Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Orgalutran (ganirelix) – Preparato charakteristikų santrauka - H01CC01

Updated on site: 09-Oct-2017

Vaisto pavadinimasOrgalutran
ATC kodasH01CC01
Sudėtisganirelix
GamintojasMerck Sharp

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekcinis tirpalas

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename užpildytame švirkšte yra 0,5 ml vandeninio tirpalo, kuriame yra 0,25 mg ganirelikso. Veiklioji medžiaga ganireliksas (tarptautinis nepatentuotas pavadinimas) yra sintetinis dekapeptidas, pasižymintis stipriu antagonistiniu poveikiu natūraliam gonadotropinus išskiriančiam hormonui (GnIH). Ganireliksas pagamintas pakeitus natūralaus GnIH dekapeptido molekulės 1, 2, 3, 6, 8 ir 10 padėtyje esančias aminorūgštis taip, kad atsirastų N-Ac-D-Nal(2)1, D-pClPhe2, D-Pal(3)3 ,

D - hArg(Et2)6 , L-hArg(Et2)8 , D-Ala10]-GnIH, kurio santykinė molekulinė masė yra 1570,4.

Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas

Vienoje šio vaistinio preparato injekcijoje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t.y., jo sudėtyje natrio praktiškai nėra.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Injekcinis tirpalas.

Skaidrus ir bespalvis vandeninis tirpalas.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1Terapinės indikacijos

Orgalutran yra skirtas priešlaikinio liuteinizuojančio hormono (LH) išsiskyrimo slopinimui moterims, kurioms, darant apvaisinimą pagalbiniu būdu (PAB), sukeliama kontroliuojama kiaušidžių hiperstimuliacija (KKHS).

Klinikinių tyrimų metu Orgalutran vartotas kartu su rekombinantiniu žmogaus folikulus stimuliuojančiu hormonu (FSH) arba pailginto veikimo folikulų stimuliatoriumi korifolitropinu alfa.

4.2Dozavimas ir vartojimo metodas

Orgalutran gali skirti tik gydytojas, turintis nevaisingumo gydymo patirties.

Dozavimas

Orgalutran slopinamas priešlaikinis LH išsiskyrimas moterims, kurioms sukeliama KKHS. Kontroliuojamą kiaušidžių hiperstimuliaciją FSH arba korifolitropinu alfa galima pradėti 2-ąją arba 3- ąją mėnesinių dieną. Pradedant nuo 5-osios ar 6-osios FSH vartojimo dienos arba praėjus 5 ar

6 dienoms po korifolitropino alfa pavartojimo po oda reikia sušvirkšti po 0,25 mg Orgalutran vieną kartą per parą. Pirmoji Orgalutran vartojimo diena priklauso nuo kiaušidžių atsako, t.y. augančių folikulų skaičiaus bei dydžio ir (ar) cirkuliuojančio estradiolio kiekio. Jeigu folikulai neauga, Orgalutran galima pradėti švirkšti vėliau, tačiau klinikinių tyrimų metu jo pradėta švirkšti 5-ąją arba 6- ąją stimuliacijos parą.

Orgalutran ir FSH reikėtų švirkšti maždaug tuo pačiu metu, tačiau jų maišyti negalima ir būtina švirkšti į skirtingas vietas.

FSH dozę reikia nustatyti atsižvelgiant į augančių folikulų kiekį ir dydį, bet ne į estradiolio kiekį kraujyje (žr. 5.1 skyrių).

Orgalutran reikia švirkšti kasdien tol, kol atsiranda reikiamo dydžio reikiamas folikulų kiekis. Galutinį folikulų subrendimą galima sukelti žmogaus chorioniniu gonadotropinu (žChG).

Paskutinės injekcijos laikas

Atsižvelgiant į ganirelikso pusinės eliminacijos laiką, intervalas tarp Orgalutran injekcijų bei tarp paskutinės Orgalutran ir pirmos žChG injekcijos negali būti ilgesnis nei 30 valandų, kadangi, priešingu atveju, gali prieš laiką išsiskirti LH. Vadinasi, tuo atveju, jeigu Orgalutran švirkščiama ryte, jo reikia švirkšti visą gydymo gonadotropinu laikotarpį, įskaitant ir ovuliacijos dieną. Jeigu Orgalutran švirkščiama popietės metu, paskutinį kartą jo reikia švirkšti dienos prieš ovuliaciją, popietę.

Įrodyta, kad kartotiniais ciklais gydyti Orgalutran yra saugu ir veiksminga.

Ar gydant Orgalutran reikia palaikyti liuteininę fazę, netirta. Klinikinių tyrimų metu ji buvo palaikoma, remiantis tyrimų centrų patirtimi arba tyrimo protokolu.

Ypatingos pacientų grupės

Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi

Nėra patirties Orgalutran gydant moteris, kurių inkstų funkcija sutrikusi, nes jos nebuvo įtrauktos į klinikinius tyrimus. Dėl to pacientėms, kurioms yra vidutinio sunkumo arba sunkus kepenų funkcijos sutrikimas, Orgalutran skirti draudžiama (žr. 4.3 skyrių).

Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi

Nėra patirties Orgalutran gydant moteris, kurių kepenų funkcija sutrikusi, nes jos nebuvo įtrauktos į klinikinius tyrimus. Dėl to pacientėms, kurioms yra vidutinio sunkumo arba sunkus kepenų funkcijos sutrikimas, Orgalutran skirti draudžiama (žr. 4.3 skyrių).

Vaikų populiacija

Orgalutran nėra skirtas vaikų populiacijai.

Vartojimo metodas

Orgalutran tirpalą reikia leisti po oda, geriau šlaunies srityje. Kad nepasireikštų lipidinio audinio atrofija, reikia keisti injekcijos vietą. Orgalutran gali švirkšti tiek gydoma pacientė, tiek jos partneris, jeigu jie gerai apmokyti ir turi galimybę pasitarti su specialistu.

4.3

Kontraindikacijos

-

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

-

Padidėjęs jautrumas gonadotropinus išskiriančiam hormonui (GnIH) arba jo analogams.

-

Vidutinio sunkumo ar sunkus inkstų arba kepenų funkcijos sutrikimas.

-

Nėštumas ar žindymas.

4.4

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Padidėjusio jautrumo reakcijos

Gydant moteris, kurioms yra aktyvios alerginės būklės požymių ir simptomų, reikalingos specialios atsargumo priemonės. Poregistracinės stebėsenos metu buvo pastebėti padidėjusio jautrumo reakcijų, pasireiškusių jau po pirmosios dozės, atvejai (žr. 4.8 skyrių). Jeigu yra sunki alerginė būklė, gydyti Orgalutran nepatariama, nes nėra tokios gydymo patirties.

Alergija lateksui

Šio vaistinio preparato pakuotės sudėtyje yra natūralaus kaučiuko latekso, kuris gali sukelti alergines reakcijas (žr. 6.5 skyrių).

Kiaušidžių hiperstimuliacijos sindromas (KHSS)

Folikulų augimo stimuliacijos laikotarpiu arba po jo, gali pasireikšti kiaušidžių hiperstimuliacijos sindromas (KHSS). Jį būtina laikyti vidiniu stimuliacijos gonadotropinais rizikos veiksniu. KHSS pasireiškus, reikalingas simptominis gydymas, pvz., poilsis, elektrolitų ar koloidinių tirpalų bei heparino intraveninės infuzijos.

Negimdinis nėštumas

Kadangi moterų, kurioms apvaisinimas daromas pagalbiniu būdu, ypač apvaisinimo in vitro (AIV) būdu, kiaušintakiai dažniausiai yra nenormalūs, todėl joms negimdinio nėštumo galimybė gali būti didesnė. Tokiai moteriai pastojus, būtina anksti ultragarsu nustatyti, ar nėštumas vystosi gimdoje.

Apsigimimai

Po apvaisinimo pagalbiniu būdu, apsigimimų dažnis gali būti didesnis negu po spontaninio apvaisinimo. Manoma, kad to priežastis yra tėvų savybės (pvz., motinos amžius, spermos parametrai) bei dažnesnis daugiavaisis nėštumas. Klinikinių tyrimų, kurių metu buvo tirta daugiau nei 1 000 naujagimių, metu nustatyta, kad įgimtų sklaidos trūkumų atsiradimo galimybė vaikams, gimusiems sukeliant KKHS vartojant Orgalutran yra tokia pati, kaip ir gimusiems sukeliant KKHS vartojant GnIH agonistus.

Mažiau negu 50 kg arba daugiau negu 90 kg sveriančios moterys

Ar saugu ir veiksminga Orgalutran gydyti mažiau negu 50 kg arba daugiau negu 90 kg sveriančias moteris, netirta (žr. 5.1 ir 5.2 skyrius).

4.5Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Sąveikos tyrimų neatlikta.

Negalima paneigti galimos sąveikos Orgalutran vartojant kartu su kitais įprastiniais vaistiniais preparatais, įskaitant histaminą išskiriančius vaistinius preparatus.

4.6Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Reikiamų duomenų apie ganirelikso vartojimą nėštumo metu nėra.

Gyvūnams, kuriems ganirelikso buvo švirkščiama implantacijos laikotarpiu, vaisius rezorbavosi (žr. 5.3 skyrių). Ar šie duomenys reikšmingi žmogui, nenustatyta.

Žindymas

Nežinoma, ar ganirelikso patenka į motinos pieną.

Moterims nėštumo ir žindymo laikotarpiu Orgalutran vartoti negalima (žr. 4.3 skyrių).

Vaisingumas

Ganireliksu gydomos moterys, kurioms sukeliama kontroliuojama kiaušidžių hiperstimuliacija taikant pagalbinius apvaisinimo būdus. Ganireliksas vartojamas siekiant išvengti išankstinio LH kiekio

padidėjimo, kuris gali pasireikšti moterims kiaušidžių stimuliacijos metu. Dozavimas ir vartojimo būdai nurodomi 4.2 skyriuje.

4.7Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimų neatlikta.

4.8Nepageidaujamas poveikis

Saugumo duomenų santrauka

Visos nepageidaujamos reakcijos, pastebėtos klinikinių tyrimų metu Orgalutran vartojusioms moterims, kurių kiaušidžių stimuliacijai vartotas rekFSH, yra išvardytos lentelėje žemiau. Tikėtina, kad kiaušides stimuliuojant korifolitropinu alfa nepageidaujamos reakcijos į Orgalutran, bus panašios.

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

Nepageidaujamos reakcijos suskirstytos pagal MedDRA organų ir sistemų klases bei pasireiškimo dažnį: labai dažnas ( 1/10), dažnas (nuo 1/100 iki <1/10), nedažnas (nuo 1/1000 iki < 1/100). Padidėjusio jautrumo reakcijų dažnis (labai retas < 1/10000)) buvo nustatytas remiantis stebėjimais, atliktais vaistiniam preparatui esant rinkoje.

Organų sistemų klasė

Dažnis

Nepageidaujama reakcija

Imuninės sistemos

Labai retas

Padidėjusio jautrumo reakcijos (tarp jų įvairūs

sutrikimai

 

simptomai, tokie kaip išbėrimas, veido patinimas bei

 

 

dusulys)1

 

 

Buvusios egzemos pasunkėjimas2

Nervų sistemos sutrikimai

Nedažnas

Galvos skausmas

Virškinimo trakto sutrikimai

Nedažnas

Pykinimas

Bendrieji sutrikimai ir

Labai dažnas

Vietinė odos reakcija injekcijos vietoje (dažniausiai

vartojimo vietos pažeidimai

 

paraudimas, kartu su patinimu ar be jo)3

 

Nedažnas

Negalavimas

1Reakcijos, pastebėtos Orgalutran vartojusioms pacientėms jau po pirmosios dozės.

2Vienai tiriamajai pastebėta po pirmosios Orgalutran dozės.

3Klinikinių tyrimų metu, praėjus vienai valandai nuo injekcijos, 12 % Orgalutran gydytų pacienčių viso gydymo kurso metu bent vieną kartą pasireiškė vidutinio sunkumo ar sunki vietinė odos reakcija bei 25 % pacienčių, gydytų GnIH antagonistu, vartojant po oda. Vietinės odos reakcijos dažniausiai išnyksta per 4 valandas nuo vaistinio preparato vartojimo.

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų aprašymas

Kitos pasireiškusios nepageidaujamos reakcijos buvo susiję su PAB metu sukelta kontroliuojama kiaušidžių hiperstimuliacija, pvz., pilvo skausmas, pilvo pūtimas, KHSS (žr. 4.4 skyrių), negimdinis nėštumas bei persileidimas.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

4.9Perdozavimas

Sušvirkštus žmogui per didelę dozę, poveikis gali trukti ilgiau.

Duomenų apie ūmų toksinį Orgalutran poveikį žmogui nėra. Klinikinių tyrimų metu, sušvirkštus po oda ne didesnę kaip 12 mg vienkartinę Orgalutran dozę, sisteminės nepageidaujamos reakcijos

nepasireiškė. Ūminio toksinio poveikio tyrimų su žiurkėmis ir beždžionėmis metu nespecifinio toksinio poveikio simptomus, pvz., hipotenziją, bradikardiją, sukėlė tik į veną sušvirkštos atitinkamai didesnės negu 1 mg/kg kūno svorio ir 3 mg/kg kūno svorio ganirelikso dozės.

Perdozavus, gydymą Orgalutran reikia (laikinai) nutraukti.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė hipofizės ir pogumburio hormonai ir jų analogai, gonadotropinus išskiriančio hormono antagonistai, ATC kodas H01CC01.

Veikimo mechanizmas

Orgalutran yra GnIH antagonistas. Prisijungęs konkurenciniu būdu prie priekinėje hipofizės dalyje esančių GnIH receptorių, jis keičia pagumburio, hipofizės ir lytinių liaukų sistemos veiklą. Dėl minėto poveikio, greitai, stipriai ir laikinai slopinamas endogeninių gonadotropinų išskyrimas, tačiau, pradinio stimuliavimo, kurį sukelia GnIH agonistai, nepasireiškia. Po kartotinių 0,25 mg Orgalutran dozių vartojimo sveikų moterų kraujo serume LH, FSH bei E2 kiekis daugiausiai sumažėjo 74 %, 32 % bei 25 % atitinkamai po 4 val., 16 val. ir 16 val. po injekcijos. Hormonų kiekis kraujyje tapo toks, koks buvo prieš gydymą, praėjus 2 dienoms po paskutinės injekcijos.

Farmakodinaminis poveikis

Kontroliuojamai kiaušidžių funkcijos stimuliacijai vidutiniškai Orgalutran buvo vartota 5 dienas. Gydant Orgalutran, LH padaugėjo (> 10 TV/l) kartu su progesterono koncentracijos padidėjimu

(> 1 ng/ml) 0,3 - 1,2 % moterų, o gydant GnIH agonistais 0,8 %. Minėto Orgalutran poveikio dažnis rodė tendenciją būti didesniu moterims, sveriančioms daugiau negu 80 kg, tačiau dėl to gydymo rezultatas nekito. Vis dėlto, nedaugelio moterų gydymo duomenys rodo, jog tokio poveikio įtakos atmesti negalima.

Jei pasireiškia stiprus kiaušidžių atsakas dėl stipraus gonadotropinų poveikio ankstyvosios folikulinės fazės metu arba dėl kiaušidžių savybės stipriai reaguoti, per ankstyvas LH kiekio padidėjimas gali pasireikšti anksčiau nei 6-ąją stimuliacijos dieną. Gydymą Orgalutran pradėjus 5-ąją dieną, galima užkirsti kelią pernelyg ankstyvam LH kiekio padidėjimui nekeičiant klinikinės išeities.

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

Kontroliuotais tyrimais, kurių metu Orgalutran ir FSH poveikis lygintas su daugelio GnIH agonistų poveikiu, nustatyta, kad gydant Orgalutran pirmosiomis stimuliacijos dienomis folikulai auga greičiau, tačiau ciklo pabaigoje augančių folikulų skaičius šiek tiek sumažėja ir mažiau gaminama estradiolio. Kadangi folikulai auga nevienodai, FSH dozę reikia nustatyti, atsižvelgiant į augančių folikulų skaičių ir dydį, bet ne į estradiolio koncentraciją kraujyje. Panašių palyginamųjų tyrimų su korifolitropinu alfa, naudojant arba GnIH agonistų, arba ilgai veikiančių agonistų protokolą, iki šiol neatlikta.

5.2Farmakokinetinės savybės

Vieną kartą per parą po oda leidžiamų kartotinių dozių farmakokinetika yra panaši kaip ir po oda sušvirkštos vienkartinės dozės. Vartojant po 0,25 mg per parą pakartotinai, pusiausvyrinė koncentracija (apie 0,6 ng/ml) nusistovi per 2 – 3 paras.

Farmakokinetikos tyrimai rodo, kad kūno masės ir Orgalutran koncentracijos kraujo serume priklausomybė yra atvirkštinė.

Absorbcija

Sušvirkštus po oda vieną 0,25 mg dozę, ganirelikso koncentracija kraujo serume greitai didėja ir per

1 – 2 val. (tmax) tampa didžiausia: maždaug 15 ng/ml. Sušvirkšto po oda Orgalutran biologinis prieinamumas yra apie 91 %.

Biotransformacija

Kraujo plazmoje ir šlapime daugiausiai būna nepakitusio ganirelikso, o išmatose tik metabolitų. Metabolitai yra maži peptidų fragmentai, atsirandantys fermentų būdu hidrolizuojant ganireliksą tam tikrose vietose. Žmogaus organizme atsirandantys Orgalutran metabolitai yra panašūs į atsirandančius gyvūnų organizme.

Eliminacija

Pusinės eliminacijos laikas (t½) yra maždaug 13 val., klirensas apie 2,4 l/val. Iš organizmo vaistinis preparatas išskiriamas su išmatomis (apie 75 % dozės) ir šlapimu (maždaug 22 % dozės).

5.3Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įprastinių ikiklinikinių farmakologinių saugumo, toksinio kartotinių dozių poveikio ir genotoksinio poveikio tyrimų duomenimis, specifinio pavojaus žmogui preparatas nekelia.

Ganirelikso poveikis dauginimosi funkcijai tirtas su žiurkėmis, kurioms po oda buvo švirkščiamos 0,1-10 g/kg kūno svorio paros dozės, bei triušiais, kuriems po oda buvo švirkščiamos 0,1-50 g/kg kūno svorio paros dozės. Nustatyta, kad didžiausios dozės grupėse padaugėjo vaisiaus rezorbcijos atvejų. Teratogeninio poveikio nepastebėta.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1Pagalbinių medžiagų sąrašas

Acto rūgštis

Manitolis

Injekcinis vanduo

Tirpalo pH palaikomas natrio hidroksidu ir acto rūgštimi.

6.2Nesuderinamumas

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

6.3Tinkamumo laikas

3 metai.

6.4Specialios laikymo sąlygos

Negalima užšaldyti.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

6.5Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Vienkartiniai užpildyti švirkštai (silicio I tipo stiklo), užkimšti guminiu stūmokliu be latekso, kurių kiekviename yra po 0,5 ml sterilaus, vartoti paruošto vandeninio tirpalo. Ant kiekvieno užpildyto švirkšto yra pritvirtinta adata, uždengta natūralaus kaučiuko latekso adatos gaubtuvėliu (žr. 4.4 skyrių).

Vienoje kartoninėje dėžutėje yra 1 arba 5 užpildyti švirkštai.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Prieš vartojimą švirkštą reikia apžiūrėti. Galima vartoti tik švirkštą su skaidriu tirpalu, kuriame nėra krislelių ir kurio dėžutės nebuvo pažeistos.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.REGISTRUOTOJAS

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Jungtinė Karalystė

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/00/130/001, 1 užpildytas švirkštas

EU/1/00/130/002, 5 užpildyti švirkštai

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2000 m. gegužės 17 d.

Paskutinio perregistravimo data 2010 m. gegužės 10 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai