Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Memantine Mylan (memantine hydrochloride) – ženklinimas - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasMemantine Mylan
ATC kodasN06DX01
Sudėtismemantine hydrochloride
GamintojasGenerics [UK] Limited

INFORMACIJA ANT IŠORIN ĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUT Ė

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Memantine Mylan 10 mg plėvele dengtos tabletės

memantino hidrochloridas

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 10 mg memantino hidrochlorido, atitinkančio 8,31 mg memantino.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAG Ų SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Plėvele dengta tabletė

7 plėvele dengtos tabletės 10 plėvele dengtų tablečių 14 plėvele dengtų tablečių 28 plėvele dengtos tabletės.

28 × 1 pl ėvele dengtos tabletės 30 plėvele dengtų tablečių

42 plėvele dengtos tabletės 50 plėvele dengtų tablečių 56 plėvele dengtos tabletės

56 × 1 pl ėvele dengtos tabletės 60 plėvele dengtų tablečių

70 plėvele dengtų tablečių 84 plėvele dengtos tabletės 98 plėvele dengtos tabletės

98 × 1 pl ėvele dengtos tabletės 100 plėvele dengtų tablečių 100 × 1 pl ėvele dengtų tablečių 112 plėvele dengtų tablečių

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojim ą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Generics [UK] Limited

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire EN6 1TL

Jungtinė Karalystė

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/1/13/827/001 7 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/827/002 10 plėvele dengtų tablečių

EU/1/13/827/003 14 plėvele dengtų tablečių

EU/1/13/827/004 28 plėvele dengtos tabletės.

EU/1/13/827/005 28 × 1 pl ėvele dengtos tabletės

EU/1/13/827/006 30 plėvele dengtų tablečių

EU/1/13/827/007 42 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/827/008 50 plėvele dengtų tablečių

EU/1/13/827/009 56 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/827/010 56 × 1 pl ėvele dengtos tabletės

EU/1/13/827/011 60 plėvele dengtų tablečių

EU/1/13/827/012 70 plėvele dengtų tablečių

EU/1/13/827/013 84 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/827/014 98 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/827/015 98 × 1 pl ėvele dengtos tabletės

EU/1/13/827/016 100 plėvele dengtų tablečių

EU/1/13/827/017 100 × 1 pl ėvele dengtų tablečių

EU/1/13/827/018 112 plėvele dengtų tablečių

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Memantine Mylan 10 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELI Ų ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTEL Ė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Memantine Mylan 10 mg plėvele dengtos tabletės

memantino hidrochloridas

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Generics [UK] Limited

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4.SERIJOS NUMERIS

Serija

5.KITA

INFORMACIJA ANT IŠORIN ĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUT Ė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Memantine Mylan 20 mg plėvele dengtos tabletės

memantino hidrochloridas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 20 mg memantino hidrochlorido, atitinkančio 16,62 mg memantino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAG Ų SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Plėvele dengta tabletė

7 plėvele dengtos tabletės 10 plėvele dengtų tablečių 14 plėvele dengtų tablečių. 28 plėvele dengtos tabletės.

28 × 1 pl ėvele dengtos tabletės 30 plėvele dengtų tablečių

42 plėvele dengtos tabletės. 50 plėvele dengtų tablečių 56 plėvele dengtos tabletės.

56 × 1 pl ėvele dengtos tabletės 60 plėvele dengtų tablečių

70 plėvele dengtų tablečių 84 plėvele dengtos tabletės 98 plėvele dengtos tabletės.

98 × 1 pl ėvele dengtos tabletės 100 plėvele dengtų tablečių 100 × 1 pl ėvele dengtos tabletės 112 plėvele dengtų tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Prieš vartojim ą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS(-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10.SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Generics [UK] Limited

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire EN6 1TL

Jungtinė Karalystė

12.RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/1/13/827/019 7 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/827/020 10 plėvele dengtų tablečių

EU/1/13/827/021 14 plėvele dengtų tablečių

EU/1/13/827/022 28 plėvele dengtos tabletės.

EU/1/13/827/023 28 × 1 pl ėvele dengtos tabletės

EU/1/13/827/024 30 plėvele dengtų tablečių

EU/1/13/827/025 42 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/827/026 50 plėvele dengtų tablečių

EU/1/13/827/027 56 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/827/028 56 × 1 pl ėvele dengtos tabletės

EU/1/13/827/029 60 plėvele dengtų tablečių

EU/1/13/827/030 70 plėvele dengtų tablečių

EU/1/13/827/031 84 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/827/032 98 plėvele dengtos tabletės

EU/1/13/827/033 98 × 1 pl ėvele dengtos tabletės

EU/1/13/827/034 100 plėvele dengtų tablečių

EU/1/13/827/035 100 × 1 pl ėvele dengtų tablečių

EU/1/13/827/036 112 plėvele dengtų tablečių

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Memantine Mylan 20 mg

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELI Ų ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTEL Ė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Memantine Mylan 20 mg plėvele dengtos tabletės

memantino hidrochloridas

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Generics [UK] Limited

3. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4. SERIJOS NUMERIS

Serija

5. KITA

Pirm. Antr. Treč. Ketv. Penkt. Šešt. Sekm.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai