Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Keytruda (pembrolizumab) – Pakuotės lapelis - L01

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasKeytruda
ATC kodasL01
Sudėtispembrolizumab
GamintojasMerck Sharp

Pakuotės lapelis: informacija pacientui

KEYTRUDA 50 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

Pembrolizumabas

Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje.

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš Jums sulašinant šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-Yra svarbu, kad gydymo metu su savimi turėtumėte įspėjamąją kortelę.

-Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją.

-Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1.Kas yra KEYTRUDA ir kam jis vartojamas

2.Kas žinotina prieš vartojant KEYTRUDA

3.Kaip vartoti KEYTRUDA

4.Galimas šalutinis poveikis

5.Kaip laikyti KEYTRUDA

6.Pakuotės turinys ir kita informacija

1.Kas yra KEYTRUDA ir kam jis vartojamas

KEYTRUDA sudėtyje yra veikliosios medžiagos pembrolizumabo, kuris yra monokloninis antikūnas. KEYTRUDA veikia padėdamas Jūsų imuninei sistemai kovoti su vėžio liga.

KEYTRUDA yra skirtas suaugusiesiems gydyti:

tam tikros rūšies odos vėžį, vadinamą melanoma,

tam tikros rūšies plaučių vėžį, vadinamą nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu,

tam tikros rūšies vėžį, vadinamą klasikine Hodžkino limfoma.

KEYTRUDA skiriamas kai vėžio liga jau yra išplitusi arba nebegali būti pašalinta chirurginiu būdu.

2. Kas žinotina prieš vartojant KEYTRUDA

KEYTRUDA vartoti negalima:

-jeigu yra alergija pembrolizumabui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos

6 skyriuje „Pakuotės turinys ir kita informacija“). Jeigu abejojate, pasitarkite su savo gydytoju.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba slaugytoja, prieš pradėdami vartoti KEYTRUDA.

Prieš gydymą KEYTRUDA, pasakykite savo gydytojui, jeigu:

-sergate autoimunine liga (būklė, kai Jūsų organizmas puola savas ląsteles);

-sergate pneumonija arba uždegimu plaučiuose (vadinamuoju pneumonitu);

-anksčiau buvote gydytas ipilimumabu, kitu vaistu melanomai gydyti, ir dėl jo vartojimo patyrėte sunkų šalutinį poveikį;

-Jums buvo pasireiškusi alerginė reakcija į gydymą kitais monokloniniais antikūnais;

-sergate ar sirgote lėtine virusine kepenų infekcija, įskaitant hepatitą B (HBV) ir hepatitą C (HCV);

-esate užsikrėtęs žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV) arba sergate įgytu imunodeficito sindromu

(AIDS);

-Jūsų kepenų funkcija yra sutrikusi;

-Jūsų inkstų funkcija yra sutrikusi;

-Jums persodintas solidinis organas.

Gydymo KEYTRUDA metu Jums gali atsirasti tam tikrų rimtų šalutinių poveikių. Vienu metu Jums gali pasireikšti keli šalutiniai poveikiai.

Nedelsdami skambinkite arba kreipkitės į savo gydytoją, jeigu pasireikštų bet kuri iš žemiau išvardytų būklių. Norėdamas apsaugoti Jus nuo sunkesnių komplikacijų ir palengvinti simptomus, gydytojas gali paskirti kitų vaistų. Jūsų gydytojas gali kitą KEYTRUDA dozę atidėti arba gydymą KEYTRUDA nutraukti.

-plaučių uždegimas, galintis pasireikšti dusuliu, krūtinės skausmu ar kosuliu ir, galimai, baigtis mirtimi;

-žarnyno uždegimas, galintis pasireikšti viduriavimu ar dažnesniu nei įprastai tuštinimusi, juodomis, deguto spalvos, lipniomis išmatomis arba išmatomis su krauju ar gleivėmis, stipriu skrandžio skausmu arba jautrumu, pykinimu, vėmimu;

-kepenų uždegimas, galintis pasireikšti pykinimu ar vėmimu, apetito sumažėjimu, skausmu dešinėje viršutinėje pilvo pusėje, odos ir akių obuolių pageltimu, tamsiu šlapimu, kraujavimu ar lengviau nei įprastai atsirandančiomis mėlynėmis;

-inkstų uždegimas, galintis pasireikšti šlapimo kiekio ar spalvos pokyčiais;

-hormonų liaukų uždegimas (ypač skydliaukės, hipofizės ir antinksčių), galintis pasireikšti greitu širdies plakimu, kūno masės netekimu, padidėjusiu prakaitavimu, kūno masės didėjimu, plaukų slinkimu, šalčio pojūčiu, vidurių užkietėjimu, žemesniu balsu, raumenų diegliais, galvos svaigimu ar alpuliu, nepraeinančiu ar neįprastu galvos skausmu;

-1-ojo tipo cukrinis diabetas, galintis pasireikšti didesniu nei įprastai alkio ar troškulio jutimu, poreikiu dažniau šlapintis arba kūno masės mažėjimu;

-akių uždegimas, galintis pasireikšti regėjimo pokyčiais;

-raumenų uždegimas, galintis pasireikšti raumenų skausmu ar silpnumu;

-kasos uždegimas, galintis pasireikšti pilvo skausmu, pykinimu ir vėmimu;

-odos uždegimas, galintis pasireikšti išbėrimu, niežuliu, odos pūslėmis, lupimusi arba opelėmis ir (arba) burnos ertmės, nosies ar ryklės gleivinės arba genitalijų srities opomis (toks odos uždegimas gali būti mirtinas);

-reakcijos į infuziją, galinčios pasireikšti dusuliu, niežėjimu ar išbėrimu, galvos svaigimu ar karščiavimu.

Donorinių (alogeninių) kamieninių ląstelių transplantacijos komplikacijos po gydymo KEYTRUDA.

Šios komplikacijos gali būti sunkios ar mirtinos. Jeigu Jums atlikta alogeninių kamieninių ląstelių transplantacija, sveikatos priežiūros specialistas stebės, ar nėra komplikacijų požymių. Jeigu Jums numatoma kamieninių ląstelių transplantacija, pasakykite ją atliksiančiam gydytojui, kad anksčiau vartojote pembrolizumabą.

Vaikams ir paaugliams

Kol nebus gauta daugiau informacijos, jaunesniems kaip 18 metų amžiaus vaikams ir paaugliams KEYTRUDA skirti negalima.

Kiti vaistai ir KEYTRUDA

Pasakykite savo gydytojui.

-Jeigu vartojate kitų vaistų, silpninančių Jūsų imuninę sistemą. Jų pavyzdžiai gali būti kortikosteroidai, tokie kaip prednizonas. Šie vaistai gali trikdyti KEYTRUDA poveikį. Vis dėlto, kol esate gydomas KEYTRUDA, gydytojas gali paskirti Jums kortikosteroidų, norėdamas susilpninti šalutinius poveikius, kuriuos galėtų sukelti KEYTRUDA.

-Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri.

Nėštumas

-Jeigu esate nėščia, Jums KEYTRUDA vartoti draudžiama, nebent gydytojas būtent Jums rekomenduotų tai daryti.

-Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, pasitarkite su gydytoju.

-KEYTRUDA gali pakenkti Jūsų negimusiam kūdikiui arba nulemti jo žūtį.

-Jeigu esate pastoti galinti moteris, gydymosi KEYTRUDA metu ir dar bent 4 mėnesius po paskutinės dozės Jūs privalote naudotis tinkamomis apsaugos nuo nėštumo priemonėmis.

Žindymo laikotarpis

-Jeigu žindote kūdikį, pasakykite gydytojui.

-Gydymo KEYTRUDA metu nežindykite.

-Ar KEYTRUDA patenka į motinos pieną, nėra žinoma.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Po KEYTRUDA infuzijos nevairuokite ir nevaldykite mechanizmų, nebent būtumėte tikri, kad jaučiatės gerai. Nuovargio ar silpnumo jausmas yra labai dažnas KEYTRUDA šalutinis poveikis. Tai gali paveikti Jūsų gebėjimą vairuoti ar valdyti mechanizmus.

3.Kaip vartoti KEYTRUDA

KEYTRUDA bus Jums sulašinamas ligoninėje arba klinikoje, prižiūrint gydytojui, turinčiam vėžio ligos gydymo patirties.

-Kas 3 savaites gydytojas sulašins Jums KEYTRUDA infuzijos į veną (i.v.) būdu per maždaug 30 minučių.

-Kiek laiko reikės Jus gydyti, nuspręs Jūsų gydytojas.

Rekomenduojamoji dozė yra:

-200 mg pembrolizumabo, jeigu sergate nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu ir Jums dar nebuvo taikyta chemoterapija, arba jeigu sergate klasikine Hodžkino limfoma;

-2 mg pembrolizumabo vienam kilogramui Jūsų kūno masės, jeigu sergate melanoma arba nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu, dėl kurio Jums jau buvo taikyta chemoterapija.

Ką daryti praleidus vizitą, skirtą sulašinti KEYTRUDA dozę?

-Nedelsdami paskambinkite savo gydytojui, kad paskirtų naujo vizito datą.

-Yra labai svarbu, kad nepraleistumėte šio vaisto dozės.

Nustojus vartoti KEYTRUDA

Gydymo nutraukimas gali sustabdyti vaisto poveikį. Nenutraukite gydymo KEYTRUDA, nebent Jūs tai aptarėte su savo gydytoju.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją.

Jūs taip pat rasite šią informaciją paciento įspėjamojoje kortelėje, kurią Jums davė gydytojas. Yra svarbu, kad saugotumėte šią įspėjamąją kortelę ir parodytumėte ją savo partneriui ar globėjui.

4.Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Kai Jums sulašins KEYTRUDA, gali atsirasti tam tikrų sunkių šalutinių poveikių. Žiūrėkite 2 skyriuje.

Gauta pranešimų apie žemiau nurodytą šalutinį poveikį.

Labai dažnai (gali pasireikšti daugiau kaip 1 iš 10 žmonių):

-viduriavimas, pykinimas;

-niežulys, odos išbėrimas;

-nuovargis.

Dažnai (gali pasireikšti mažiau kaip 1 iš 10 žmonių):

-sąnarių skausmas;

-raudonųjų kraujo ląstelių skaičiaus sumažėjimas;

-skydliaukės sutrikimai, karščio pylimas;

-sumažėjęs apetitas;

-galvos skausmas, galvos svaigimas, skonio pojūčio pakitimas;

-plaučių uždegimas, dusulys, kosulys;

-žarnų uždegimas, burnos sausmė;

-akių sausmė;

-skrandžio skausmas, vidurių užkietėjimas, vėmimas;

-raudonas iškilas odos išbėrimas, kartais su pūslėmis, spalvą praradusios odos ploteliai, sausa ir niežtinti oda;

-raumenų skausmas, diegliai ar jautrumas, raumenų ir kaulų skausmas, skausmas rankose ar kojose, sąnarių skausmas su patinimu;

-patinimas, neįprastas nuovargis ar silpnumas, šaltkrėtis, į gripą panašus negalavimas, karščiavimas;

-padidėjęs kepenų ar inkstų fermentų aktyvumas kraujyje, nenormalus inkstų funkcijos tyrimo rezultatas;

-su šio vaisto infuzija susijusi reakcija.

Nedažnai (gali pasireikšti mažiau kaip 1 iš 100 žmonių):

-baltųjų kraujo ląstelių (neutrofilų, leukocitų, limfocitų ar eozinofilų) skaičiaus sumažėjimas, trombocitų skaičiaus sumažėjimas (kraujosruvos ar lengviau atsirandantis kraujavimas);

-kankorėžinės liaukos (ji yra galvos smegenų pamate) uždegimas, sumažėjusi hormonų gamyba antinksčiuose, skydliaukės uždegimas;

-I tipo cukrinis diabetas, natrio, kalio ar kalcio kiekio kraujyje sumažėjimas;

-sunkumas užmigti;

-traukuliai, energijos stoka, nervų uždegimas, sukeliantis rankų ar kojų nutirpimą, silpnumą, dilgsėjimą arba deginimą;

-akių uždegimas, akies skausmas, dirginimas, niežėjimas ar paraudimas, nemalonus jautrumas šviesai, taškelių matymas;

-didelis kraujospūdis;

-kasos uždegimas;

-kepenų uždegimas;

-sustorėjusios, kartais pleiskanojančios, odos išaugos, plaukų slinkimas, odos uždegimas, odos sutrikimai panašūs į spuogus, plaukų spalvos pokyčiai, smulkūs odos nelygumai, guzeliai ar opelės;

-sausgyslių apvalkalo uždegimas;

-inkstų uždegimas;

-krakmolą virškinančio fermento amilazės kiekio padidėjimas, kalcio kiekio kraujyje padidėjimas.

Retai (gali pasireikšti mažiau kaip 1 iš 1000 žmonių):

-uždegiminis atsakas prieš trombocitus ar raudonąsias kraujo ląsteles;

-imuninis sutrikimas, kuris gali pažeisti plaučius, odą, akis ir (arba) limfmazgius (sarkoidozė);

-laikinas nervų uždegimas, sukeliantis galūnių skausmą, silpnumą ar paralyžių, būklė, kai raumenys nusilpsta ir greit pavargsta;

-plonųjų žarnų prakiurimas;

-švelnūs raudoni mazgeliai po oda;

-niežulys, odos pūslės, lupimasis arba opelės ir (arba) burnos ertmės, nosies ar ryklės gleivinės arba genitalijų srities opos (toksinė epidermio nekrolizė arba Stevens-Johnson sindromas).

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5.Kaip laikyti KEYTRUDA

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant kartono dėžutės po „Tinka iki“ ir flakono etiketės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus,

šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Laikyti šaldytuve (2 °C - 8 °C).

Mikrobiologiniu požiūriu paruoštą ar praskiestą tirpalą būtina suvartoti tuoj pat. Paruošto ar praskiesto tirpalo negalima užšaldyti. Jeigu jis tuoj pat nebus lašinamas, įrodyta, kad KEYTRUDA laikomas

2 °C - 8 °C temperatūroje cheminiu ir fizikiniu požiūriu stabilus išlieka 24 valandas. Per šias 24 valandas, praėjusias nuo paruošimo, kambario temperatūroje (ne aukštesnėje kaip 25 °C) galima laikyti ne ilgiau kaip 6 valandas. Prieš vartojimą, šaldytuve laikytiems flakonams ir (arba) intraveninio tirpalo maišeliams būtina leisti sušilti iki kambario temperatūros.

Nelaikykite nesuvartoto infuzinio tirpalo likučio pakartotinam vartojimui. Nesuvartotą vaistą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

6.Pakuotės turinys ir kita informacija

KEYTRUDA sudėtis

Veiklioji medžiaga yra pembrolizumabas. Viename flakone yra 50 mg pembrolizumabo.

1 ml paruošto koncentrato yra 25 mg pembrolizumabo.

Pagalbinės medžiagos yra L-histidinas, L-histidino hidrochloridas monohidratas, sacharozė ir polisorbatas 80.

KEYTRUDA išvaizda ir kiekis pakuotėje

KEYTRUDA yra balti arba balkšvi liofilizuoti milteliai.

Jis tiekiamas kartono dėžutėje, kurioje yra vienas stiklo flakonas.

Registruotojas

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Jungtinė Karalystė

Gamintojas

Schering-Plough Labo NV

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel. + 370 5 278 02 47

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Тел.: +359 2 819 3737

Tél/Tel: +32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel: +420 233 010 111

Tel.: +36 1 888 5300

dpoc_czechslovak@merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tlf: + 45 4482 4000

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.com

malta_info@merck.com

Deutschland

Nederland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tel: 0800 9999000

e-mail@msd.de

(+31 23 5153153)

 

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Norge

Merck Sharp & Dohme OÜ

MSD (Norge) AS

Tel.: +372 6144 200

Tlf: +47 32 20 73 00

msdeesti@merck.com

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

Österreich

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 98 97 300

Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_greece@merck.com

msd-medizin@merck.com

España

Polska

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 321 06 00

Tel: +48 22 549 51 00

msd_info@merck.com

msdpolska@merck.com

France

Portugal

MSD France

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Tel: +351 21 4465700

 

clic@merck.com

Hrvatska

România

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: + 385 1 6611 333

Tel: +40 21 529 29 00

croatia_info@merck.com

msdromania@merck.com

Ireland

Slovenija

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Limited

Tel: +386 1 5204 201

Tel: +353 (0)1 2998700

msd.slovenia@merck.com

medinfo_ireland@merck.com

 

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: +421 2 58282010

 

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

Suomi/Finland

MSD Italia S.r.l.

MSD Finland Oy

Tel: +39 06 361911

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

medicalinformation.it@merck.com

info@msd.fi

Κύπρος

Sverige

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

Tel: +46 77 5700488

cyprus_info@merck.com

medicinskinfo@merck.com

Latvija

United Kingdom

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: + 371 67364224

Tel: +44 (0) 1992 467272

msd_lv@merck.com

medicalinformationuk@merck.com

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas

 

Kiti informacijos šaltiniai

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Toliau pateikta informacija skirta tik sveikatos priežiūros specialistams

Ruošimas ir sulašinimas

Prieš tirpinant, liofilizuotų miltelių flakoną ne ilgiau kaip 24 valandas galima laikyti ne šaldytuve (ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje).

Laikydamiesi aseptikos reikalavimų, pripilkite 2,3 ml injekcinio vandens, kad gautumėte 25 mg/ml (pH nuo 5,2 iki 5,8) KEYTRUDA tirpalą. Norint užtikrinti, kad iš flakono tikrai būtų išgauta 50 mg KEYTRUDA, kiekviename flakone yra 10 mg (0,4 ml) perteklius. 1 ml paruošto koncentrato yra 25 mg pembrolizumabo.

Norėdami išvengti suputojimo, vandenį leiskite pagal flakono sienelę, o ne tiesiai ant liofilizuotų miltelių.

Lėtai pasukiokite flakoną, kad liofilizuoti milteliai ištirptų. Palaukite iki 5 minučių, kol išnyks burbuliukai. Flakono nekratykite.

Parenteraliniu būdu vartojamus vaistinius preparatus prieš vartojimą reikia apžiūrėti, ar juose nėra dalelių ir ar nepakitusi tirpalo spalva. Paruoštas vartojimui KEYTRUDA yra skaidrus arba šiek tiek opalinis, bespalvis ar gelsvas tirpalas. Jeigu jame yra matomų dalelių, tokį flakoną išmeskite.

Norėdami paruošti praskiestą tirpalą, kurio galutinė koncentracija būtų nuo 1 iki 10 mg/ml, į švirkštą pritraukite reikiamą KEYTRUDA tūrį (iki 2 ml [50 mg]) ir suleiskite į intraveninio tirpalo maišelį, kuriame yra 9 mg/ml (0,9 %) natrio chlorido arba 50 mg/ml (5 %) gliukozės tirpalo. Atsargiai vartydami sumaišykite praskiestą tirpalą.

Mikrobiologiniu požiūriu paruoštą ar praskiestą tirpalą būtina suvartoti tuoj pat. Paruošto ar praskiesto tirpalo negalima užšaldyti. Jeigu jis tuoj pat nebus lašinamas, įrodyta, kad KEYTRUDA laikomas

2 °C - 8 °C temperatūroje cheminiu ir fizikiniu požiūriu stabilus išlieka 24 valandas. Per šias

24 valandas, praėjusias nuo paruošimo, kambario temperatūroje (ne aukštesnėje kaip 25 °C) galima laikyti ne ilgiau kaip 6 valandas. Prieš vartojimą, šaldytuve laikytiems flakonams ir (arba) intraveninio tirpalo maišeliams būtina leisti sušilti iki kambario temperatūros. Naudodami sterilų, nepirogenišką ir mažai baltymų surišantį 0,2-5 µm infuzinėje sistemoje esantį arba papildomą filtrą, per 30 minučių infuzinį tirpalą sulašinkite į veną.

Per tą pačią infuzinę sistemą kartu su kitais vaistiniais preparatais nelašinkite.

KEYTRUDA yra skirtas tik vienkartiniam vartojimui. Flakone likusį nesuvartotą tirpalą išmeskite.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

Pakuotės lapelis: informacija pacientui

KEYTRUDA 25 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Pembrolizumabas

Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje.

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš Jums sulašinant šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-Yra svarbu, kad gydymo metu su savimi turėtumėte įspėjamąją kortelę.

-Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją.

-Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1.Kas yra KEYTRUDA ir kam jis vartojamas

2.Kas žinotina prieš vartojant KEYTRUDA

3.Kaip vartoti KEYTRUDA

4.Galimas šalutinis poveikis

5.Kaip laikyti KEYTRUDA

6.Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra KEYTRUDA ir kam jis vartojamas

KEYTRUDA sudėtyje yra veikliosios medžiagos pembrolizumabo, kuris yra monokloninis antikūnas. KEYTRUDA veikia padėdamas Jūsų imuninei sistemai kovoti su vėžio liga.

KEYTRUDA yra skirtas suaugusiesiems gydyti:

tam tikros rūšies odos vėžį, vadinamą melanoma,

tam tikros rūšies plaučių vėžį, vadinamą nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu,

tam tikros rūšies vėžį, vadinamą klasikine Hodžkino limfoma.

KEYTRUDA skiriamas kai vėžio liga jau yra išplitusi arba nebegali būti pašalinta chirurginiu būdu.

2. Kas žinotina prieš vartojant KEYTRUDA

KEYTRUDA vartoti negalima:

-jeigu yra alergija pembrolizumabui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos

6 skyriuje „Pakuotės turinys ir kita informacija“). Jeigu abejojate, pasitarkite su savo gydytoju.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba slaugytoja, prieš pradėdami vartoti KEYTRUDA.

Prieš gydymą KEYTRUDA, pasakykite savo gydytojui, jeigu:

-sergate autoimunine liga (būklė, kai Jūsų organizmas puola savas ląsteles);

-sergate pneumonija arba uždegimu plaučiuose (vadinamuoju pneumonitu);

-anksčiau buvote gydytas ipilimumabu, kitu vaistu melanomai gydyti, ir dėl jo vartojimo patyrėte sunkų šalutinį poveikį;

-Jums buvo pasireiškusi alerginė reakcija į gydymą kitais monokloniniais antikūnais;

-sergate ar sirgote lėtine virusine kepenų infekcija, įskaitant hepatitą B (HBV) ir hepatitą C (HCV);

-esate užsikrėtęs žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV) arba sergate įgytu imunodeficito sindromu

(AIDS);

-Jūsų kepenų funkcija yra sutrikusi;

-Jūsų inkstų funkcija yra sutrikusi;

-Jums persodintas solidinis organas.

Gydymo KEYTRUDA metu Jums gali atsirasti tam tikrų rimtų šalutinių poveikių. Vienu metu Jums gali pasireikšti keli šalutiniai poveikiai.

Nedelsdami skambinkite arba kreipkitės į savo gydytoją, jeigu pasireikštų bet kuri iš žemiau išvardytų būklių. Norėdamas apsaugoti Jus nuo sunkesnių komplikacijų ir palengvinti simptomus, gydytojas gali paskirti kitų vaistų. Jūsų gydytojas gali kitą KEYTRUDA dozę atidėti arba gydymą KEYTRUDA nutraukti.

-plaučių uždegimas, galintis pasireikšti dusuliu, krūtinės skausmu ar kosuliu ir, galimai, baigtis mirtimi;

-žarnyno uždegimas, galintis pasireikšti viduriavimu ar dažnesniu nei įprastai tuštinimusi, juodomis, deguto spalvos, lipniomis išmatomis arba išmatomis su krauju ar gleivėmis, stipriu skrandžio skausmu arba jautrumu, pykinimu, vėmimu;

-kepenų uždegimas, galintis pasireikšti pykinimu ar vėmimu, apetito sumažėjimu, skausmu dešinėje viršutinėje pilvo pusėje, odos ir akių obuolių pageltimu, tamsiu šlapimu, kraujavimu ar lengviau nei įprastai atsirandančiomis mėlynėmis;

-inkstų uždegimas, galintis pasireikšti šlapimo kiekio ar spalvos pokyčiais;

-hormonų liaukų uždegimas (ypač skydliaukės, hipofizės ir antinksčių), galintis pasireikšti greitu širdies plakimu, kūno masės netekimu, padidėjusiu prakaitavimu, kūno masės didėjimu, plaukų slinkimu, šalčio pojūčiu, vidurių užkietėjimu, žemesniu balsu, raumenų diegliais, galvos svaigimu ar alpuliu, nepraeinančiu ar neįprastu galvos skausmu;

-1-ojo tipo cukrinis diabetas, galintis pasireikšti didesniu nei įprastai alkio ar troškulio jutimu, poreikiu dažniau šlapintis arba kūno masės mažėjimu;

-akių uždegimas, galintis pasireikšti regėjimo pokyčiais;

-raumenų uždegimas, galintis pasireikšti raumenų skausmu ar silpnumu;

-kasos uždegimas, galintis pasireikšti pilvo skausmu, pykinimu ir vėmimu;

-odos uždegimas, galintis pasireikšti išbėrimu, niežuliu, odos pūslėmis, lupimusi arba opelėmis ir (arba) burnos ertmės, nosies ar ryklės gleivinės arba genitalijų srities opomis (toks odos uždegimas gali būti mirtinas);

-reakcijos į infuziją, galinčios pasireikšti dusuliu, niežėjimu ar išbėrimu, galvos svaigimu ar karščiavimu.

Donorinių (alogeninių) kamieninių ląstelių transplantacijos komplikacijos po gydymo KEYTRUDA.

Šios komplikacijos gali būti sunkios ar mirtinos. Jeigu Jums atlikta alogeninių kamieninių ląstelių transplantacija, sveikatos priežiūros specialistas stebės, ar nėra komplikacijų požymių. Jeigu Jums numatoma kamieninių ląstelių transplantacija, pasakykite ją atliksiančiam gydytojui, kad anksčiau vartojote pembrolizumabą.

Vaikams ir paaugliams

Kol nebus gauta daugiau informacijos, jaunesniems kaip 18 metų amžiaus vaikams ir paaugliams KEYTRUDA skirti negalima.

Kiti vaistai ir KEYTRUDA

Pasakykite savo gydytojui.

-Jeigu vartojate kitų vaistų, silpninančių Jūsų imuninę sistemą. Jų pavyzdžiai gali būti kortikosteroidai, tokie kaip prednizonas. Šie vaistai gali trikdyti KEYTRUDA poveikį. Vis dėlto, kol esate gydomas KEYTRUDA, gydytojas gali paskirti Jums kortikosteroidų, norėdamas susilpninti šalutinius poveikius, kuriuos galėtų sukelti KEYTRUDA.

-Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri.

Nėštumas

-Jeigu esate nėščia, Jums KEYTRUDA vartoti draudžiama, nebent gydytojas būtent Jums rekomenduotų tai daryti.

-Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, pasitarkite su gydytoju.

-KEYTRUDA gali pakenkti Jūsų negimusiam kūdikiui arba nulemti jo žūtį.

-Jeigu esate pastoti galinti moteris, gydymosi KEYTRUDA metu ir dar bent 4 mėnesius po paskutinės dozės Jūs privalote naudotis tinkamomis apsaugos nuo nėštumo priemonėmis.

Žindymo laikotarpis

-Jeigu žindote kūdikį, pasakykite gydytojui.

-Gydymo KEYTRUDA metu nežindykite.

-Ar KEYTRUDA patenka į motinos pieną, nėra žinoma.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Po KEYTRUDA infuzijos nevairuokite ir nevaldykite mechanizmų, nebent būtumėte tikri, kad jaučiatės gerai. Nuovargio ar silpnumo jausmas yra labai dažnas KEYTRUDA šalutinis poveikis. Tai gali paveikti Jūsų gebėjimą vairuoti ar valdyti mechanizmus.

3. Kaip vartoti KEYTRUDA

KEYTRUDA bus Jums sulašinamas ligoninėje arba klinikoje, prižiūrint gydytojui, turinčiam vėžio ligos gydymo patirties.

-Kas 3 savaites gydytojas sulašins Jums KEYTRUDA infuzijos į veną (i.v.) būdu per maždaug 30 minučių.

-Kiek laiko reikės Jus gydyti, nuspręs Jūsų gydytojas.

Rekomenduojamoji dozė yra:

-200 mg pembrolizumabo, jeigu sergate nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu ir Jums dar nebuvo taikyta chemoterapija, arba jeigu sergate klasikine Hodžkino limfoma;

-2 mg pembrolizumabo vienam kilogramui Jūsų kūno masės, jeigu sergate melanoma arba nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu, dėl kurio Jums jau buvo taikyta chemoterapija.

Ką daryti praleidus vizitą, skirtą sulašinti KEYTRUDA dozę?

-Nedelsdami paskambinkite savo gydytojui, kad paskirtų naujo vizito datą.

-Yra labai svarbu, kad nepraleistumėte šio vaisto dozės.

Nustojus vartoti KEYTRUDA

Gydymo nutraukimas gali sustabdyti vaisto poveikį. Nenutraukite gydymo KEYTRUDA, nebent Jūs tai aptarėte su savo gydytoju.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją.

Jūs taip pat rasite šią informaciją paciento įspėjamojoje kortelėje, kurią Jums davė gydytojas. Yra svarbu, kad saugotumėte šią įspėjamąją kortelę ir parodytumėte ją savo partneriui ar globėjui.

4. Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Kai Jums sulašins KEYTRUDA, gali atsirasti tam tikrų sunkių šalutinių poveikių. Žiūrėkite 2 skyriuje.

Gauta pranešimų apie žemiau nurodytą šalutinį poveikį.

Labai dažnai (gali pasireikšti daugiau kaip 1 iš 10 žmonių):

-viduriavimas, pykinimas;

-niežulys, odos išbėrimas;

-nuovargis.

Dažnai (gali pasireikšti mažiau kaip 1 iš 10 žmonių):

-sąnarių skausmas;

-raudonųjų kraujo ląstelių skaičiaus sumažėjimas;

-skydliaukės sutrikimai, karščio pylimas;

-sumažėjęs apetitas;

-galvos skausmas, galvos svaigimas, skonio pojūčio pakitimas;

-plaučių uždegimas, dusulys, kosulys;

-žarnų uždegimas, burnos sausmė;

-akių sausmė;

-skrandžio skausmas, vidurių užkietėjimas, vėmimas;

-raudonas iškilas odos išbėrimas, kartais su pūslėmis, spalvą praradusios odos ploteliai, sausa ir niežtinti oda;

-raumenų skausmas, diegliai ar jautrumas, raumenų ir kaulų skausmas, skausmas rankose ar kojose, sąnarių skausmas su patinimu;

-patinimas, neįprastas nuovargis ar silpnumas, šaltkrėtis, į gripą panašus negalavimas, karščiavimas;

-padidėjęs kepenų ar inkstų fermentų aktyvumas kraujyje, nenormalus inkstų funkcijos tyrimo rezultatas;

-su šio vaisto infuzija susijusi reakcija.

Nedažnai (gali pasireikšti mažiau kaip 1 iš 100 žmonių):

-baltųjų kraujo ląstelių (neutrofilų, leukocitų, limfocitų ar eozinofilų) skaičiaus sumažėjimas, trombocitų skaičiaus sumažėjimas (kraujosruvos ar lengviau atsirandantis kraujavimas);

-kankorėžinės liaukos (ji yra galvos smegenų pamate) uždegimas, sumažėjusi hormonų gamyba antinksčiuose, skydliaukės uždegimas;

-I tipo cukrinis diabetas, natrio, kalio ar kalcio kiekio kraujyje sumažėjimas;

-sunkumas užmigti;

-traukuliai, energijos stoka, nervų uždegimas, sukeliantis rankų ar kojų nutirpimą, silpnumą, dilgsėjimą arba deginimą;

-akių uždegimas, akies skausmas, dirginimas, niežėjimas ar paraudimas, nemalonus jautrumas šviesai, taškelių matymas;

-didelis kraujospūdis;

-kasos uždegimas;

-kepenų uždegimas;

-sustorėjusios, kartais pleiskanojančios, odos išaugos, plaukų slinkimas, odos uždegimas, odos sutrikimai panašūs į spuogus, plaukų spalvos pokyčiai, smulkūs odos nelygumai, guzeliai ar opelės;

-sausgyslių apvalkalo uždegimas;

-inkstų uždegimas;

-krakmolą virškinančio fermento amilazės kiekio padidėjimas, kalcio kiekio kraujyje padidėjimas.

Retai (gali pasireikšti mažiau kaip 1 iš 1000 žmonių):

-uždegiminis atsakas prieš trombocitus ar raudonąsias kraujo ląsteles;

-imuninis sutrikimas, kuris gali pažeisti plaučius, odą, akis ir (arba) limfmazgius (sarkoidozė);

-laikinas nervų uždegimas, sukeliantis galūnių skausmą, silpnumą ar paralyžių, būklė, kai raumenys nusilpsta ir greit pavargsta;

-plonųjų žarnų prakiurimas;

-švelnūs raudoni mazgeliai po oda;

-niežulys, odos pūslės, lupimasis arba opelės ir (arba) burnos ertmės, nosies ar ryklės gleivinės arba genitalijų srities opos (toksinė epidermio nekrolizė arba Stevens-Johnson sindromas).

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti KEYTRUDA

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant kartono dėžutės po „Tinka iki“ ir flakono etiketės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Laikyti šaldytuve (2 °C - 8 °C).

Negalima užšaldyti.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Mikrobiologiniu požiūriu, praskiestą tirpalą būtina suvartoti tuoj pat. Praskiesto tirpalo negalima užšaldyti. Jeigu jis tuoj pat nebus lašinamas, įrodyta, kad KEYTRUDA laikomas 2 °C - 8 °C temperatūroje cheminiu ir fizikiniu požiūriu stabilus išlieka 24 valandas. Per šias 24 valandas kambario temperatūroje (ne aukštesnėje kaip 25 °C) galima laikyti ne ilgiau kaip 6 valandas. Prieš vartojimą, šaldytuve laikytiems flakonams ir

(arba) intraveninio tirpalo maišeliams būtina leisti sušilti iki kambario temperatūros.

Nelaikykite nesuvartoto infuzinio tirpalo likučio pakartotinam vartojimui. Nesuvartotą vaistą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

KEYTRUDA sudėtis

Veiklioji medžiaga yra pembrolizumabas.

Viename 4 ml flakone yra 100 mg pembrolizumabo.

Kiekviename koncentrato mililitre yra 25 mg pembrolizumabo.

Pagalbinės medžiagos yra L-histidinas, L-histidino hidrochloridas monohidratas, sacharozė, polisorbatas 80 ir injekcinis vanduo.

KEYTRUDA išvaizda ir kiekis pakuotėje

KEYTRUDA yra skaidrus arba šiek tiek opalinis, bespalvis ar gelsvas tirpalas, kurio pH 5,2 – 5,8. Jis tiekiamas kartono dėžutėje, kurioje yra vienas stiklo flakonas.

Registruotojas

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Jungtinė Karalystė

Gamintojas

Schering-Plough Labo NV

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel. + 370 5 278 02 47

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Тел.: +359 2 819 3737

Tél/Tel: +32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel: +420 233 010 111

Tel.: +36 1 888 5300

dpoc_czechslovak@merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tlf: + 45 4482 4000

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.com

malta_info@merck.com

Deutschland

Nederland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tel: 0800 9999000

e-mail@msd.de

(+31 23 5153153)

 

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Norge

Merck Sharp & Dohme OÜ

MSD (Norge) AS

Tel.: +372 6144 200

Tlf: +47 32 20 73 00

msdeesti@merck.com

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

Österreich

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 98 97 300

Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_greece@merck.com

msd-medizin@merck.com

España

Polska

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 321 06 00

Tel: +48 22 549 51 00

msd_info@merck.com

msdpolska@merck.com

France

Portugal

MSD France

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Tel: +351 21 4465700

 

clic@merck.com

Hrvatska

România

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: + 385 1 6611 333

Tel: +40 21 529 29 00

croatia_info@merck.com

msdromania@merck.com

Ireland

Slovenija

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Limited

Tel: +386 1 5204 201

Tel: +353 (0)1 2998700

msd.slovenia@merck.com

medinfo_ireland@merck.com

 

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: +421 2 58282010

 

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

Suomi/Finland

MSD Italia S.r.l.

MSD Finland Oy

Tel: +39 06 361911

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

medicalinformation.it@merck.com

info@msd.fi

Κύπρος

Sverige

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

Tel: +46 77 5700488

cyprus_info@merck.com

medicinskinfo@merck.com

Latvija

United Kingdom

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: + 371 67364224

Tel: +44 (0) 1992 467272

msd_lv@merck.com

medicalinformationuk@merck.com

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas

 

Kiti informacijos šaltiniai

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje

http://www.ema.europa.eu.

Toliau pateikta informacija skirta tik sveikatos priežiūros specialistams

Infuzijos ruošimas ir sulašinimas

Flakono nekratykite.

Leiskite flakonui sušilti iki kambario (ne aukštesnės kaip 25 °C) temperatūros.

Prieš skiedžiant, skysčio flakoną ne ilgiau kaip 24 valandas galima laikyti ne šaldytuve (ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje).

Parenteraliniu būdu vartojamus vaistinius preparatus prieš vartojimą reikia apžiūrėti, ar juose nėra dalelių ir ar nepakitusi tirpalo spalva. Koncentratas yra skaidrus arba šiek tiek opalinis, bespalvis ar gelsvas tirpalas. Jeigu jame yra matomų dalelių, tokį flakoną išmeskite.

Norėdami paruošti praskiestą tirpalą, kurio galutinė koncentracija būtų nuo 1 iki 10 mg/ml, į švirkštą pritraukite reikiamą koncentrato tūrį (iki 4 ml [100 mg]) ir suleiskite į intraveninio tirpalo maišelį, kuriame yra 9 mg/ml (0,9 %) natrio chlorido arba 50 mg/ml (5 %) gliukozės tirpalo. Norint užtikrinti, kad iš kiekvieno flakono būtų išgauta 4 ml koncentrato, kiekviename flakone yra 0,25 ml perteklius (iš viso flakone yra 4,25 ml). Atsargiai vartydami sumaišykite praskiestą tirpalą.

Mikrobiologiniu požiūriu praskiestą tirpalą būtina suvartoti tuoj pat. Praskiesto tirpalo negalima užšaldyti. Jeigu jis tuoj pat nebus lašinamas, įrodyta, kad KEYTRUDA laikomas 2 °C - 8 °C temperatūroje cheminiu ir fizikiniu požiūriu stabilus išlieka 24 valandas. Per šias 24 valandas kambario temperatūroje (ne aukštesnėje kaip 25 °C) galima laikyti ne ilgiau kaip 6 valandas. Prieš vartojimą, šaldytuve laikytiems flakonams ir (arba) intraveninio tirpalo maišeliams būtina leisti sušilti iki kambario temperatūros. Naudodami sterilų, nepirogenišką ir mažai baltymų surišantį 0,2-5 µm infuzinėje sistemoje esantį arba papildomą filtrą, per 30 minučių infuzinį tirpalą sulašinkite į veną.

Per tą pačią infuzinę sistemą kartu su kitais vaistiniais preparatais nelašinkite.

KEYTRUDA yra skirtas tik vienkartiniam vartojimui. Flakone likusį nesuvartotą tirpalą išmeskite.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai