Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Revestive (teduglutide) – Pakuotės lapelis - A16AX08

Updated on site: 09-Oct-2017

Vaisto pavadinimasRevestive
ATC kodasA16AX08
Sudėtisteduglutide
GamintojasShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Pakuotės lapelis: informacija pacientui

Revestive 1,25 mg milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Tedugliutidas

Vaikams ir paaugliams

Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje.

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į Jūsų vaiko gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

-Šis vaistas skirtas tik Jūsų vaikui, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys).

-Jeigu vaikui pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į Jūsų vaiko gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1.Kas yra Revestive ir kam jis vartojamas

2.Kas žinotina prieš vartojant Revestive

3.Kaip vartoti Revestive

4.Galimas šalutinis poveikis

5 Kaip laikyti Revestive

6.Pakuotės turinys ir kita informacija

1.Kas yra Revestive ir kam jis vartojamas

Revestive sudėtyje yra veikliosios medžiagos tedugliutido. Jis gerina maistinių medžiagų ir skysčių pasisavinimą iš likusios Jūsų vaiko virškinimo trakto (žarnyno) dalies.

Revestive vartojamas vaikams ir paaugliams (1 metų amžiaus ir vyresni), kuriems diagnozuotas trumpos žarnos sindromas, gydyti. Trumpos žarnos sindromas yra sutrikimas, pasireiškiantis negalėjimu pasisavinti iš žarnų maisto medžiagų ir skysčių. Šią ligą dažnai sukelia chirurginis visos plonosios žarnos ar jos dalies pašalinimas.

2. Kas žinotina prieš vartojant Revestive

Revestive vartoti negalima

-jeigu Jūsų vaikui yra alergija tedugliutidui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje) arba yra alergija tetraciklino pėdsakams;

-jeigu Jūsų vaikas serga arba yra įtariama, kad serga, vėžiu;

-jei pastarųjų penkerių metų laikotarpiu Jūsų vaikas sirgo virškinimo trakto, įskaitant kepenis, tulžies pūslę, tulžies latakus ir kasą, vėžiu.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su Jūsų vaiko gydytoju, prieš pradedant vartoti Revestive:

-jeigu Jūsų vaiko kepenų funkcija yra labai sutrikusi. Gydytojas tai įvertins skirdamas šio vaisto;

-jeigu Jūsų vaikas serga tam tikromis širdies ir kraujagyslių (pažeidžiančiomis širdį ir (arba) kraujagysles) ligomis, pavyzdžiui, diagnozuota didelio kraujospūdžio liga (hipertenzija) ar

širdies nusilpimas (širdies nepakankamumas). Galimi simptomai yra staigus kūno svorio didėjimas, kulkšnių patinimas ir (arba) dusulys;

-jeigu Jūsų vaikas serga kita sunkia tinkamai nekontroliuojama liga. Gydytojas tai įvertins skirdamas šio vaisto;

-jeigu sutrikusi Jūsų vaiko inkstų funkcija. Gydytojui gali tekti Jūsų vaikui skirti mažesnę šio vaisto dozę.

Pradedant gydymą Revestive ir gydymo metu gydytojas gali koreguoti Jūsų vaikui į veną skiriamo skysčio arba maistinių medžiagų kiekį.

Medicininės patikros prieš pradedant gydyti Revestive ir per gydymo laikotarpį

Jei Jūsų vaikas yra 12 metų amžiaus ar vyresnis, prieš pradedant vartoti šio vaisto jam neseniai (t. y. per 1 metų laikotarpį) turėjo būti atliktas kolonoskopijos tyrimas (procedūra, per kurią apžiūrimas gaubtinės ir tiesiosios žarnos vidus). To reikia siekiant patikrinti, ar žarnose nėra polipų (nedidelių nenormalių išaugų), o juos radus – pašalinti. Ši procedūra taip pat bus atlikta, jei Jūsų vaikas yra jaunesnis nei 12 metų amžiaus, o jo išmatose buvo aptikta dėl nežinomos priežasties atsiradusio kraujo. Jei prieš pradedant gydyti Revestive buvo rasta polipų, gydytojas nuspręs, ar Jūsų vaikui reikia vartoti šio vaisto. Jeigu atliekant kolonoskopijos tyrimą buvo diagnozuotas vėžys, Revestive vartoti negalima. Jeigu Jūsų vaikui bus tęsiamas gydymas Revestive, gydytojas ir toliau atliks kolonoskopiją.

Gydytojas imsis specialių atsargumo priemonių ir stebės, kokia yra Jūsų vaiko plonųjų žarnų funkcija ir ar neatsiranda tulžies pūslės, tulžies latakų ir kasos sutrikimams būdingų požymių bei simptomų.

Vaikams ir paaugliams

Jaunesni kaip 1 metų amžiaus vaikai

Šio vaisto turi būti nevartojama jaunesniems kaip 1 metų amžiaus vaikams, nes Revestive vartojimo patirties šios amžiaus grupės pacientams nėra.

Kiti vaistai ir Revestive

Jeigu Jūsų vaikas vartoja ar neseniai vartojo kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui.

Revestive gali keisti kitų vaistų pasisavinimą iš žarnyno, taigi ir jų poveikį. Gydytojui gali tekti keisti kitų Jūsų vaiko vaistų dozę.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu Jūsų duktė yra nėščia arba žindo kūdikį, Revestive vartoti nerekomenduojama.

Jeigu Jūsų duktė yra nėščia, žindo kūdikį, manote, kad galbūt yra nėščia arba planuoja pastoti, tai prieš vartojant šį vaistą pasitarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoju.

Vairavimas, važiavimas dviračiu ir mechanizmų valdymas

Šis vaistas Jūsų vaikui gali sukelti svaigulį. Jei Jūsų vaikas pajuto svaigulį, jam negalima vairuoti, važiuoti dviračiu ir valdyti mechanizmus, kol nepasijus geriau.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Revestive medžiagas

Šio vaisto dozėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio. Tai reiškia, kad jis beveik neturi reikšmės. Vaistą reikia vartoti atsargiai, jei Jūsų vaikui diagnozuotas padidėjęs jautrumas tetraciklinui (žr. skyrių

Revestive vartoti negalima“).

3.Kaip vartoti Revestive

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į Jūsų vaiko gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

Dozė

Jūsų vaikui rekomenduojama paros dozė yra 0,05 mg kilogramui kūno svorio. Dozė bus švirkščiama ją matuojant mililitrais (ml) tirpalo.

Gydytojas nuspręs, kokia dozė Jūsų vaikui tinka, atsižvelgdamas į Jūsų vaiko kūno svorį. Gydytojas Jums pasakys, kokią dozę švirkšti. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

Kaip vartoti Revestive

Revestive leidžiamas po oda (į poodį) kartą per parą. Vaisto švirkšti galite pats arba tai gali padaryti kitas asmuo, pavyzdžiui, Jūsų vaiko gydytojas, jo padėjėjas ar Jūsų vaiko namų slaugytojas. Jei vaisto leisite pats ar tai atliks globojantis asmuo, gydytojas ar slaugytojas Jus ar globojantį asmenį turės tinkamai išmokyti. Išsamių švirkštimo instrukcijų rasite šio lapelio pabaigoje.

Primygtinai rekomenduojama kiekvieną kartą Jums arba Jūsų vaikui suvartojus Revestive dozę, užsirašyti vaisto pavadinimą ir serijos numerį tam kad būtų išlaikyta vartojamos serijos registracija.

Ką daryti pavartojus per didelę Revestive dozę?

Jeigu Revestive sušvirkšite daugiau, nei nurodė Jūsų vaiko gydytojas, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

Pamiršus pavartoti Revestive

Jei pamiršite susišvirkšti vaisto (arba negalite jo suleisti įprastu laiku), tą dieną sušvirkškite jo kuo skubiau. Vaisto jokiu būdu nešvirkškite tą pačią dieną daugiau nei vieną kartą. Negalima leisti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti Revestive

Šio vaisto vartokite tiek laiko, kiek nurodys Jūsų vaiko gydytojas. Nenutraukite šio vaisto vartojimo, nepasitarę su gydytoju, nes staigiai nutraukus gydymą gali sutrikti skysčių pusiausvyra Jūsų vaiko organizme.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į Jūsų vaiko gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

4.Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Jeigu pasireiškė bet kuris toliau nurodytas šalutinis poveikis, kreipkitės skubios medicininės pagalbos:

Dažnas (gali pasireikšti mažiau kaip 1 iš 10 žmonių)

-Stazinis širdies nepakankamumas. Kreipkitės į gydytoją, jei Jūsų vaikui atsiranda nuovargis, dusulys ir kulkšnių ar pėdų patinimas.

-Kasos uždegimas (pankreatitas). Jeigu Jūsų vaikui atsiranda stiprus pilvo skausmas ir karščiavimas, kreipkitės į gydytoją ar skubios pagalbos skyrių.

-Žarnyno užsikimšimas (žarnų blokada). Jei Jūsų vaikui atsiranda smarkus pilvo skausmas, vėmimas ir vidurių užkietėjimas, kreipkitės į gydytoją ar skubios pagalbos skyrių.

-Sumažėjęs tulžies nutekėjimas iš tulžies pūslės ir (arba) tulžies pūslės uždegimas. Kreipkitės į gydytoją ar skubios pagalbos įstaigą, jeigu Jūsų vaikui pagelto oda ir akių baltymai, atsirado niežulys, patamsėjo šlapimas, pašviesėjo išmatų spalva ar atsirado skausmas viršutinėje dešiniojoje ar vidurinėje pilvo dalyje.

Nedažnas (gali pasireikšti mažiau kaip 1 iš 100 žmonių)

-Nuoalpis. Jei širdies plakimo dažnis ir kvėpavimas yra normalus ir Jūsų vaikas greitai atsigauna, pasitarkite su gydytoju. Kitu atveju kuo skubiau kreipkitės pagalbos.

Kitas šalutinis poveikis

Labai dažnas (gali pasireikšti daugiau kaip 1 iš 10 žmonių)

-Kvėpavimo takų infekcija (bet kokia ančių, gerklės, kvėpavimo takų ar plaučių infekcija)

-Galvos skausmas

-Pilvo skausmas, pilvo pūtimas, šleikštulys (pykinimas), stomos (dirbtinės angos, pro kurią šalinamos atliekos) patinimas, vėmimas

-Injekcijos vietos paraudimas, skausmas ar patinimas

Dažnas (gali pasireikšti mažiau kaip 1 iš 10 žmonių)

-Gripas arba į gripą panašūs simptomai

-Apetito sumažėjimas

-Plaštakų ir (arba) pėdų patinimas

-Miego sutrikimas, nerimas

-Kosulys, dusulys

-Polipai (mažos nenormalios išaugos) Jūsų vaiko storojoje žarnoje

-Pilvo pūtimas (dujų kaupimasis)

-Jūsų vaiko kasos latako susiaurėjimas ar užsikimšimas, galintis sukelti kasos uždegimą

-Tulžies pūslės uždegimas

Nedažnas (gali pasireikšti mažiau kaip 1 iš 100 žmonių)

-Polipai (mažos nenormalios išaugos) Jūsų vaiko plonojoje žarnoje

Dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis)

-Alerginė reakcija (padidėjęs jautrumas)

-Skysčio susilaikymas

-Polipai (mažos nenormalios išaugos) Jūsų vaiko skrandyje

Vartojimas vaikams ir paaugliams

Apskritai šalutinis poveikis vaikams ir paaugliams buvo panašus, kaip ir suaugusiesiems. Toliau nurodytas šalutinis poveikis klinikinio tyrimo metu dažniau nustatytas vaikams ir paaugliams: nuovargis (labai dažni), skausmingas tuštinimasis (labai dažni) ir galvos svaigimas (dažni).

Duomenų apie vaisto vartojimą jaunesniems kaip 1 metų amžiaus vaikams nėra.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu Jūsų vaikui pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite Jūsų vaiko gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi

V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5.Kaip laikyti Revestive

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant dėžutės, flakono ir užpildyto švirkšto po „Tinka iki“ arba „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C). Negalima užšaldyti.

Mikrobiologiniu požiūriu paruoštą tirpalą reikia vartoti nedelsiant. Vis dėlto nustatyta, kad 25 °C temperatūroje laikomas tirpalas cheminiu ir fiziniu požiūriu stabilus išlieka 24 valandas.

Pastebėjus, kad tirpalas yra drumstas arba jame yra dalelių, šio vaisto vartoti negalima.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

Visas adatas ir švirkštus išmeskite į aštrių atliekų šalinimo talpyklę.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Revestive sudėtis

-Veiklioji medžiaga yra tedugliutidas. Viename flakone yra 1,25 mg tedugliutido miltelių. Paruošus kiekviename flakone būna 1,25 mg tedugliutido 0,5 ml tirpalo, tai atitinka 2,5 mg/ml koncentraciją.

-Pagalbinės medžiagos yra L-histidinas, manitolis, natrio fosfato monohidratas, dinatrio fosfato heptahidratas.

-Tirpiklis yra injekcinis vanduo.

Revestive išvaizda ir kiekis pakuotėje

Revestive yra milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui (1,25 mg tedugliutido flakone, 0,5 ml tirpiklio užpildytame švirkšte).

Milteliai yra balti, tirpiklis skaidrus ir bespalvis.

Revestive pakuotėje yra 28 miltelių flakonai ir 28 užpildyti švirkštai.

Registruotojas ir gamintojas

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

5 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Airija

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/. Joje taip pat rasite nuorodas į kitus tinklalapius apie retas ligas ir jų gydymą.

Revestive ruošimo ir švirkštimo instrukcijos

Svarbi informacija:

-Prieš vartodami Revestive perskaitykite pakuotės lapelį.

-Revestive skirtas švirkšti po oda.

-Revestive negalima švirkšti į veną ar į raumenis.

-Revestive laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

-Ant dėžutės, flakono ir užpildyto švirkšto po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Revestive vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

-Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C).

-Negalima užšaldyti.

-Mikrobiologiniu požiūriu paruoštą tirpalą reikia vartoti nedelsiant. Vis dėlto nustatyta, kad

25 °C temperatūroje laikomas tirpalas cheminiu ir fiziniu požiūriu stabilus išlieka 24 valandas.

-Pastebėjus, kad tirpalas yra drumstas arba jame yra dalelių, šio vaisto vartoti negalima.

-Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

-Visas adatas ir švirkštus išmeskite į aštrių atliekų šalinimo talpyklę.

Pakuotės sudėtis:

-28 flakonai, kurių kiekviename yra 1,25 mg tedugliutido miltelių

-28 tirpikliu užpildyti švirkštai

Būtinos priemonės, kurių nėra pakuotėje

-Tirpinimo adatos (22G dydžio, 1½ colio ilgio (0,7 x 40 mm))

-0,5 ml arba 1 ml injekciniai švirkštai (skalės intervalai 0,02 ml ar mažesni). Vaikams gali būti naudojamas 0,5 ml (arba mažesnis) injekcinis švirkštas

-Plonos adatos injekcijai po oda (pvz., 26G dydžio, 5/8 colio ilgio (0,45 x 16 mm) arba atitinkamai mažesnės adatos vaikams)

-Spiritu suvilgytos servetėlės

-Spiritu suvilgyti tamponai

-Nepraduriama talpyklė, į kurią galima saugiai išmesti panaudotus švirkštus ir adatas

PASTABA.

Prieš pradėdami įsitikinkite, kad darbastalio paviršius yra švarus ir Jūs nusiplovėte rankas.

1.Surinkite užpildytą švirkštą

Kai visos priemonės bus parengtos, turite surinkti užpildytą švirkštą. Tam reikės atlikti toliau išvardytas procedūras.

1.1 Paimkite tirpikliu užpildytą švirkštą ir nuimkite viršutinę balto plastikinio dangtelio dalį, taip paruošdami jį prijungti tirpinimo adatą.

1.2 Prie surinkto užpildyto švirkšto prijunkite tirpinimo adatą (22G, 1½ colio (0,7 x 40 mm)) sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę.

2.Ištirpinkite miltelius

Dabar esate pasirengę ištirpinti miltelius tirpiklyje.

2.1Nuo flakono su milteliais nuimkite mėlyną lengvai nuplėšiamą dangtelį, nuvalykite flakono viršų spiritu suvilgyta servetėle ir palaukite, kol išdžius. Viršutinės flakono dalies nelieskite.

2.2Neliesdami adatos galiuko nuimkite tirpinimo adatos dangtelį nuo surinkto tirpikliu užpildyto švirkšto.

2.3Paimkite flakoną su milteliais, į guminio kamščio centrą įsmeikite surinkto tirpikliu užpildyto švirkšto tirpinimo adatą ir švelniai iki galo stumkite stūmoklį žemyn, kol tirpiklį sušvirkšite į flakoną.

2.4Palikite tirpinimo adatą ir tuščią švirkštą flakone ir palikite ramiai pastovėti maždaug 30 sekundžių.

2.5Švelniai pasukiokite flakoną tarp delnų maždaug 15 sekundžių. Tada, flakone tebesant tirpinimo adatai ir tuščiam švirkštui, atsargiai vieną kartą jį apverskite.

PASTABA. Flakono nekratykite. Flakoną pakračius, gali atsirasti putų, todėl tirpalą ištraukti iš flakono gali būti sunkiau.

2.6Palikite flakoną ramiai pastovėti maždaug dvi minutes.

2.7Apžiūrėkite, ar flakone nėra neištirpusių miltelių. Jei liko nors kiek miltelių, kartokite 2.5 ir

2.6etapus. Buteliuko nekratykite. Jei vis tiek lieka neištirpusių miltelių, išmeskite flakoną ir pradėkite pasiruošimą injekcijai nuo pradžių, paėmę naują flakoną.

PASTABA. Galutinis tirpalas turi būti skaidrus. Jei tirpalas yra drumstas arba jame yra dalelių, jo

švirkšti negalima.

PASTABA. Paruoštą tirpalą būtina vartoti nedelsiant. Jį reikia laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje, ne ilgiau kaip dvidešimt keturias valandas.

3.Paruoškite švirkštą injekcijai

3.1Atskirkite tirpinimo švirkštą nuo flakone tebesančios tirpinimo adatos ir jį išmeskite.

3.2Paimkite injekcijai skirtą švirkštą ir pritvirtinkite jį prie flakone tebesančios tirpinimo adatos.

3.3Apverskite flakoną, patraukite tirpinimo adatos galiuką arčiau kamščio ir pritraukite vaisto į švirkštą, švelniai atitraukdami stūmoklį.

PASTABA. Jei Jūsų vaiko gydytojas pasakė, kad Jums reikia dviejų flakonų, paruoškite antrą tirpikliu užpildytą švirkštą ir antrą flakoną, kuriame yra miltelių, taip, kaip nurodyta pagrindiniuose 1 ir

2 etapuose. Ištraukite tirpalą iš antro flakono į tą patį injekcinį švirkštą, pakartodami 3 etapą.

3.4 Atskirkite injekcijai skirtą švirkštą nuo tirpinimo adatos, palikdami ją flakone. Išmeskite flakoną kartu su tirpinimo adata į aštrių atliekų šalinimo talpyklę.

3.5Paimkite injekcijai skirtą adatą, bet nenuimkite plastikinio adatos dangtelio. Sujunkite adatą su injekcijai skirtu švirkštu, kuriame yra vaisto.

3.6Patikrinkite, ar nėra oro burbuliukų. Jei oro burbuliukų yra, švelniai barbenkite į švirkštą, kol jie iškils į viršų. Tada švelniai paspauskite stūmoklį, ir išstumkite orą.

3.7Jūsų vaikui skiriamą dozę mililitrais apskaičiuos Jūsų vaiko gydytojas. Išstumkite perteklinį tūrį iš švirkšto, palikdami adatos dangtelį uždarytą, kol švirkšte liks Jums paskirta dozė.

4.Sušvirkškite tirpalą

4.1Raskite vietą Jūsų vaiko pilve ar, jei pilvą skauda ar yra audinių sukietėjimų, šlaunyse, kur lengva atlikti injekciją (žr. diagramą).

PASTABA. Nešvirkškite vaisto į tą pačią vietą kiekvieną dieną. Vietas keiskite (švirkškite į viršutinę, apatinę, kairę ir dešinę Jūsų vaiko pilvo dalį), kad išvengtumėte nemalonių pojūčių. Venkite vietų, kurios apimtos uždegimo, patinusios, surandėjusios, ant kurių yra apgamų, gimdymo randų ar kitokių pažeidimų.

4.2Injekcijai numatytą Jūsų vaiko odos vietą nuvalykite spiritu suvilgytu tamponu sukamaisiais judesiais išorės kryptimi. Leiskite tai vietai nudžiūti.

4.3Nuimkite plastikinį paruošto injekcinio švirkšto adatos dangtelį. Viena ranka švelniai suimkite nuvalytą odą, kur bus atliekama injekcija. Kita ranka laikykite švirkštą kaip pieštuką. Atlenkite riešą atgal ir greitai įsmeikite adatą

45° kampu.

4.4Šiek tiek atitraukite stūmoklį. Jei švirkšte pamatysite kraujo, ištraukite injekcinio švirkšto adatą ir ją pakeiskite švaria tokio paties dydžio adata. Vartoti vaisto, kuris jau yra švirkšte, galima. Bandykite sušvirkšti vaistą kitoje nuvalytoje odos vietoje.

4.5Vaistą švirkškite lėtai, tolygiai stumdami stūmoklį, kol suleisite visą vaistą ir švirkštas liks tuščias.

4.6Adatą vertikaliai ištraukite iš odos, o adatą ir švirkštą išmeskite į aštrių atliekų šalinimo talpyklę. Gali pasirodyti šiek tiek kraujo. Jei reikia, injekcijos vietą švelniai prispauskite spiritu suvilgytu tamponu ar 2x2 tvarsčiu, kol kraujavimas sustos.

4.7Visas adatas ir švirkštus išmeskite į aštrių atliekų šalinimo talpyklę ar talpyklę kietomis sienelėmis (pavyzdžiui, detergento butelį su dangteliu). Ši talpyklė (viršus ir šonai) turi būti nepraduriama. Jei Jums reikia aštrių atliekų šalinimo talpyklės, kreipkitės į Jūsų vaiko gydytoją.

Pakuotės lapelis: informacija pacientui

Revestive 5 mg milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Tedugliutidas

Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje.

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

-Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

-Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1.Kas yra Revestive ir kam jis vartojamas

2.Kas žinotina prieš vartojant Revestive

3.Kaip vartoti Revestive

4.Galimas šalutinis poveikis

5 Kaip laikyti Revestive

6.Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Revestive ir kam jis vartojamas

Revestive sudėtyje yra veikliosios medžiagos tedugliutido. Jis gerina maistinių medžiagų ir skysčių pasisavinimą iš likusios Jūsų virškinimo trakto (žarnyno) dalies.

Revestive vartojamas suaugusiesiems, vaikams ir paaugliams (1 metų amžiaus ir vyresni), kuriems diagnozuotas trumpos žarnos sindromas, gydyti. Trumpos žarnos sindromas yra sutrikimas, pasireiškiantis negalėjimu pasisavinti iš žarnų maisto medžiagų ir skysčių. Šią ligą dažnai sukelia chirurginis visos plonosios žarnos ar jos dalies pašalinimas.

2. Kas žinotina prieš vartojant Revestive

Revestive vartoti negalima

-jeigu yra alergija tedugliutidui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje), arba yra alergija tetraciklino pėdsakams;

-jeigu sergate arba yra įtariama, kad sergate, vėžiu;

-jei pastarųjų penkerių metų laikotarpiu sirgote virškinimo trakto, įskaitant kepenis, tulžies pūslę, tulžies latakus ir kasą, vėžiu.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti Revestive:

-jeigu jūsų kepenų funkcija yra labai sutrikusi. Gydytojas tai įvertins skirdamas šio vaisto;

-jeigu sergate tam tikromis širdies ir kraujagyslių (pažeidžiančiomis širdį ir (arba) kraujagysles) ligomis, pavyzdžiui, diagnozuota didelio kraujospūdžio liga (hipertenzija) ar širdies nusilpimas (širdies nepakankamumas). Galimi simptomai yra staigus kūno svorio didėjimas, kulkšnių patinimas ir (arba) dusulys;

-jeigu sergate kita sunkia tinkamai nekontroliuojama liga. Gydytojas tai įvertins skirdamas šio vaisto;

-jeigu sutrikusi Jūsų inkstų funkcija. Gydytojui gali tekti Jums skirti mažesnę šio vaisto dozę.

Pradedant gydymą Revestive ir gydymo metu gydytojas gali koreguoti Jums į veną skiriamo skysčio arba maistinių medžiagų kiekį.

Medicininės patikros prieš pradedant gydyti Revestive ir per gydymo laikotarpį

Prieš pradedant gydyti šiuo vaistu gydytojas turės atlikti kolonoskopiją (procedūrą, kurios metu iš vidaus apžiūrima gaubtinė ir tiesioji žarnos), kad patikrintų, ar nėra polipų (mažų nenormalių išaugų), ir, jei yra, kad juos pašalintų. Rekomenduojama, kad tokį patikrinimą Jūsų gydytojas pirmuosius

2 metus pradėjus gydyti atliktų kartą per metus, o vėliau – ne rečiau kaip kartą per penkerius metus. Jei prieš pradedant gydyti Revestive ar per gydymo laikotarpį bus rasta polipų, gydytojas nuspręs, ar turite toliau vartoti šio vaisto. Revestive negalima vartoti, jei atliekant kolonoskopijos tyrimą diagnozuojamas vėžys.

Gydytojas imsis specialių atsargumo priemonių ir stebės, kokia yra Jūsų plonųjų žarnų funkcija ir ar neatsiranda tulžies pūslės, tulžies latakų ir kasos sutrikimams būdingų požymių bei simptomų.

Vaikams ir paaugliams

Medicininės patikros prieš pradedant gydyti Revestive ir per gydymo laikotarpį

Jei esate 12 metų amžiaus ar vyresni, prieš pradedant vartoti šio vaisto Jums neseniai (t. y. per 1 metų laikotarpį) turėjo būti atliktas kolonoskopijos tyrimas (procedūra, per kurią apžiūrimas gaubtinės ir tiesiosios žarnos vidus). To reikia siekiant patikrinti, ar žarnose nėra polipų (nedidelių nenormalių išaugų), o juos radus – pašalinti. Ši procedūra taip pat bus atlikta, jei esate jaunesni nei 12 metų amžiaus, o Jūsų išmatose buvo aptikta dėl nežinomos priežasties atsiradusio kraujo. Jei prieš pradedant gydyti Revestive buvo rasta polipų, gydytojas nuspręs, ar Jums reikia vartoti šio vaisto. Jeigu atliekant kolonoskopijos tyrimą buvo diagnozuotas vėžys, Revestive vartoti negalite. Jeigu Jums bus tęsiamas gydymas Revestive, gydytojas ir toliau atliks kolonoskopiją.

Jaunesni kaip 1 metų amžiaus vaikai

Šio vaisto turi būti nevartojama jaunesniems kaip 1 metų amžiaus vaikams, nes Revestive vartojimo patirties šios amžiaus grupės pacientams nėra.

Kiti vaistai ir Revestive

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui.

Revestive gali keisti kitų vaistų pasisavinimą iš žarnyno, taigi ir jų poveikį. Gydytojui gali tekti keisti kitų vaistų dozę.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia arba žindote kūdikį, Revestive vartoti nerekomenduojama.

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoju.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Šis vaistas gali sukelti svaigulį. Jei pajutote svaigulį, nevairuokite ir nevaldykite mechanizmų, kol nepasijusite geriau.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Revestive medžiagas

Šio vaisto dozėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio. Tai reiškia, kad jis beveik neturi reikšmės.

Vaistą vartokite atsargiai, jei jums diagnozuotas padidėjęs jautrumas tetraciklinui (žr. skyrių

Revestive vartoti negalima“).

3. Kaip vartoti Revestive

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

Dozė

Rekomenduojama paros dozė yra 0,05 mg kilogramui kūno svorio. Dozė bus švirkščiama ją matuojant mililitrais (ml) tirpalo.

Gydytojas nuspręs, kokia dozė Jums tinka, atsižvelgdamas į Jūsų kūno svorį. Gydytojas Jums pasakys, kokią dozę švirkšti. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

Vartojimas vaikams ir paaugliams

Revestive gali vartoti vaikai ir paaugliai (1 metų amžiaus ir vyresni). Vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas.

Kaip vartoti Revestive

Revestive leidžiamas po oda (į poodį) kartą per parą. Vaisto švirkšti galite pats arba tai gali padaryti kitas asmuo, pavyzdžiui, Jūsų gydytojas, jo padėjėjas ar namų slaugytojas. Jei vaisto leisite pats ar tai atliks Jus globojantis asmuo, Jūsų gydytojas ar slaugytojas Jus ar Jus globojantį asmenį turės tinkamai išmokyti. Išsamių švirkštimo instrukcijų rasite šio lapelio pabaigoje.

Primygtinai rekomenduojama kiekvieną kartą Jums arba Jūsų vaikui suvartojus Revestive dozę, užsirašyti vaisto pavadinimą ir serijos numerį tam kad būtų išlaikyta vartojamos serijos registracija.

Ką daryti pavartojus per didelę Revestive dozę?

Jeigu Revestive sušvirkšite daugiau, nei nurodė gydytojas, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

Pamiršus pavartoti Revestive

Jei pamiršite susišvirkšti vaisto (arba negalite jo suleisti įprastu laiku), tą dieną sušvirkškite jo kuo skubiau. Vaisto jokiu būdu nešvirkškite tą pačią dieną daugiau nei vieną kartą. Negalima leisti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti Revestive

Šio vaisto vartokite tiek laiko, kiek nurodys gydytojas. Nenutraukite šio vaisto vartojimo, nepasitarę su gydytoju, nes staigiai nutraukus gydymą gali sutrikti skysčių pusiausvyra Jūsų organizme.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

4. Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Jeigu pasireiškė bet kuris toliau nurodytas šalutinis poveikis, kreipkitės skubios medicininės pagalbos:

Dažnas (gali pasireikšti mažiau kaip 1 iš 10 žmonių)

-Stazinis širdies nepakankamumas. Kreipkitės į savo gydytoją, jei Jums atsiranda nuovargis, dusulys ir kulkšnių ar pėdų patinimas.

-Kasos uždegimas (pankreatitas). Jeigu atsiranda stiprus pilvo skausmas ir karščiavimas, kreipkitės į gydytoją ar skubios pagalbos skyrių.

-Žarnyno užsikimšimas (žarnų blokada). Jei atsiranda smarkus pilvo skausmas, vėmimas ir vidurių užkietėjimas, kreipkitės į gydytoją ar skubios pagalbos skyrių.

-Sumažėjęs tulžies nutekėjimas iš tulžies pūslės ir (arba) tulžies pūslės uždegimas. Kreipkitės į gydytoją ar skubios pagalbos įstaigą, jeigu pagelto oda ir akių baltymai, atsirado niežulys, patamsėjo šlapimas, pašviesėjo išmatų spalva ar atsirado skausmas viršutinėje dešiniojoje ar vidurinėje pilvo dalyje.

Nedažnas (gali pasireikšti mažiau kaip 1 iš 100 žmonių)

-Nuoalpis. Jei širdies plakimo dažnis ir kvėpavimas yra normalus ir greitai atsigaunate, pasitarkite su gydytoju. Kitu atveju kuo skubiau kreipkitės pagalbos.

Kitas šalutinis poveikis

Labai dažnas (gali pasireikšti daugiau kaip 1 iš 10 žmonių)

-Kvėpavimo takų infekcija (bet kokia ančių, gerklės, kvėpavimo takų ar plaučių infekcija)

-Galvos skausmas

-Pilvo skausmas, pilvo pūtimas, šleikštulys (pykinimas), stomos (dirbtinės angos, pro kurią šalinamos atliekos) patinimas, vėmimas

-Injekcijos vietos paraudimas, skausmas ar patinimas

Dažnas (gali pasireikšti mažiau kaip 1 iš 10 žmonių)

-Gripas arba į gripą panašūs simptomai

-Apetito sumažėjimas

-Plaštakų ir (arba) pėdų patinimas

-Miego sutrikimas, nerimas

-Kosulys, dusulys

-Polipai (mažos nenormalios išaugos) storojoje žarnoje

-Pilvo pūtimas (dujų kaupimasis)

-Kasos latako susiaurėjimas ar užsikimšimas, galintis sukelti kasos uždegimą

-Tulžies pūslės uždegimas

Nedažnas (gali pasireikšti mažiau kaip 1 iš 100 žmonių)

-Polipai (mažos nenormalios išaugos) plonojoje žarnoje

Dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis)

-Alerginė reakcija (padidėjęs jautrumas)

-Skysčio susilaikymas

-Polipai (mažos nenormalios išaugos) skrandyje

Vartojimas vaikams ir paaugliams

Apskritai šalutinis poveikis vaikams ir paaugliams buvo panašus, kaip ir suaugusiesiems. Toliau nurodytas šalutinis poveikis klinikinio tyrimo metu dažniau nustatytas vaikams ir paaugliams: nuovargis (labai dažni), skausmingas tuštinimasis (labai dažni) ir galvos svaigimas (dažni).

Duomenų apie vaisto vartojimą jaunesniems kaip 1 metų amžiaus vaikams nėra.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti Revestive

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant dėžutės, flakono ir užpildyto švirkšto po „Tinka iki“ arba „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Negalima užšaldyti.

Mikrobiologiniu požiūriu paruoštą, tirpalą reikia vartoti nedelsiant. Vis dėlto nustatyta, kad 25 °C temperatūroje laikomas tirpalas cheminiu ir fiziniu požiūriu stabilus išlieka 3 valandas.

Pastebėjus, kad tirpalas yra drumstas arba jame yra dalelių, šio vaisto vartoti negalima.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką. Visas adatas ir švirkštus išmeskite į aštrių atliekų šalinimo talpyklę.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Revestive sudėtis

-Veiklioji medžiaga yra tedugliutidas. Viename flakone yra 5 mg tedugliutido miltelių. Paruošus kiekviename flakone būna 5 mg tedugliutido 0,5 ml tirpalo, tai atitinka 10 mg/ml koncentraciją.

-Pagalbinės medžiagos yra L-histidinas, manitolis, natrio fosfato monohidratas, dinatrio fosfato heptahidratas, natrio hidroksidas (pH koreguoti), vandenilio chlorido rūgštis (pH koreguoti).

-Tirpiklis yra injekcinis vanduo.

Revestive išvaizda ir kiekis pakuotėje

Revestive yra milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui (5 mg tedugliutido flakone, 0,5 ml tirpiklio užpildytame švirkšte).

Milteliai yra balti, tirpiklis skaidrus ir bespalvis.

Revestive pakuotėje yra 1 miltelių flakonas ir 1 užpildytas švirkštas arba 28 miltelių flakonai ir 28 užpildyti švirkštai.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Registruotojas ir gamintojas

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

5 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Airija

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/. Joje taip pat rasite nuorodas į kitus tinklalapius apie retas ligas ir jų gydymą.

Revestive ruošimo ir švirkštimo instrukcijos

Svarbi informacija:

-Prieš vartodami Revestive perskaitykite pakuotės lapelį.

-Revestive skirtas švirkšti po oda.

-Revestive negalima švirkšti į veną ar į raumenis.

-Revestive laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

-Ant dėžutės, flakono ir užpildyto švirkšto po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Revestive vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

-Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

-Negalima užšaldyti.

-Mikrobiologiniu požiūriu paruoštą tirpalą reikia vartoti nedelsiant. Vis dėlto nustatyta, kad 25 °C temperatūroje laikomas tirpalas cheminiu ir fiziniu požiūriu stabilus išlieka 3 valandas.

-Pastebėjus, kad tirpalas yra drumstas arba jame yra dalelių, šio vaisto vartoti negalima.

-Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

-Visas adatas ir švirkštus išmeskite į aštrių atliekų šalinimo talpyklę.

Pakuotės sudėtis

-1 arba 28 flakonai, kurių kiekviename yra po 5 mg tedugliutido miltelių

-1 arba 28 tirpikliu užpildyti švirkštai.

Būtinos priemonės, kurių nėra pakuotėje

-Tirpinimo adatos (22G dydžio, 1½ colio ilgio (0,7 x 40 mm))

-0,5 ml arba 1 ml injekciniai švirkštai (skalės intervalai 0,02 ml ar mažesni). Vaikams gali būti naudojamas 0,5 ml (arba mažesnis) injekcinis švirkštas

-Plonos adatos injekcijai po oda (pvz., 26G dydžio, 5/8 colio ilgio (0,45 x 16 mm) arba atitinkamai mažesnės adatos vaikams)

-Spiritu suvilgytos servetėlės

-Spiritu suvilgyti tamponai

-Nepraduriama talpyklė, į kurią galima saugiai išmesti panaudotus švirkštus ir adatas

PASTABA. Prieš pradėdami įsitikinkite, kad darbastalio paviršius yra švarus ir Jūs nusiplovėte rankas.

1. Surinkite užpildytą švirkštą

Kai visos priemonės bus parengtos, turite surinkti užpildytą švirkštą. Tam reikės atlikti toliau išvardytas procedūras.

1.1 Paimkite tirpikliu užpildytą švirkštą ir nuimkite užpildyto švirkšto viršutinę balto plastikinio dangtelio dalį, taip paruošdami jį prijungti tirpinimo adatą.

1.2 Prie surinkto užpildyto švirkšto prijunkite tirpinimo adatą (22G, 1½ colio (0,7 x 40 mm)) sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę.

2. Ištirpinkite miltelius

Dabar esate pasirengę ištirpinti miltelius tirpiklyje.

2.1Nuo flakono su milteliais nuimkite žalią lengvai nuplėšiamą dangtelį, nuvalykite flakono viršų spiritu suvilgyta servetėle ir palaukite, kol išdžius. Viršutinės flakono dalies nelieskite.

2.2Neliesdami adatos galiuko nuimkite tirpinimo adatos dangtelį nuo surinkto tirpikliu užpildyto švirkšto.

2.3Paimkite flakoną su milteliais, į guminio kamščio centrą įsmeikite surinkto tirpikliu užpildyto švirkšto tirpinimo adatą ir švelniai iki galo stumkite stūmoklį žemyn, kol tirpiklį sušvirkšite į flakoną.

2.4Palikite tirpinimo adatą ir tuščią švirkštą flakone ir palikite ramiai pastovėti maždaug 30 sekundžių.

2.5Švelniai pasukiokite flakoną tarp delnų maždaug 15 sekundžių. Tada, flakone tebesant tirpinimo adatai ir tuščiam švirkštui, atsargiai vieną kartą jį apverskite.

PASTABA. Flakono nekratykite. Flakoną pakračius, gali atsirasti putų, todėl tirpalą ištraukti iš flakono gali būti sunkiau.

2.6Palikite flakoną ramiai pastovėti maždaug dvi minutes.

2.7Apžiūrėkite, ar flakone nėra neištirpusių miltelių. Jei liko nors kiek miltelių, kartokite 2.5 ir

2.6etapus. Flakono nekratykite. Jei vis tiek lieka neištirpusių miltelių, išmeskite flakoną ir pradėkite pasiruošimą injekcijai nuo pradžių, paėmę naują flakoną.

PASTABA. Galutinis tirpalas turi būti skaidrus. Jei tirpalas yra drumstas arba jame yra dalelių, jo

švirkšti negalima.

PASTABA. Paruoštą tirpalą būtina vartoti nedelsiant. Jį reikia laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje, ne ilgiau kaip tris valandas.

3. Paruoškite švirkštą injekcijai

3.1Atskirkite tirpinimo švirkštą nuo flakone tebesančios tirpinimo adatos ir jį išmeskite.

3.2Paimkite injekcijai skirtą švirkštą ir pritvirtinkite ji prie flakone tebesančios tirpinimo adatos.

3.3Apverskite flakoną, patraukite tirpinimo adatos galiuką arčiau kamščio ir pritraukite vaisto į švirkštą, švelniai atitraukdami stūmoklį.

PASTABA. Jei gydytojas pasakė, kad Jums reikia dviejų flakonų, paruoškite antrą tirpikliu užpildytą švirkštą ir antrą flakoną, kuriame yra miltelių, taip, kaip nurodyta pagrindiniuose 1 ir 2 etapuose. Ištraukite tirpalą iš antro flakono į tą patį injekcinį švirkštą, pakartodami 3 etapą.

3.4Atskirkite injekcijai skirtą švirkštą nuo tirpinimo adatos, palikdami ją flakone. Išmeskite flakoną kartu su tirpinimo adata į aštrių atliekų šalinimo talpyklę.

3.5Paimkite injekcijai skirtą adatą, bet nenuimkite plastikinio adatos dangtelio. Sujunkite adatą su injekcijai skirtu švirkštu, kuriame yra vaisto.

3.6Patikrinkite, ar nėra oro burbuliukų. Jei oro burbuliukų yra, švelniai barbenkite į švirkštą, kol jie iškils į viršų. Tada švelniai paspauskite stūmoklį, ir išstumkite orą.

3.7 Jums skiriamą dozę mililitrais apskaičiuos gydytojas. Išstumkite perteklinį tūrį iš švirkšto, palikdami adatos dangtelį uždarytą, kol švirkšte liks

Jums paskirta dozė.

4. Sušvirkškite tirpalą

4.1 Raskite vietą savo pilve ar, jei pilvą skauda ar yra audinių sukietėjimų, šlaunyse, kur lengva atlikti injekciją (žr. diagramą).

PASTABA. Nešvirkškite vaisto į tą pačią vietą kiekvieną dieną. Vietas keiskite (švirkškite į viršutinę, apatinę, kairę ir dešinę pilvo dalį), kad išvengtumėte nemalonių pojūčių. Venkite vietų, kurios apimtos uždegimo, patinusios, surandėjusios, ant kurių yra apgamų, gimdymo randų ar kitokių pažeidimų.

4.2 Injekcijai numatytą odos vietą nuvalykite spiritu suvilgytu tamponu sukamaisiais judesiais išorės kryptimi. Leiskite tai vietai nudžiūti.

4.3 Nuimkite plastikinį paruošto injekcinio švirkšto adatos dangtelį. Viena ranka švelniai suimkite nuvalytą odą, kur bus atliekama injekcija. Kita ranka laikykite švirkštą kaip pieštuką. Atlenkite riešą atgal ir greitai įsmeikite adatą

45° kampu.

4.4Šiek tiek atitraukite stūmoklį. Jei švirkšte pamatysite kraujo, ištraukite injekcinio švirkšto adatą ir ją pakeiskite švaria tokio paties dydžio adata. Vartoti vaisto, kuris jau yra švirkšte, galima. Bandykite sušvirkšti vaistą kitoje nuvalytoje odos vietoje.

4.5Vaistą švirkškite lėtai, tolygiai stumdami stūmoklį, kol suleisite visą vaistą ir švirkštas liks tuščias.

4.6Adatą vertikaliai ištraukite iš odos, o adatą ir švirkštą išmeskite į aštrių atliekų šalinimo talpyklę. Gali pasirodyti šiek tiek kraujo. Jei reikia, injekcijos vietą švelniai prispauskite spiritu suvilgytu tamponu ar 2x2 tvarsčiu, kol kraujavimas sustos.

4.7Visas adatas ir švirkštus išmeskite į aštrių atliekų šalinimo talpyklę ar talpyklę kietomis sienelėmis (pavyzdžiui, detergento butelį su dangteliu). Ši talpyklė (viršus ir šonai) turi būti nepraduriama. Jei Jums reikia aštrių atliekų šalinimo talpyklės, kreipkitės į gydytoją.

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai