Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nulojix (belatacept) – ženklinimas - L04AA28

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasNulojix
ATC kodasL04AA28
Sudėtisbelatacept
GamintojasBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

NULOJIX 250 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

Belataceptas

2.VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename flakone yra 250 mg belatacepto.

Ištirpinus miltelius, viename ml koncentrato yra 25 mg belatacepto.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: sacharozė, natrio-divandenilio fosfatas monohidratas, natrio chloridas, pH koregavimui – natrio hidroksidas ir vandenilio chlorido rūgštis. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

1flakonas

1švirkštas

2flakonai

2švirkštai

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Tik vienkartiniam vartojimui.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti į veną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Milteliams tirpinti ir koncentratui skiesti naudokite tik švirkštą, kuris yra pakuotėje.

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Apie tirpinimą ir skiedimą žr. pakuotės lapelyje.

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve.

Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Nesuvartotą tirpalą išpilkite.

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bristol Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH Jungtinė Karalystė

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/11/694/001

EU/1/11/694/002

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas paaiškinimas nenurodyti informacijos Brailio raštu.

INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS

FLAKONO ETIKETĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

NULOJIX 250 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

Belataceptas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Viename flakone yra 250 mg belatacepto.

Ištirpinus miltelius, viename ml koncentrato yra 25 mg belatacepto.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: sacharozė, natrio-divandenilio fosfatas monohidratas, natrio chloridas, pH koregavimui – natrio hidroksidas ir vandenilio chlorido rūgštis. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Milteliai koncentratui 250 mg

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Tik vienkartiniam vartojimui.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti į veną.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Milteliams tirpinti ir koncentratui skiesti naudokite tik švirkštą, kuris yra pakuotėje.

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve.

Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Nesuvartotą tirpalą išpilkite.

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bristol Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/11/694/001

EU/1/11/694/002

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

NULOJIX vartojančio paciento įspėjamoji kortelė

Jums taikomas gydymas stipriai veikiančiu vaistu, kuris slopina imuninę sistemą. Nuo 4-os savaitės po transplantacijos (organo persodinimo)

NULOJIX Jums bus leidžiamas kas 4 savaites. Reguliarus NULOJIX vartojimas būtinas Jums transplantuoto inksto veikimui.

Išsamesnė informacija apie NULOJIX naudą, riziką ir laikymo sąlygas pateikiama preparato charakteristikų santraukoje (sveikatos priežiūros specialistams) ir pakuotės lapelyje (pacientams). Jums svarbu perskaityti visą pakuotės lapelį, kuriame rasite daugiau informacijos.

Vartokite visus vaistus kaip nurodė gydytojas.

Visada nešiokitės šią kortelę. Kreipdamiesi į sveikatos priežiūros specialistus, visada turėkite ir visų kitų Jūsų vartojamų vaistų sąrašą.

Labai svarbu laiku atvykti suleisti kiekvieną NULOJIX dozę.

NULOJIX vartojimo datos:

pirmoji dozė (transplantacijos diena):______________________________

paskutinė dozė: _________________________

data kitai dozei vartoti:______________________________

Paciento pavardė, vardas:_______________________________

Gydytojo pavardė, vardas:_______________________________

Gydytojo tel.:__________________________________

Baigę vartoti NULOJIX, šią kortelę nešiokitės dar 3 mėn.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai