Lithuanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uptravi (selexipag) – ženklinimas - B01AC27

Updated on site: 10-Oct-2017

Vaisto pavadinimasUptravi
ATC kodasB01AC27
Sudėtisselexipag
GamintojasActelion Registration Ltd

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ – TITRAVIMO PAKUOTĖ

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Uptravi 200 mikrogramų plėvele dengtos tabletės

Seleksipagas

2.VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mikrogramų seleksipago.

3.PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4.FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

60 arba 140 plėvele dengtų tablečių

Titravimo pakuotė

5.VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį ir titravimo vadovą.

Vartoti per burną

6.SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Actelion Registration Ltd

Chiswick Tower 13th Floor

389 Chiswick High Road

London W4 4AL

Jungtinė Karalystė

12.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/15/1083/003

EU/1/15/1083/001

EU/1/15/1083/002

EU/1/15/1083/004

EU/1/15/1083/005

EU/1/15/1083/006

EU/1/15/1083/007

EU/1/15/1083/008

EU/1/15/1083/009

EU/1/15/1083/010

EU/1/15/1083/011

13.SERIJOS NUMERIS

Serija

14.PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15.VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Uptravi 200 mikrogramų

17.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18.UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ KARTONO DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Uptravi 200 mikrogramų plėvele dengtos tabletės

Uptravi 400 mikrogramų plėvele dengtos tabletės

Uptravi 600 mikrogramų plėvele dengtos tabletės

Uptravi 800 mikrogramų plėvele dengtos tabletės

Uptravi 1000 mikrogramų plėvele dengtos tabletės

Uptravi 1200 mikrogramų plėvele dengtos tabletės

Uptravi 1400 mikrogramų plėvele dengtos tabletės

Uptravi 1600 mikrogramų plėvele dengtos tabletės

Seleksipagas

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 200 mikrogramų seleksipago. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 400 mikrogramų seleksipago. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 600 mikrogramų seleksipago. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 800 mikrogramų seleksipago.

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 1000 mikrogramų seleksipago. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 1200 mikrogramų seleksipago. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 1400 mikrogramų seleksipago. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 1600 mikrogramų seleksipago.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

10 plėvele dengtų tablečių

60 plėvele dengtų tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Actelion Registration Ltd

Chiswick Tower 13th Floor

389 Chiswick High Road

London W4 4AL

Jungtinė Karalystė

12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

EU/1/15/1083/001

EU/1/15/1083/002

EU/1/15/1083/003

EU/1/15/1083/004

EU/1/15/1083/005

EU/1/15/1083/006

EU/1/15/1083/007

EU/1/15/1083/008

EU/1/15/1083/009

EU/1/15/1083/010

EU/1/15/1083/011

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Uptravi 200 mikrogramų

Uptravi 400 mikrogramų

Uptravi 600 mikrogramų

Uptravi 800 mikrogramų

Uptravi 1000 mikrogramų

Uptravi 1200 mikrogramų

Uptravi 1400 mikrogramų

Uptravi 1600 mikrogramų

17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

PC:

SN:

NN:

MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖS PLOKŠTELĖS

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Uptravi 200 mikrogramų tabletės

Uptravi 400 mikrogramų tabletės

Uptravi 600 mikrogramų tabletės

Uptravi 800 mikrogramų tabletės

Uptravi 1000 mikrogramų tabletės

Uptravi 1200 mikrogramų tabletės

Uptravi 1400 mikrogramų tabletės

Uptravi 1600 mikrogramų tabletės

Seleksipagas

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Actelion

3.TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

4.SERIJOS NUMERIS

Serija

5.KITA

Pastabos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Žinynas
  • Get it on Google Play
  • Apie
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    nurodyti receptiniai vaistai