Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Onbrez Breezhaler (indacaterol maleate) – Preparato charakteristikų santrauka - R03AC18

Updated on site: 08-Oct-2017

Vaisto pavadinimasOnbrez Breezhaler
ATC kodasR03AC18
Sudėtisindacaterol maleate
GamintojasNovartis Europharm Ltd.

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Onbrez Breezhaler 150 mikrogramų įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės)

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje kapsulėje yra indakaterolio maleato, atitinkančio 150 mikrogramų indakaterolio

(indacaterolum).

Pro inhaliatoriaus kandiklį išeinanti indakaterolio dozė (indakaterolio maleato pavidalu) yra 120 mikrogramų.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: kiekvienoje kapsulėje yra 24,8 mg laktozės.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Įkvepiamieji milteliai (kietoji kapsulė)

Skaidrios (bespalvės) kapsulės, kuriose yra baltų miltelių. Ant kapsulių virš juodos juostos yra įspaustas juodas ženklas „IDL 150“, o žemiau juodos juostos - juodas kompanijos prekės ženklas ().

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Onbrez Breezhaler skirtas palaikomajam bronchus plečiančiam lėtine obstrukcine plaučių liga (LOPL) sergančių pacientų kvėpavimo takų obstrukcijos gydymui.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Rekomenduojama kartą per parą Onbrez Breezhaler inhaliatoriumi įkvepiamoji dozė yra viena 150 mikrogramų kapsulė. Dozė gali būti didinama tik gydytojo nurodymu.

Nustatyta, kad kartą per parą Onbrez Breezhaler inhaliatoriumi įkvepiamas vienos 300 mikrogramų kapsulės turinys sukelia papildomą palankų klinikinį poveikį dusuliui (ypač sunkia LOPL sergantiems ligoniams). Didžiausia kartą per parą vartojama paros dozė yra 300 mikrogramų.

Onbrez Breezhaler būtina vartoti kasdien tokiu pat metu.

Jei dozė praleidžiama, kita dozė turi būti vartojama kitą dieną įprastu laiku.

Ypatingos populiacijos

Senyvi žmonės

Senstant didžiausia koncentracija plazmoje bei bendroji sisteminė ekspozicija didėja, tačiau senyviems pacientams dozės koreguoti nereikia.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Jei yra lengvas ar vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimas, dozės koreguoti nereikia. Duomenų apie Onbrez Breezhaler vartojimą pacientams, kuriems yra sunkus kepenų funkcijos sutrikimas, nėra.

Inkstų funkcijos sutrikimas

Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, dozės koreguoti nereikia.

Vaikų populiacija

Onbrez Breezhaler nėra skirtas vaikų populiacijai (vaikams jaunesniems kaip 18 metų).

Vartojimo metodas

Tik įkvėpti. Onbrez Breezhaler kapsulių negalima nuryti.

Kapsules reikia išimti iš lizdinės plokštelės tik prieš pat vartojimą.

Kapsulių galima vartoti tik naudojant Onbrez Breezhaler inhaliatorių (žr. 6.6 skyrių). Reikia naudoti naują Onbrez Breezhaler inhaliatorių, kuris yra išduodamas kartu su kiekvienu nauju šio vaistinio preparato receptu.

Pacientams turi būti paaiškinta, kaip taisyklingai vartoti vaistinį preparatą. Pacientų, kurie nepatiria kvėpavimo pagerėjimo, turi būti pasiteirauta, ar jie vaistinį preparatą nuryja vietoj to, kad įkvėptų.

Vaistinio preparato prieš vartojant instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje.

4.3Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Astma

Onbrez Breezhaler yra ilgai veikiantis beta2 adrenerginių receptorių agonistas, kuris yra skirtas tik LOPL sergantiems pacientams gydyti ir negalima vartoti astmai gydyti, kadangi duomenų apie ilgalaikio astmos gydymo baigtis nėra.

Ilgai veikiančių beta2 adrenerginių receptorių agonistų vartojimas astmai gydyti gali didinti su astma susijusių sunkių nepageidaujamų reiškinių (įskaitant su astma susijusių mirčių) pasireiškimo riziką.

Padidėjusio jautrumo reakcijos

Gauta pranešimų apie po Onbrez Breezhaler vartojimo staiga pasireiškusias ūmines padidėjusio jautrumo reakcijas. Jeigu pasireiškia alerginių reakcijų požymių (ypač apsunkintas kvėpavimas ar rijimas, liežuvio, lūpų ir veido pabrinkimas, dilgėlinė, odos išbėrimas), reikia nedelsiant nutraukti Onbrez Breezhaler vartojimą ir pradėti kitokį gydymą.

Paradoksinis bronchų spazmas

Onbrez Breezhaler vartojimas, kaip ir bet koks inhaliuojamasis gydymas, gali sukelti paradoksinį bronchų spazmą, kuris gali būti pavojingas gyvybei. Jei pasireiškia paradoksinis bronchų spazmas, būtina nedelsiant nutraukti Onbrez Breezhaler vartojimą ir pradėti alternatyvų gydymą.

Ligos pasunkėjimas

Onbrez Breezhaler netinka ūminiam bronchų spazmo epizodui gydyti, t. y. skubiai pagalbai teikti. Jei gydymo Onbrez Breezhaler metu LOPL pasunkėja, būtina iš naujo įvertinti paciento būklę bei LOPL gydymą. Negalima skirti didesnės kaip maksimalios, t. y. 300 mikrogramų, Onbrez Breezhaler paros dozės.

Sisteminis poveikis

Nors rekomenduojamos Onbrez Breezhaler dozės kliniškai reikšmingo poveikio širdies ir kraujagyslių sistemai paprastai nesukelia, indakaterolio, kaip ir kitų beta2 adrenerginių receptorių agonistų, pacientams, sergantiems širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis (vainikinių arterijų liga, ūmiu miokardo infarktu, širdies aritmija, hipertenzija), traukuliais pasireiškiančiomis ligomis, tireotoksikoze, bei ligoniams, kurių reakcija į beta2 adrenerginių receptorių agonistus būna neįprasta, būtina skirti atsargiai.

Poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai

Indakaterolis, kaip ir kiti beta2 adrenerginių receptorių agonistai, kai kuriems pacientams gali sukelti kliniškai reikšmingą poveikį širdies ir kraujagyslių sistemai: gali didėti širdies susitraukimų dažnis, kraujospūdis ir (arba) atsirasti kitokių simptomų. Jei toks poveikis pasireiškia, gydymą šiuo vaistiniu preparatu reikia nutraukti. Be to, gauta duomenų, kad beta2 adrenerginių receptorių agonistai sukelia pokyčių elektrokardiogramoje (EKG), pvz., T bangos sumažėjimą, QT intervalo pailgėjimą bei ST segmento nusileidimą, tačiau klinikinė tokio poveikio reikšmė nežinoma. Todėl ilgai veikiančių beta2 adrenerginių receptorių agonistų, tokių, kaip Onbrez Breezhaler, reikia atsargiai vartoti pacientams, kuriems yra nustatytas ar įtariamas pailgėjęs QT intervalas arba kurie yra gydomi QT intervalą veikiančiais vaistiniais preparatais.

Klinikinių tyrimu metu rekomenduojamomis gydomosiomis dozėmis vartojamas Onbrez Breezhaler poveikio QTc intervalo kliniškai reikšmingai neilgino (žr. 5.1 skyrių).

Hipokalemija

Beta2 adrenerginių receptorių agonistai kai kuriems pacientams gali sukelti reikšmingą hipokalemiją, kuri gali sukelti nepageidaujamą poveikį širdies ir kraujagyslių sistemai. Kalio koncentracija serume paprastai sumažėja laikinai, papildomai kalio preparatų vartoti nereikia. Sunkia LOPL sergantiems ligoniams hipokalemiją gali sustiprinti hipoksija ir kiti kartu vartojami vaistiniai preparatai (žr. 4.5 skyrių), todėl tokiems pacientams širdies ritmo sutrikimo atsiradimo rizika gali padidėti.

Hiperglikemija

Didelės beta2 adrenerginių receptorių agonistų dozės įkvėpimas gali didinti gliukozės koncentraciją plazmoje. Cukriniu diabetu sergantį ligonį pradėjus gydyti Onbrez Breezhaler, būtina dažniau tirti gliukozės koncentraciją plazmoje.

Klinikinių tyrimų metu vartojant rekomenduojamas Onbrez Breezhaler dozes, kliniškai svarbus gliukozės koncentracijos kraujyje pokytis atsirado 1-2% daugiau, nei vartojant placebo. Onbrez Breezhaler poveikis pacientams, sergantiems gerai nekontroliuojamu cukriniu diabetu, netirtas.

Pagalbinės medžiagos

Kapsulių sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Simpatikomimetinį poveikį sukeliantys vaistiniai preparatai

Kartu vartojami kitokie simpatikomimetinį poveikį sukeliantys vaistiniai preparatai (vien jie ar kaip dalis kombinuotojo gydymo) gali stiprinti nepageidaujamas reakcijas į Onbrez Breezhaler.

Onbrez Breezhaler negalima vartoti kartu su kitais ilgai veikiančiais beta2 adrenerginių receptorių agonistais arba vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra ilgai veikiančių beta2 adrenerginių receptorių agonistų.

Hipokalemiją sukeliantis gydymas

Kartu vartojami hipokalemiją sukeliantys preparatai (metilksantino dariniai, steroidai ir kalio organizme nesulaikantys diuretikai) gali stiprinti galimą hipokalemiją sukeliantį beta2 adrenerginių receptorių agonistų poveikį, todėl šių preparatų kartu reikia skirti atsargiai (žr. 4.4 skyrių).

Beta adrenerginių receptorių blokatoriai

Beta adrenerginių receptorių blokatoriai ir beta2 adrenerginių receptorių agonistai gali silpninti arba neutralizuoti vienas kito poveikį, jeigu jų skiriama kartu. Dėl šios priežasties indakaterolio vartoti kartu su beta adrenerginių receptorių blokatoriais, įskaitant akių lašus, negalima, nebent yra papildomų priežasčių, dėl ko šių preparatų vartoti reikia. Jei toks gydymas būtinas, rekomenduojama skirti kardioselektyvaus poveikio beta adrenerginių receptorių blokatorių, tačiau ir jų būtina skirti atsargiai.

Metabolinė ir su pernešikliais susijusi sąveika

Svarbiausių indakaterolio klirensą lemiančių medžiagų CYP3A4 ir P-glikoproteino (P-gp) slopinimas didina sisteminę indakaterolio ekspoziciją iki dviejų kartų. Toks sąveikos sukeltas ekspozicijos padidėjimas nesukelia jokių su saugumu susijusių problemų (tai nustatyta tyrimų metu, kai ne ilgiau kaip vienerius metus vartotos Onbrez Breezhaler dozės, rekomenduojamas gydomąsias dozes viršijančios iki dviejų kartų).

Duomenų apie indakaterolio ir kitų kartu vartojamų vaistinių preparatų sąveiką negauta. In vitro tyrimų metu nustatyta, kad jeigu sisteminė ekspozicija yra tokia, kokia būna preparato vartojant klinikinėje praktikoje, indakaterolio metabolinę sąveiką galintis sukelti poveikis būna nereikšmingas.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Duomenų apie indakaterolio vartojimą nėštumo metu nėra. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo toksinio poveikio reprodukcijai, esant tinkamai klinikinei preparato ekspozicijai, neparodė (žr. 5.3 skyrių). Indakaterolis, kaip ir kiti beta2 adrenerginių receptorių agonistai, gali atpalaiduoti lygiuosius gimdos raumenis bei slopinti gimdymą. Onbrez Breezhaler gali būti vartojamas nėštumo metu tik tuomet, jei laukiama nauda viršija galimą riziką.

Žindymas

Nežinoma ar indakaterolis/metabolitai išsiskiria į motinos pieną. Esami farmakokinetiniai/toksikologinių tyrimų su gyvūnais duomenys rodo, kad indakaterolis/metabolitai išsiskiria į gyvūnų pieną (žr. 5.3 skyrių). Pavojaus žindomiems kūdikiams negalima atmesti. Atsižvelgiant į žindymo naudą kūdikiui ir gydymo naudą motinai, reikia nuspręsti, ar nutraukti žindymą, ar nutraukti/susilaikyti nuo gydymo Onbrez Breezhaler.

Vaisingumas

Nustatytas sumažėjęs vaikingų žiurkių skaičius. Nepaisant to manoma, kad maksimaliomis rekomenduojamomis dozėmis įkvepiamo indakaterolio poveikis žmogaus vaisingumui bei apvaisinimui mažai tikėtinas (žr. 5.3 skyrių).

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Onbrez Breezhaler gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Dažniausios rekomenduojamas dozes vartojant pasireiškusios nepageidaujamos reakcijos buvo nazofaringitas (14,3%), viršutinių kvėpavimo takų infekcija (14,2%), kosulys (8,2%), galvos skausmas (3,7%) ir raumenų spazmai (3,5%). Absoliuti šių reakcijų dauguma buvo lengvos ar vidutinio sunkumo ir tęsiant gydymą suretėdavo.

Vartojant rekomenduojamas dozes pasireiškiančios nepageidaujamos reakcijos į Onbrez Breezhaler LOPL sergantiems ligoniams rodo kliniškai nereikšmingą sisteminį beta2 adrenerginių receptorių stimuliuojamąjį poveikį. Širdies susitraukimų dažnumas pakito vidutiniškai mažiau kaip vienu susitraukimu per minutę, tachikardija pasireiškė nedažnai, jos dažnis buvo panašus, kaip ir vartojant placebo. Reikšmingo QTcF pailgėjimo, palyginti su placebo poveikiu, nenustatyta. Reikšmingo QTcF intervalo pailgėjimo (>450 ms vyrams ir >470 ms moterims) bei pranešimų apie hipokalemiją dažnumas buvo panašus į būnantį vartojant placebo. Vartojant Onbrez Breezhaler ir placebo, vidutinis didžiausias gliukozės koncentracijos kraujyje pokytis buvo minimalus.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Onbrez Breezhaler III fazės klinikiniuose tyrimuose dalyvavo pacientai, kuriems buvo nustatyta klinikinė vidutinio sunkumo bei sunkios LOPL diagnozė. 4 764 pacientai indakaterolio vartojo ne ilgiau kaip vienerius metus, dozė buvo ne daugiau kaip du kartus didesnė už didžiausią rekomenduojamą. 2 611 iš šių pacientų kartą per parą vartojo 150 mikrogramų dozę, 1 157 –

300 mikrogramų dozę. Maždaug 41% ligonių sirgo sunkia LOPL. Vidutinis pacientų amžius buvo 64 metai, 48% ligonių buvo 65 metų ar vyresni, dauguma pacientų (80%) buvo baltaodžiai.

1 lentelėje išvardytos nepageidaujamos reakcijos suskirstytos pagal MedDRA duomenų bazės organų sistemų klases LOPL saugumo duomenų bazėje. Kiekvienoje organų sistemų klasės grupėje nepageidaujamos reakcijos pateikiamos mažėjančio dažnumo tvarka. Sutrikimai suskirstyti taip: labai dažni ( 1/10), dažni (nuo 1/100 iki <1/10), nedažni (nuo 1/1 000 iki <1/100), reti (nuo 1/10 000 iki <1/1 000), labai reti <1/10 000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

1 lentelė

Nepageidaujamos reakcijos

 

 

 

Nepageidaujamos reakcijos

Dažnio kategorija

 

 

Infekcijos ir infestacijos

 

Viršutinių kvėpavimo takų infekcija

Dažni

Nazofaringitas

Dažni

Sinusitas

 

Dažni

Imuninės sistemos sutrikimai

 

Padidėjęs jautrumas1

Nedažni

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

 

Cukrinis diabetas ir hiperglikemija

Nedažni

Nervų sistemos sutrikimai

 

Galvos skausmas

Dažni

Svaigulys

 

Dažni

Parestezija

 

Nedažni

Širdies sutrikimai

 

Išeminė širdies liga

Nedažni

Prieširdžių virpėjimas

Nedažni

Palpitacijos

 

Nedažni

Tachikardija

Nedažni

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai
Kosulys
Burnos ir ryklės skausmas, įskaitant gerklės dirginimą
Rinorėja
Paradoksinis bronchų spazmas
Odos ir poodinio audinio sutrikimai
Niežulys/išbėrimas
Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai
Raumenų spazmas
Mialgija
Griaučių ir raumenų skausmas
Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai
Krūtinės skausmas Periferinė edema

Dažni

Dažni

Dažni

Nedažni

Nedažni

Dažni

Nedažni

Nedažni

Dažni

Dažni

1Po vaistinio preparato pateikimo į rinką gauta pranešimų apie su Onbrez Breezhaler vartojimu susijusias padidėjusio jautrumo reakcijas. Apie jas pranešta savanoriškai iš populiacijos, kurios dydis nežinomas, todėl ne visada įmanoma patikimai apskaičiuoti dažnį arba nustatyti priežastinį ryšį su vaistinio preparato ekspozicija.

Kartą per parą vartojant 600 mikrogramų Onbrez Breezhaler dozę, jo saugumo savybės apskritai buvo panašios į būnančias vartojant rekomenduojamas dozes. Papildomai pastebėta nepageidaujama reakcija buvo tremoras (pasireiškė dažnai).

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

III fazės klinikinių tyrimų metu sveikatos priežiūros specialistai klinikinių apsilankymų metu nustatė, kad vidutiniškai 17-20% pacientų per 15 sekundžių nuo įkvėpimo atsiranda sporadinis kosulys, paprastai trunkantis 5 sekundes (rūkantiems ligoniams maždaug 10 sekundžių). Toks poveikis dažniau atsirasdavo moterims nei vyrams bei rūkaliams nei neberūkantiems. Nė vienas rekomenduojamas dozes vartojęs pacientas iš tyrimo nepasitraukė dėl kosulio, atsiradusio po įkvėpimo (kosulys yra LOPL simptomas, kosulį kaip nepageidaujamą reiškinį, nurodė tik 8,2% pacientų). Duomenų, kad po įkvėpimo atsiradęs kosulys yra susijęs su bronchų spazmu, ligos paūmėjimu, pasunkėjimu ar veiksmingumo sumažėjimu, negauta.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

LOPL sergantiems pacientams vienkartinė dozė, 10 kartų didesnė už didžiausią rekomenduojamą gydomąją dozę, vidutiniškai padažnino pulsą, padidino sistolinį kraujospūdį bei pailgino QTc intervalą.

Perdozavus indakaterolio, gali pasireikšti stipresnis tipinis beta2 adrenerginių receptorių stimuliuojamasis poveikis, t. y. tachikardija, tremoras, palpitacija, galvos skausmas, pykinimas, vėmimas, apsnūdimas, skilvelių aritmija, metabolinė acidozė, hipokalemija ir hiperglikemija.

Reikia skirti palaikomąjį ir simptominį gydymą. Sunkiu atveju pacientą būtina guldyti į ligoninę. Galima svarstyti gydymą kardioselektyvaus poveikio beta blokatoriais, tačiau tokiu atveju pacientą turi prižiūrėti gydytojas, be to, būtinas ypatingas atsargumas, nes beta adrenerginių receptorių blokatoriai gali sukelti bronchų spazmą.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – vaistai nuo obstrukcinių kvėpavimo takų ligų, selektyvūs beta2 adrenoreptorių agonistai, ATC kodas – R03AC18

Veikimo mechanizmas

Farmakologinis beta2 adrenerginių receptorių agonistų poveikis yra bent jau iš dalies susijęs su intraceliulinės adenilo ciklazės, t. y. fermento, katalizuojančio adenozino trifosfato (ATF) virtimą cikliniu 3’, 5’-adenozino monofosfatu (cikliniu monofosfatu), stimuliavimu. Padidėja ciklinio AMF koncentracija, todėl atsipalaiduoja lygieji bronchų raumenys. In vitro tyrimų metu nustatyta, kad indakaterolio (ilgai veikiančio beta2 adrenerginių receptorių agonisto) agonistinis poveikis beta2 receptoriams yra daugiau kaip 24 kartus stipresnis už poveikį beta1 receptoriams ir 20 kartų už poveikį beta3 receptoriams.

Įkvėptas indakaterolis plaučiuose sukelia lokalų bronchus plečiantį poveikį. Indakaterolis yra dalinis žmogaus beta2 adrenerginių receptorių agonistas, pasižymintis nanomoliniu stiprumu. Tyrimų su žmogaus bronchų preparatu metu indakaterolis poveikį sukėlė greitai ir jis truko ilgai.

Nors bronchų lygiuosiuose raumenyse daugiausia yra beta2 adrenerginių receptorių, o žmogaus širdyje - beta1 adrenerginių receptorių, vis dėlto maždaug 10-50% širdyje esančių adrenerginių receptorių yra beta2 adrenerginiai receptoriai. Tiksli širdyje esančių beta2 adrenerginių receptorių funkcija nežinoma, tačiau šių receptorių buvimas širdyje lemia, kad net labai selektyvaus poveikio beta2 adrenerginių receptorių agonistai gali sukelti poveikį širdžiai.

Farmakodinaminis poveikis

Kelių klinikinio farmakodinaminio poveikio bei veiksmingumo tyrimų metu kartą per parą vartojama Onbrez Breezhaler 150 mikrogramų bei 300 mikrogramų dozė sukėlė stabilų kliniškai reikšmingą plaučių funkcijos pagerėjimą (vertintas forsuoto iškvėpimo tūris per vieną sekundę, FEV1), poveikis truko daugiau kaip 24 valandas. Poveikis pasireiškė greitai (per 5 minutes po įkvėpimo, o FEV1 lyginant su pradiniu padidėjo 110-160 ml) ir buvo panašus į 200 mikrogramų greitai veikiančio beta2 agonisto salbutamolio poveikį bei statistiškai reikšmingai greitesnis už salmeterolio ir flutikazono preparato (atitinkamai 50 mikrogramų ir 500 mikrogramų dozės) poveikį. Nusistovėjus pusiausvyrinei vaisto koncentracijai, vidutinis didžiausias FEV1 pagerėjimas, lyginant su pradiniu, buvo 250-330 ml.

Bronchus plečiantis poveikis nuo vartojimo laiko (ryte ar vakare) nepriklausė.

Nustatyta, kad lyginant su placebo poveikiu, Onbrez Breezhaler mažina plaučių persipildymą oru ir dėl to didina įkvepiamo oro tūrį fizinio krūvio bei ramybės metu.

Poveikis elektrofiziologinėms širdies savybėms

2 savaites trukusio dvigubai koduoto tyrimo, kuriame dalyvavo vartojančių placebo bei aktyvi (vartojančių moksifloksacino) kontrolinės grupės (dalyvavo 404 sveiki savanoriai), metu didžiausias vidutinis (90% pasikliautinieji intervalai) QTcF intervalo pailgėjimas (milisekundėmis), vartojant kartotines 150 mikrogramų, 300 mikrogramų ir 600 mikrogramų dozes, buvo 2,66 (0,55, 4,77) 2,98 (1,02, 4,93) ir 3,34 (0,86, 5,82). Tokie duomenys rodo, kad vartojant gydomąją dozę arba dozę, du kartus didesnę už didžiausią rekomenduojamą, su QT intervalo pailgėjimu susijusio aritmiją sukeliančio poveikio rizikos nėra. Duomenų apie koncentracijos ir delta QTc ryšį, vartojant tirtas dozes, negauta.

26 savaičių trukmės dvigubai koduoto placebu kontroliuoto III fazės tyrimo, kuriame dalyvavo 605 LOPL sergantys pacientai, metu kliniškai reikšmingo skirtumo vertinant aritmijas atsiradimą ligonių, vartojančių rekomenduojamas Onbrez Breezhaler dozes, placebą bei tiotropio, grupėse nebuvo (pacientai stebėti 24 valandas tyrimo pradžioje bei ne daugiau kaip 3 kartus 26 savaičių gydymo laikotarpiu).

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Klinikinių tyrimų programos metu buvo atliktas vienas 12 savaičių trukmės, du šešių mėnesių trukmės (vienas, siekiant įvertinti saugumą bei toleravimą, buvo pratęstas iki vienerių metų) bei vienas vienerių metų trukmės atsitiktinių imčių kontroliuojamas tyrimas, kuriame dalyvavo pacientai, kuriems buvo nustatyta klinikinė LOPL diagnozė. Šių tyrimų metu vertinta plaučių funkcija bei sveikatos baigtys, pvz., dispnėja, paūmėjimas bei su sveikata susijusi gyvenimo kokybė.

Plaučių funkcija

Kartą per parą vartojama Onbrez Breezhaler 150 mikrogramų bei 300 mikrogramų dozė kliniškai reikšmingai pagerino plaučių funkciją. 12 savaitę pagrindinė vertinamoji baigtis (mažiausias FEV1 24 valandų laikotarpiu), vartojant 150 mikrogramų dozę, padidėjo 130-180 ml (poveikis lygintas su placebo poveikiu, p<0,001) bei 60 ml (poveikis lygintas su du kartus per parą vartojama

50 mikrogramų salmeterolio doze, p<0,001). Vartojant 300 mikrogramų dozę, vertinamoji baigtis padidėjo 170-180 ml (poveikis lygintas su placebo poveikiu, p<0,001) bei 100 ml (poveikis lygintas su du kartus per parą vartojama 12 mikrogramų formoterolio doze, p<0,001). Vartojant abi dozes, vertinamoji baigtis padidėjo 40-50 ml daugiau, nei kartą per parą vartojant 18 mikrogramų tiotropio dozę (šis preparatas nebuvo koduotas) (kai vartota 150 mikrogramų dozė, p=0,004, kai vartota

300 mikrogramų dozė, p=0,01). Onbrez Breezhaler 24 valandas bronchus plečiantis poveikis buvo palaikomas nuo pat pirmos dozės suvartojimo visu vienerių metu gydymo laikotarpiu, duomenų apie veiksmingumo mažėjimą (tachifilaksiją) negauta.

Palankus poveikis simptomams

Nustatyta, kad vartojant abi dozes simptomai palengvėjo statistiškai reikšmingai, palyginus su placebo poveikiu (vertintas dusulys ir sveikatos būklė, naudojant atitinkamai Tarpinį dusulio indeksą (Transitional Dyspnoea Index, TDI) ir St. George kvėpavimo klausimyną (St. George’s Respiratory

Questionnaire, SGRQ)). Atsakas į gydymą paprastai buvo didesnis, nei skiriant aktyvaus palyginamojo preparato (2 lentelė). Be to, Onbrez Breezhaler gydytiems pacientams reikšmingai rečiau prireikė skubios pagalbos preparatų, jiems buvo daugiau dienų, kai šių preparatų nereikėjo (poveikis lygintas su placebo poveikiu) bei reikšmingai padidėjo procentinė dalis dienų, kai neatsirasdavo dieninių simptomų.

Apibendrinta ilgesnio kaip 6 mėnesių trukmės gydymo veiksmingumo analizė rodo, kad LOPL paūmėjimų dažnis buvo statistiškai patikimai mažesnis nei vartojusiųjų placebo grupėje. Preparato (150 mikrogramų arba 300 mikrogramų dozę) ir placebo vartojusiųjų grupių palyginimo duomenys rodo, kad LOPL paūmėjimų dažnių santykis yra, atitinkamai, 0,68 (95% PI [0,47, 0,98]; p reikšmė lygi 0,036) ir 0,74 (95% PI [0,56, 0,96]; p reikšmė lygi 0,026).

Afrikiečių kilmės asmenų gydymo patirties yra nedaug.

2 lentelė

Simptomų palengvėjimas po 6 mėnesių gydymo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gydomoji

 

Indakate-

Indakate-

Tiotropis

Salmete-

Formote-

Placebas

dozė

 

rolis

rolis

 

rolis

rolis

 

 

(mikrogramais)

 

 

 

 

kartą per

kartą per

kartą per

du kartus

du kartus

 

 

 

 

parą

parą

parą

per parą

per parą

 

 

Procentinė dalis

57 a

 

 

 

54 a

 

 

45 a

pacientų,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuriems

 

62 b

71 b

57 b

 

 

 

 

47 b

atsirado MKRS,

 

 

c

 

 

 

c

c

vertinant TDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentinė dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pacientų,

 

a

 

 

 

a

 

 

a

kuriems

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 b

53 b

47 b

 

 

 

 

46 b

atsirado MKRS,

 

 

55 c

 

 

 

51 c

40 c

vertinant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGRQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įpurškimų bei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dienų, kai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reikėjo vartoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skubios

 

1,3

a

 

 

 

1,2

a

 

 

0,3

a

pagalbos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 b

1,6 b

1,0 b

 

 

n/t

0,4 b

preparatų,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumažėjimas,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lyginant su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pradiniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rodmeniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentinė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dienų, kuriomis

a

 

 

 

a

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nereikėjo vartoti

57 b

58 b

46 b

 

 

n/t

42 b

skubios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pagalbos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preparatų, dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyrimo metu vartoti preparatai: a – 150 mikrogramų indakaterolio, salmeterolis ir placebas, b – 150 mikrogramų ir 300 mikrogramų indakaterolio, tiotropis ir placebas, c - 300 mikrogramų indakaterolio, formoterolis ir placebas

MKRS = minimalus kliniškai reikšmingas skirtumas (TDI pokytis ≥1 balu, SGRQ pokytis ≥4 balais) n/t = netirtas po šešių mėnesių

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atidėjo įpareigojimą pateikti Onbrez Breezhaler tyrimų su vienu ar daugiau vaikų, sergančių lėtine obstrukcine plaučių liga (LOPL), populiacijos pogrupiais duomenis (vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje).

5.2Farmakokinetinės savybės

Indakaterolis yra R-konfigūracijos chiralinė molekulė.

Farmakokinetiniai duomenys gauti keleto tyrimų, kuriuose dalyvavo sveiki savanoriai ir LOPL sergantys pacientai, metu.

Absorbcija

Vidutinis laikas, per kurį po vienkartinės ar kartotinės dozės įkvėpimo atsiranda didžiausia indakaterolio koncentracija serume, yra maždaug 15 minučių. Didinant dozę (nuo 150 mikrogramų iki 600 mikrogramų), sisteminė indakaterolio ekspozicija didėja proporcingai. Vidutinis absoliutus įkvėptos indakaterolio dozės biologinis prieinamumas yra nuo 43% iki 45%. Sisteminė ekspozicija atsiranda dėl absorbcijos virškinimo trakte bei plaučiuose; apie 75% sisteminės ekspozicijos buvo dėl absorbcijos iš plaučių ir 25% dėl absorbcijos iš virškinimo trakto.

Indakaterolio vartojant kartotinai kartą per parą, jo koncentracija serume didėja. Pusiausvyrinė koncentracija nusistovi per 12-14 dienų. Vidutinis indakaterolio kaupimosi santykis, t. y. 14 ir

1 dienos AUC santykis, kai kas 24 valandas kartą per parą vartota 150-600 mikrogramų dozė, buvo 2,9-3,5.

Pasiskirstymas

Į veną infuzuoto indakaterolio pasiskirstymo tūris galutinės eliminacijos fazėje buvo 2557 litrai, tai rodo ekstensyvų pasiskirstymą. Jungimasis prie žmogaus serumo ir plazmos baltymų in vitro buvo atitinkamai 94,1-95,3% ir 95,1-96,2%.

Biotransformacija

Žmogaus APME (absorbcijos, pasiskirstymo, metabolizmo, ekskrecijos) tyrimo metu išgėrus radioaktyviais atomais pažymėto geriamojo indakaterolio, nepakitęs indakaterolis buvo pagrindinė serume randama medžiaga, sudaranti maždaug trečdalį su preparatu susijusio AUC per 24 valandas. Hidroksilintas darinys buvo metabolitas, kurio serume buvo daugiausia, kiek mažiau buvo fenolinio indakaterolio O-gliukuronidų ir hidroksilinto indakaterolio. Kiti nustatyti metabolitai yra hidroksilinto darinio diastereomeras indakaterolio N-gliukuronidas bei C- ir N-dealkilinti dariniai.

In vitro tyrimų metu nustatyta, kad UGT1A1 yra vienintelė UGT izoforma, metabolizuojanti fenolinio O-gliukuronido susidarymą iš indakaterolio. Oksidacijos metu susidarę metabolitai rasti terpėse su rekombinaciniu CYP1A1, CYP2D6 ir CYP3A4. Nustatyta, kad CYP3A4 yra svarbiausias izofermentas, sukeliantis indakaterolio hidroksilinimą. In vitro tyrimų metu nustatyta, kad indakaterolis yra mažo afiniteto P-gp ištekėjimo siurblio substratas.

Eliminacija

Klinikiniais tyrimais, kurių metu rinktas šlapimas, nustatyta, kad nepakitusiu pavidalu su šlapimu paprastai išsiskiria mažiau kaip 2% indakaterolio dozės. Vidutinis indakaterolio inkstų klirensas buvo

0,46-1,20 litro/val. Indakaterolio serumo klirensas yra 23,3 litro/val., vadinasi, sisteminiam indakaterolio šalinimui inkstų klirensas yra mažai reikšmingas (jis sudaro maždaug 2-5% sisteminio klirenso).

Žmogaus APME tyrimo metu daugiau išgerto indakaterolio išsiskyrė su išmatomis nei su šlapimu. Indakaterolis su išmatomis išsiskyrė daugiausia nepakitusios pirminės medžiagos pavidalu (54% dozės) ir kiek mažiau hidroksilinto indakaterolio metabolitų pavidalu (23% dozės). Visiška masės pusiausvyra pasiekta, kai su išskyromis išsiskyrė ≥90% dozės.

Indakaterolio koncentracijos serume mažėjimas yra daugiafazis. Vidutinis terminalinis pusinės eliminacijos laikas yra 45,5-126 valandos. Efektyvusis pusinės eliminacijos laikas, apskaičiuotas pagal kartotinai vartojamo indakaterolio kaupimąsi, yra 40-52 valandos, tai atitinka laiką, per kurį nusistovi pusiausvyrinė apykaita (maždaug 12-14 dienų).

Ypatingos pacientų grupės

Populiacijos farmakokinetikos analizės metu nustatyta, kad amžius (tirti ne vyresni kaip 88 metų pacientai), lytis, kūno svoris (32-168 kg) ar rasė kliniškai reikšmingo poveikio indakaterolio farmakokinetikai nedaro. Etniniuose šios populiacijos pogrupiuose skirtumų nenustatyta.

Pacientų, kuriems buvo lengvas ar vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimas, organizme indakaterolio Cmax ar AUC reikšmingai nekito. Be to, ligonių, kuriems buvo lengvas ar vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimas, bei sveikų žmonių kontrolinėse grupėse jungimasis prie baltymų nesiskyrė. Tyrimų su ligoniais, kuriems buvo sunkus kepenų funkcijos sutrikimas, neatlikta.

Su šlapimu išsiskiria labai nedidelė dalis preparato, todėl tyrimų su ligoniais, kurių inkstų funkcija sutrikusi, neatlikta.

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Šunims pasireiškęs poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai, kurį sukelia beta2 agonistinis poveikis, buvo tachikardija, aritmija ir miokardo pažeidimas. Graužikams pasireiškė silpnas nosies ertmės bei gerklės dirginimas. Toks poveikis pastebėtas, tik kai ekspozicija buvo tokia, kuri laikoma pakankamai viršijančia būnančią žmogui.

Nors toksinio poveikio žiurkių vislumui tyrimo duomenimis indakaterolis bendrojo reprodukcinio žiurkių elgesio neveikė, kito tyrimo metu nustatytas sumažėjęs vaikingų F1 palikuonių skaičius, kai žiurkėms jų brendimo metu ar po brendimo buvo skiriama tokia indakaterolio dozė, kuri atitinka 14 kartų didesnę ekspoziciją nei Onbrez Breezhaler gydomiems žmonėms. Indakaterolis embriotoksinio ar teratogeninio poveikio žiurkėms ir triušiams nesukėlė.

Genotoksinio poveikio tyrimų metu galimo mutageninio ar klastogeninio poveikio nenustatyta. Kancerogeninis poveikis vertintas 2 metų trukmės tyrimu su žiurkėmis bei šešių mėnesių trukmės tyrimu su transgeninėmis pelėmis. Žiurkėms dažniau atsirado gerybinė kiaušidžių lejomioma ir židininė kiaušidžių hiperplazija, toks poveikis buvo panašus į nustatytą tyrimų su kitais beta2 adrenerginių receptorių agonistais metu. Tyrimų su pelėmis metu duomenų apie kancerogeninį poveikį negauta. Sisteminė ekspozicija (AUC) žiurkių ir pelių organizme, kai nepasireiškė nepageidaujamo poveikio, šių tyrimų metu buvo atitinkamai mažiausiai 7 ir 49 kartus didesnė už ekspoziciją 300 mikrogramų Onbrez Breezhaler dozę kartą per parą vartojančio žmogaus organizme.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Kapsulės turinys

Laktozės monohidratas

Kapsulės apvalkalas Želatina

6.2Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3Tinkamumo laikas

2 metai.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

Laikyti lizdinėse plokštelėse, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės. Jas išimti galima tik prieš pat vartojimą.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Onbrez Breezhaler yra prietaisas vienai dozei įkvėpti. Inhaliatoriaus korpusas ir dangtelis pagaminti iš akrilonitrilo butadieno stireno, o mygtukai – iš metilo metakrilato akrilonitrilo butadieno stireno. Adatos ir spyruoklės pagamintos iš nerūdijančio plieno.

PA/Alu/PVC - Alu lizdinėje plokštelėje yra 10 kietų kapsulių.

Kartono dėžutė, kurioje yra 10 kapsulių ir vienas Onbrez Breezhaler inhaliatorius. Kartono dėžutė, kurioje yra 30 kapsulių ir vienas Onbrez Breezhaler inhaliatorius.

Sudėtinė pakuotė, kurioje yra 2 pakuotės (kiekvienoje yra 30 kapsulių ir 1 inhaliatorius). Sudėtinė pakuotė, kurioje yra 3 pakuotės (kiekvienoje yra 30 kapsulių ir 1 inhaliatorius). Sudėtinė pakuotė, kurioje yra 30 pakuočių (kiekvienoje yra 10 kapsulių ir 1 inhaliatorius).

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Kiekvieną inhaliatorių reikia išmesti po 30 dienų vartojimo.

Ruošimo ir vartojimo instrukcija

Nuimkite dangtelį.

Atidarykite inhaliatorių.

Tvirtai laikykite inhaliatoriaus korpusą ir kelkite kandiklį. Inhaliatorius atsidarys.

Paruoškite kapsulę.

Prieš pat vartojimą sausomis rankomis iš lizdinės plokštelės išimkite vieną kapsulę.

Įdėkite kapsulę.

Kapsulę įdėkite į kapsulės kamerą.

Niekada nedėkite kapsulės tiesiai į kandiklį.

Uždarykite inhaliatorių.

Uždarykite inhaliatorių (turi pasigirsti trakštelėjimas).

Pradurkite kapsulę.

Inhaliatorių laikykite statmenai kandikliu į viršų.

Kapsulę pradurkite tuo pat metu stipriai spausdami abu šonuose esančius mygtukus.

Tai darykite tik vieną kartą.

Kai kapsulė bus pradurta, pasigirs trakštelėjimas.

Visiškai atleiskite šoninius mygtukus.

Iškvėpkite.

Prieš kišdami kandiklį į burną, visiškai iškvėpkite.

Nepūskite į kandiklį.

Įkvėpkite vaisto.

Kad vaisto giliai įkvėptumėte į kvėpavimo takus:

inhaliatorių laikykite taip, kaip parodyta paveiksle. Šoniniai mygtukai turi būti nukreipti į kairę ir dešinę, jų nespauskite;

kandiklį įkiškite į burną ir tvirtai apgaubkite lūpomis;

greitai, bet tolygiai įkvėpkite kiek įmanoma giliau.

Pastaba.

Jums įkvepiant per inhaliatorių, kapsulė kameroje sukasi, turite girdėti dūzgimą. Kai vaisto pateks į plaučius, pajusite saldumą burnoje.

Papildoma informacija

Kartais labai maži kapsulės gabaliukai gali prasiskverbti pro ekraną ir patekti į burną. Tokiu atveju liežuviu galite juos pajusti. Nuryti ar įkvėpti gabalėliai nežalingi. Rizika, kad kapsulė sutrupės, didėja, jeigu ji netyčia praduriama daugiau nei vieną kartą (žr. 6 punktą).

Jei nepasigirsta dūzgimo

Kapsulė gali būti prilipusi prie kapsulės kameros.

Tokiu atveju:

atidarykite inhaliatorių ir atsargiai išlaisvinkite kapsulę, tapšnodami inhaliatoriaus korpusą. Nespauskite šonuose esančių mygtukų;

įkvėpkite vaisto, pakartodami 8 ir

9 punktuose nurodytus veiksmus.

Sulaikykite kvėpavimą.

Įkvėpę vaisto:

burnoje laikydami inhaliatorių, sulaikykite

 

kvėpavimą mažiausiai 5-10 sekundžių arba

 

tiek, kiek jaučiatės patogiai;

 

iškvėpkite;

 

atidarykite inhaliatorių ir pažiūrėkite, ar

 

kapsulėje neliko miltelių.

Jei kapsulėje liko miltelių:

uždarykite inhaliatorių;

pakartokite 8, 9, 10 ir 11 punktuose nurodytus veiksmus.

Dauguma žmonių geba ištuštinti kapsulę per vieną ar du įkvėpimus.

Papildoma informacija

Kai kurie žmonės kartais greitai po vaisto įkvėpimo pradeda kosėti. Jei taip atsitinka, nesijaudinkite. Jei kapsulė yra tuščia, vadinasi, suvartojote reikiamą vaisto kiekį.

Suvartoję dozę:

vėl atidarykite kandiklį, iš kapsulės kameros lengvai paliesdami išimkite tuščią kapsulę ir išmeskite ją į šiukšlių dėžę;

uždarykite inhaliatorių ir uždėkite dangtelį.

Nelaikykite kapsulių Onbrez Breezhaler inhaliatoriuje.

Kiekvieną dieną pažymėkite, kad suvartojote dozę.

Pakuotės viduje yra kasdienės dozės suvartojimo žymeklis. Jei tai padės prisiminti, kada reikia vartoti kitą dozę, kiekvieną dieną pažymėkite langelį.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/09/593/001-005

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2009 m. lapkričio mėn. 30 d. Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2014 m. gruodžio mėn. 2 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Onbrez Breezhaler 300 mikrogramų įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės)

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje kapsulėje yra indakaterolio maleato, atitinkančio 300 mikrogramų indakaterolio

(indacaterolum).

Pro inhaliatoriaus kandiklį išeinanti indakaterolio dozė (indakaterolio maleato pavidalu) yra 240 mikrogramų.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: kiekvienoje kapsulėje yra 24,6 mg laktozės.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Įkvepiamieji milteliai (kietoji kapsulė)

Skaidrios (bespalvės) kapsulės, kuriose yra baltų miltelių. Ant kapsulių virš mėlynos juostos yra įspaustas mėlynas ženklas „IDL 300“, o žemiau mėlynos juostos - mėlynas kompanijos prekės ženklas

().

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Onbrez Breezhaler skirtas palaikomajam bronchus plečiančiam lėtine obstrukcine plaučių liga (LOPL) sergančių pacientų kvėpavimo takų obstrukcijos gydymui.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Rekomenduojama kartą per parą Onbrez Breezhaler inhaliatoriumi įkvepiamoji dozė yra viena 150 mikrogramų kapsulė. Dozė gali būti didinama tik gydytojo nurodymu.

Nustatyta, kad kartą per parą Onbrez Breezhaler inhaliatoriumi įkvepiamas vienos 300 mikrogramų kapsulės turinys sukelia papildomą palankų klinikinį poveikį dusuliui (ypač sunkia LOPL sergantiems ligoniams). Didžiausia kartą per parą vartojama paros dozė yra 300 mikrogramų.

Onbrez Breezhaler būtina vartoti kasdien tokiu pat metu.

Jei dozė praleidžiama, kita dozė turi būti vartojama kitą dieną įprastu laiku.

Ypatingos populiacijos

Senyvi žmonės

Senstant didžiausia koncentracija plazmoje bei bendroji sisteminė ekspozicija didėja, tačiau senyviems pacientams dozės koreguoti nereikia.

Kepenų funkcijos sutrikimas

Jei yra lengvas ar vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimas, dozės koreguoti nereikia. Duomenų apie Onbrez Breezhaler vartojimą pacientams, kuriems yra sunkus kepenų funkcijos sutrikimas, nėra.

Inkstų funkcijos sutrikimas

Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi, dozės koreguoti nereikia.

Vaikų populiacija

Onbrez Breezhaler nėra skirtas vaikų populiacijai (vaikams jaunesniems kaip 18 metų).

Vartojimo metodas

Tik įkvėpti. Onbrez Breezhaler kapsulių negalima nuryti.

Kapsules reikia išimti iš lizdinės plokštelės tik prieš pat vartojimą.

Kapsulių galima vartoti tik naudojant Onbrez Breezhaler inhaliatorių (žr. 6.6 skyrių). Reikia naudoti naują Onbrez Breezhaler inhaliatorių, kuris yra išduodamas kartu su kiekvienu nauju šio vaistinio preparato receptu.

Pacientams turi būti paaiškinta, kaip taisyklingai vartoti vaistinį preparatą. Pacientų, kurie nepatiria kvėpavimo pagerėjimo, turi būti pasiteirauta, ar jie vaistinį preparatą nuryja vietoj to, kad įkvėptų.

Vaistinio preparato prieš vartojant instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Astma

Onbrez Breezhaler yra ilgai veikiantis beta2 adrenerginių receptorių agonistas, kuris yra skirtas tik LOPL sergantiems pacientams gydyti ir negalima vartoti astmai gydyti, kadangi duomenų apie ilgalaikio astmos gydymo baigtis nėra.

Ilgai veikiančių beta2 adrenerginių receptorių agonistų vartojimas astmai gydyti gali didinti su astma susijusių sunkių nepageidaujamų reiškinių (įskaitant su astma susijusių mirčių) pasireiškimo riziką.

Padidėjusio jautrumo reakcijos

Gauta pranešimų apie po Onbrez Breezhaler vartojimo staiga pasireiškusias ūmines padidėjusio jautrumo reakcijas. Jeigu pasireiškia alerginių reakcijų požymių (ypač apsunkintas kvėpavimas ar rijimas, liežuvio, lūpų ir veido pabrinkimas, dilgėlinė, odos išbėrimas), reikia nedelsiant nutraukti Onbrez Breezhaler vartojimą ir pradėti kitokį gydymą.

Paradoksinis bronchų spazmas

Onbrez Breezhaler vartojimas, kaip ir bet koks inhaliuojamasis gydymas, gali sukelti paradoksinį bronchų spazmą, kuris gali būti pavojingas gyvybei. Jei pasireiškia paradoksinis bronchų spazmas, būtina nedelsiant nutraukti Onbrez Breezhaler vartojimą ir pradėti alternatyvų gydymą.

Ligos pasunkėjimas

Onbrez Breezhaler netinka ūminiam bronchų spazmo epizodui gydyti, t. y. skubiai pagalbai teikti. Jei gydymo Onbrez Breezhaler metu LOPL pasunkėja, būtina iš naujo įvertinti paciento būklę bei LOPL gydymą. Negalima skirti didesnės kaip maksimalios, t. y. 300 mikrogramų, Onbrez Breezhaler paros dozės.

Sisteminis poveikis

Nors rekomenduojamos Onbrez Breezhaler dozės kliniškai reikšmingo poveikio širdies ir kraujagyslių sistemai paprastai nesukelia, indakaterolio, kaip ir kitų beta2 adrenerginių receptorių agonistų, pacientams, sergantiems širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis (vainikinių arterijų liga, ūmiu miokardo infarktu, širdies aritmija, hipertenzija), traukuliais pasireiškiančiomis ligomis, tireotoksikoze, bei ligoniams, kurių reakcija į beta2 adrenerginių receptorių agonistus būna neįprasta, būtina skirti atsargiai.

Poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai

Indakaterolis, kaip ir kiti beta2 adrenerginių receptorių agonistai, kai kuriems pacientams gali sukelti kliniškai reikšmingą poveikį širdies ir kraujagyslių sistemai: gali didėti širdies susitraukimų dažnis, kraujospūdis ir (arba) atsirasti kitokių simptomų. Jei toks poveikis pasireiškia, gydymą šiuo vaistiniu preparatu reikia nutraukti. Be to, gauta duomenų, kad beta2 adrenerginių receptorių agonistai sukelia pokyčių elektrokardiogramoje (EKG), pvz., T bangos sumažėjimą, QT intervalo pailgėjimą bei ST segmento nusileidimą, tačiau klinikinė tokio poveikio reikšmė nežinoma. Todėl ilgai veikiančių beta2 adrenerginių receptorių agonistų, tokių, kaip Onbrez Breezhaler, reikia atsargiai vartoti pacientams, kuriems yra nustatytas ar įtariamas pailgėjęs QT intervalas arba kurie yra gydomi QT intervalą veikiančiais vaistiniais preparatais.

Klinikinių tyrimu metu rekomenduojamomis gydomosiomis dozėmis vartojamas Onbrez Breezhaler poveikio QTc intervalo kliniškai reikšmingai neilgino (žr. 5.1 skyrių).

Hipokalemija

Beta2 adrenerginių receptorių agonistai kai kuriems pacientams gali sukelti reikšmingą hipokalemiją, kuri gali sukelti nepageidaujamą poveikį širdies ir kraujagyslių sistemai. Kalio koncentracija serume paprastai sumažėja laikinai, papildomai kalio preparatų vartoti nereikia. Sunkia LOPL sergantiems ligoniams hipokalemiją gali sustiprinti hipoksija ir kiti kartu vartojami vaistiniai preparatai (žr. 4.5 skyrių), todėl tokiems pacientams širdies ritmo sutrikimo atsiradimo rizika gali padidėti.

Hiperglikemija

Didelės beta2 adrenerginių receptorių agonistų dozės įkvėpimas gali didinti gliukozės koncentraciją plazmoje. Cukriniu diabetu sergantį ligonį pradėjus gydyti Onbrez Breezhaler, būtina dažniau tirti gliukozės koncentraciją plazmoje.

Klinikinių tyrimų metu vartojant rekomenduojamas Onbrez Breezhaler dozes, kliniškai svarbus gliukozės koncentracijos kraujyje pokytis atsirado 1-2% daugiau, nei vartojant placebo. Onbrez Breezhaler poveikis pacientams, sergantiems gerai nekontroliuojamu cukriniu diabetu, netirtas.

Pagalbinės medžiagos

Kapsulių sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Simpatikomimetinį poveikį sukeliantys vaistiniai preparatai

Kartu vartojami kitokie simpatikomimetinį poveikį sukeliantys vaistiniai preparatai (vien jie ar kaip dalis kombinuotojo gydymo) gali stiprinti nepageidaujamas reakcijas į Onbrez Breezhaler.

Onbrez Breezhaler negalima vartoti kartu su kitais ilgai veikiančiais beta2 adrenerginių receptorių agonistais arba vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra ilgai veikiančių beta2 adrenerginių receptorių agonistų.

Hipokalemiją sukeliantis gydymas

Kartu vartojami hipokalemiją sukeliantys preparatai (metilksantino dariniai, steroidai ir kalio organizme nesulaikantys diuretikai) gali stiprinti galimą hipokalemiją sukeliantį beta2 adrenerginių receptorių agonistų poveikį, todėl šių preparatų kartu reikia skirti atsargiai (žr. 4.4 skyrių).

Beta adrenerginių receptorių blokatoriai

Beta adrenerginių receptorių blokatoriai ir beta2 adrenerginių receptorių agonistai gali silpninti arba neutralizuoti vienas kito poveikį, jeigu jų skiriama kartu. Dėl šios priežasties indakaterolio vartoti kartu su beta adrenerginių receptorių blokatoriais, įskaitant akių lašus, negalima, nebent yra papildomų priežasčių, dėl ko šių preparatų vartoti reikia. Jei toks gydymas būtinas, rekomenduojama skirti kardioselektyvaus poveikio beta adrenerginių receptorių blokatorių, tačiau ir jų būtina skirti atsargiai.

Metabolinė ir su pernešikliais susijusi sąveika

Svarbiausių indakaterolio klirensą lemiančių medžiagų CYP3A4 ir P-glikoproteino (P-gp) slopinimas didina sisteminę indakaterolio ekspoziciją iki dviejų kartų. Toks sąveikos sukeltas ekspozicijos padidėjimas nesukelia jokių su saugumu susijusių problemų (tai nustatyta tyrimų metu, kai ne ilgiau kaip vienerius metus vartotos Onbrez Breezhaler dozės, rekomenduojamas gydomąsias dozes viršijančios iki dviejų kartų).

Duomenų apie indakaterolio ir kitų kartu vartojamų vaistinių preparatų sąveiką negauta. In vitro tyrimų metu nustatyta, kad jeigu sisteminė ekspozicija yra tokia, kokia būna preparato vartojant klinikinėje praktikoje, indakaterolio metabolinę sąveiką galintis sukelti poveikis būna nereikšmingas.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Duomenų apie indakaterolio vartojimą nėštumo metu nėra. Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar netiesioginio kenksmingo toksinio poveikio reprodukcijai, esant tinkamai klinikinei preparato ekspozicijai, neparodė (žr. 5.3 skyrių). Indakaterolis, kaip ir kiti beta2 adrenerginių receptorių agonistai, gali atpalaiduoti lygiuosius gimdos raumenis bei slopinti gimdymą. Onbrez Breezhaler gali būti vartojamas nėštumo metu tik tuomet, jei laukiama nauda viršija galimą riziką.

Žindymas

Nežinoma ar indakaterolis/metabolitai išsiskiria į motinos pieną. Esami farmakokinetiniai/toksikologinių tyrimų su gyvūnais duomenys rodo, kad indakaterolis/metabolitai išsiskiria į gyvūnų pieną (žr. 5.3 skyrių). Pavojaus žindomiems kūdikiams negalima atmesti. Atsižvelgiant į žindymo naudą kūdikiui ir gydymo naudą motinai, reikia nuspręsti, ar nutraukti žindymą, ar nutraukti/susilaikyti nuo gydymo Onbrez Breezhaler.

Vaisingumas

Nustatytas sumažėjęs vaikingų žiurkių skaičius. Nepaisant to manoma, kad maksimaliomis rekomenduojamomis dozėmis įkvepiamo indakaterolio poveikis žmogaus vaisingumui bei apvaisinimui mažai tikėtinas (žr. 5.3 skyrių).

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Onbrez Breezhaler gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Dažniausios rekomenduojamas dozes vartojant pasireiškusios nepageidaujamos reakcijos buvo nazofaringitas (14,3%), viršutinių kvėpavimo takų infekcija (14,2%), kosulys (8,2%), galvos skausmas (3,7%) ir raumenų spazmai (3,5%). Absoliuti šių reakcijų dauguma buvo lengvos ar vidutinio sunkumo ir tęsiant gydymą suretėdavo.

Vartojant rekomenduojamas dozes pasireiškiančios nepageidaujamos reakcijos į Onbrez Breezhaler

LOPL sergantiems ligoniams rodo kliniškai nereikšmingą sisteminį beta2 adrenerginių receptorių stimuliuojamąjį poveikį. Širdies susitraukimų dažnumas pakito vidutiniškai mažiau kaip vienu susitraukimu per minutę, tachikardija pasireiškė nedažnai, jos dažnis buvo panašus, kaip ir vartojant placebo. Reikšmingo QTcF pailgėjimo, palyginti su placebo poveikiu, nenustatyta. Reikšmingo QTcF intervalo pailgėjimo (>450 ms vyrams ir >470 ms moterims) bei pranešimų apie hipokalemiją dažnumas buvo panašus į būnantį vartojant placebo. Vartojant Onbrez Breezhaler ir placebo, vidutinis didžiausias gliukozės koncentracijos kraujyje pokytis buvo minimalus.

Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje

Onbrez Breezhaler III fazės klinikiniuose tyrimuose dalyvavo pacientai, kuriems buvo nustatyta klinikinė vidutinio sunkumo bei sunkios LOPL diagnozė. 4 764 pacientai indakaterolio vartojo ne ilgiau kaip vienerius metus, dozė buvo ne daugiau kaip du kartus didesnė už didžiausią rekomenduojamą. 2 611 iš šių pacientų kartą per parą vartojo 150 mikrogramų dozę, 1 157 -

300 mikrogramų dozę. Maždaug 41% ligonių sirgo sunkia LOPL. Vidutinis pacientų amžius buvo 64 metai, 48% ligonių buvo 65 metų ar vyresni, dauguma pacientų (80%) buvo baltaodžiai.

1 lentelėje išvardytos nepageidaujamos reakcijos suskirstytos pagal MedDRA duomenų bazės organų sistemų klases LOPL saugumo duomenų bazėje. Kiekvienoje organų sistemų klasės grupėje nepageidaujamos reakcijos pateikiamos mažėjančio dažnumo tvarka. Sutrikimai suskirstyti taip: labai dažni ( 1/10), dažni (nuo 1/100 iki <1/10), nedažni (nuo 1/1 000 iki <1/100), reti (nuo 1/10 000 iki <1/1 000), labai reti <1/10 000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).

1 lentelė

Nepageidaujamos reakcijos

 

 

 

Nepageidaujamos reakcijos

Dažnio kategorija

 

 

Infekcijos ir infestacijos

 

Nazofaringitas

Labai dažni

Viršutinių kvėpavimo takų infekcija

Labai dažni

Sinusitas

 

Dažni

Imuninės sistemos sutrikimai

 

Padidėjęs jautrumas1

Nedažni

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

 

Cukrinis diabetas ir hiperglikemija

Dažni

Nervų sistemos sutrikimai

 

Galvos skausmas

Dažni

Svaigulys

 

Dažni

Parestezija

 

Nedažni

Širdies sutrikimai
Išeminė širdies liga
Palpitacijos
Prieširdžių virpėjimas
Tachikardija
Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai
Kosulys
Burnos ir ryklės skausmas, įskaitant gerklės dirginimą Rinorėja
Paradoksinis bronchų spazmas
Odos ir poodinio audinio sutrikimai
Niežulys/išbėrimas
Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai
Raumenų spazmas
Griaučių ir raumenų skausmas
Mialgija
Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai
Krūtinės skausmas Periferinė edema

Dažni

Dažni

Nedažni

Nedažni

Dažni

Dažni

Dažni

Nedažni

Dažni

Dažni

Dažni

Nedažni

Dažni

Dažni

1Po vaistinio preparato pateikimo į rinką gauta pranešimų apie su Onbrez Breezhaler vartojimu susijusias padidėjusio jautrumo reakcijas. Apie jas pranešta savanoriškai iš populiacijos, kurios dydis nežinomas, todėl ne visada įmanoma patikimai apskaičiuoti dažnį arba nustatyti priežastinį ryšį su vaistinio preparato ekspozicija.

Kartą per parą vartojant 600 mikrogramų Onbrez Breezhaler dozę, jo saugumo savybės apskritai buvo panašios į būnančias vartojant rekomenduojamas dozes. Papildomai pastebėta nepageidaujama reakcija buvo tremoras (pasireiškė dažnai).

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

III fazės klinikinių tyrimų metu sveikatos priežiūros specialistai klinikinių apsilankymų metu nustatė, kad vidutiniškai 17-20% pacientų per 15 sekundžių nuo įkvėpimo atsiranda sporadinis kosulys, paprastai trunkantis 5 sekundes (rūkantiems ligoniams maždaug 10 sekundžių). Toks poveikis dažniau atsirasdavo moterims nei vyrams bei rūkaliams nei neberūkantiems. Nė vienas rekomenduojamas dozes vartojęs pacientas iš tyrimo nepasitraukė dėl kosulio, atsiradusio po įkvėpimo (kosulys yra LOPL simptomas, kosulį kaip nepageidaujamą reiškinį, nurodė tik 8,2% pacientų). Duomenų, kad po įkvėpimo atsiradęs kosulys yra susijęs su bronchu spazmu, ligos paūmėjimu, pasunkėjimu ar veiksmingumo sumažėjimu, negauta.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

LOPL sergantiems pacientams vienkartinė dozė, 10 kartų didesnė už didžiausią rekomenduojamą gydomąją dozę, vidutiniškai padažnino pulsą, padidino sistolinį kraujospūdį bei pailgino QTc intervalą.

Perdozavus indakaterolio, gali pasireikšti stipresnis tipinis beta2 adrenerginių receptorių stimuliuojamasis poveikis, t. y. tachikardija, tremoras, palpitacija, galvos skausmas, pykinimas, vėmimas, apsnūdimas, skilvelių aritmija, metabolinė acidozė, hipokalemija ir hiperglikemija.

Reikia skirti palaikomąjį ir simptominį gydymą. Sunkiu atveju pacientą būtina guldyti į ligoninę. Galima svarstyti gydymą kardioselektyvaus poveikio beta blokatoriais, tačiau tokiu atveju pacientą turi prižiūrėti gydytojas, be to, būtinas ypatingas atsargumas, nes beta adrenerginių receptorių blokatoriai gali sukelti bronchų spazmą.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – vaistai nuo obstrukcinių kvėpavimo takų ligų, selektyvūs beta2 adrenoreceptorių agonistai, ATC kodas – R03AC18

Veikimo mechanizmas

Farmakologinis beta2 adrenerginių receptorių agonistų poveikis yra bent jau iš dalies susijęs su intraceliulinės adenilo ciklazės, t. y. fermento, katalizuojančio adenozino trifosfato (ATF) virtimą cikliniu 3’, 5’-adenozino monofosfatu (cikliniu monofosfatu), stimuliavimu. Padidėja ciklinio AMF koncentracija, todėl atsipalaiduoja lygieji bronchų raumenys. In vitro tyrimų metu nustatyta, kad indakaterolio (ilgai veikiančio beta2 adrenerginių receptorių agonisto) agonistinis poveikis beta2 receptoriams yra daugiau kaip 24 kartus stipresnis už poveikį beta1 receptoriams ir 20 kartų už poveikį beta3 receptoriams.

Įkvėptas indakaterolis plaučiuose sukelia lokalų bronchus plečiantį poveikį. Indakaterolis yra dalinis žmogaus beta2 adrenerginių receptorių agonistas, pasižymintis nanomoliniu stiprumu. Tyrimų su žmogaus bronchų preparatu metu indakaterolis poveikį sukėlė greitai ir jis truko ilgai.

Nors bronchų lygiuosiuose raumenyse daugiausia yra beta2 adrenerginių receptorių, o žmogaus širdyje - beta1 adrenerginių receptorių, vis dėlto maždaug 10-50% širdyje esančių adrenerginių receptorių yra beta2 adrenerginiai receptoriai. Tiksli širdyje esančių beta2 adrenerginių receptorių funkcija nežinoma, tačiau šių receptorių buvimas širdyje lemia, kad net labai selektyvaus poveikio beta2 adrenerginių receptorių agonistai gali sukelti poveikį širdžiai.

Farmakodinaminis poveikis

Kelių klinikinio farmakodinaminio poveikio bei veiksmingumo tyrimų metu kartą per parą vartojama Onbrez Breezhaler 150 mikrogramų bei 300 mikrogramų dozė sukėlė stabilų kliniškai reikšmingą plaučių funkcijos pagerėjimą (vertintas forsuoto iškvėpimo tūris per vieną sekundę, FEV1), poveikis truko daugiau kaip 24 valandas. Poveikis pasireiškė greitai (per 5 minutes po įkvėpimo, o FEV1 lyginant su pradiniu padidėjo 110-160 ml) ir buvo panašus į 200 mikrogramų greitai veikiančio beta2 agonisto salbutamolio poveikį bei statistiškai reikšmingai greitesnis už salmeterolio ir flutikazono preparato (atitinkamai 50 mikrogramų ir 500 mikrogramų dozės) poveikį. Nusistovėjus pusiausvyrinei vaisto koncentracijai, vidutinis didžiausias FEV1 pagerėjimas, lyginant su pradiniu, buvo 250-330 ml.

Bronchus plečiantis poveikis nuo vartojimo laiko (ryte ar vakare) nepriklausė.

Nustatyta, kad lyginant su placebo poveikiu, Onbrez Breezhaler mažina plaučių persipildymą oru ir dėl to didina įkvepiamo oro tūrį fizinio krūvio bei ramybės metu.

Poveikis elektrofiziologinėms širdies savybėms

2 savaites trukusio dvigubai koduoto tyrimo, kuriame dalyvavo vartojančių placebo bei aktyvi (vartojančių moksifloksacino) kontrolinės grupės (dalyvavo 404 sveiki savanoriai), metu didžiausias vidutinis (90% pasikliautinieji intervalai) QTcF intervalo pailgėjimas (milisekundėmis), vartojant kartotines 150 mikrogramų, 300 mikrogramų ir 600 mikrogramų dozes, buvo 2,66 (0,55, 4,77) 2,98 (1,02, 4,93) ir 3,34 (0,86, 5,82). Tokie duomenys rodo, kad vartojant gydomąją dozę arba dozę, du kartus didesnę už didžiausią rekomenduojamą, su QT intervalo pailgėjimu susijusio aritmiją sukeliančio poveikio rizikos nėra. Duomenų apie koncentracijos ir delta QTc ryšį, vartojant tirtas dozes, negauta.

26 savaičių trukmės dvigubai koduoto placebu kontroliuoto III fazės tyrimo, kuriame dalyvavo 605 LOPL sergantys pacientai, metu kliniškai reikšmingo skirtumo vertinant aritmijas atsiradimą ligonių, vartojančių rekomenduojamas Onbrez Breezhaler dozes, placebą bei tiotropio, grupėse nebuvo (pacientai stebėti 24 valandas tyrimo pradžioje bei ne daugiau kaip 3 kartus 26 savaičių gydymo laikotarpiu).

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Klinikinių tyrimų programos metu buvo atliktas vienas 12 savaičių trukmės, du šešių mėnesių trukmės (vienas, siekiant įvertinti saugumą bei toleravimą, buvo pratęstas iki vienerių metų) bei vienas vienerių metų trukmės atsitiktinių imčių kontroliuojamas tyrimas, kuriame dalyvavo pacientai, kuriems buvo nustatyta klinikinė LOPL diagnozė. Šių tyrimų metu vertinta plaučių funkcija bei sveikatos baigtys, pvz., dispnėja, paūmėjimas bei su sveikata susijusi gyvenimo kokybė.

Plaučių funkcija

Kartą per parą vartojama Onbrez Breezhaler 150 mikrogramų bei 300 mikrogramų dozė kliniškai reikšmingai pagerino plaučių funkciją. 12 savaitę pagrindinė vertinamoji baigtis (mažiausias FEV1 24 valandų laikotarpiu), vartojant 150 mikrogramų dozę, padidėjo 130-180 ml (poveikis lygintas su placebo poveikiu, p<0,001) bei 60 ml (poveikis lygintas su du kartus per parą vartojama

50 mikrogramų salmeterolio doze, p<0,001). Vartojant 300 mikrogramų dozę, vertinamoji baigtis padidėjo 170-180 ml (poveikis lygintas su placebo poveikiu, p<0,001) bei 100 ml (poveikis lygintas su du kartus per parą vartojama 12 mikrogramų formoterolio doze, p<0,001). Vartojant abi dozes, vertinamoji baigtis padidėjo 40-50 ml daugiau, nei kartą per parą vartojant 18 mikrogramų tiotropio dozę (šis preparatas nebuvo koduotas) (kai vartota 150 mikrogramų dozė, p=0,004, kai vartota

300 mikrogramų dozė, p=0,01). Onbrez Breezhaler 24 valandas bronchus plečiantis poveikis buvo palaikomas nuo pat pirmos dozės suvartojimo visu vienerių metu gydymo laikotarpiu, duomenų apie veiksmingumo mažėjimą (tachifilaksiją) negauta.

Palankus poveikis simptomams

Nustatyta, kad vartojant abi dozes simptomai palengvėjo statistiškai reikšmingai, palyginus su placebo poveikiu (vertintas dusulys ir sveikatos būklė, naudojant atitinkamai Tarpinį dusulio indeksą (Transitional Dyspnoea Index, TDI) ir St. George kvėpavimo klausimyną (St. George’s Respiratory Questionnaire, SGRQ)). Atsakas į gydymą paprastai buvo didesnis, nei skiriant aktyvaus palyginamojo preparato (2 lentelė). Be to, Onbrez Breezhaler gydytiems pacientams reikšmingai rečiau prireikė skubios pagalbos preparatų, jiems buvo daugiau dienų, kai šių preparatų nereikėjo (poveikis lygintas su placebo poveikiu) bei reikšmingai padidėjo procentinė dalis dienų, kai neatsirasdavo dieninių simptomų.

Apibendrinta ilgesnio kaip 6 mėnesių trukmės gydymo veiksmingumo analizė rodo, kad LOPL paūmėjimų dažnis buvo statistiškai patikimai mažesnis nei vartojusiųjų placebo grupėje. Preparato (150 mikrogramų arba 300 mikrogramų dozę) ir placebo vartojusiųjų grupių palyginimo duomenys rodo, kad LOPL paūmėjimų dažnių santykis yra, atitinkamai, 0,68 (95% PI [0,47, 0,98]; p reikšmė lygi 0,036) ir 0,74 (95% PI [0,56, 0,96]; p reikšmė lygi 0,026).

Afrikiečių kilmės asmenų gydymo patirties yra nedaug.

2 lentelė

Simptomų palengvėjimas po 6 mėnesių gydymo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gydomoji

 

Indakate-

Indakate-

Tiotropis

Salmete-

Formote-

Placebas

dozė

 

rolis

rolis

 

rolis

rolis

 

 

(mikrogramais)

 

 

 

 

kartą per

kartą per

kartą per

du kartus

du kartus

 

 

 

 

parą

parą

parą

per parą

per parą

 

 

Procentinė dalis

57 a

 

 

 

54 a

 

 

45 a

pacientų,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuriems

 

62 b

71 b

57 b

 

 

 

 

47 b

atsirado MKRS,

 

 

c

 

 

 

c

c

vertinant TDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentinė dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pacientų,

 

a

 

 

 

a

 

 

a

kuriems

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 b

53 b

47 b

 

 

 

 

46 b

atsirado MKRS,

 

 

55 c

 

 

 

51 c

40 c

vertinant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGRQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įpurškimų bei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dienų, kai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reikėjo vartoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skubios

 

1,3

a

 

 

 

1,2

a

 

 

0,3

a

pagalbos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 b

1,6 b

1,0 b

 

 

n/t

0,4 b

preparatų,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumažėjimas,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lyginant su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pradiniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rodmeniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentinė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dienų, kuriomis

a

 

 

 

a

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nereikėjo vartoti

57 b

58 b

46 b

 

 

n/t

42 b

skubios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pagalbos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preparatų, dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyrimo metu vartoti preparatai: a – 150 mikrogramų indakaterolio, salmeterolis ir placebas, b – 150 mikrogramų ir 300 mikrogramų indakaterolio, tiotropis ir placebas, c - 300 mikrogramų indakaterolio, formoterolis ir placebas

MKRS = minimalus kliniškai reikšmingas skirtumas (TDI pokytis ≥1 balu, SGRQ pokytis ≥4 balais) n/t = netirtas po šešių mėnesių

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atidėjo įpareigojimą pateikti Onbrez Breezhaler tyrimų su vienu ar daugiau vaikų, sergančių lėtine obstrukcine plaučių liga (LOPL), populiacijos pogrupiais duomenis (vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje).

5.2 Farmakokinetinės savybės

Indakaterolis yra R-konfigūracijos chiralinė molekulė.

Farmakokinetiniai duomenys gauti keleto tyrimų, kuriuose dalyvavo sveiki savanoriai ir LOPL sergantys pacientai, metu.

Absorbcija

Vidutinis laikas, per kurį po vienkartinės ar kartotinės dozės įkvėpimo atsiranda didžiausia indakaterolio koncentracija serume, yra maždaug 15 minučių. Didinant dozę (nuo 150 mikrogramų iki 600 mikrogramų), sisteminė indakaterolio ekspozicija didėja proporcingai. Vidutinis absoliutus įkvėptos indakaterolio dozės biologinis prieinamumas yra nuo 43% iki 45%. Sisteminė ekspozicija atsiranda dėl absorbcijos virškinimo trakte bei plaučiuose; apie 75% sisteminės ekspozicijos buvo dėl absorbcijos iš plaučių ir 25% dėl absorbcijos iš virškinimo trakto.

Indakaterolio vartojant kartotinai kartą per parą, jo koncentracija serume didėja. Pusiausvyrinė koncentracija nusistovi per 12-14 dienų. Vidutinis indakaterolio kaupimosi santykis, t. y. 14 ir

1 dienos AUC santykis, kai kas 24 valandas kartą per parą vartota 150-600 mikrogramų dozė, buvo

2,9-3,5.

Pasiskirstymas

Į veną infuzuoto indakaterolio pasiskirstymo tūris galutinės eliminacijos fazėje buvo 2557 litrai, tai rodo ekstensyvų pasiskirstymą. Jungimasis prie žmogaus serumo ir plazmos baltymų in vitro buvo atitinkamai 94,1-95,3% ir 95,1-96,2%.

Biotransformacija

Žmogaus APME (absorbcijos, pasiskirstymo, metabolizmo, ekskrecijos) tyrimo metu išgėrus radioaktyviais atomais pažymėto geriamojo indakaterolio, nepakitęs indakaterolis buvo pagrindinė serume randama medžiaga, sudaranti maždaug trečdalį su preparatu susijusio AUC per 24 valandas. Hidroksilintas darinys buvo metabolitas, kurio serume buvo daugiausia, kiek mažiau buvo fenolinio indakaterolio O-gliukuronidų ir hidroksilinto indakaterolio. Kiti nustatyti metabolitai yra hidroksilinto darinio diastereomeras indakaterolio N-gliukuronidas bei C- ir N-dealkilinti dariniai.

In vitro tyrimų metu nustatyta, kad UGT1A1 yra vienintelė UGT izoforma, metabolizuojanti fenolinio O-gliukuronido susidarymą iš indakaterolio. Oksidacijos metu susidarę metabolitai rasti terpėse su rekombinaciniu CYP1A1, CYP2D6 ir CYP3A4. Nustatyta, kad CYP3A4 yra svarbiausias izofermentas, sukeliantis indakaterolio hidroksilinimą. In vitro tyrimų metu nustatyta, kad indakaterolis yra mažo afiniteto P-gp ištekėjimo siurblio substratas.

Eliminacija

Klinikiniais tyrimais, kurių metu rinktas šlapimas, nustatyta, kad nepakitusiu pavidalu su šlapimu paprastai išsiskiria mažiau kaip 2% indakaterolio dozės. Vidutinis indakaterolio inkstų klirensas buvo

0,46-1,20 litro/val. Indakaterolio serumo klirensas yra 23,3 litro/val., vadinasi, sisteminiam indakaterolio šalinimui inkstų klirensas yra mažai reikšmingas (jis sudaro maždaug 2-5% sisteminio klirenso).

Žmogaus APME tyrimo metu daugiau išgerto indakaterolio išsiskyrė su išmatomis nei su šlapimu. Indakaterolis su išmatomis išsiskyrė daugiausia nepakitusios pirminės medžiagos pavidalu (54% dozės) ir kiek mažiau hidroksilinto indakaterolio metabolitų pavidalu (23% dozės). Visiška masės pusiausvyra pasiekta, kai su išskyromis išsiskyrė ≥90% dozės.

Indakaterolio koncentracijos serume mažėjimas yra daugiafazis. Vidutinis terminalinis pusinės eliminacijos laikas yra 45,5-126 valandos. Efektyvusis pusinės eliminacijos laikas, apskaičiuotas pagal kartotinai vartojamo indakaterolio kaupimąsi, yra 40-52 valandos, tai atitinka laiką, per kurį nusistovi pusiausvyrinė apykaita (maždaug 12-14 dienų).

Ypatingos pacientų grupės

Populiacijos farmakokinetikos analizės metu nustatyta, kad amžius (tirti ne vyresni kaip 88 metų pacientai), lytis, kūno svoris (32-168 kg) ar rasė kliniškai reikšmingo poveikio indakaterolio farmakokinetikai nedaro. Etniniuose šios populiacijos pogrupiuose skirtumų nenustatyta.

Pacientų, kuriems buvo lengvas ar vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimas, organizme indakaterolio Cmax ar AUC reikšmingai nekito. Be to, ligonių, kuriems buvo lengvas ar vidutinio sunkumo kepenų funkcijos sutrikimas, bei sveikų žmonių kontrolinėse grupėse jungimasis prie baltymų nesiskyrė. Tyrimų su ligoniais, kuriems buvo sunkus kepenų funkcijos sutrikimas, neatlikta.

Su šlapimu išsiskiria labai nedidelė dalis preparato, todėl tyrimų su ligoniais, kurių inkstų funkcija sutrikusi, neatlikta.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Šunims pasireiškęs poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai, kurį sukelia beta2 agonistinis poveikis, buvo tachikardija, aritmija ir miokardo pažeidimas. Graužikams pasireiškė silpnas nosies ertmės bei gerklės dirginimas. Toks poveikis pastebėtas, tik kai ekspozicija buvo tokia, kuri laikoma pakankamai viršijančia būnančią žmogui.

Nors toksinio poveikio žiurkių vislumui tyrimo duomenimis indakaterolis bendrojo reprodukcinio

žiurkių elgesio neveikė, kito tyrimo metu nustatytas sumažėjęs vaikingų F1 palikuonių skaičius, kai žiurkėms jų brendimo metu ar po brendimo buvo skiriama tokia indakaterolio dozė, kuri atitinka 14 kartų didesnę ekspoziciją nei Onbrez Breezhaler gydomiems žmonėms. Indakaterolis embriotoksinio ar teratogeninio poveikio žiurkėms ir triušiams nesukėlė.

Genotoksinio poveikio tyrimų metu galimo mutageninio ar klastogeninio poveikio nenustatyta. Kancerogeninis poveikis vertintas 2 metų trukmės tyrimu su žiurkėmis bei šešių mėnesių trukmės tyrimu su transgeninėmis pelėmis. Žiurkėms dažniau atsirado gerybinė kiaušidžių lejomioma ir židininė kiaušidžių hiperplazija, toks poveikis buvo panašus į nustatytą tyrimų su kitais beta2 adrenerginių receptorių agonistais metu. Tyrimų su pelėmis metu duomenų apie kancerogeninį poveikį negauta. Sisteminė ekspozicija (AUC) žiurkių ir pelių organizme, kai nepasireiškė nepageidaujamo poveikio, šių tyrimų metu buvo atitinkamai mažiausiai 7 ir 49 kartus didesnė už ekspoziciją 300 mikrogramų Onbrez Breezhaler dozę kartą per parą vartojančio žmogaus organizme.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Kapsulės turinys

Laktozės monohidratas

Kapsulės apvalkalas Želatina

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

2 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 C temperatūroje.

Laikyti lizdinėse plokštelėse, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės. Jas išimti galima tik prieš pat vartojimą.

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Onbrez Breezhaler yra prietaisas vienai dozei įkvėpti. Inhaliatoriaus korpusas ir dangtelis pagaminti iš akrilonitrilo butadieno stireno, o mygtukai – iš metilo metakrilato akrilonitrilo butadieno stireno.

Adatos ir spyruoklės pagamintos iš nerūdijančio plieno.

PA/Alu/PVC - Alu lizdinėje plokštelėje yra 10 kietų kapsulių.

Kartono dėžutė, kurioje yra 10 kapsulių ir vienas Onbrez Breezhaler inhaliatorius. Kartono dėžutė, kurioje yra 30 kapsulių ir vienas Onbrez Breezhaler inhaliatorius.

Sudėtinė pakuotė, kurioje yra 2 pakuotės (kiekvienoje yra 30 kapsulių ir 1 inhaliatorius). Sudėtinė pakuotė, kurioje yra 3 pakuotės (kiekvienoje yra 30 kapsulių ir 1 inhaliatorius). Sudėtinė pakuotė, kurioje yra 30 pakuočių (kiekvienoje yra 10 kapsulių ir 1 inhaliatorius).

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Kiekvieną inhaliatorių reikia išmesti po 30 dienų vartojimo.

Ruošimo ir vartojimo instrukcija

Nuimkite dangtelį.

Atidarykite inhaliatorių.

Tvirtai laikykite inhaliatoriaus korpusą ir kelkite kandiklį. Inhaliatorius atsidarys.

Paruoškite kapsulę.

Prieš pat vartojimą sausomis rankomis iš lizdinės plokštelės išimkite vieną kapsulę.

Įdėkite kapsulę.

Kapsulę įdėkite į kapsulės kamerą.

Niekada nedėkite kapsulės tiesiai į kandiklį.

Uždarykite inhaliatorių.

Uždarykite inhaliatorių (turi pasigirsti trakštelėjimas).

Pradurkite kapsulę.

Inhaliatorių laikykite statmenai kandikliu į viršų.

Kapsulę pradurkite tuo pat metu stipriai spausdami abu šonuose esančius mygtukus.

Tai darykite tik vieną kartą.

Kai kapsulė bus pradurta, pasigirs trakštelėjimas.

Visiškai atleiskite šoninius mygtukus.

Iškvėpkite.

Prieš kišdami kandiklį į burną, visiškai iškvėpkite.

Nepūskite į kandiklį.

Įkvėpkite vaisto.

Kad vaisto giliai įkvėptumėte į kvėpavimo takus:

inhaliatorių laikykite taip, kaip parodyta paveiksle. Šoniniai mygtukai turi būti nukreipti į kairę ir dešinę, jų nespauskite;

kandiklį įkiškite į burną ir tvirtai apgaubkite lūpomis;

greitai, bet tolygiai įkvėpkite kiek įmanoma giliau.

Pastaba.

Jums įkvepiant per inhaliatorių, kapsulė kameroje sukasi, turite girdėti dūzgimą. Kai vaisto pateks į plaučius, pajusite saldumą burnoje.

Papildoma informacija

Kartais labai maži kapsulės gabaliukai gali prasiskverbti pro ekraną ir patekti į burną. Tokiu atveju liežuviu galite juos pajusti. Nuryti ar įkvėpti gabalėliai nežalingi. Rizika, kad kapsulė sutrupės, didėja, jeigu ji netyčia praduriama daugiau nei vieną kartą (žr. 6 punktą).

Jei nepasigirsta dūzgimo

Kapsulė gali būti prilipusi prie kapsulės kameros.

Tokiu atveju:

atidarykite inhaliatorių ir atsargiai išlaisvinkite kapsulę, tapšnodami inhaliatoriaus korpusą. Nespauskite šonuose esančių mygtukų;

įkvėpkite vaisto, pakartodami 8 ir

9 punktuose nurodytus veiksmus.

Sulaikykite kvėpavimą.

Įkvėpę vaisto:

 

burnoje laikydami inhaliatorių, sulaikykite

 

kvėpavimą mažiausiai 5-10 sekundžių arba

 

tiek, kiek jaučiatės patogiai;

 

iškvėpkite;

 

atidarykite inhaliatorių ir pažiūrėkite, ar

 

kapsulėje neliko miltelių.

Jei kapsulėje liko miltelių:

uždarykite inhaliatorių;

pakartokite 8, 9, 10 ir 11 punktuose nurodytus veiksmus.

Dauguma žmonių geba ištuštinti kapsulę per vieną ar du įkvėpimus.

Papildoma informacija

Kai kurie žmonės kartais greitai po vaisto įkvėpimo pradeda kosėti. Jei taip atsitinka, nesijaudinkite. Jei kapsulė yra tuščia, vadinasi, suvartojote reikiamą vaisto kiekį.

Suvartoję dozę:

vėl atidarykite kandiklį, iš kapsulės kameros lengvai paliesdami išimkite tuščią kapsulę ir išmeskite ją į šiukšlių dėžę;

uždarykite inhaliatorių ir uždėkite dangtelį.

Nelaikykite kapsulių Onbrez Breezhaler inhaliatoriuje.

Kiekvieną dieną pažymėkite, kad suvartojote dozę.

Pakuotės viduje yra kasdienės dozės suvartojimo žymeklis. Jei tai padės prisiminti, kada reikia vartoti kitą dozę, kiekvieną dieną pažymėkite langelį.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Jungtinė Karalystė

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/09/593/006-010

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2009 m. lapkričio mėn. 30 d. Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2014 m. gruodžio mėn. 2 d.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai