Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Granupas (Para-aminosalicylic acid Lucane) (para-aminosalicylic acid) – Preparato charakteristikų santrauka - J04AA01

Updated on site: 07-Oct-2017

Vaisto pavadinimasGranupas (Para-aminosalicylic acid Lucane)
ATC kodasJ04AA01
Sudėtispara-aminosalicylic acid
GamintojasLucane Pharma

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

GRANUPAS 4 g skrandyje neirios granulės

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename paketėlyje yra 4 g para-aminosalicilo rūgšties.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Skrandyje neirios granulės

Granulės yra nedidelės, maždaug 1,5 mm skersmens, beveik baltos arba šviesiai rudos spalvos.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

GRANUPAS skirtas daugeliui vaistų atsparia tuberkulioze sergantiems suaugusiesiems ir vaikams nuo 28 dienų amžiaus, kuriems taikomas gydymas atitinkamu vaistų deriniu, kai dėl ligos atsparumo ar vaistų netoleravimo negalima taikyti kito veiksmingo gydymo režimo (žr. 4.4 skyrių).

Reikia atsižvelgti į oficialias rekomendacijas dėl tinkamo antibakterinių vaistų vartojimo.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Suaugusieji

4 g (vienas paketėlis) tris kartus per parą.

Vaistinį preparatą rekomenduojama vartoti po 4 g kas 8 valandas. GRANUPAS galima vartoti su maistu.

Didžiausia paros dozė – 12 g. Paprastai gydymas tęsiamas 24 mėnesius.

Vaikų populiacija

Optimalus dozavimo režimas vaikams yra neaiškus. Negausūs farmakokinetinių tyrimų duomenys rodo, kad jokių esminių skirtumų tarp suaugusiųjų ir vaikų nėra.

Kūdikiams, vaikams ir paaugliams skiriama vaisto dozė koreguojama pagal paciento kūno svorį, t. y. jiems skiriama po 150 mg/kg kūno svorio per parą, šį kiekį suvartojant per du kartus. Kartu pridedamas dozavimo šaukštas, kuriuo galima atmatuoti mažiems vaikams skirtas nedideles, t. y. ne didesnes kaip 4 g vaisto dozes.

GRANUPAS saugumas ir veiksmingumas naujagimiams neištirtas. Duomenų nėra.

Desensibilizacija

Siekiant desensibilizuoti paciento organizmą, gydymą galima pradėti nuo vienos 10 mg para- aminosalicilo rūgšties dozės. Kas 2 dienas vaisto dozė dvigubinama, kol pasiekiamas bendras 1 gramo kiekis, vėliau, laikantis įprasto vaisto vartojimo grafiko, ši dozė dalijama į kelias dalis. Šiek tiek pakilus kūno temperatūrai arba pasireiškus nestipriai odos reakcijai, padidinta vaisto dozė sumažinama iki ankstesnės dozės arba vieną ciklą vaisto dozė nedidinama. Pasiekus bendrą 1,5 g dozę, reakcijos pasireiškia retai.

Vartojimo metodas

Vartoti per burną.

Paketėlio turinį reikia supilti į stiklinę apelsinų arba pomidorų sulčių. Granulės neištirps, tačiau sukamuoju judesiu paplakus sultis stiklinėje, nusėdusios granulės vėl tolygiai pasiskirstys po visą gėrimą. Iš karto reikia išgerti visą stiklinę, kad joje neliktų granulių. Visas stiklinės dugne likusias granules reikia nedelsiant nuryti, sumaišius su nedideliu kiekiu skysčio. Mažesnės vaikams skirtos dozės matuojamos dozavimo šaukštu, o granulės užbarstomos ant obuolių tyrės arba jogurto.

Vaistinį preparatą sumaišius su apelsinų ar pomidorų sultimis, obuolių tyre ir jogurtu, reikia nedelsiant nuryti, kol granulės nepažeistos.

Granulių negalima smulkinti ar kramtyti.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

Sunki inkstų liga. Sunkių inkstų veiklos sutrikimų turintiems pacientams vartoti GRANUPAS negalima. Sunkia inkstų liga sergančių pacientų organizme kaupsis neaktyvus acetilo grupės para- aminosalicilo rūgšties metabolitas.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Lengvi arba vidutinio sunkumo inkstų veiklos sutrikimai

Atsižvelgiant į tai, kad para-aminosalicilo rūgšties metabolitai daugiausia šalinami vykstant glomerulų filtracijai, esant lengviems ar vidutinio sunkumo inkstų veiklos sutrikimams, reikia imtis atsargumo priemonių (taip pat žr. 4.3 skyrių).

Skrandžio opa

Sergant pepsine opa, GRANUPAS reikia vartoti atsargiai.

Sutrikusi kepenų veikla

Esant kepenų veiklos sutrikimams, GRANUPAS reikia vartoti atsargiai.

Toksinis poveikis kepenims

Para-aminosalicilo rūgštis gali sukelti hepatitą. Paprastai pirmieji simptomai pasireiškia per tris mėnesius nuo gydymo pradžios: dažniausia nepageidaujama reakcija – išbėrimas, lydimas karščiavimo, ir daug rečiau pasireiškia virškinimo trakto sutrikimai – anoreksija, pykinimas arba viduriavimas. Tokiu atveju gydymą reikia nedelsiant nutraukti.

Padidėjęs jautrumas

Pirmus tris gydymo mėnesius pacientą būtina atidžiai stebėti, o pastebėjus pirmus netoleravimo požymius, pvz., išbėrimą, karščiavimą, ar pasireiškus kitiems įspėjamiesiems požymiams, gydymą reikia nedelsiant nutraukti.

Informaciją apie dozavimo koregavimą desensibilizacijos atveju rasite 4.2 skyriuje.

Hipotirozė ŽIV infekuotiems pacientams

Paraaminosalicilo rūgštis gali būti susijusi su didesne hipotirozės rizika ŽIV infekuotiems pacientams. Prieš pradedant gydymą bei reguliariai gydymo metu reikia stebėti ŽIV infekuotų pacientų skydliaukės funkciją, ypač kai paraaminosalicilo rūgšties skiriama kartu su etionamidu / protionamidu.

Pacientus reikėtų informuoti, kad išmatose gali matytis granulių karkasų.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Sąveikos tyrimų su GRANUPAS neatlikta.

Literatūroje pateikiami tyrimų rezultatai leidžia manyti, kad:

Vitaminas B12

Para-aminosalicilo rūgštis gali sumažinti vitamino B12 absorbciją, todėl gali išsivystyti kliniškai reikšmingi eritrocitų kiekio nukrypimai nuo normos; reikėtų įvertinti, ar pacientams, kurių gydymas tęsiamas daugiau kaip mėnesį, nereikia skirti palaikomosios vitamino B12 dozės.

Malabsorbcijos sindromas

Para-aminosalicilo rūgštį vartojantiems pacientams gali išsivystyti malabsorbcijos sindromas, tačiau paprastai pasireiškia ne visi jo simptomai. Tikrasis malabsorbcijos sindromas pasireiškia steatorėja, rentgenogramoje matomais neįprastais plonosios žarnos ypatumais, gaurelių atrofija, sumažėjusiu cholesterolio kiekiu, sumažėjusia D-ksilozės ir geležies absorbcija. Trigliceridai visada absorbuojami normaliai.

Digoksinas

Para-aminosalicilo rūgštis, slopindama žarnų ląstelių absorbcijos funkciją, gali sumažinti digoksino absorbciją per virškinimo traktą. Reikia stebėti digoksino koncentraciją pacientų, kuriems tuo pat metu taikomas gydymas ir šiuo vaistu, kraujo serume.

Etionamidas

Kartu vartojant para-aminosalicilo rūgštį ir etionamidą, gali suintensyvėti para-aminosalicilo rūgšties sukeliamos nepageidaujamos reakcijos, daugiausia poveikis virškinimo traktui, įskaitant geltą, hepatitą, pykinimą, vėmimą, viduriavimą, pilvo skausmą ar anoreksiją. Jeigu šis poveikis yra sunkus, gydymą etionamidu reikia nutraukti.

Difenilhidraminas

Šis vaistinis preparatas mažina para-aminosalicilo rūgšties absorbciją per virškinimo traktą ir jo negalima skirti kartu su šiuo vaistu.

Antiretrovirusiniai vaistai

Vaistų sąveikos tyrimų su ŽIV infekuotais pacientais, kurie vartoja antiretrovirusinius vaistus ir para- aminosalicilo rūgštį, neatlikta. Atsižvelgiant į GRANUPAS metabolizmo reakcijų seką, jokios reikšmingos vaistų sąveikos nenumatoma.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Duomenų apie para-aminosalicilo rūgšties vartojimą nėštumo metu nėra arba jų nepakanka. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė embriologinį toksinį poveikį (žr. 5.3 skyrių).

Literatūroje skelbiamuose pranešimuose apie nėščiųjų vartojamą para-aminosalicilo rūgštį visais atvejais nurodyta, kad tuo pat metu pacientės vartojo ir kitus vaistinius preparatus. Kadangi su žmonėmis neatlikta nė vieno kriterijus atitinkančio ir tinkamai kontroliuojamo para-aminosalicilo rūgšties poveikio tyrimo, nėščioms moterims GRANUPAS galima skirti tik jei tai tikrai būtina.

Žindymo laikotarpis

Para-aminosalicilo rūgštis išsiskiria į motinos pieną, todėl gydymo laikotarpiu žindančioms motinoms negalima žindyti.

Vaisingumas

Įrodymų, kurie patvirtintų para-aminosalicilo rūgšties poveikį vaisingumui, nėra.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Para-aminosalicilo rūgštis gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus veikia nereikšmingai.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Dažniausios nepageidaujamos reakcijos buvo susijusios su virškinimo sistema. Taip pat dažnai pasireiškė odos padidėjusio jautrumo reakcijos bei nepageidaujamos reakcijos, susijusios su nervų sistema.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Toliau pateiktoje lentelėje išvardytos visos nepageidaujamos reakcijos, suskirstytos pagal organų sistemų klases ir dažnį. Nepageidaujamo poveikio dažnis apibūdinamas taip: labai dažnas (≥1/10), dažnas (nuo ≥1/100 iki <1/10), nedažnas (nuo ≥1/1 000 iki <1/100), retas (nuo >1/10 000 iki

<1/1 000) ir labai retas (<1/10 000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis). Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos pateikiamos pagal jų sunkumą nuo sunkiausios iki lengviausios.

Organų sistemos klasė

Dažnis

Nepageidaujama reakcija

Kraujo ir limfinės sistemos

 

Trombocitopenija, raudonė, leukopenija,

labai reti

mažakraujystė, methemoglobinemija,

sutrikimai

 

agranulocitozė.

 

 

Metabolizmo ir mitybos

reti

Hipotireozė*;

sutrikimai

labai reta

hipoglikemija.

 

 

Skausmingos sausgyslės, galvos skausmas,

 

labai reti

regėjimo anomalijos, periferinė neuropatija,

Nervų sistemos sutrikimai

 

galvos svaigimas;

 

dažni

Galvos sukimasis, vestibuliarinio aparato

 

sutrikimo sindromas.

 

 

 

 

Pilvo skausmas, vėmimas, pykinimas, pilvo

 

dažni

pūtimas, viduriavimas, minkštesnės nei įprastai

Virškinimo trakto sutrikimai

 

išmatos;

nedažni

anoreksija;

 

 

malabsorbcijos sindromas, pepsinė opa,

 

reti

virškinimo trakto kraujavimas, gelta, metalo

 

 

skonis burnoje.

Odos ir poodinio audinio

dažni

Padidėjęs odos jautrumas, odos bėrimas;

sutrikimai

reti

dilgėlinė;

Inkstų ir šlapimo takų

labai reti

kristalurija;

sutrikimai

 

 

 

 

Sumažėjęs protrombino kiekis, hepatocitolizė;

Tyrimai

labai reti

padidėjęs šarminės fosfatazės, transaminazių

 

 

aktyvumas kraujyje, svorio mažėjimas.

* Pasirinktų nepageidaujamų reakcijų aprašymas

Hipotirozė yra labai dažnas reiškinys ŽIV infekuotiems pacientams, kuris pasitaiko ≥1/10 pacientų, ypač kai PAS skiriama kartu su etionamidu / protionamidu.

Vaikų populiacija

Vaikų populiacijoje nepageidaujamų reakcijų dažnis, pobūdis ir sunkumas turėtų būti tokie patys, kaip nustatomų suaugusiesiems.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai

turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Nei tarp suaugusiųjų, nei vaikų populiacijoje perdozavimo atvejų nenustatyta. Taikomas simptominis ir palaikomasis gydymas.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – Antimikobakteriniai vaistai, vaistai tuberkuliozei gydyti, ATC kodas – J04AA01.

Veikimo mechanizmas

Aminosalicilo rūgštis bakteriostatiškai veikia tuberkuliozės mikobakterijas (Mycobacterium tuberculosis). Ji slopina bakterijų atsparumo streptomicinui ir izoniazidui vystymąsi. Para-aminosalicilo rūgšties veikimo mechanizmas primena sulfonamidų; ji konkuruoja su paraaminobenzoine rūgštimi (PABA) dėl dihidropteroato sintetazės (DHP), kuri yra pagrindinis folatų biosintezėje dalyvaujantis fermentas. Tačiau kaip DHP inhibitorius in vitro para-aminosalicilo rūgštis veikia silpnai, o tai reiškia, kad ji gali turėti kitą tikslinę medžiagą. Para-aminosalicilo rūgštis acetilinama kepenyse ir pavirsta neaktyviu metabolitu, N-acetil-para-aminosalicilo rūgštimi, kuris neturi bakteriostatinio poveikio. Šios medžiagos pusėjimo kraujo plazmoje trukmė yra maždaug 1 valanda; esant kepenų veiklos sutrikimams, jos koncentracijos pokyčiai nereikšmingi. Esant inkstų nepakankamumui, metabolito koncentracija gali padidėti.

5.2Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

GRANUPAS yra skrandyje neirus preparatas, todėl rūgštims atsparus granulių dangalas apsaugo jį nuo skilimo skrandyje ir taip neleidžia susidaryti meta-aminofenoliui (žinomam hepatotoksinui).

Vaistas gaminamas nedidelėmis granulėmis tam, kad didelės dalelės nesutrukdytų jų pasišalinimui iš skrandžio. Neutraliomis sąlygomis plonajame žarnyne arba neutralaus pH maisto produktuose rūgštims atsparus dangalas ištirpsta per minutę.

Siekiant apsaugoti rūgštims atsparų granulių dangalą, vartojant šias granules reikia būti itin atsargiems ir iki išgeriant vaistą laikyti granules rūgštingame maiste.

Kadangi granulės apsaugotos dangalu, kuris neatpalaiduoja veikliosios medžiagos, kol vaistas nepasiekia žarnyno, vaisto absorbcija prasideda tik granulėms išėjus iš skrandžio. Minkšti granulių karkasai nesuyra ir juos galima pamatyti išmatose.

Atliekant farmakokinetinį vienos dozės (4 gramų) tyrimą su sveikais suaugusiais savanoriais (N=11), pirminis laikas, per kurį aminosalicilo rūgšties koncentracija kraujo serume pasiekė 2 µg/ml, buvo 2 val. (nuo 45 min. iki 24 val.); laiko iki didžiausios koncentracijos mediana buvo 6 val. (nuo 1,5 iki 24 val.); vidutinė didžiausia koncentracija buvo 20 µg/ml (nuo 9 ik 35 µg/mL): 2 µg/ml koncentracija išsilaikė vidutiniškai 8 val. (nuo 5 iki 9,5 val.), o 1 µg/ml koncentracija – vidutiniškai 8,8 val. (nuo 6 iki 11,5 val.).

Pasiskirstymas

Para-aminosalicilo rūgštis pasiskirsto įvairiuose audiniuose ir skysčiuose, įskaitant plaučius, inkstus, kepenis ir peritoninį skystį. Jos koncentracija pleuros ar sinoviniame skysčiuose yra maždaug tokia pati, kaip kraujo plazmoje. Šis vaistas nepereina kraujo ir galvos smegenų barjero, nebent pacientui būtų prasidėjęs meningitas, kai para-aminosalicilo rūgšties koncentracija cerebrospinaliniame skystyje

yra maždaug 10–50 proc. esančios kraujo plazmoje. Ar para-aminosalicilo rūgštis pereina placentos barjerą, nežinoma. Nedideli šios medžiagos kiekiai pasiskirsto piene ir tulžyje.

Jungimasis su plazmos baltymais siekia maždaug 50–60 proc., kinetinės energijos pasiskirstymo pusėjimo trukmė – 0,94 val., o pasiskirstymo tūris – 1,001 l/kg.

Biotransformacija

Pagrindiniai para-aminosalicilo rūgšties (PAS) metabolitai susidaro konjugacijos būdu: maždaug 25 proc. dozės jungiantis prie glicino para-aminosalicilinėje rūgštyje (PASU) ir iki 70 proc. dozės jungiantis prie N-acetilo N-acetil-para-aminosalicilo (Ac-PAS) rūgštyje. Kartu jie sudaro daugiau kaip 90 proc. visų šlapime randamų PAS metabolitų.

Eliminacija

Atliekant vienos dozės tyrimą, GRANUPAS forma vartotos para-aminosalicilo rūgšties pusėjimo kraujo plazmoje trukmė buvo 1,62±0,85 h.

Para-aminosalicilo rūgštis ir jos metabolitai šalinami vykstant glomerulų filtracijai ir tubulinei sekrecijai. Per 24 val. iš viso pašalinama 84 proc. per burną suvartotos 4 g para-aminosalicilo rūgšties dozės – 21 proc. para-aminosalicilo rūgšties ir 63 proc. – acetilinta forma. Priešingai nei izoniazido atveju, acetilinimo procesas nepriklauso nuo genetinių ypatumų.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų farmakologinio saugumo ir kartotinių dozių toksiškumo ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo.

Atliekant žiurkių embriono ir vaisiaus vystymosi tyrimą, kurio metu gyvūnams buvo duodama natrio aminosalicilato (3,85–385 mg/kg), surinktų duomenų buvo nedaug. Kaulų defektų nustatyta naudojant tik 77 mg/kg dozę, o naudojant kitas dozes, buvo pastebėtas vaisiaus svorio padidėjimas. Tyrimo metu nustatyta ir kitų vystymosi defektų, tačiau kokios priežastys juos sukėlė, tiksliai nežinoma. Nesant dozės ir atsako ryšio, galima teigti, kad šie rezultatai nėra kliniškai svarbūs, tačiau atkreipiamas dėmesys į tai, kad šie duomenys buvo surinkti naudojant mažesnes nei siūloma vartoti klinikinėje praktikoje dozes. Atliekant tyrimus su triušiais, natrio aminosalicilatas neturėjo poveikio embriono ir vaisiaus vystymuisi, tačiau tyrimų metu vertintos dozės buvo mažesnės už siūlomas vartoti klinikinėje praktikoje.

Atlikus Ames tyrimą su TA 100 paderme, mutageninio natrio aminosalicilo rūgšties poveikio nenustatyta. Žmogaus limfocitų kultūrose in vitro, esant 153 arba 600 µg /ml koncentracijai, klastogeninio poveikio (achromatinių, chromatidinių, izochromatinių lūžių ar chromatidinių translokacijų) nenustatyta, tačiau esant 1500 ir 3000 µg/ml koncentracijai, nustatytas su doze susijęs chromatinių aberacijų skaičiaus padidėjimas. Atliktas in vivo genotoksiškumo tyrimas (mikrobranduolinis bandymas) naudojant paraaminosalicilo rūgštį. Rezultatai rodo, kad paraaminosalicilo rūgštis neturėjo klastogeninio poveikio pelėms, gydytoms netoksiškomis dozėmis (ištirta praėjus 24 valandoms po 2 dienos dozių, siekiančių nuo 312,5 iki 1 250 mg/kg).

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Koloidinis silicio dioksidas

Dibutilo sebacatas

Metakrilo rūgšties ir etilakrilato 1:1 kopolimero 30 % dispersija

Hipromeliozė

Mikrokristalinė celiuliozė

Talkas

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

2 metai.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Pirmąkart atidarius, paketėlius galima iki 24 val. laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Paketėliai pagaminti iš popieriaus, mažo tankio polietileno, aliuminio folijos, poklijų, mažo tankio polietileno.

Pakuotės dydis – 30 paketėlių. Kartu pridedamas graduotas matavimo šaukštas.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Granulių negalima smulkinti ar kramtyti.

NEVARTOKITE VAISTO, jeigu paketėlis išsipūtęs arba granulės nebe šviesiai rudos, o darosi tamsiai rudos arba purpurinės.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Lucane Pharma, 172 rue de Charonne 75011 Paris

Prancūzija

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/13/896/001

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta: 2014 balandžio 07.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai