altargo vaikui, kuris gydomas kai kuriais kitokiais vaistais (pvz., kai kuriais vaistais nuo grybelių sukeltų infekcijų), Altargo koncentracija kraujyje gali būti didesnė nei įprastai. Dėl to gali pasireikšti šalutinis poveikis. Gydytojas nuspręs, ar galima vartoti Altargo jaunesniam kaip 2 metų kūdikiui, kuris vartoja kitokių vaistų.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Jūsų gydytojas nuspręs, ar galite gydytis

šiuo vaistu.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Kad Altargo veiktų Jūsų gebėjimą vairuoti ar valdyti mechanizmus, nesitikima.

Altargo sudėtyje yra butilhidroksitolueno (E321)

Vaistas gali sukelti lokalių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivines.

3.Kaip vartoti Altargo

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Kaip tepti Altargo?

Ploną tepalo sluoksnį paprastai reikia tepti ant infekcijos pažeistos odos du kartus per parą penkias dienas.

Užtepus tepalo, gydomą odos sritį galima uždengti steriliu arba marlės tvarsčiu, išskyrus atvejus, kai gydytojas liepia ją palikti neuždengtą.

Altargo vartokite visą gydytojo skirtą laiką.

Altargo skirtas tik odai tepti. Juo negalima tepti akių, burnos ar lūpų, nosies gleivinės ar moters lytinių organų gleivinės. Jeigu tepalo netyčia patenka į šias sritis, nuplaukite jas vandeniu ir, jeigu jaučiate diskomfortą, kreipkitės į gydytoją. Jei Jūs atsitiktinai pavartojote Altargo į nosį, gali atsirasti kraujavimas iš nosies.

Prieš tepdami tepalą ir pasitepę nusiplaukite rankas.

Ką daryti pavartojus per didelę Altargo dozę?

Nereikalingą tepalo kiekį kruopščiai nušluostykite.

Pamiršus pavartoti Altargo

Kai tik prisiminsite, patepkite odą tepalu, o kitą dozę tepkite įprastu laiku.

Jeigu netyčia prarijote Altargo

Kreipkitės patarimo į gydytoją ar vaistininką.

Nustojus vartoti Altargo

Per anksti nutraukus gydymą Altargo, gali vėl pradėti daugintis bakterijos ir atsinaujinti infekcinė liga. Nenutraukite šio vaisto vartojimo nepasitarę su savo gydytoju arba vaistininku.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4.Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Reikia stebėti, ar nepasireiškia tokios būklės

Sunkios odos reakcijos arba alergijos (dažnis nežinomas)

Jeigu pasireiškia sunki odos reakcija arba alergija (pvz., sunkus niežėjimas arba sunkus išbėrimas, veido, lūpų ar liežuvio patinimas)

-nutraukite Altargo vartojimą;

-kruopščiai nuvalykite tepalą;

-nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Odoje, ant kurios buvo tepamas Altargo, pasireiškė toliau išvardytas šalutinis poveikis

Dažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti ne dažniau kaip 1 iš 10 žmonių)

-Odos sudirginimas.

Nedažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti ne dažniau kaip 1 iš 100 žmonių)

-Skausmas, niežėjimas, paraudimas ar išbėrimas (kontaktinis dermatitas).

Kitas šalutinis poveikis (dažnis nežinomas, negali būti įvertintas pagal turimus duomenis)

-Deginimo jutimas.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui, slaugytojai arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5.Kaip laikyti Altargo

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant kartono dėžutės po ,,Tinka iki“, tūbelės ir paketėlio po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Atidarytas tūbeles išmeskite, praėjus 7 dienoms po atidarymo, net jeigu jos nėra tuščios. Tūbelių negalima laikyti vėlesniam vaisto vartojimui.

Vaistų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Altargo sudėtis

-Veiklioji medžiaga yra retapamulinas. Kiekviename grame tepalo yra 10 miligramų retapamulino.

-Pagalbinės medžiagos yra minkštasis baltas parafinas ir konservantas butilhidroksitoluenas (E321).

Altargo išvaizda ir kiekis pakuotėje

Altargo yra vienalytis beveik baltas tepalas. Jis tiekiamas plastikiniu dangteliu uždengtose aliuminio tūbelėse, kuriose yra 5 gramai, 10 gramų arba 15 gramų tepalo, arba aliuminio folijos paketėliuose, kuriuose yra 0,5 g tepalo.

Pakuotėje yra 1 tūbelė.

Pakuotėje yra 12 paketėlių.

Į Jūsų šalį gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

 

Rinkodaros teisės turėtojas

Gamintojas

Glaxo Group Ltd

Glaxo Operations UK, Ltd, (trading as Glaxo

980 Great West Road

Wellcome Operations)

Brentford

Harmire Road

Middlesex TW8 9GS

Barnard Castle

Jungtinė Karalystė

County Durham

 

DL12 8DT

 

Jungtinė Karalystė

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 cz.info@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 dk-info@gsk.com

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel: + 372 6676 900 estonia@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

España

Stiefel Farma, S.A. Tel: + 34 902 202 700 es-ci@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Ísland

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

Nederland

GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)30 6938100 nlinfo@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00 firmapost@gsk.no

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Simi: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 89 95 01

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

 

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas

Išsamią informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje: http://www.ema.europa.eu/.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai