Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Marixino (Maruxa) (memantine hydrochloride) – ženklinimas - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasMarixino (Maruxa)
ATC kodasN06DX01
Sudėtismemantine hydrochloride
GamintojasConsilient Health Ltd

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Marixino 10 mg plėvele dengtos tabletės

Memantino hidrochloridas

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 10 mg memantino hidrochlorido, atitinkančio 8,31 mg memantino.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės.

Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Plėvele dengta tabletė

14 plėvele dengtų tablečių

28 plėvele dengtos tabletės

30 plėvele dengtų tablečių

42 plėvele dengtos tabletės

50 plėvele dengtų tablečių

56 plėvele dengtos tabletės

60 plėvele dengtų tablečių

70 plėvele dengtų tablečių

84 plėvele dengtos tabletės

90 plėvele dengtų tablečių

98 plėvele dengtos tabletės

100 plėvele dengtų tablečių

112 plėvele dengtų tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Consilient Health Ltd., 5th floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Airija

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

14 plėvele dengtų tablečių: EU/1/13/820/001

28 plėvele dengtos tabletės: EU/1/13/820/002

30 plėvele dengtų tablečių: EU/1/13/820/003

42 plėvele dengtos tabletės: EU/1/13/820/004

50 plėvele dengtų tablečių: EU/1/13/820/005

56 plėvele dengtos tabletės: EU/1/13/820/006

60 plėvele dengtų tablečių: EU/1/13/820/007

70 plėvele dengtų tablečių: EU/1/13/820/008

84 plėvele dengtos tabletės: EU/1/13/820/009

90 plėvele dengtų tablečių: EU/1/13/820/010

98 plėvele dengtos tabletės: EU/1/13/820/011

100 plėvele dengtų tablečių: EU/1/13/820/012

112 plėvele dengtų tablečių: EU/1/13/820/013

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Marixino 10 mg

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

Saugumo savybės bus įdiegtos iki 2019 m vasario 9 d.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

<NN>:

Saugumo savybės bus įdiegtos iki 2019 m vasario 9 d.

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ (PVC/PVDC//Alu)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Marixino 10 mg plėvele dengtos tabletės

Memantino hidrochloridas

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Consilient Health Ltd.

3.TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Marixino 20 mg plėvele dengtos tabletės

Memantino hidrochloridas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 20 mg memantino hidrochlorido, atitinkančio 16,62 mg memantino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės.

Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Plėvele dengta tabletė

14 plėvele dengtų tablečių

28 plėvele dengtos tabletės

30 plėvele dengtų tablečių

42 plėvele dengtos tabletės

50 plėvele dengtų tablečių

56 plėvele dengtos tabletės

60 plėvele dengtų tablečių

70 plėvele dengtų tablečių

84 plėvele dengtos tabletės

90 plėvele dengtų tablečių

98 plėvele dengtos tabletės

100 plėvele dengtų tablečių

112 plėvele dengtų tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Consilient Health Ltd., 5th floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Airija

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

14 plėvele dengtų tablečių: EU/1/13/820/014

28 plėvele dengtos tabletės: EU/1/13/820/015

30 plėvele dengtų tablečių: EU/1/13/820/016

42 plėvele dengtos tabletės: EU/1/13/820/017

50 plėvele dengtų tablečių: EU/1/13/820/018

56 plėvele dengtos tabletės: EU/1/13/820/019

60 plėvele dengtų tablečių: EU/1/13/820/020

70 plėvele dengtų tablečių: EU/1/13/820/021

84 plėvele dengtos tabletės: EU/1/13/820/022

90 plėvele dengtų tablečių: EU/1/13/820/023

98 plėvele dengtos tabletės: EU/1/13/820/024

100 plėvele dengtų tablečių: EU/1/13/820/025

112 plėvele dengtų tablečių: EU/1/13/820/026

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Marixino 20 mg

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

Saugumo savybės bus įdiegtos iki 2019 m vasario 9 d.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

<NN>:

Saugumo savybės bus įdiegtos iki 2019 m vasario 9 d.

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ (PVC/PVDC//Alu)

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Marixino 20 mg plėvele dengtos tabletės

Memantino hidrochloridas

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Consilient Health Ltd.

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai