Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NutropinAq (somatropin) – Preparato charakteristikų santrauka - H01AC01

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasNutropinAq
ATC kodasH01AC01
Sudėtissomatropin
GamintojasIpsen Pharma

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 TV) injekcinis tirpalas

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Viename mililitre yra 5 mg somatropino.*

Viename užtaise yra 10 mg (30 TV) somatropino*.

* Somatropinas yra žmogaus augimo hormonas, kurį, naudojant rekombinantinės DNR technologiją, gamina Escherichia coli ląstelės.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas.

Skaidrus ir bespalvis, tirpalas.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1. Terapinės indikacijos

Vaikų populiacija

-ilgalaikis vaikų, kuriems dėl nepakankamos endogeninio augimo hormono sekrecijos yra sutrikęs augimas, gydymas.

-Ilgalaikis mergaičių nuo 2 metų amžiaus, sergančių Turner sindromu, augimo sutrikimo gydymas.

-vaikų iki brendimo, kurių augimas yra sutrikęs dėl lėtinio inkstų nepakankamumo, gydymas (gali būti skiriamas iki inkstų transplantacijos)

-

Suaugusiųjų populiacija

-endogeninio augimo hormono papildymas suaugusiems, kuriems yra augimo hormono trūkumas, prasidėjęs vaikystėje arba suaugusiųjų amžiuje. Augimo hormono trūkumą būtina patvirtinti prieš pradedant gydymą.

-Suaugusiesiems, kurių organizme trūksta augimo hormono, diagnozė turi būti nustatyta atsižvelgiant į etiologiją:

-Suaugusiesiems išsivystęs sutrikimas: pacientams augimo hormono trūkumą turėjo sukelti pagumburio ar hipofizio liga, taip pat diagnozuotas dar nors vieno hormono (išskyrus prolaktiną) trūkumas. Augimo hormono stokos testas neturi būti atliekamas tol, kol nepradėtas pakankamas kito hormono stokos šalinimas pakeičiamuoju gydymu.

-Vaikams išsivystęs sutrikimas: prieš pradedant pakeičiamąjį gydymą NutropinAq, pacientai, kuriems augimo hormono stoka išsivystė vaikystėje, turi būti ištirti pakartotinai ir augimo hormono stoka turi būti patvirtinta jiems sulaukus pilnametystės.

-

4.2. Dozavimas ir vartojimo metodas

Diagnozę nustatyti ir gydymą somatropinu pradėti bei kontroliuoti turi tinkamai kvalifikuotigydytojai, išmanantys gydytinų ligonių diagnostiką ir gydymo indikacijas.

Dozavimas

NutropinAq dozė ir vartojimo schema nustatoma individualiai kiekvienam pacientui.

Vaikų populiacija

Augimo sutrikimas vaikams dėl nepakankamos augimo hormono sekrecijos:

Kasdien po oda leidžiama po 0,025 - 0,035 mg/kg kūno svorio vaisto. Gali būti vartojamos ir didesnės vaisto dozės.

Gydymas somatropinu turėtų būti tęsiamas vaikams ir paaugliams iki epifizinių zonų užsidarymo.

Augimo sutrikimas sergant Turner sindromu:

Kasdien po oda leidžiama iki 0,05 mg/kg kūno svorio vaisto.

Gydymas somatropinu turėtų būti tęsiamas vaikams ir paaugliams iki epifizinių zonų užsidarymo.

Augimo sutrikimas sergant lėtiniu inkstų nepakankamumu: Kasdien po oda leidžiama iki 0,05 mg/kg kūno svorio vaisto.

Gydymas somatropinu vaikams ir paaugliams tęsiamas iki epifizinių zonų užsidarymo arba iki inkstų transplantacijos.

Suaugusiųjų populiacija

Augimo hormono trūkumas suaugusiems:

Gydymą somatropinu rekomenduojama pradėti maža 0,15 - 0,3 mg vaisto doze, kasdien leidžiama po oda. Vėliau dozė yra palaipsniui didinama, kontroliuojant pagal serumo insulino tipo augimo faktoriaus 1 (IGFI) kiekį. Rekomenduojama galutinė dozė retai būna didesnė nei 1,0 mg vaisto/per parą. Paprastai turėtų būti skiriama mažiausia efektyvi dozė. Vyresnio amžiaus arba turintiems antsvorį pacientams gali reikti skirti mažesnę vaisto dozę.

Vartojimo metodas

Injekcinis tirpalas turi būti leidžiamas po oda kasdien. Reikia keisti injekcijos vietą.

Prieš ruošiant ir skiriant preparatą reikia imtis atsargumo priemonių.

NutropinAq tirpalas tiekiamas buteliuke, kuriame yra kelios dozės. Jeigu buteliuką išėmus iš šaldytuvo tirpalas yra drumstas, tokio tirpalo švirkšti negalima. Švelniai pasukinėkite. Stipriai nepurtykite, nes baltymas gali denatūruotis. NutropinAq skirtas vartoti tik NutropinAq švirkštikliu.

Vaistinio preparato ruošimo prieš vartojant instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje.

4.3. Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

Somatropino negalima vartoti augimui skatinti, jei vaikų epifizinės (augimo) zonos yra užsidarę.

Esant bet kokiems aktyvaus navikinio proceso požymiams, somatropino vartoti negalima. Prieš pradedant gydymą augimo hormonu (AG), intrakranijinis navikinis procesas neturi būti aktyvus ir turi būti pabaigtas antinavikinis gydymas. Jeigu yra naviko augimo požymių, gydymą reikia nutraukti.

Augimo hormonu negalima pradėti gydyti sergančiųjų ūmiomis sunkiomis ligomis, sukeltomis “atviros” širdies ar pilvo chirurginių operacijų komplikacijų, daugybinių traumų, ar pacientų, kuriems yra ūmus kvėpavimo nepakankamumas.

4.4. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Negalima viršyti rekomenduojamos maksimalios dienos dozės (žiūrėti 4.2 skyrių)

Navikas

Pacientus, sirgusius piktybiniais navikais, reikia atidžiai stebėti dėl objektyvių ir subjektyvių šio proceso recidyvų.

Pacientus, kurie turi navikų ar kuriems dėl intrakranijinio pažeidimo nustatytas nepakankamas augimo hormono kiekis, būtina periodiškai tirti dėl pagrindinės ligos progresavimo ar recidyvo. Asmenims, išgyvenusiems po vaikystėje persirgto vėžio ir po pirmojo naviko išsivystymo gydytiems somatropinu, buvo nustatyta didesnė antrojo naviko išsivystymo rizika. Dažniausi antriniai navikai pacientams, po pirmojo naviko atsiradimo gydytiems švitinant galvą, buvo intrakranijiniai navikai, ypač meningiomos.

Prader-Willi sindromas

Vaikams, kuriems augimas sutrikęs dėl genetiškai patvirtinto Prader-Willi sindromo, ilgalaikis gydymas naudojant NutropinAq neskirtinas, nebent jiems diagnozuotas ir augimo hormono deficitas.

Pasitaikė pranešimų apie miego apnoe ir mirties atvejus, pradėjus gydyti vaikus su Prader-Willi sindromu augimo hormonu. Šie vaikai turėjo vieną ar kelis toliau išvardytus rizikos faktorius. Tai sunkus nutukimas, viršutinių kvėpavimo takų obstrukcija ar miego apnoeanamnezėje, taip pat laiku neidentifikuota kvėpavimo takų infekcija.

Ūminė kritiška būklė

Augimo hormono poveikis išgijimo atžvilgiu buvo tirtas dviejuose placebo kontroliuojamuose klinikiniuose tyrimuose, kuriuose dalyvavo 522 suaugę asmenys, buvę kritiškai sunkios būklės dėl “atviros” širdies ar pilvo chirurginių operacijų komplikacijų, daugybinių sužalojimų arba sergantys ūmiu kvėpavimo nepakankamumu. Didesnis mirtingumas stebėtas augimo hormonu gydytų asmenų grupėje (5,3 - 8 mg vaisto per parą dozėmis), lyginant su placebo grupe (41,9 %, lyginant su 19,3 % atitinkamai).

Tolimesnio pakaitinio gydymo somatropinu, esant patvirtintoms indikacijoms, tęsimo saugumas ūmių kritinių būklių, sukeltų “atviros” širdies ar pilvo chirurginių operacijų komplikacijų, daugybinių sužalojimų arba sergančių ūmiu kvėpavimo nepakankamumu ligoniams, nenustatytas. Todėl reikia atidžiai įvertinti tolimesnio gydymo laukiamos naudos ir galimos rizikos santykį.

Lėtinis inkstų nepakankamumas

Pacientus, kuriems dėl lėtinio inkstų nepakankamumo trūksta augimo hormono, reikėtų periodiškai tikrinti dėl inkstinės osteodistrofijos, siekiant nustatyti, ar ši liga neprogresuoja. Inkstinei osteodistrofijai ir augimo hormono trūkumui progresuojant, vaikams gali išnirti viršutinė šlaunikaulio epifizė ir prasidėti aseptinė šlaunikaulio galvutės nekrozė. Nėra žinoma, ar gydymas augimo hormonu turi įtakos šioms sveikatos problemoms, ar ne. Gydytojai ir tėvai turėtų stebėti, ar NutropinAq preparatu gydomi vaikai nepradėjo šlubuoti, ar jie nesiskundžia skausmais klubo ar kelio srityje.

Skoliozė

Skoliozė gali išsivystyti bet kuriam vaikui, kuris greitai auga. Gydymo metu reikėtų stebėti skoliozės požymius. Tyrimai parodė, kad gydymas naudojant augimo hormoną nepadidina susirgimų skolioze skaičiaus arba skoliozės stiprumo.

Glikemijos kontrolė

Kadangi somatropinas gali sumažinti jautrumą insulinui, pacientus reikia stebėti dėl galimo gliukozės toleravimo sutrikimo išsivystymo. Pradėjus NutropinAq gydyti sergančiuosius cukriniu diabetu, gali reikti koreguoti insulino dozę. Sergančiuosius cukriniu diabetu ar gliukozės toleravimo sutrikimu pacientus ir gydomus somatropinu, reikia kruopščiai stebėti. Somatropinu negalima gydyti diabetu sergančių pacientų, kuriems nustatyta aktyvi proliferacinė ar sunki neproliferacinė retinopatija.

Intrakranijinė hipertenzija

Keliems somatropinu gydytiems pacientams išsivystė intrakranijinė hipertenzija su regimojo nervo disko pabrinkimu, matymo pokyčiais, galvos skausmu, pykinimu ir (arba) vėmimu. Simptomai paprastai pasireiškia pirmųjų aštuonių gydymo NutropinAq savaičių laikotarpiu. Visais praneštais atvejais su intrakranijine hipertenzija susiję objektyvūs ir subjektyvūs simptomai praėjo sumažinus somatropino dozę arba užbaigus gydymą. Prieš pradedant gydymą šiuo vaistu ir periodiškai jo metu rekomenduojama atlikti akių dugno tyrimą.

Hipotirozė

Gydant somatropinu gali išsivystyti hipotireozė. Negydoma hipotireozė gali užkirsti kelią optimaliam NutropinAq poveikiui. Todėl pacientams reikia periodiškai atlikti skydliaukės funkcijos tyrimus ir, jei reikia, juos gydyti skydliaukės hormonais. Sergantieji sunkia hipotireoze turi būti pradėti reikiamai gydyti prieš pradedant skirti NutropinAq.

Inksto transplantacija

Kadangi gydymas somatropinu po inkstų transplantacijos nėra pakankamai ištirtas, po šios operacijos gydymą NutropinAq reikia nutraukti.

Gliukokortikoidų vartojimas

Jeigu kartu su šiuo vaistu yra skiriamas gydymas gliukokortikoidais, tai slopina augimą stimuliuojantį NutropinAq poveikį. Norint išvengti bet kokio augimą slopinančio poveikio pacientams su AKTH trūkumu, reikia atsargiai koreguoti pakaitinį gydymą gliukokortikoidais. Gydymas NutropinAq asmenų, sergančių lėtiniu inkstų nepakankamumu ir vartojančių gliukokortikoidus, nėra ištirtas.

Leukemija

Nedideliam skaičiui pacientų, kuriems nustatytas augimo hormono trūkumas ir kurie gydyti augimo hormonu, buvo diagnozuota leukemija. Priežastinis ryšys su gydymu somatropinu nebuvo nustatytas.

Pankreatitas (kasos uždegimas) vaikams

Vaikams, gydytiems somatropinu, yra didesnė tikimybė susirgti pankreatitu negu šiuo preparatu gydytiems suaugusiems asmenims. Nors tokių atvejų pasitaiko retai, reikia turėti omenyje, kad somatropinu gydytiems vaikams, kuriems pasireiškia pilvo skausmai, gali būti išsivystęs pankreatitas.

Pagalbinės medžiagos

Šio vaistinio preparato viename užtaise yra mažiau kaip 1 mmol natrio (23 mg), taigi praktiškai galima teigti, kad jame natrio nėra.

4.5. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Ribotas kiekis paskelbtų duomenų rodo, kad gydymas augimo hormonu žmogui didina citochromo P450 stimuliuojamą antipirino išsiskyrimą iš organizmo. Sekimas yra reikalingas, kuomet somatropinasyra skiriamas kartu su vaistiniais preparatais, metabolizuojamais dalyvaujant CYP450 kepenų fermentams, t.y. kartu su kortikosteroidais, lytiniais steroidais, prieštraukuliniais vaistais ir ciklosporinu.

Somatropinu gydomiems pacientams gali išryškėti anksčiau nediagnozuotas centrinės kilmės (antrinis) hipoadrenalizmas, kurį reikia gydyti pakaitine gliukokortikoidų terapija. Be to, somatropiną pradėjusiems vartoti pacientams, kuriems dėl anksčiau diagnozuoto hipoadrenalizmo skiriama pakaitinė gliukokortikoidų terapija, gali prireikti skirti palaikomąją arba streso dozę (žiūrėkite 4.4 skyrių).

Cukriniu diabetu sergantiems pacientams, kuriuos reikia gydyti vaistais, pradėjus gydyti somatropinu gali tekti koreguoti insulino ir (arba) geriamojo gliukozės kiekį mažinančių vaistinio preparato dozę (žr. 4.4 skyrių).

4.6. Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Apie somatropino skyrimą nėščioms moterims duomenų nėra arba jų nepakanka. Taigi, galimas pavojus žmogui nežinomas.

Toksinį poveikį reprodukcijai įvertinti tyrimų su gyvūnais rezultatų nepakanka (žr. 5.3 skyrių).

Per nėštumo laikotarpį somatropino vartoti nerekomenduojama ir pastojus gydymą NutropinAq reikia nutraukti. Nėštumo metu, didžioji dalis motinos somatropino bus pakeista placentos augimo hormonu.

Žindymas

Nežinoma, ar somatropinas / jo apykaitos produktai išskiriami į motinos pieną. Tyrimuose su gyvūnais gautų duomenų nėra.

Skiriant gydymą NutropinAq per žindymo laikotarpį reikia imtis atsargumo priemonių.

Vaisingumas

Įprastuose vaisingumo tyrimuose su gyvūnais (žr. 5.3 skyrių) ar klinikiniuose tyrimuose NutropinAq poveikis netirtas.

4.7. Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Nėra žinoma, kad somatropinas turėtų poveikį vairuoti ir valdyti mechanizmus.

4.8. Nepageidaujamas poveikis

Saugumo charakteristikų santrauka

Nepageidaujamos reakcijos, nustatytos Nutropin, NutropinAq, Nutropin Depot ar Protropin (somatrem) gydytiems suaugusiesiems ir vaikams, kurios išvardintos toliau esančioje lentelėje, yra pagrįstos atliktais visų užregistruotų vartojimo indikacijų (642 pacientai) klinikiniais tyrimais ir stebėjimo vaistą pradėjus tiekti į rinką duomenimis (Nacionalinis kooperatinis augimo tyrimas

(NCGS), kuriame dalyvavo 35344 pacientai). Su vaistu susijusį nepageidaujamą poveikį patyrė maždaug 2,5 proc. NCGS dalyvavusių pacientų

Dažniausiai pagrindiniame ir papildomuose tyrimuose registruotos nepageidaujamos reakcijos buvo hipotirozė, sutrikęs gliukozės toleravimas, galvos skausmas, hipertonija, artralgija, mialgija, periferinė edema, edema, astenija, reakcija injekcijos vietoje ir vaistui specifinių antikūnų atsiradimas.

Sunkiausios pagrindiniame ir papildomuose tyrimuose registruotos nepageidaujamos reakcijos buvo navikai ir intrakranijinė hipertenzija.

Navikai (piktybiniai ir gerybiniai) buvo registruojami pagrindiniame ir papildomuose tyrimuose bei atliekant stebėjimą vaistą pradėjus tiekti į rinką (žr. 4.3 ir 4.4 skyrius). Dauguma pranešimų apie navikus buvo anksčiau diagnozuotų navikų recidyvas ir antriniai navikai.

Į rinką tiekiamo vaisto stebėjimo metu gauta pranešimų apie intrakranijinės hipertenzijos atvejus. Jie dažnai buvo susiję su papiloedema, regos pokyčiais, galvos skausmu, pykinimu ir (arba) vėmimu, o simptomai dažniausiai atsirasdavo per aštuonias savaites nuo gydymo NutropinAq pradžios.

NutropinAq sumažina jautrumą insulinui; pagrindiniame ir papildomuose tyrimuose bei į rinką tiekiamo vaisto stebėjimo metu buvo pranešta apie gliukozės toleravimo sutrikimus. Į rinką tiekiamo vaisto stebėjimo metu gauta pranešimų apie cukrinio diabeto ir hiperglikemijos atvejus (žr. 4.4 skyrių).

Pagrindiniame, papildomuose tyrimuose bei į rinką tiekiamo vaisto stebėjimo metu gauta pranešimų apie reakcijas injekcijos vietoje, pavyzdžiui, kraujosruvas, atrofiją, išbėrimą ir niežėjimą. Šių reiškinių galima išvengti tinkamai sušvirkščiant preparato ir nuolat keičiant injekcijos vietą.

Nedidelei procentinei daliai pacientų gali atsirasti antikūnų baltymui somatropinui. NutropinAq vartojantiems tirtiems asmenims antikūnų augimo hormonui jungimosi geba buvo mažesnė kaip 2 mg/l, antikūnų radimas nebuvo susijęs su neigiamu poveikiu augimo greičiui.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

1 lentelėje pateikti nepageidaujamų reakcijų atvejai, pasireiškę klinikiniuose tyrimuose ir į rinką tiekiamo vaisto stebėjimo metu, apibūdinami taip. labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100), reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1000), labai reti (< 1/10 000) ir dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis) Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis nurodytas sunkumo mažėjimo tvarka Kitos nepageidaujamos reakcijos buvo pastebėtos vartojant NutropinAq jį užregistravus. Kadangi apie šias reakcijas yra pranešta savanoriškai iš populiacijos, kurios dydis nežinomas, jų dažnumo tiksliai apskaičiuoti neįmanoma.

Organų sistemų klasė

Nepageidaujamos reakcijos,

Nepageidaujamos reakcijos

 

pastebėtos pagrindiniame ir

pastebėtos į rinką tiekiamo vaisto

 

papildomuose klinikiniuose

stebėjimo metu (PMS)

 

tyrimuose (642 pacientai)

 

 

 

 

 

Gerybiniai, piktybiniai ir

Nedažni: piktybinis navikas, gerybinis

 

Reti: piktybinio naviko recidyvas,

nepatikslinti navikai

navikas

 

melanocitinis apgamas

(tarp jų cistos ir augliai)

 

 

 

Kraujo ir limfinės

Nedažni: anemija

 

 

sistemos sutrikimai

 

 

 

Endokrininės sistemos

Dažni: hipotirozė

 

Reti: hipotirozė

sutrikimai

 

 

 

Metabolizmo ir

Dažni: sutrikęs gliukozės toleravimas

 

Reti: cukrinis diabetas, hiperglikemija,

mitybos sutrikimai

Nedažni: hipoglikemija,

 

hipoglikemija, sutrikęs gliukozės

 

hiperfosfatemija

 

toleravimas

Psichikos sutrikimai

Nedažni: asmenybės sutrikimas

 

Reti: nenormali elgsena, depresija,

 

 

 

nemiga

 

 

 

 

Nervų sistemos

Dažni: galvos skausmas, hipertonija,

 

Nedažni: galvos skausmas

sutrikimai

Nedažni: riešo tunelinis sindromas,

 

Reti: gerybinė intrakranijinė

 

mieguistumas, nistagmas

 

hipertenzija, padidėjęs intrakranijinis

 

 

 

spaudimas, migrena, riešo tunelinis

 

 

 

sindromas, parestezija, galvos svaigimas

Akių sutrikimai

Nedažni: papiloedema, dvejinimasis

 

Reti: papiloedema, sutrikusi rega

 

akyse

 

 

Ausų ir labirintų

Nedažni: svaigulys

 

 

sutrikimai

 

 

 

Širdies sutrikimai

Nedažni: tachikardija

 

 

Kraujagyslių sutrikimai

Nedažni: hipertenzija

 

Nedažni: hipertenzija

Kvėpavimo, krūtinės ir

 

 

Reti: tonzilių hipertrofija

tarpuplaučio sutrikimai

 

 

Nežinomi: adenoidų hipertrofija

Virškinimo trakto

Nedažni: pilvo skausmas, vėmimas,

 

Reti: pilvo skausmas, viduriavimas,

sutrikimai

pykinimas, pilvo pūtimas

 

pykinimas, vėmimas

Odos ir poodinio audinio

Nedažni: eksfoliacinis dermatitas, odos

 

Reti: išplitęs niežulys,, dilgėlinė,

sutrikimai

atrofija, odos hipertrofija, hirsutizmas,

 

išbėrimas

 

lipodistrofija, dilgėlinė

 

 

Skeleto, raumenų ir

Labai dažni suaugusiesiems, dažni

 

Nedažni: šlaunikaulio galvutės epifizio

jungiamojo audinio

vaikams: artralgija, mialgija

 

pasislinkimas, skoliozės progresavimas,

sutrikimai

Nedažni: raumenų atrofija, kaulų

 

artralgija

 

skausmas

 

Reti: kaulų vystymosi sutrikimai,

 

 

 

osteochondrozė, raumenų silpnumas,

 

 

 

galūnių skausmas

Inkstų ir šlapimo

Nedažni: šlapimo nelaikymas,

 

 

sistemos sutrikimai

polakiurija, poliurija, nenormalūs

 

 

 

šlapimo testų rezultatai

 

 

Lytinės sistemos ir

Nedažni: kraujavimas iš gimdos,

 

Reti: ginekomastija

krūties sutrikimai

išskyros iš lytinių organų

 

 

Bendrieji sutrikimai ir

Labai dažni suaugusiesiems, dažni

 

Nedažni: periferinė edema, edema,

vartojimo vietos

vaikams: periferinė edema, edema

 

reakcija injekcijos vietoje (sudirginimas,

pažeidimai

Dažni: astenija, reakcija injekcijos

 

skausmas)

 

vietoje

 

Reti: astenija, veido edema, nuovargis,

 

Nedažni: kraujosruva injekcijos vietoje,

 

dirglumas, skausmas, pireksija, reakcija

 

injekcijos vietos atrofija, gumbas

 

injekcijos vietoje (kraujosruva,

 

injekcijos vietoje, hipertrofija

 

hematoma, atrofija, išbėrimas,

 

 

 

niežėjimas, patinimas, eritema)

 

 

 

 

Tyrimai

Dažni: randami vaistui specifiniai

 

Reti: padidėjęs gliukozės kiekis

 

antikūnai

 

kraujyje, padidėjęs svoris

 

 

 

 

Atrinktų nepageidaujamų rekcijų apibūdinimas

Navikai

Gydant GH, yra navikų išsivystymo rizika. Esanti rizika skiriasi atsižvelgiant į augimo hormono stoką sukėlusią priežastį (pvz., antrinė, po kaukolės vidaus struktūrų pažeidimo), susijusias gretutines ligas ir vartojamus vaistus. Gydymo NutropinAq negalima pradėti, kai yra aktyvaus naviko požymių. navikais sergančius pacientus arba patiriančius augimo hormono stoką, išsivysčiusią dėl kaukolės vidaus struktūrų pažeidimo, reikia reguliariai tikrinti dėl esančios ligos progresavimo ar recidyvo. Atsiradus naviko augimo požymių, gydymą reikia nutraukti.

Intrakranijinė hipertenzija

Visais praneštais intrakranijinės hipertenzijos atvejais su sutrikimu susiję požymiai ir simptomai išnyko sumažinus NutropinAq dozę arba nutraukus gydymą (žr. 4.4 skyrių). Prieš pradedant gydyti ir per gydymo laikotarpį rekomenduojama reguliariai atlikti akių dugno apžiūrą.

Hipotirozė

Gydant NutropinAq, gali išsivystyti hipotirozė, o neišgydyta hipotirozė gali trukdyti pasiekti optimalaų atsaką į gydymą NutropinAq. Pacientams reikia reguliariai atlikti skydliaukės funkcijos testus ir prireikus skirti gydymą skydliaukės hormonu. Prieš paskiriant NutripinAg hipotiroze sergantiems pacientams, juos reikia gydyti nuo hipotirozės.

Glikemijos kontrolė

Kadangi NutropinAq gali sumažinti jautrumą insulinui, reikia stebėti, ar pacientams nesivysto gliukozės netoleravimo požymių. Cukriniu diabetu sergantiems pacientams pradėjus vartoti NutropinAq gali prireikti koreguoti insulino dozę. Diabetu sergančius ar gliukozės netoleruojančius pacientus per gydymo somatropinu laikotarpį reikia atidžiai stebėti.

Reakcija injekcijos vietoje

Reakcijų injekcijos vietoje galima išvengti tinkamai švirkščiant vaistą ir keičiant injekcijos vietą.

Šlaunikaulio galvutės epifizio pasislinkimas

Pacientai, kuriems yra endokrininės sistemos sutrikimų, yra labiau linkę į šlaunikaulio galvutės epifizio pasislinkimo išsivystymą.

Indikacijai būdingos nepageidaujamos vaisto reakcijos, nustatytos klinikinių tyrimų metu

Vaikų populiacija:

Vaikai, turintys augimo sutrikimų dėl nepakankamos hormonų sekrecijos (n=236)

Dažnos: centrinės nervų sistemos navikas (2 pacientams vystėsi recidyvuojanti meduloblastoma, 1 pacientui – histiocitoma). Taip pat žr. 4.4 skyrių.

Mergaitės, turinčios augimo sutrikimų, susijusių su Turnerio sindromu (n = 108)

Dažna: pagausėjusios menstruacijos.

Vaikai, turintys augimo sutrikimų, susijusių su lėtiniu inkstų nepakankamumu (n = 171)

Dažnos: inkstų veiklos sutrikimai, peritonitas, kaulų nekrozė, padidėjęs kreatinino kiekis kraujyje.

NutropinAq vartojantiems vaikams, sergantiems lėtiniu inkstų nepakankamumu, intrakranijinė hipertenzija gali pasireikšti dažniau, ypač gydymo pradžioje. Tačiau didesnis šio sutrikimo dažnis taip pat nustatytas vaikams, kuriems buvo diagnozuotas organinės kilmės augimo hormono trūkumas ir

Turnerio sindromas.

Suaugusiųjų populiacija:

Suaugusieji, kenčiantys dėl augimo hormonų nepakankamumo (n = 171)

Labai dažna: parastezija

Dažnos: hiperglikemija, hiperlipidemija, nemiga, sinoviniai sutrikimai, artrozė, raumenų silpnumas, nugaros skausmai, krūtinės skausmai, ginekomastija.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9. Perdozavimas

Simptomai

Ūmus perdozavimas gali sukelti hiperglikemiją. Ilgalaikis perdozavimas gali sukelti gigantizmo ir/arba akromegalijos požymius ir simptomus, kurie atitinka žinomą per didelio augimo hormono kiekio poveikį.

Pagalba

Gydymas skirtas palengvinti simptomus ir palaikyti organizmo funkcijas. Perdozavus somatropino priešnuodžio nėra. Perdozavus rekomenduojama stebėti skydliaukės funkciją.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1. Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė: hipofizio ir pagumburio hormonai bei analogai, Somatropinas ir jo analogai, ATC kodas: HO1 AC 01

Veikimo mechanizmas

Somatropinas stimuliuoja augimo tempą ir sąlygoja didesnį ūgį suaugus vaikams, kuriems trūksta endogeninio augimo hormono ir vaikams dėl Turnerio sindromo ar CRI patiriantiems augimo sutrikimų.

Suaugusiųjų, kuriems trūksta augimo hormono, gydymas somatropinu sukelia riebalinio audinio masės sumažėjimą, lieso kūno masės padidėjimą ir stuburo kaulų mineralinio tankio padidėjimą. Tokiems pacientams metaboliniai pokyčiai taip pat apima IGF-I kiekio serume normalizavimąsi.

Farmakodinaminis poveikis

In vitro ir in vivo ikiklinikiniai ir klinikiniai tyrimai parodė, kad somatropinas terapiniu atžvilgiu atitinka hipofizio žmogaus augimo hormoną.

Žmogaus augimo hormono poveikis:

Audinių augimas

1.Skeleto augimas: augimo hormonas ir jo mediatorius IGF-I stimuliuoja skeleto augimą, veikdamas ilgųjų kaulų epifizines plokšteles vaikams, kuriems yra augimo hormono trūkumas. Tai žymiai padidina kūno ūgį iki to laiko, kol paauglystės pabaigoje augimo zonos “užsidaro”.

2.Ląstelių augimas: gydant somatropinu padidėja tiek skeleto raumenų ląstelių kiekis, tiek dydis.

3.Organų augimas: augimo hormonas didina vidaus organų, tarp jų ir inkstų dydį bei didina raudonųjų kraujo ląstelių masę.

Baltymų apykaita

Augimas pagerėja iš dalies ir dėl hormono stimuliuojamos baltymų sintezės. Tai atspindi azoto sulaikymas organizme, ką rodo sumažėjęs azoto pasišalinimas su šlapimu ir šlapalo azoto kiekis kraujyje gydant augimo hormonu.

Angliavandenių apykaita

Pacientams, kuriems yra nepakankama augimo hormono sekrecija, kartais pasireiškia hipoglikemija nevalgius. Gydant somatropinu ši būklė pagerėja. Gydymas augimo hormonu gali sumažinti insulino jautrumą ir pabloginti gliukozės toleravimą.

Mineralų apykaita

Somatropinas sukelia natrio, kalio ir fosforo susilaikymą. Pacientams, gydomiems NutropinAq dėl augimo hormono trūkumo, yra stebimas neorganinio fosforo koncentracijos serume padidėjimas. Toks poveikis pasireiškia dėl metabolinio aktyvumo, susijusio su kaulų augimu ir padidėjusia reabsorbcija inkstų kanalėliuose. Somatropinas kalcio kiekio serume žymiai neveikia. Suaugusiems, kuriems yra augimo hormono trūkumas ir mažesnis kaulų mineralinis tankis, taip pat tiems, kuriems liga prasidėjo vaikystėje, NutropinAq priklausomai nuo dozės padidina stuburo kaulų mineralų tankį.

Jungiamojo audinio metabolizmas

Somatropinas stimuliuoja chondroitinsulfato bei kolageno sintezę ir hidroksiprolino išskyrimą su

šlapimu.

Kūno sandara

Suaugusiems, kuriems yra augimo hormono trūkumas ir gydytiems vidutine 0,014 mg/kg kūno svorio somatropino doze, sumažėjo riebalinio audinio masė ir padidėjo “lieso” kūno masė. Susumavus šiuos pokyčius su bendros organizmo skysčių ir kaulų masės padidėjimu, bendras gydymo somatropinu poveikis yra kūno sandaros pokyčiai; poveikis yra palaikomas tolimesnio gydymo.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Vaikų augimo sutrikimas

Buvo atlikti du pagrindiniai, atviri, nekontroliuojami daugiacentriai tyrimai; viename dalyvavo tik anksčiau negydyti pacientai (n = 67), o kitame – anksčiau negydyti pacientai (n = 63) ir somatropinu praeityje gydyti vaikai (n = 9). Dozė abejuose tyrimuose buvo 0,043 mg/kg/per dieną, švirkščiama po oda (s.c.). Šiuose JAV atliktuose tyrimuose naudotos dozės atitinka JAV patvirtintą dozavimo schemą. Iš 139 tyrimuose dalyvavusių pacientų, 128 pabaigė pirmąjį 12 mėnesių gydymo etapą, vidutinė gydymo trukmė buvo 3,2 ir 4,6 metų, o bendra vaisto poveikio trukmė – 542 pacientų metai. Abejuose tyrimuose nustatytas reikšmingas augimo greičio padidėjimas praeityje negydytiems pacientams: augimo greitis per 12 mėnesių didėjo nuo 4,2 iki 10,9 cm/per metus viename tyrime ir nuo 4,8 iki 11,2 cm/per metus kitame tyrime. Abejuose tyrimuose po pirmųjų metų augimo greitis sumažėjo, tačiau ir toliau iki 48 mėnesio buvo didesnis, palyginti su augimo greičiu iki gydymo (7,1 cm/per metus). Standartinis ūgio nuokrypio balas (SDS) gerėjo kiekvienais metais, didėdamas nuo -3,0 iki -2,7 tyrimo pradžioje, 36-ąjį mėnesį siekė nuo -1,0 iki -0,8. Augimo greičio didėjimas nebuvo susijęs su nepageidaujamu kaulų amžiaus didėjimu, kuris galėtų slopinti tolesnį augimą. Numanomas suaugusiojo ūgis

(PAH) padidėjo nuo 157,7-161,0 cm tyrimo pradžioje iki 161,4-167,4 po 12 mėnesių ir 166,2-171,1 cm po 36 mėnesių.

Patvirtinančių duomenų gauta kituose dvejuose tyrimuose, kuriuose pacientams buvo skiriama 0,3 arba 0,6 mg/kg/per savaitę dozė, vaisto švirkščiant kiekvieną dieną arba tris kartus per savaitę, arba 0,029 mg/kg/per dieną. Praktiškai visi duomenys apie augimo greitį ir ūgio SDS buvo panašūs į gautuosius pagrindiniuose tyrimuose.

Tarp 51 paciento, kurie per vidutiniškai 6 metus (vyrai) ir per 5 metus (moterys) trukusio gydymo pasiekė suaugusiojo ūgiui artimą ūgį, vidutinis suaugusiojo ūgiui artimo ūgio SDS buvo -0,7 vyrams ir -1,2 moterims.

IGF-I kiekis nuo tyrimo pradžios 43 ng/ml lygmens didėjo iki 252 ng/ml 36-ąjį mėnesį ir pasiekė beveik normalų, tokio amžiaus vaikams tikėtiną kiekį.

Dažniausi pagrindiniuose tyrimuose pastebėti nepageidaujami reiškiniai (AEs) buvo infekcija, galvos skausmas, vidurinės ausies uždegimas, karščiavimas, faringitas, rinitas ir gastroenteritas bei vėmimas.

Su lėtiniu inkstų nepakankamumu susijęs augimo sulėtėjimas

Buvo atlikti du pagrindiniai, daugiacentriai, kontroliuojami tyrimai, kuriuose dalyvavusiems pacientams augimo sulėtėjimas buvo susijęs su lėtiniu inkstų nepakankamumu (CRI). Kiekviename tyrime buvo dvejų metų trukmės gydymo etapas, kuriame dalyvavo placebą vartojusių asmenų grupė, po kurio sekė atviras, nekontroliuojamas tyrimo tęsinys, per kurį visi pacientai vartojo somatropiną. Abejuose tyrimuose dozė buvo 0,05 mg/kg/per dieną, švirkščiama po oda. Abiejų tyrimų rezultatai buvo panašūs.

Abejuose tyrimuose per 24 mėnesių kontroliuojamą etapą somatropino vartojo 128 pacientai, o atviruose tyrimų tęsiniuose somatropino vartojo 139 pacientai. Iš viso vidutiniškai 3,5 arba 2,8 metų somatropino vartojo 171 pacientas.

Abejuose tyrimuose buvo nustatytas reikšmingas augimo greičio padidėjimas per pirmuosius gydymo metus, palyginti su placebu (9,1-10,9 cm/per metus ir 6,2-6,6 cm/per metus); per antruosius metus augimo greitis buvo truputį mažesnis (7,4-7,9 cm/per metus ir 5,5-6,6 cm/per metus). Somatropinu gydytiems pacientams taip pat buvo nustatytas reikšmingai padidėjęs ūgio SDS: nuo -2,9 iki -2,7 tyrimo pradžioje ir nuo -1,6 iki-1,4 po 24 mėnesių. Ūgio didėjimas gydytiems pacientams buvo stebimas 36 ar 48 mėnesius. Po 24 mėnesių somatropinu gydytiems pacientams, kurių ūgis tyrimo pradžioje buvo mažesnis už normalų, 58 % ir 65 % pacientų ūgis tapo normalus.

60-ąjį mėnesį gauti rezultatai atskleidė toliau gerėjančią būklę – normalų ūgio SDS pasiekė dar daugiau pacientų. Vidutinis ūgio SDS pokytis po 5 gydymo metų buvo artimas 2 standartiniams nuokrypiams (SDs). Buvo pastebėtas statistiškai reikšmingas vidutinio PAH SDS padidėjimas nuo -1,6 ar -1,7 tyrimo pradžioje iki -0,7 ar -0,9 24-ąjį mėnesį. Šis rodiklis toliau didėjo 36 ir 48 mėnesius gydytiems pacientams.

Pradedant tyrimą rastas mažas IGF-I kiekis gydant somatropinu padidėjo iki normalaus.

Dažniausiai nustatyti su NutropinAq ir placebu susiję nepageidaujami reiškiniai buvo karščiavimas, infekcija, vėmimas, sustiprėjęs kosulys, faringitas, rinitas ir vidurinės ausies uždegimas. Taip pat buvo dažni šlapimo takų infekcijos atvejai.

Su Turnerio (Turner) sindromu susijęs augimo sulėtėjimas

Buvo atliktas vienas pagrindinis, daugiacentris, atviras, kontroliuojamas tyrimas Turnerio sindromo atveju.

Pacientėms po oda buvo švirkščiama 0,125 mg/kg dozė somatropino tris kartus per savaitę arba 0,054 mg/kg/per dieną dozė kiekvieną dieną, Pagal abi schemas suminė dozė per savaitę buvo maždaug 0,375 mg/kg. Vyresnėms kaip 11 metų pacientėms, taip pat atsitiktinai ankstyvoje paauglystėje (nuo 12 metų amžiaus) ar vėlyvoje paauglystėje (nuo 15 metų amžiaus) gydymui buvo paskirta vartoti estrogenų.

Iš viso somatropinu buvo gydyta 117 pacienčių; 36 buvo skiriama somatropino 0,125 mg/kg tris kartus per savaitę, o 81 pacientei buvo skiriama 0,054 mg/kg somatropino kartą per dieną. Vidutinė gydymo trukmė buvo 4,7 metų grupėje, kurioje somtaropino buvo švirkščiama tris kartus per savaitę, ir 4,6 metų grupėje, kurioje somatropino buvo švirkščiama kiekvieną dieną.

Augimo greitis reikšmingai padidėjo nuo 3,6-4,1 cm/per metus tyrimo pradžioje iki 6,7-8,1 cm/per metus po 12 mėnesių, 6,7-6,8 cm/per metus po 24 mėnesių ir 4,5-5,1 cm/per metus po 48 mėnesių. Augimo greitėjimą lydėjo reikšmingas ūgio SDS didėjimas nuo -0,1 iki 0,5 tyrimo pradžioje iki 0,0–0,7 po 12 mėneių ir 1,6–1,7 po 48 mėnesių. Palyginti su atitinkamais istoriniais kontroliniais rodikliais, anksti pradėtas gydymas somatropinu (vidutiniškai trunkantis 5,6 metų) kartu su estrogenų pakaitiniu gydymu sulaukus 12 metų amžiaus nulėmė 5,9 cm didesnį suaugusios moters ūgį (n = 26), o mergaičių, kurioms gydymas estrogenais buvo pradėtas sulaukus 15 metų amžiaus (vidutinė gydymo somatropinu trukmė 6,1 metų) vidutinis ūgis suaugus buvo didesnis 8,3 cm (n = 29). Taigi didžiausias ūgio padidėjimas suaugus buvo stebimas tarp pacienčių, kurios anksti buvo pradėtos gydyti GH ir kurioms sulaukus 14 metų amžiaus buvo pradėta skirti estrogenų.

Dažniausiai nustatyti nepageidaujami reiškiniai buvo gripo sindromas, infekcija, galvos skausmas, faringitas, rinitas ir vidurinės ausies uždegimas. Šie nepageidaujami reiškiniai vaikams tikėtini, jie buvo nesunkūs arba vidutinio sunkumo.

Augimo hormono stoka suaugusiesiems

Buvo atlikti du pagrindiniai, daugiacentriai, placebu kontroliuojami, dvigubai akli tyrimai, kuriuose dalyvavo pacientai, patiriantys suaugusiųjų augimo hormono stoką (AGHD); viename tyrime dalyvavo pacientai, kuriems šis sutrikimas išsivystė jau suaugus (n = 166), o kitame tyrime dalyvavo pacientai, kuriems šis sutrikimas atsirado vaikystėje (n = 64). Somatropino dozė asmenims, kuriems sutrikimas išsivystė suaugus, buvo 0,0125 mg/kg/per dieną po oda, o pacientams, kuriems AGHD išsivystė vaikystėje, dozė buvo 0,0125 arba 0,025 mg/kg/per dieną.

Abejuose tyrimuose gydant somatropinu buvo pasiekta reikšmingų bendro kūno riebalų dalies % (-6,3 iki -3,6 ir +0,2 iki-0,1), liemens srities riebalų dalies % (-7,6 iki -4,3 ir +0,6 iki 0,0) ir bendrosios liesosios kūno masės dalies % (+3,6 iki +6,4 ir -0,2 iki +0,2) pokyčių, palyginti su placebu. Šie pokyčiai abiejuose tyrimuose buvo labai reikšmingi po 12 mėnesių, o tyrime, kuriame dalyvavo pacientai, susirgę vaikystėje, reikšmingi pokyčiai buvo stebėti ir po 24 mėnesių. Po 12 mėnesių nustatytas pokytis, išreikštas procentais, buvo didesnis tyrime,

kuriame dalyvavo vaikystėje susirgę pacientai, palyginti su susirgusiaisiais pasiekus suaugusiųjų amžių. Tarp susirgusių sulaukus pilnametystės asmenų kaulų mineralinio tankio (KMT) pokyčių nenustatyta, tačiau tyrime, kuriame dalyvavo vaikystėje susirgusieji, visose grupėse po 24 mėnesių buvo rastas padidėjęs KMT, nors statistiškai reikšmingo viso kūno KMT specifinio dozei atsako nepastebėta. Juosmens slankstelio KMT statistiškai reikšmingai padidėjo abiejose gydytose grupėse, o padidėjimas buvo susijęs su doze.

Patvirtinantys duomenys, gauti tyrime, kuriame dalyvavusiems asmenims GHD išsivystė pasiekus suaugusiųjų amžių, iš esmės panašūs į gautuosius pagrindiniuose tyrimuose, su šiek tiek didesniu KMT pagerėjimu.

Dažniausiai dviejuose pagrindiniuose tyrimuose nustatyti nepageidaujami reiškiniai buvo galvos skausmas, edema, artralgija / artrozė, tenosinovitas, parestezija ir alerginė reakcija / išbėrimas. Šių nepageidaujamų reiškinių dažnumas placebo vartojusioje grupėse taip pat buvo didelis.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Įvadas

Farmakokinetinės NutropinAq savybės buvo tirtos tik sveikiems suaugusiems vyriškos lyties asmenims.

Bendroji charakteristika

Absorbcija: absoliutus biologinis rekombinantinio žmogaus augimo hormono prieinamumas po poodinės injekcijos yra apie 80 %.

Pasiskirstymas: tyrimai su gyvūnais, kuriems buvo leidžiamas somatropinas, parodė, kad augimo hormonas pasiskirsto gerai kraujotaka aprūpintuose organuose, ypač kepenyse ir inkstuose. Pasiskirstymo tūris esant pastoviai somatropino koncentracijai serume sveikiems vyriškos lyties asmenims yra maždaug 50 ml/kg kūno svorio, tai atitinka serume esantį kiekį.

Biotransformacija: tiek kepenys, tiek inkstai yra svarbūs augimo hormono baltymą katabolizuojantys organai. Tyrimai su gyvūnais rodo, kad inkstai yra dominuojantis organas, per kurį somatropinas yra išskiriamas. Augimo hormonas yra filtruojamas inkstų glomeruluose ir reabsorbuojamas proksimaliniuose kanalėliuose. Po to inkstų ląstelėse yra skaidomas į aminorūgščių sudedamąsias dalis, kurios vėliau gražinamos į sisteminę kraujotaką.

Išskyrimas: po poodinės bolus injekcijos somatropino vidutinis galutinio skilimo pusperiodis (t ½) trunka apie 2,3 valandas. Po intraveninės bolus injekcijos somatropino vidutinis galutinio skilimo pusperiodis (t ½ ß arba t ½ γ) yra apie 20 minučių, o vidutinis klirensas yra apie 116-174 ml/val./kg.

Literatūros duomenimis somatropino klirensas suaugusiems ir vaikams yra toks pat.

Ypatingos populiacijos

Informacijos apie somatropino farmakokinetiką vyresnio amžiaus asmenų ir vaikų populiacijose, skirtingų rasių ar lyčių pacientams bei pacientams, kurių inkstų ar kepenų funkcija pakenkta, nepakanka.

Vaikų populiaciją

Remiantis literatūroje skelbiamais duomenimis, somatropino klirensas suaugusiesiems ir vaikams yra panašus.

Vyresnio amžiaus asmenys

Nedideli paskelbti duomenys rodo, kad somatropino plazmos klirensas ir vidutinė pusiausvyrinė koncentracija kraujo plazmoje jauniems ir vyresnio amžiaus pacientams negali būti skirtingi.

Rasė

Paskelbti endogeninio augimo hormono pusinio gyvavimo laiko rodikliai sveikiems juodaodžiams vyrams nesiskiria nuo rodiklių, stebėtų sveikiems suaugusiems baltaodžiams. Duomenų apie kitų rasių populiacijas nėra.

Augimo hormono stoka

Somatropino klirensas ir vidutinis galutinio skilimo pusperiodis suaugusiems ir vaikams su augimo hormono trūkumu yra toks pats kaip ir sveikiems asmenims.

Inkstų pakenkimas

Vaikams ir suaugusiems, sergantiems lėtiniu inkstų nepakankamumu bei galutinės stadijos inkstų liga, lyginant su sveikais asmenimis, dažniau būna sumažėjęs inkstų klirensas. Taip pat galutinėse inkstų ligos stadijose kai kuriems asmenims gali padidėti endogeninio augimo hormono gamyba. Tačiau taikant šiuo metu naudojamas dozavimo schemas, jokio somatropino kaupimosi sergantiems lėtiniu inkstų nepakankamumu ar galutinės stadijos inkstų ligomis vaikams nestebėta.

Turnerio (Turner) sindromas

Riboti publikuoti duomenys rodo, kad egzogeninio somatropino vartojimo Turner sindromu sergantiems pacientams absorbcijos, pusinės eliminacijos laiko ir maksimalios koncentracijos (tmax) dydžiai yra tokie patys kaip ir normalaus kiekio arba augimo hormono trūkumo populiacijose.

Kepenų pakenkimas

Pacientams, sergantiems sunkiu kepenų funkcijos sutrikimu, buvo pastebėtas mažesnis somatropino išskyrimas. Klinikinė šio sumažėjimo reikšmė yra nežinoma.

Lytis

Su NutropinAq lyčiai specifinių farmakokinetikos tyrimų neatlikta. Literatūroje paskelbti duomenys rodo, kad somatropino farmakokinetika vyrų ir moterų organizmuose yra panaši.

5.3. Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastų ūminių ir, kartotinių dozių toksiškumo ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo.

Kancerogeninis potencialas

Su NutropinAq kancerogeniškumo ir genotoksiškumo tyrimų neatlikta. Kitų rekombinantinių augimo hormonų preparatų genotoksiškumo tyrimuose, atliekant bakterijų grįžtamųjų mutacijų testus, chromosomų pažeidimo žmogaus limfocituose ir pelių kaulų čiulpų ląstelėse, genų konversijos mielių ląstelėse ar netipinės DNR sintezės žmogaus karcinomos ląstelėse tyrimus, genų mutacijos nepastebėta. Kancerogeniškumo tyrimuose, tiriant biologinį aktyvų rekombinantinį augimo hormoną žiurkėms ir pelėms, navikų atvejų padaugėjimo nepastebėta.

Toksinis poveikis reprodukcijai ir vystymuisi

Jokių įprastų reprodukcijos tyrimų atlikta nebuvo. Yra žinoma, kad somatropinas, skiriamas 3 IU/kg/per dieną (1 mg/kg/per dieną) ar didesnėmis dozėmis, susijęs su žiurkių patinų ir patelių reprodukcinio aktyvumo slopinimu, o skiriant 10 IU/kg/per dieną (3,3 mg/kg/per dieną) poveikis pasireiškia mažesniu poravimosi ir apvaisinimo dažnumu bei pailgėjusiu ar išnykusiu rujos ciklu Ilgalaikis beždžionių gydymas nėštumo, laktacijos laikotarpiu, taip pat atsivestų jauniklių gydymas iki paauglystės, seksualinio subrendimo ir reprodukcijos laikotarpio neparodė jokio žymaus poveikio vaisingumui, vaikingumui, jauniklių atsivedimui bei jų vystymuisi.

Rizikos aplinkai įvertinimas (ERA)

Skiriant pagal pateiktas indikacijas nesitikima, kad somatropino vartojimas galėtų kelti nepriimtiną riziką aplinkai.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1.Pagalbinių medžiagų sąrašas

Natrio chloridas

Skystas fenolis

Polisorbatas 20

Natrio citratas

Bevandenė citrinų rūgštis

Injekcinis vanduo

6.2.Nesuderinamumas

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

6.3.Tinkamumo laikas

2 metai.

Pradėjus vartoti cheminis ir fizinis stabilumas išlieka 28 dienas, esant 2°C- 8°C temperatūrai. Mikrobiologiniu požiūriu, atidarius pirmą kartą, vaistą iš užtaiso suvartoti per 28 dienas, esant 2°C- 8°C temperatūrai. Dienos laikotarpyje NutropinAq gali būti laikomas ne šaldytuve 1 valandą.

6.4.Specialios laikymo sąlygos

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C).

Negalima užšaldyti.

Lizdines plokšteles laikyti išorinėje dėžutėje

Pradėto vartoti vaistinio preparato laikymo sąlygos pateiktos 6.3 skyriuje.

6.5.Talpyklės pobūdis ir jos turinys

2 ml injekcinio tirpalo stikliniame užtaise (I tipo). Užtaisas uždarytas butilo gumos kamščiu ir gumos gaubteliu.

Dėžutėje yra 1, 3 ir 6 užtaisai.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6.Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Specialių reikalavimų nėra

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

Specialūs reikalavimai likučiams naikinti

NutropinAq yra daugiadozis tirpalas. Jeigu, išėmus iš šaldytuvo, tirpalas yra drumstas, vaisto vartoti negalima. Lengvai sukamaisiais judesiais sumaišykite užtaiso turinį. Stipriai neplakite, kadangi baltymas gali denatūruotis.

NutropinAq yra skirtas vartoti su NutropinAq Pen. Nuvalykite užtaiso guminį kamštelį spiritu ar kitu antiseptiniu tirpalu sumirkyta vata, kad būtų išvengta turinio užteršimo mikrobais pakartotinai įsmeigiant adatą. Rekomenduojama NutropinAq švirkšti naudojant sterilias vienkartines adatas.

NutropinAq Pen galima sušvirkšti minimalią 0,1 mg ir maksimalią 4,0 mg vaisto dozę (padala -0,1 mg).

Užtaiso, esančio švirkštimo priemonėje, neišimti injekcijos metu.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Ipsen Pharma,

65 quai Georges Gorse,

92100 Boulogne-Billancourt,

Prancūzija

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

EU/1/00/164/003

EU/1/00/164/004

EU/1/00/164/005

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO/ ATNAUJINIMO DATA

Pirmojo registravimo data : 2001.02.16

Paskutinio perregistravimo data: 2006.02.16

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai