Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kivexa (abacavir / lamivudine) – ženklinimas - J05AR02

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasKivexa
ATC kodasJ05AR02
Sudėtisabacavir / lamivudine
GamintojasViiV Healthcare UK Limited 

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Kivexa 600 mg/300 mg plėvele dengtos tabletės abakaviras/lamivudinas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 600 mg abakaviro (abakaviro sulfato pavidalu) ir 300 mg lamivudino

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra saulėlydžio geltonojo (E 110), daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 plėvele dengtų tablečių.

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Išsiimkite pakuotėje esančią įspėjamąją kortelę, kurioje yra svarbi informacija apie vaisto saugumą.

ĮSPĖJIMAS! Atsiradus bet kokiems simptomams, rodantiems padidėjusio jautrumo reakciją, būtina

NEDELSIANT kreiptis į gydytoją.

“Traukti čia”

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Jungtinė Karalystė

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/04/298/002

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

kivexa

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

90 tablečių pakuotės (3 pakuotės po 30 plėvele dengtų tablečių) (su mėlynu langeliu), suvyniotos į permatomą plastiko foliją, išorinė etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Kivexa 600 mg/300 mg plėvele dengtos tabletės abakaviras/lamivudinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 600 mg abakaviro (abakaviro sulfato pavidalu) ir 300 mg lamivudino

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra saulėlydžio geltonojo (E 110), daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Sudėtinė pakuotė, kurioje yra 90 (3 pakuotės, kurių kiekvienoje yra 30) plėvele dengtų tablečių.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

ĮSPĖJIMAS! Atsiradus bet kokiems simptomams, rodantiems padidėjusio jautrumo reakciją, būtina NEDELSIANT kreiptis į gydytoją.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

EU/1/04/298/003

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

90 tablečių pakuotė (3 pakuotės po 30 plėvele dengtų tablečių) – be mėlyno langelio LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ

30 TABLEČIŲ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Kivexa 600 mg/300 mg plėvele dengtos tabletės abakaviras/lamivudinas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 600 mg abakaviro (abakaviro sulfato pavidalu) ir 300 mg lamivudino

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra saulėlydžio geltonojo (E 110), daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

30 plėvele dengtų tablečių.

Sudėtinės pakuotės dalis, atskirai neparduodama.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Išsiimkite pakuotėje esančią įspėjamąją kortelę, kurioje yra svarbi informacija apie vaisto saugumą.

ĮSPĖJIMAS! Atsiradus bet kokiems simptomams, rodantiems padidėjusio jautrumo reakciją, būtina NEDELSIANT kreiptis į gydytoją.

“Traukti čia”

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

kivexa

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Kivexa 600 mg/300 mg tabletės abakaviras/lamivudinas

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

ViiV Healthcare UK Limited

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

KIVEXA TABLEČIŲ ĮSPĖJAMOJI KORTELĖ

I pusė

SVARBU – ĮSPĖJAMOJI KORTELĖ

KIVEXA (abakaviras/lamivudinas) tabletės Šią kortelę nešiokitės visada

Kadangi Kivexa sudėtyje yra abakaviro, kai kuriems pacientams gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcija (sunki alerginė reakcija), kuri gali būti pavojinga gyvybei, jei gydymas Kivexa bus tęsiamas. BŪTINA NEDELSIANT KREIPTIS Į GYDYTOJĄ, kad nustatytų, ar nutraukti gydymą Kivexa, jeigu:

1)išbėrė odą ARBA

2)atsirado vienas ar daugiau simptomų bent iš DVIEJŲ žemiau išvardytų simptomų grupių:

-karščiavimas

-dusulys, gerklės skausmas arba kosulys

-pykinimas arba vėmimas, arba viduriavimas, arba pilvo skausmas

-didelis nuovargis arba bendrojo pobūdžio skausmai, arba bendras negalavimas

Jei dėl šios reakcijos gydymas Kivexa nutrauktas, NIEKADA NEBEVARTOKITE šio ar kito vaisto, kurio sudėtyje yra abakaviro (pvz., Ziagen, Triumeq ar Trizivir), nes per kelias valandas gali pasireikšti gyvybei pavojingas kraujospūdžio sumažėjimas arba ištikti mirtis.

(žr. kitoje kortelės pusėje)

II pusė

Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei manote, kad Jums pasireiškė padidėjusio jautrumo reakcija. Žemiau užsirašykite duomenis apie savo gydytoją.

Gydytojas ...........................................................

Tel. ..................................................................

Jei negalite susisiekti su gydytoju, kreipkitės į gydymo įstaigą (pvz., artimiausios ligoninės priėmimo skyrių).

Dėl bendros informacijos apie Kivexa kreipkitės [čia reikia įrašyti vietinės kompanijos pavadinimą ir telefono numerį]

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai