Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Axura (memantine hydrochloride) – ženklinimas - N06DX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasAxura
ATC kodasN06DX01
Sudėtismemantine hydrochloride
GamintojasMerz Pharmaceuticals GmbH

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ LIZDINĖMS PLOKŠTELĖMS

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Axura 10 mg plėvele dengtos tabletės

Memantino hidrochloridas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 10 mg memantino hidrochlorido, atitinkančio 8,31 mg memantino.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Plėvele dengtos tabletės. 14 plėvele dengtų tablečių. 28 plėvele dengtos tabletės. 30 plėvele dengtų tablečių. 42 plėvele dengtos tabletės. 50 plėvele dengtų tablečių. 56 plėvele dengtos tabletės. 98 plėvele dengtos tabletės. 100 plėvele dengtų tablečių. 112 plėvele dengtų tablečių.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr.100

D-60318 Frankfurt/Main

Vokietija

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/02/218/012 14 plėvele dengtų tablečių

EU/1/02/218/007 28 plėvele dengtos tabletės

EU/1/02/218/001 30 plėvele dengtų tablečių

EU/1/02/218/013 42 plėvele dengtos tabletės

EU/1/02/218/002 50 plėvele dengtų tablečių.

EU/1/02/218/008 56 plėvele dengtos tabletės.

EU/1/02/218/014 98 plėvele dengtos tabletės.

EU/1/02/218/003 100 plėvele dengtų tablečių.

EU/1/02/218/0009 112 plėvele dengtų tablečių

13.SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Axura 10 mg tabletės

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ 42, 50 IR 98 TABLETĖMS KAIP TARPINĖ PAKUOTĖ/ SUDEDAMOJI BENDROS PAKUOTĖS DALIS (BE MĖLYNOS DĖŽUTĖS)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Axura 10 mg plėvele dengtos tabletės

Memantino hidrochloridas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 10 mg memantino hidrochlorido, atitinkančio 8,31 mg memantino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Plėvele dengtos tabletės. 42 plėvele dengtų tablečių.

Sudedamoji grupinės pakuotės dalis. Grupinę pakuotę sudaro 20 pakuočių, kiekvienoje iš jų yra po 42 tablečių. Pakuotės atskirai neparduodamos.

Plėvele dengtos tabletės. 50 plėvele dengtų tablečių.

Sudedamoji grupinės pakuotės dalis. Grupinę pakuotę sudaro 20 pakuočių, kiekvienoje iš jų yra po 50 tablečių. Pakuotės atskirai neparduodamos.

Plėvele dengtos tabletės. 98 plėvele dengtos tabletės.

Sudedamoji grupinės pakuotės dalis. Grupinę pakuotę sudaro 10 pakuočių, kiekvienoje iš jų yra po 98 tabletes. Pakuotės atskirai neparduodamos.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr.100

D-60318 Frankfurt/Main

Vokietija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/02/218/010 1000 plėvele dengtų tablečių(20 pakuočių su 50)

EU/1/02/218/015 980 plėvele dengtų tablečių (10 pakuočių su 98)

EU/1/02/218/030 840 plėvele dengtų tablečių (20 pakuočių su 42)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Axura 10 mg tabletės

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

ETIKETĖ ANT BENDROS SUDĖTINĖS PAKUOTĖS (20 x 42 TABLEČIŲ, 20 x 50 TABLEČIŲ IR 10 x 98 TABLETĖS), SUPAKUOTOS Į FOLIJĄ (SU MĖLYNA DĖŽE)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Axura 10 mg plėvele dengtos tabletės

Memantino hidrochloridas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 10 mg memantino hidrochlorido, atitinkančio 8,31 mg memantino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Grupinėje pakuotėje yra

20 pakuočių, kiekvienoje jų yra 42 plėvele dengtų tablečių.

20 pakuočių, kiekvienoje jų yra 50 plėvele dengtų tablečių.

10 pakuočių, kiekvienoje jų yra 98 plėvele dengtos tabletės.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr.100

D-60318 Frankfurt/Main

Vokietija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI

EU/1/02/218/010 1000 plėvele dengtų tablečių (20 pakuočių su 50) EU/1/02/218/015 980 plėvele dengtų tablečių (10 pakuočių su 98) EU/1/02/218/030 840 plėvele dengtų tablečių (20 pakuočių su 42)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Axura 10 mg plėvele dengtos tabletės

Memantino hidrochloridas

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Merz Pharmaceuticals GmbH

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm} Žr. krašte esantį spaudą

4.SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

Žr. krašte esantį spaudą

5.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS

BUTELIUKO DĖŽUTĖ IR ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Axura 5 mg/išpurškime geriamasis tirpalas

Memantino hidrochloridas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienu pompos dozavimu (vienu pompos paspaudimu) išpurškiama 0,5 ml tirpalo, kuriame yra 5 mg memantino hidrochlorido, atitinkančio 4,16 mg memantino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra kalio sorbato ir sorbitolio (E 420).

Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Geriamasis tirpalas. 50 ml.

100 ml.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti kartą per parą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM-mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Buteliuką atidarius, tinka vartoti 3 mėnesius.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr.100

D-60318 Frankfurt/Main

Vokietija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/02/218/005 50 ml.

EU/1/02/218/006 100 ml.

13. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Axura 5 mg/išpurškime, tirpalas

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS IR VIDINĖS PAKUOTĖS

50 g BUTELIUKO DĖŽUTĖ IR ETIKETĖ – VIDINĖ PAKUOTĖ / BENDROS PAKUOTĖS SUDEDAMOJI DALIS (BE MĖLYNOS DĖŽUTĖS)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Axura 5 mg/išpurškime geriamasis tirpalas

Memantino hidrochloridas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienu pompos dozavimu (vienu pompos paspaudimu) išpurškiama 0,5 ml tirpalo, kuriame yra 5 mg memantino hidrochlorido, atitinkančio 4,16 mg memantino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra kalio sorbato ir sorbitolio (E 420).

Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Geriamasis tirpalas. 50 ml.

Grupinėje pakuotėje yra 10 išorinių pakuočių, kiekvienoje jų yra vienas 50 ml geriamojo tirpalo buteliukas. Pakuotės atskirai neparduodamos.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti kartą per parą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM-mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Buteliuką atidarius, tinka vartoti 3 mėnesius.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr.100

D-60318 Frankfurt/Main

Vokietija

12.RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/02/218/011 500ml (10 pakuočių su 50ml)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Axura 5 mg/išpurškime, tirpalas.

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖS PAKUOTĖS ETIKETĖ ANT BENDROS SUDĖTINĖS PAKUOTĖS (10 x 50 ml), SUPAKUOTOS Į FOLIJĄ (SU MĖLYNA DĖŽE)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Axura 5 mg/išpurškime, geriamasis tirpalas.

Memantino hidrochloridas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Vienu pompos dozavimu (vienu pompos paspaudimu) išpurškiama 0,5 ml tirpalo, kuriame yra 5 mg memantino hidrochlorido, atitinkančio 4,16 mg memantino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra kalio sorbato ir sorbitolio (E 420).

Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Geriamasis tirpalas.

Sudėtinėje 500 ml pakuotėje yra 10 pakuočių, kiekvienoje jų yra vienas 50 ml geriamojo tirpalo buteliukas.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti kartą per parą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM-mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Buteliuką atidarius, tinka vartoti 3 mėnesius.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr.100

D-60318 Frankfurt/Main

Vokietija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/02/218/011 500ml (10 pakuočių su 50ml)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

28 TABLEČIŲ DĖŽUTĖ, SKIRTA PIRMOSIOMS 4 GYDYMO SAVAITĖMS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Axura 5 mg plėvele dengtos tabletės

Axura 10 mg plėvele dengtos tabletės

Axura 15 mg plėvele dengtos tabletės

Axura 20 mg plėvele dengtos tabletės

Memantino hidrochloridas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 5 mg memantino hidrochlorido, atitinkančio 4,15 mg memantino.

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 10 mg memantino hidrochlorido, atitinkančio 8,31 mg memantino.

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 15 mg memantino hidrochlorido, atitinkančio 12,46 mg memantino.

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 20 mg memantino hidrochlorido, atitinkančio 16,62 mg memantino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Vienoje 28 plėvele dengtų tablečių pakuotėje, skirtoje pirmosioms 4 gydymo savaitėms, yra: 7 x Axura 5 mg.

7 x Axura 10 mg

7 x Axura 15 mg

7 x Axura 20 mg

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vieną kartą per parą.

Kaip toliau vartoti vaistus, pasitarkite su gydytoju.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr.100

D-60318 Frankfurt/Main

Vokietija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/02/218/016 28 plėvele dengtos tabletės

EU/1/02/218/023 28 plėvele dengtos tabletės

13. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Axura 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletės

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

LIZDINĖS PLOKŠTELĖS PAKUOTĖS VIDINĖ KARTONO DĖŽUTĖ (priekinė ir nugarinė dalis)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Axura 5 mg

Axura 10 mg

Axura 15 mg

Axura 20 mg

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Memantino hidrochloridas

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

7 plėvele dengtos tabletės. Axura 5 mg

7 plėvele dengtos tabletės. Axura 10 mg

7 plėvele dengtos tabletės. Axura 15 mg

7 plėvele dengtos tabletės. Axura 20 mg

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Viena tabletė per parą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

13. SERIJOS NUMERIS

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

1, 2, 3, 4 savaitė

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 diena

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

LIZDINĖS PLOKŠTELĖS PAKUOTĖS VIDINĖ KARTONO DĖŽUTĖ (priekinė dalis)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Axura 5 mg

Axura 10 mg

Axura 15 mg

Axura 20 mg

Plėvele dengtos tabletės

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Memantino hidrochloridas

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Vienoje 28 plėvele dengtų tablečių pakuotėje, skirtoje pirmosioms 4 gydymo savaitėms, yra: 7 x Axura 5 mg

7 x Axura 10 mg

7 x Axura 15 mg

7 x Axura 20 mg

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vieną kartą per parą.

Kaip toliau vartoti vaistus, pasitarkite su gydytoju.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/02/218/016 28 plėvele dengtos tabletės

EU/1/02/218/023 28 plėvele dengtos tabletės

13. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

TABLEČIŲ LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Axura 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg plėvele dengtos tabletės

Memantino hidrochloridas

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Merz Pharmaceuticals GmbH

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm} Žr. krašte esantį spaudą

4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

Žr. krašte esantį spaudą

5. KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ LIZDINĖMS PLOKŠTELĖMS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Axura 20 mg plėvele dengtos tabletės

Memantino hidrochloridas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 20 mg memantino hidrochlorido, atitinkančio 16,62 mg memantino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Plėvele dengtos tabletės. 14 plėvele dengtų tablečių. 28 plėvele dengtos tabletės. 42 plėvele dengtos tabletės. 56 plėvele dengtos tabletės. 98 plėvele dengtos tabletės.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vieną kartą per parą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr.100

D-60318 Frankfurt/Main

Vokietija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/02/218/017 14 plėvele dengtos tabletės

EU/1/02/218/018 28 plėvele dengtos tabletės

EU/1/02/218/019 42 plėvele dengtos tabletės

EU/1/02/218/020 56 plėvele dengtos tabletės

EU/1/02/218/021 98 plėvele dengtos tabletės

EU/1/02/218/024 14 plėvele dengtos tabletės

EU/1/02/218/025 28 plėvele dengtos tabletės

EU/1/02/218/026 42 plėvele dengtos tabletės

EU/1/02/218/027 56 plėvele dengtos tabletės

EU/1/02/218/028 98 plėvele dengtos tabletės

13. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Axura 20 mg tabletės

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

42 TABLEČIŲ DĖŽUTĖ KAIP TARPINĖ PAKUOTĖ/SUDEDAMOJI BENDROS PAKUOTĖS DALIS (BE MĖLYNOS DĖŽUTĖS)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Axura 20 mg plėvele dengtos tabletės

Memantino hidrochloridas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 20 mg memantino hidrochlorido, atitinkančio 16,62 mg memantino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Plėvele dengtos tabletės. 42 plėvele dengtos tabletės.

Grupinėje pakuotėje yra 20 išorinių pakuočių, kiekvienoje jų yra po 42 plėvele dengtas tabletes. Pakuotės atskirai neparduodamos.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vieną kartą per parą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr.100

D-60318 Frankfurt/Main

Vokietija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/02/218/022 840 plėvele dengtos tabletės (20 pakuočių su 42)

EU/1/02/218/029 840 plėvele dengtos tabletės (20 pakuočių su 42)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Axura 20 mg tabletės

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖS PAKUOTĖS ETIKETĖ ANT BENDROS SUDĖTINĖS PAKUOTĖS (20x 42 TABLETĖS) SUPAKUOTOS Į FOLIJĄ (KARTU SU MĖLYNA DĖŽE)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Axura 20 mg plėvele dengtos tabletės

Memantino hidrochloridas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 20 mg memantino hidrochlorido, atitinkančio 16,62 mg memantino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Sudėtinėje 840 plėvele dengtų tablečių pakuotėje yra 20 išorinių pakuočių, kiekvienoje jų yra po 42 plėvele dengtas tabletes.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vieną kartą per parą.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm}

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr.100

D-60318 Frankfurt/Main

Vokietija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/02/218/022 840 plėvele dengtos tabletės (20 pakuočių su 42) EU/1/02/218/029 840 plėvele dengtos tabletės (20 pakuočių su 42)

13. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Axura 20 mg plėvele dengtos tabletės

Memantino hidrochloridas

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Merz Pharmaceuticals GmbH

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki {MMMM/mm} Žr. krašte esantį spaudą

4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

Žr. krašte esantį spaudą

5. KITA

Pirm → Antr → Treč → Ketv → Penkt → Šešt → Sekm

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai