Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Buccolam (midazolam) – Preparato charakteristikų santrauka - N05CD08

Updated on site: 05-Oct-2017

Vaisto pavadinimasBuccolam
ATC kodasN05CD08
Sudėtismidazolam
GamintojasShire Services BVBA

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

BUCCOLAM 2,5 mg burnos gleivinės tirpalas

BUCCOLAM 5 mg burnos gleivinės tirpalas

BUCCOLAM 7,5 mg burnos gleivinės tirpalas

BUCCOLAM 10 mg burnos gleivinės tirpalas

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

BUCCOLAM 2,5 mg burnos gleivinės tirpalas

Kiekviename 0,5 ml tirpalu užpildytame geriamajame švirkšte yra 2,5 mg midazolamo (hidrochlorido pavidalu).

BUCCOLAM 5 mg burnos gleivinės tirpalas

Kiekviename 1 ml tirpalu užpildytame geriamajame švirkšte yra 5 mg midazolamo (hidrochlorido pavidalu).

BUCCOLAM 7,5 mg burnos gleivinės tirpalas

Kiekviename 1,5 ml tirpalu užpildytame geriamajame švirkšte yra 7,5 mg midazolamo (hidrochlorido pavidalu).

BUCCOLAM 10 mg burnos gleivinės tirpalas

Kiekviename 2 ml tirpalu užpildytame geriamajame švirkšte yra 10 mg midazolamo (hidrochlorido pavidalu).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Burnos gleivinės tirpalas Skaidrus bespalvis tirpalas pH nuo 2,9 iki 3,7

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Ilgalaikių ūminių priepuolių su traukuliais kūdikiams, pradedantiems vaikščioti kūdikiams, vaikams ir paaugliams (nuo 3 mėnesių iki < 18 metų) gydymas.

Tėvai ir (arba) globėjai BUCCOLAM turi taikyti tik tuomet, jeigu pacientui buvo diagnozuota epilepsija.

3–6 mėnesių amžiaus kūdikiai vaistu turi būti gydomi ligoninėje, kur galimas stebėjimas ir yra reanimacijos įranga (žr. 4.2 skyrių).

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Standartinės dozės nurodytos toliau.

Amžiaus intervalas

Dozė

Etiketės spalva

nuo 3 iki 6 mėnesių,

2,5 mg

Geltona

ligoninėje

 

 

nuo > 6 mėnesių iki < 1 metų

2,5 mg

Geltona

nuo 1 metų iki < 5 metų

5 mg

Mėlyna

nuo 5 metų iki < 10 metų

7,5 mg

Violetinė

nuo 10 metų iki < 18 metų

10 mg

Oranžinė

Globėjai vaikui turi skirti tik vieną midazolamo dozę. Jei priepuolis nepraėjo per 10 minučių nuo midazolamo vartojimo, reikia nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir pateikti sveikatos priežiūros specialistui tuščią švirkštą, kad būtų informuotas apie paciento vartotą dozę.

Kai po pradinio atsako traukuliai pasireiškia pakartotinai, negalima skirti antros arba kartotinės dozės nepasitarus su gydytoju (žr. 5.2 skyrių).

Specialios pacientų grupės

Sutrikusi inkstų veikla

Dozės koreguoti nereikia, tačiau BUCCOLAM reikia atsargiai vartoti pacientams, kuriems yra lėtinis inkstų nepakankamumas, nes gali būti uždelsta midazolamo eliminacija ir pailgėjęs poveikis (žr. 4.4 skyrių).

Sutrikusi kepenų veikla

Esant kepenų veiklos sutrikimui, sumažėja midazolamo klirensas ir dėl to padidėja galutinis pusinės eliminacijos laikas. Todėl klinikinis poveikis gali būti stipresnis ir ilgesnis, taigi skyrus midazolamo pacientams, kuriems sutrikusi kepenų veikla, rekomenduojama atidžiai stebėti klinikinį poveikį ir pagrindinius organizmo būklės rodiklius (žr. 4.4 skyrių).

BUCCOLAM negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas sunkus kepenų veiklos sutrikimas (žr. 4.3 skyrių).

Vaikų populiacija

Midazolamo saugumas ir veiksmingumas vaikams nuo 0 iki 3 mėnesių neištirti. Duomenų nėra.

Vartojimo metodas

BUCCOLAM skirtas vartoti ant burnos gleivinės. Visą tirpalo kiekį reikia iš lėto leisti srityje tarp dantenų ir žando. Reikia vengti leisti preparato į gerklas ir trachėją, kad netyčia nebūtų aspiruota tirpalo. Jei būtina (naudojant didesnius kiekius ir (arba) mažesniems pacientams), reikia iš lėto leisti maždaug pusę dozės vienoje burnos pusėje, tada kitą pusę dozės – kitoje pusėje.

Išsami instrukcija, kaip vartoti vaistinį preparatą, pateikiama 6.6 skyriuje.

Atsargumo priemonės, kurių reikia imtis prieš ruošiant ar vartojant šį vaistinį preparatą

Prie geriamojo švirkšto negalima tvirtinti adatų, intraveninių vamzdelių ar kitų parenteriniam vartojimui skirtų įtaisų.

BUCCOLAM nėra skirtas leisti į veną.

Prieš vartojimą reikia nuimti geriamojo švirkšto dangtelį, kad būtų išvengta užspringimo.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, benzodiazepinams arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai

Generalizuota miastenija (myasthenia gravis) Sunkus kvėpavimo nepakankamumas

Miego apnėjos sindromas

Sunkus kepenų veiklos sutrikimas

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Kvėpavimo nepakankamumas

Midazolamą reikia atsargiai skirti pacientams, kuriems yra lėtinis kvėpavimo nepakankamumas, nes midazolamas gali jį dar sustiprinti.

Pacientai vaikai nuo 3 iki 6 mėnesių

Atsižvelgiant į didesnį metabolito ir pirminio vaisto santykį jaunesniems vaikams, 3–6 mėnesių amžiaus grupėje negalima atmesti dėl didelių veikliojo metabolito koncentracijų pasireiškiančio uždelsto kvėpavimo slopinimo galimybės. Todėl vartoti BUCCOLAM 3–6 mėnesių amžiaus kūdikiams galima tik stebint sveikatos priežiūros specialistui, kai yra reanimacijos įranga bei prireikus dirbtinės plaučių ventiliacijos įranga ir kai galima stebėti kvėpavimo veiklą.

Pakitusi midazolamo eliminacija

Midazolamą reikia atsargiai vartoti pacientams, kuriems yra lėtinis inkstų nepakankamumas, kepenų arba širdies veiklos sutrikimas. Pacientams, kuriems yra lėtinis inkstų nepakankamumas arba kepenų veiklos sutrikimas, midazolamas gali kauptis, o pacientams, kuriems yra širdies veiklos sutrikimas, gali sumažėti midazolamo klirensas.

Vartojimas kartu su benzodiazepinais

Nusilpusiems pacientams dažniau pasireiškia benzodiazepinų poveikis centrinei nervų sistemai (CNS), todėl gali reikėti mažesnių dozių.

Ankstesnis piktnaudžiavimas alkoholiu arba vaistais ar narkotikais

Midazolamo nereikėtų skirti pacientams, kurie anksčiau piktnaudžiavo alkoholiu arba vaistais ar narkotikais.

Amnezija

Midazolamas gali sukelti anterogradinę amneziją.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Midazolamą metabolizuoja CYP3A4. CYP3A4 inhibitoriai ir induktoriai gali atitinkamai padidinti ir sumažinti midazolamo koncentraciją plazmoje, taigi ir midazolamo poveikį, todėl reikia atitinkamai koreguoti dozę. Didesnė farmakokinetinė sąveika su CYP3A4 inhibitoriais arba induktoriais būdinga per burną vartojamam nei ant burnos gleivinės arba parenteraliai vartojamam midazolamui, nes CYP3A4 fermentų yra ir viršutiniame virškinimo trakte. Pavartojus ant burnos gleivinės, pakis tik sisteminis klirensas. Pavartojus ant burnos gleivinės vieną midazolamo dozę, CYP3A4 slopinimo įtaka maksimaliam klinikiniam poveikiui bus nedidelė, tačiau gali pailgėti poveikio trukmė. Todėl vartojant midazolamą kartu su CYP3A4 inhibitoriumi, net po vienos dozės rekomenduojama atidžiai stebėti klinikinį poveikį ir pagrindinius organizmo būklės rodiklius.

Anestetikai ir narkotiniai analgetikai

Fentanilis gali mažinti midazolamo klirensą.

Vaistai nuo epilepsijos

Vartojant kartu su midazolamu, šie vaistai gali sustiprinti sedaciją arba sukelti kvėpavimo arba širdies ir kraujagyslių funkcijos slopinimą. Midazolamas gali sąveikauti su kitais kepenyse metabolizuojamais vaistiniais preparatais, pvz., fenitoinu, ir sustiprinti poveikį.

Kalcio kanalų blokatoriai

Nustatyta, kad diltiazemas ir verapamilis sumažina midazolamo bei kitų benzodiazepinų klirensą ir gali sustiprinti jų veikimą.

Opas gydantys vaistiniai preparatai

Nustatyta, kad cimetidinas, ranitidinas ir omeprazolas sumažina midazolamo bei kitų benzodiazepinų klirensą ir gali sustiprinti jų veikimą.

Ksantinai

Ksantinai paspartina midazolamo ir kitų benzodiazepinų metabolizmą.

Dopaminerginiai vaistiniai preparatai

Midazolamas gali sukelti levodopos poveikio slopinimą.

Raumenų relaksantai

Pvz., baklofenas. Midazolamas gali sustiprinti raumenų relaksantų poveikį ir padidinti CNS slopinimą.

Nabilonas

Vartojant kartu su midazolamu, gali sustiprinti sedaciją arba sukelti kvėpavimo arba širdies ir kraujagyslių funkcijos slopinimą.

Vaistiniai preparatai, slopinantys CYP3A4

Vaistinių preparatų sąveika po midazolamo vartojimo ant burnos gleivinės turėtų būti panaši į sąveiką, pasireiškiančią suleidus midazolamo į veną, o ne į sąveiką, pasireiškiančią išgėrus šio preparato.

Maistas

Greipfrutų sultys sumažina midazolamo klirensą ir sustiprina jo poveikį.

Priešgrybeliniai azolo grupės preparatai

Ketokonazolas padidino į veną suleisto midazolamo koncentraciją plazmoje 5 kartus, o galutinis pusinės eliminacijos laikas padidėjo maždaug 3 kartus.

Vorikonazolas padidino į veną suleisto midazolamo ekspoziciją 3 kartus, o jo galutinis pusinės eliminacijos laikas padidėjo maždaug 3 kartus.

Flukonazolas ir itrakonazolas padidino į veną suleisto midazolamo koncentraciją plazmoje 2–3 kartus, vartojant itrakonazolo midazolamo galutinis pusinės eliminacijos laikas padidėjo maždaug 2,4 karto, o vartojant flukonazolo – 1,5 karto.

Pozakonazolas padidino į veną suleisto midazolamo koncentraciją plazmoje maždaug 2 kartus.

Makrolidų grupės antibiotikai

Eritromicinas padidino į veną suleisto midazolamo koncentraciją plazmoje maždaug 1,6–2 kartus, o midazolamo galutinis pusinės eliminacijos laikas padidėjo 1,5–1,8 karto.

Klaritromicinas padidino į veną suleisto midazolamo koncentraciją plazmoje iki 2,5 karto, o galutinis pusinės eliminacijos laikas padidėjo 1,5–2 kartus.

ŽIV proteazės inhibitoriai

Vartojant kartu su proteazės inhibitoriais (pvz., sakvinaviru ir kitais ŽIV proteazės inhibitoriais), gali labai padidėti midazolamo koncentracija. Po vartojimo kartu su ritonaviro sustiprintu lopinaviru, į veną suleisto midazolamo koncentracija plazmoje padidėjo 5,4 karto, panašiai padidėjo ir galutinis pusinės eliminacijos laikas.

Kalcio kanalų blokatoriai

Viena diltiazemo dozė padidino į veną suleisto midazolamo koncentraciją plazmoje maždaug 25 %, o galutinis pusinės eliminacijos laikas padidėjo 43 %.

Įvairūs vaistiniai preparatai

Atorvastatinas padidino į veną suleisto midazolamo koncentraciją plazmoje 1,4 karto, palyginus su kontroline grupe.

Vaistiniai preparatai, indukuojantys CYP3A4

Rifampicinas

Vartojamas 7 dienas po 600 mg kartą per parą, sumažino į veną suleisto midazolamo koncentraciją plazmoje maždaug 60 %. Galutinis pusinės eliminacijos laikas sumažėjo maždaug 50–60 %.

Augaliniai preparatai

Jonažolės preparatai sumažino midazolamo koncentraciją plazmoje maždaug 20-40 %; tai buvo susiję su galutinio pusinės eliminacijos laiko sumažėjimu maždaug 15–17 %. CYP3A4 indukuojamasis poveikis gali skirtis, priklausomai nuo konkretaus jonažolių ekstrakto.

Farmakodinaminė vaistų tarpusavio sąveika

Tikėtina, kad midazolamo vartojimas kartu su kitais raminamaisiais ir (arba) migdomaisiais vaistiniais preparatais ir CNS slopinančiais preparatais, įskaitant alkoholį, sustiprins sedaciją ir kvėpavimo funkcijos slopinimą.

Pavyzdžiais gali būti opiatų dariniai (vartojami kaip analgetikai, vaistai nuo kosulio arba pakaitinis gydymas), neuroleptiniai preparatai, kiti benzodiazepinai, vartojami kaip anksiolitiniai arba migdomieji vaistai, barbitūratai, propofolis, ketaminas, etomidatas; raminamieji antidepresantai, ne naujausi H-1 antihistamininiai ir centrinio poveikio antihipertenziniai vaistiniai preparatai.

Alkoholis (įskaitant vaistinius preparatus, kurių sudėtyje yra alkoholio) gali labai sustiprinti raminamąjį midazolamo poveikį. Vartojant midazolamą, alkoholio vartoti negalima (žr. 4.4 skyrių).

Midazolamas mažina inhaliuojamųjų anestetikų minimalią alveolinę koncentraciją (MAK).

Kūdikiams CYP3A4 inhibitorių poveikis gali būti didesnis, nes dalis ant burnos gleivinės vartojamos dozės tikriausiai praryjama ir absorbuojama virškinimo trakte.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Duomenų apie midazolamo vartojimą nėštumo metu nėra arba jų nepakanka. Tyrimai su gyvūnais teratogeninio ar toksinio poveikio reprodukcijai neparodė, tačiau, kaip ir duodant kitus benzodiazepinus, nustatytas toksinis poveikis žmogaus vaisiui. Duomenų apie poveikį nėštumui pirmųjų dviejų nėštumo trimestrų metu nėra.

Nustatyta, kad didelių midazolamo dozių vartojimas paskutinį nėštumo trimestrą arba gimdymo metu sukėlė nepageidaujamas reakcijas motinai arba vaisiui (skysčių ir skrandžio turinio aspiracijos gimdymo metu rizika motinai, nereguliarus vaisiaus širdies plakimas, naujagimių hipotonija, blogas žindimas, hipotermija ir kvėpavimo funkcijos slopinimas).

Midazolamą nėštumo metu vartoti galima neabejotinai būtinais atvejais. Skiriant midazolamą trečiojo nėštumo trimestro metu, reikia atsižvelgti į pavojų naujagimiams.

Žindymas

Nedidelis midazolamo kiekis (0,6 %) išsiskiria į motinos pieną. Todėl po vienkartinės midazolamo dozės vartojimo gali nereikėti nutraukti žindymo.

Vaisingumas

Tyrimai su gyvūnais vaisingumo sutrikimų neparodė (žr. 5.3 skyrių).

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Midazolamas gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus veikia stipriai.

Sedacija, amnezija, dėmesio sutrikimas ir sutrikusi raumenų veikla gali turėti neigiamą poveikį gebėjimui vairuoti, važiuoti dviračiu ir valdyti mechanizmus. Pacientą reikia įspėti, kad po midazolamo vartojimo negalima vairuoti ar valdyti mechanizmų, kol vaisto poveikis visiškai nepraeis.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo savybių santrauka

Paskelbti klinikinių tyrimų duomenys rodo, kad ant burnos gleivinės vartojamas midazolamas buvo skirtas maždaug 443 vaikams, kuriems buvo traukulių. Kvėpavimo funkcijos slopinimas pasireiškia iki 5 % dažniu, nors tai yra žinoma priepuolių su traukuliais komplikacija, ji gali būti susijusi ir su midazolamo vartojimu. Vienas niežėjimo epizodas galimai buvo susijęs su žandiniu midazolamo vartojimu.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Toliau pateiktoje lentelėje išvardytos nepageidaujamos reakcijos, pasireiškusios klinikinių tyrimų metu skiriant ant burnos gleivinės vartojamą midazolamą vaikams.

Nepageidaujamų reakcijų dažnis apibrėžiamas taip:

Dažni:

nuo ≥ 1/100 iki < 1/10

Nedažni:

nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100

Labai reti:

< 1/10 000

Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos pateikiamos mažėjančio sunkumo tvarka:

Organų sistemos klasė

Dažnis: nepageidaujama reakcija į vaistą

Psichikos sutrikimai

Labai reti:

 

Agresija**, sujaudinimas**, pyktis**, sumišimo būsena**,

 

euforinė nuotaika**, haliucinacijos**, priešiškumas**,

 

judėjimo sutrikimas**, fizinis smurtas**

Nervų sistemos sutrikimai

Dažni:

 

Sedacija, mieguistumas, pablogėjusi sąmonės būklė;

 

kvėpavimo funkcijos slopinimas

 

Labai reti:

 

Anterogradinė amnezija**, ataksija**, svaigulys**, galvos

 

skausmas**, traukuliai**, paradoksinės reakcijos**

Širdies sutrikimai

Labai reti:

 

Bradikardija**, širdies sustojimas**, hipotenzija**,

 

vazodilatacija**

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir

Labai reti:

tarpuplaučio sutrikimai

Apnėja**, dispnėja**, laringospazmas**, kvėpavimo

 

sustojimas**

Virškinimo trakto sutrikimai

Dažni:

 

Pykinimas ir vėmimas

 

Labai reti:

 

Vidurių užkietėjimas**, burnos sausumas**

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Nedažni:

 

Niežėjimas, išbėrimas ir panašus į dilgėlinę

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos

Labai reti:

pažeidimai

Nuovargis**, žagsėjimas**

**Suleidus midazolamo vaikams arba suaugusiesiems, nustatytos šios nepageidaujamos reakcijos, kurios gali pasireikšti ir vartojant ant burnos gleivinės.

Pasirinktų nepageidaujamų reakcijų aprašymas

Senyviems benzodiazepinų vartotojantiems asmenims nustatyta padidėjusi griuvimo ir lūžių rizika.

Gyvybei pavojingi atvejai labiau tikėtini tiems, kam anksčiau buvo kvėpavimo arba širdies nepakankamumas, ypač kai vartojamos didelės dozės (žr. 4.4 skyrių).

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Simptomai

Midazolamo perdozavimas gali kelti pavojų gyvybei, jei pacientui anksčiau buvo kvėpavimo ar širdies nepakankamumas arba kai vartojama kartu su kitais CNS slopinančiais preparatais (įskaitant alkoholį).

Benzodiazepinų perdozavimas paprastai pasireiškia įvairiu centrinės nervų sistemos slopinimu – nuo mieguistumo iki komos. Lengvais atvejais gali pasireikšti tokių simptomų, kaip mieguistumas, sumišimas ir letargija, sunkesniais atvejais – ataksija, hipotonija, hipotenzija, kvėpavimo funkcijos slopinimas, retai koma ir labai retai mirtis.

Gydymas

Gydant bet kokio vaistinio preparato perdozavimą, reikia atsižvelgti į tai, kad galėjo būti vartoti keli preparatai.

Perdozavus per burną vartojamo midazolamo, reikia sukelti vėmimą (per vieną valandą), jeigu pacientas yra sąmoningas, arba praplauti skrandį saugant kvėpavimo takus, jeigu pacientas yra be sąmonės. Jei skrandžio ištuštinimas neduotų naudos, reikia duoti aktyvintos anglies absorbcijai sumažinti. Gydant intensyvios terapijos skyriuje, ypatingą dėmesį reikia skirti kvėpavimo ir širdies bei kraujagyslių veiklai.

Flumazenilį galima vartoti kaip priešnuodį.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – psicholeptikai, benzodiazepinų dariniai, ATC kodas – N05CD08.

Veikimo mechanizmas

Midazolamas yra imidazobenzodiazepinų grupės darinys. Laisvoji bazė yra mažai tirpi vandenyje lipofilinė medžiaga. Dėl antroje imidazobenzodiazepino žiedo padėtyje esančio bazinio azoto midazolamas su rūgštimis sudaro hidrochlorido druską. Pastaroji yra stabilus tirpalas, tinkamas vartoti ant burnos gleivinės.

Farmakodinaminis poveikis

Farmakologinis midazolamo poveikis trumpas, kadangi vaistas greitai metabolizuojamas. Midazolamas turi traukulius slopinantį poveikį. Preparatas taip pat sukelia stiprų raminamąjį ir migdomąjį poveikį bei anksiolitinį ir raumenis atpalaiduojantį poveikį.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Atlikus keturis į tiesiąją žarną vartojamu diazepamu kontroliuojamus tyrimus ir vieną tyrimą, skirtą palyginti su į veną leidžiamu diazepamu, kuriuose dalyvavo iš viso 688 vaikai, matomų priepuolių požymių išnykimas per 10 minučių nustatytas 65–78 % vaikų, kurie buvo gydomi ant burnos gleivinės vartojamu midazolamu. Taip pat dviejų iš šių tyrimų metu matomų priepuolių požymių išnykimas per 10 minučių be pasikartojimo per 1 valandą po vartojimo nustatytas 56–70 % vaikų. Paskelbtų klinikinių tyrimų duomenimis, nepageidaujamų reakcijų į ant burnos gleivinės vartojamą midazolamą dažnis ir sunkumas buvo panašus į nepageidaujamų reakcijų pobūdį į tiesiąją žarną vartojant diazepamo palyginamojoje grupėje.

Europos vaistų agentūra atleido nuo įpareigojimo pateikti BUCCOLAM tyrimų su < 3 mėnesių amžiaus vaikų populiacijos pogrupiu duomenis, remdamasi tuo, kad specifinis vaistinis preparatas neduoda reikšmingos gydymo naudos, lyginant su esamais šių vaikų gydymo būdais.

5.2Farmakokinetinės savybės

Rekomenduojamo dozavimo nuo 3 mėnesių iki mažiau kaip 18 metų amžiaus vaikams imituojami farmakokinetikos rodikliai, remiantis populiacijos farmakokinetikos tyrimu, pateikti lentelėje toliau.

Dozė

Amžius

Rodiklis

Vidurkis

SN

 

 

 

 

 

2,5 mg

nuo 3 mėn. iki

AUC0-inf (ng.h/ml)

 

< 1 metų

 

 

 

 

 

Cmax (ng/ml)

5 mg

nuo 1 metų iki

AUC0-inf (ng.h/ml)

 

< 5 metų

 

 

 

 

 

Cmax (ng/ml)

7,5 mg

nuo 5 metų iki

AUC0-inf (ng.h/ml)

 

< 10 metų

 

 

 

 

 

Cmax (ng/ml)

10 mg

nuo 10 metų

AUC0-inf (ng.h/ml)

 

iki < 18 metų

 

 

 

 

 

Cmax (ng/ml)

Absorbcija

Pavartojus ant burnos gleivinės, midazolamas greitai rezorbuojamas. Vaikams didžiausia koncentracija plazmoje susidaro per 30 minučių. Suaugusiesiems ant burnos gleivinės vartojamo midazolamo absoliutus biologinis prieinamumas sudaro maždaug 75 %. Vaikams, kuriems nustatyta sunki maliarija ir traukuliai, ant burnos gleivinės vartojamo midazolamo biologinis prieinamumas sudaro 87 %.

Pasiskirstymas

Midazolamui būdingas didelis lipofiliškumas ir platus pasiskirstymas. Pavartojus ant burnos gleivinės, pasiskirstymo tūris nusistovėjus pusiausvyrinei vaisto koncentracijai plazmoje yra maždaug 5,3 l/kg.

Maždaug 96–98 % midazolamo prisijungia prie plazmos baltymų. Pagrindinę plazmos baltymų, prie kurių jungiasi midazolamas, frakciją sudaro albuminai. Nereikšmingas midazolamo kiekis iš lėto prasiskverbia į smegenų skystį. Nustatyta, kad žmonėms midazolamas iš lėto prasiskverbia per motinos placentą ir patenka į vaisiaus kraujotaką. Motinos piene aptinkamas nedidelis midazolamo kiekis.

Biotransformacija

Beveik visas midazolamas pašalinamas biotransformacijos būdu. Apskaičiuota, kad 30–60 % dozės išskiriama per kepenis. Midazolamą hidroksilina citochromo izofermentas P4503A4; pagrindinis metabolitas šlapime bei plazmoje yra alfa hidroksimidazolamas. Pavartojus ant burnos gleivinės vaikams alfa hidroksimidazolamo ir midazolamo ploto po koncentracijos kreive santykis yra 0,46.

Populiacijos farmakokinetikos tyrimas parodė, kad metabolito lygis yra aukštesnis jaunesniems nei vyresniems vaikams, todėl gali būti svarbesnis vaikams nei suaugusiesiems.

Eliminacija

Pavartojus ant burnos gleivinės vaikams midazolamo klirensas plazmoje yra 30 ml/kg/min. Pradinis ir galutinis pusinės eliminacijos laikas yra atitinkamai 27 ir 204 minutės. Didžioji dalis (60–80 % suleistos dozės) midazolamo pašalinama per inkstus alfa hidroksimidazolamo junginių su gliukurono rūgštimi forma. Mažiau nei 1 % dozės pašalinama su šlapimu nepakitusio vaistinio preparato pavidalu.

Specialių pacientų grupių farmakokinetika

Nutukę pacientai

Nutukusiems pacientams vidutinis pusinės eliminacijos laikas yra ilgesnis nei nenutukusiems (atitinkamai 5,9 val. ir 2,3 val.). Toks skirtumas susidaro dėl maždaug 50 % didesnio pasiskirstymo

tūrio, patikslinto atsižvelgiant į bendrąjį kūno svorį. Nutukusiems ir nenutukusiems pacientams klirensas reikšmingai nesiskiria.

Sutrikusi kepenų veikla

Pacientams, sergantiems kepenų ciroze, pusinės eliminacijos laikas gali būti ilgesnis, o klirensas mažesnis nei sveikiems savanoriams (žr. 4.4 skyrių).

Sutrikusi inkstų veikla

Pacientų, sergančių lėtiniu inkstų nepakankamumu, ir sveikų savanorių pusinės eliminacijos laikas yra panašus.

Kritinės ligos stadijos metu midazolamo pusinės eliminacijos laikas gali būti ilgesnis net iki šešių kartų.

Širdies veiklos nepakankamumas

Pacientams, sergantiems staziniu širdies nepakankamumu, pusinės eliminacijos laikas yra ilgesnis nei sveikiems savanoriams (žr. 4.4 skyrių).

Ekspozicija po antrosios dozės to paties priepuolio epizodo metu

Imituojantys ekspozicijos duomenys rodo, kad vartojant antrąją dozę po pirmosios dozės praėjus 10, 30 ir 60 minučių, bendras AUC rodiklis padidėja maždaug du kartus. Pavartojus antrąją dozę po 10 minučių, vidutinė Cmax rodiklio reikšmė padidėja reikšmingai – 1,7–1,9 karto. Praėjus 30 ir 60 minučių, reikšmingas midazolamo pašalinimas jau būna įvykęs, todėl vidutinės Cmax rodiklio reikšmės padidėjimas mažiau ryškus: atitinkamai 1,3–1,6 karto ir 1,2–1,5 karto (žr. 4.2 skyrių).

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Žiurkių vaisingumo tyrimas, gyvūnams duodant iki dešimties kartų už klinikinę didesnes dozes, nepageidaujamų reiškinių vaisingumui neparodė.

Kitų vaistą išrašančiam specialistui svarbių ikiklinikinių tyrimų duomenų, kurie papildytų tai, kas nurodyta kituose preparato charakteristikų santraukos skyriuose, nėra.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Natrio chloridas

Injekcinis vanduo

Vandenilio chloridas (pH koreguoti ir pervesti į midazolamo hidrochlorodą)

Natrio hidroksidas (pH koreguoti)

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

18 mėnesių

6.4Specialios laikymo sąlygos

Geriamąjį švirkštą laikyti apsauginiame plastikiniame įdėkle.

Negalima šaldyti ar užšaldyti.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Gintaro spalvos užpildytas geriamasis švirkštas (polipropileno) be adatos su stūmokliu (polipropileno) ir galiniu dangteliu (didelio tankio polietileno), supakuotas apsauginiame plastikiniame įdėkle su dangteliu.

Stiprumas

Tirpalo

Švirkšto

Amžiaus intervalas

Etiketės spalva

 

tūris

tūris

 

 

2,5 mg

0,5 ml

1 ml

nuo 3 mėnesių iki < 1 metų

Geltona

5 mg

1 ml

3 ml

nuo 1 metų iki < 5 metų

Mėlyna

7,5 mg

1,5 ml

3 ml

nuo 5 metų iki < 10 metų

Violetinė

10 mg

2 ml

3 ml

nuo 10 metų iki < 18 metų

Oranžinė

BUCCOLAM tiekiamas dėžutėse, kuriose yra 4 užpildyti švirkštai.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

BUCCOLAM vartojimas

BUCCOLAM nėra skirtas leisti į veną.

1 veiksmas

Laikydami plastikinį įdėklą, pažeiskite plombą viename gale ir nuimkite dangtelį. Išimkite iš įdėklo švirkštą.

2 veiksmas

Nuimkite nuo švirkšto galo raudoną dangtelį ir saugiai jį išmeskite.

3 veiksmas

Pirštu ir nykščiu atsargiai sugnybkite vaiko žandą ir patraukite jį atgal. Įkiškite švirkšto galą į ertmės tarp žando vidaus ir apatinių dantenų užpakalinę dalį.

4 veiksmas

Lėtai spauskite švirkšto stūmoklį, kol stūmoklis sustos.

Visą tirpalo kiekį reikia iš lėto leisti srityje tarp dantenų ir žando (burnos prieangyje).

Jei būtina (naudojant didesnius kiekius ir (arba) mažesniems pacientams), reikia iš lėto leisti maždaug pusę dozės vienoje burnos pusėje, tada kitą pusę dozės – kitoje pusėje.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

Shire Services BVBA rue Montoyer 47 1000 Brussels Belgija

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

BUCCOLAM 2,5 mg burnos gleivinės tirpalas

EU/1/11/709/001

BUCCOLAM 5 mg burnos gleivinės tirpalas

EU/1/11/709/002

BUCCOLAM 7,5 mg burnos gleivinės tirpalas

EU/1/11/709/003

BUCCOLAM 10 mg burnos gleivinės tirpalas

EU/1/11/709/004

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2011 m. rugsėjo 5 d.

Paskutinio perregistravimo data

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai