Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Avamys (fluticasone furoate) – Lietošanas instrukcija - R01AD12

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAvamys
ATĶ kodsR01AD12
Vielafluticasone furoate
RažotājsGlaxo Group Limited

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Avamys 27,5 mikrogrami/devā deguna aerosols, suspensija

Fluticasone furoate

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Avamys un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Avamys lietošanas

3.Kā lietot Avamys

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Avamys

6.Iepakojuma saturs un cita informācija Norādījumi par deguna aerosola lietošanu

1.Kas ir Avamys un kādam nolūkam to lieto

Avamys pieder pie zāļu grupas, ko sauc par glikokortikoīdiem. Avamys darbojas, mazinot alerģijas izraisītu iekaisumu (rinītu) un līdz ar to mazinot arī alerģijas simptomus.

Avamys deguna aerosolu lieto, lai ārstētu alerģiska rinīta simptomus, kas ietver aizliktu degunu, izdalījumus no deguna, deguna niezi, šķaudīšanu un acu asarošanu, niezi vai acu apsārtumu pieaugušiem un bērniem pēc 6 gadu vecuma.

Alerģijas simptomi var rasties īpašos gadalaikos un tos var izraisīt alerģija pret zāles un koku ziedputekšņiem (siena drudzis), vai tie var rasties visa gada laikā, un visbiežāk tos var izraisīt alerģija pret dzīvniekiem, mājas putekļu ērcīti vai pelējumu.

2. Kas Jums jāzina pirms Avamys lietošanas

Nelietojiet Avamys šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret flutikazona furoātu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Bērni un pusaudži

Nelietot bērniem līdz 6 gadu vecumam.

Avamys lietošana:

lietojot ilgstoši, var izraisīt augšanas aizkavēšanos bērniem. Ārsts regulāri pārbaudīs Jūsu bērna augumu un parakstīs viņam/ viņai vismazāko efektīvo devu;

var izraisīt tādus acu bojājumus kā glaukomu (palielināts acs iekšējais spiediens) vai kataraktu (acs lēcas apduļķošanās). Pastāstiet savam ārstam, ja Jums agrāk ir bijis kāds no šiem stāvokļiem vai Jūs pamanāt jebkādas redzes izmaiņas Avamys lietošanas laikā.

Citas zāles un Avamys

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, tai skaitā par bezrecepšu zālēm.

Ļoti svarīgi, lai Jūs pastāstītu ārstam, ja lietojat vai esat pēdējā laikā lietojis jebkuru no šīm zālēm:

steroīdu tabletes vai injicējamus steroīdus;

steroīdu krēmus;

zāles astmas ārstēšanai;

ritonavīru vai kobicistatu, ko lieto HIV ārstēšanai;

ketokonazolu, ko lieto sēnīšinfekciju ārstēšanai.

Jūsu ārsts izvērtēs, vai Jūs drīkstat lietot Avamys kopā ar šīm zālēm. Ja lietojat kādas no šīs zālēm, ārsts var vēlēties Jūs rūpīgi novērot, jo tās var pastiprināt Avamys izraisītās blakusparādības.

Avamys nedrīkst lietot vienlaikus ar citiem deguna aerosoliem, kas satur steroīdus.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Nelietojiet Avamys, ja esat grūtniece vai plānojat grūtniecību, ja vien ārsts vai farmaceits Jums to neiesaka.

Nelietojiet Avamys, ja barojat bērnu ar krūti, ja vien Jūsu ārsts vai farmaceits Jums to neiesaka.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Avamys ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus ir maz ticama.

Avamys satur benzalkonija hlorīdu

Dažiem pacientiem benzalkonija hlorīds var izraisīt deguna iekšpuses kairinājumu. Ja jūtat diskomfortu Avamys lietošanas laikā, pastāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

3.Kā lietot Avamys

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Nepārsniedziet ieteikto devu. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Kad lietot Avamys

Lietojiet vienreiz dienā

Lietojiet vienā un tai pašā laikā

Jūsu simptomi tiks ārstēti visas dienas un nakts laikā.

Cik ilgs laiks nepieciešams līdz Avamys darbības sākumam

Daži cilvēki var sajust pilnu darbības efektu tikai vairākas dienas pēc pirmās Avamys lietošanas. Tomēr parasti tā iedarbība rodas 8 - 24 stundu laikā pēc lietošanas.

Cik daudz lietot

Pieaugušie un bērni, sākot no 12 gadiem un vecāki

Parasti sākumdeva ir 2 devas katrā nāsī reizi dienā katru dienu.

Kad sasniegta pietiekama simptomu kontrole, Jūs varat mazināt devu līdz 1 devai katrā nāsī reizi dienā katru dienu.

6 - 11 gadus veci bērni

Parasti sākumdeva ir 1 deva katrā nāsī reizi dienā.

Ja simptomi ir ļoti smagi, Jūsu ārsts var palielināt devu līdz 2 devām katrā nāsī reizi dienā katru dienu, līdz simptomi tiek kontrolēti. Pēc tam var būt iespējams devu mazināt līdz 1 devai katrā nāsī vienreiz dienā katru dienu.

Kā lietot deguna aerosolu

Avamys praktiski nav nekādas garšas vai smaržas. To iesmidzina degunā smalkas migliņas veidā. Uzmanieties, lai aerosols neiekļūtu acīs. Ja tas notiek, izskalojiet acis ar ūdeni.

Norādījumi par deguna aerosola lietošanu sniegti šajā instrukcijā pēc 6. punkta. Rūpīgi ievērojiet šos norādījumus, lai Avamys iedarbotos pilnvērtīgi.

Skatiet Norādījumus par deguna aerosola lietošanu pēc 6. punkta.

Ja esat lietojis Avamys vairāk, nekā noteikts

Pastāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Ja esat aizmirsis lietot Avamys:

Ja esat aizmirsis lietot devu, lietojiet to, tiklīdz atceraties.

Ja gandrīz jau pienācis nākamās devas lietošanas laiks, nogaidiet līdz tam. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu vai deguna aerosola lietošana Jums sagādā kādas neērtības, jautājiet ārstam vai farmaceitam, vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Alerģiskas reakcijas: nekavējoties meklējiet ārsta palīdzību

Alerģiskas reakcijas pret Avamys ir retas un skar mazāk nekā 1 cilvēku no 1000. Nelielam skaitam cilvēku alerģiska reakcija var pāriet smagākos, pat dzīvību apdraudošos traucējumos, ja netiek ārstēta.

Pie simptomiem pieder:

-stipra sēkšana, klepus vai apgrūtināta elpošana;

-pēkšņs vājums vai neskaidra sajūta galvā (var iestāties ģībonis jeb samaņas zudums);

-sejas tūska;

-ādas izsitumi vai apsārtums.

Daudzos gadījumos šādi simptomi būs mazāk smagu blakusparādību pazīmes. Taču Jums jāapzinās, ka tās var kļūt nopietnas — tāpēc, ja ievērojat kādu no šiem simptomiem:

sazinieties ar ārstu, cik drīz vien iespējams.

Ļoti biežas blakusparādības (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

Deguna asiņošana (parasti neliela), īpaši, ja Jūs lietojat Avamys ilgāk nekā 6 nedēļas nepārtraukti.

Biežas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem)

Čūlu veidošanās degunā - tas Jums var radīt kairinājumu vai nepatīkamu sajūtu degunā. Kad Jūs izšņaucat degunu, varat pamanīt arī asins stīdziņas.

Galvassāpes.

Retākas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem)

Sāpes, dedzināšana, kairinājums, sūrstēšana vai sausums deguna iekšpusē.

Ļoti retas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem)

Sīki caurumiņi (perforācijas) deguna starpsienā, kura atdala abas nāsis.

Biežums nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem)

Augšanas palēnināšanās bērniem.

Pārejošas redzes pārmaiņas, ja zāles lieto ilgstoši.

Intranazālie kortikosteroīdi var ietekmēt hormonu dabisko veidošanās procesu Jūsu organismā, jo īpaši, ja ilgstoši lietojat lielas devas. Bērniem šī blakusparādība var izraisīt lēnāku augšanu, salīdzinot ar viņu vienaudžiem.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu, vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju*. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Avamys

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Avamys deguna aerosolu vēlams glabāt vertikāli. Vienmēr noslēdziet to ar vāciņu.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes pēc „Derīgs līdz”/„EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. Pēc atvēršanas Avamys deguna aerosols jāizlieto 2 mēnešu laikā.

Neatdzesēt un nesasaldēt.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Avamys satur

Aktīvā viela ir flutikazona furoāts. Katra deva atbrīvo 27,5 mikrogramus flutikazona furoāta. Citas sastāvdaļas ir bezūdens glikoze, disperģējama celuloze, polisorbāts 80, benzalkonija hlorīds, nātrija edetāts, attīrīts ūdens (skatīt 2. punktu).

Avamys ārējais izskats un iepakojums

Zāles ir balta deguna aerosola suspensija dzintara krāsas stikla pudelē, kam piestiprināts sūknis. Šī pudele ievietota bālganas krāsas plastmasas apvalkā ar gaiši zilu vāciņu un no sāniem iedarbināmu sviru. Apvalkā ir lodziņš, pa kuru var aplūkot pudeles saturu. Avamys pieejams iepakojumā pa 30, 60 un 120 devām. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Reģistrācijas apliecība:

Glaxo Group Ltd

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS

Lielbritānija

Ražotājs:

Glaxo Operations UK Ltd (tirdzniecībā Glaxo Wellcome Operations)

Harmire Road

Barnard Castle

County Durham

DL12 8DT

Lielbritānija

Glaxo Wellcome S.A. Avenida de Extremadura 3 09400 Aranda de Duero Burgos

Spānija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 cz.info@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 dk-info@gsk.com

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel: + 372 6676 900 estonia@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

España

GlaxoSmithKline, S.A. Tel: + 34 902 202 700 es-ci@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

Nederland

GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)30 6938100 nlinfo@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

Ísland

Suomi/Finland

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Oy

Sími: + 354 535 7000

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Italia

Sverige

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

 

info.produkt@gsk.com

Κύπρος

United Kingdom

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline UK Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 44 (0)800 221441

gskcyprus@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Latvija

 

GlaxoSmithKline Latvia SIA

 

Tel: + 371 67312687

 

lv-epasts@gsk.com

 

Lietuva

 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

 

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

NORĀDĪJUMI PAR DEGUNA AEROSOLA LIETOŠANU

Deguna aerosola ārējais izskats

Deguna aerosols pildīts dzintarkrāsas stikla pudelē, kas atrodas plastmasas apvalkā – skatīt a attēlu. Tajā būs 30, 60 vai 120 devas – atkarībā no Jums parakstītā iepakojuma lieluma.

a

Vāciņš

Sprausla

Poga izsmidzināšanai Lodziņš

Priekšpuse Mugurpuse

Plastmasas apvalka lodziņā Jūs varat redzēt, cik Avamys ir atlicis pudelē. Jūs varēsiet redzēt šķidruma līmeni neiesāktai 30 vai 60 devu pudelei, bet nevarēsiet redzēt neiesāktai 120 devu pudelei, jo tajā šķidruma līmenis ir virs lodziņa.

Sešas svarīgas lietas, kas Jums jāzina par deguna aerosola lietošanu

Avamys pildīts dzintarkrāsas stikla pudelē. Ja Jums ir jāpārbauda, cik zāļu ir atlicis, turiet deguna aerosolu vertikāli pret spožu gaismu. Tad varēsiet redzēt līmeni caur lodziņu.

Kad pirmo reizi lietosiet deguna aerosolu, Jums tas būs enerģiski jāsakrata, nenoņemot vāciņu, aptuveni 10 sekundes. Tas ir svarīgi, jo Avamys ir bieza suspensija, kas kļūst šķidra, to labi sakratot – skatīt b attēlu. To varēs izsmidzināt tikai pēc tam, kad tā būs kļuvusi šķidra.

Lai varētu izsmidzināt migliņu pa sprauslu, migliņas izsmidzināšanas pogai jābūt nospiestai līdz galam – skatīt c attēlu.

Ja Jums ir grūti nospiest pogu ar īkšķi, Jūs varat izmantot abas rokas – skatīt d attēlu.

Kad nelietojat deguna aerosolu, vienmēr noslēdziet to ar vāciņu. Vāciņš pasargā no putekļiem, notur spiedienu un pasargā sprauslu no aizsprostošanās. Kad vāciņš ir uzlikts, migliņas izsmidzināšanas pogu nav iespējams nospiest nejauši.

Nekādā gadījumā neizmantojiet adatu vai citu asu priekšmetu, lai iztīrītu sprauslu. Tā Jūs sabojāsiet deguna aerosolu.

Deguna aerosola sagatavošana lietošanai

Jums ir jāsagatavo deguna aerosols:

pirms to lietojat pirmo reizi;

ja vāciņš nav bijis uzlikts 5 dienas vai ja intranazālā ierīce nav lietota 30 dienas vai ilgāk.

Deguna aerosola sagatavošana palīdz nodrošināt, ka vienmēr saņemat pilnu zāļu devu. Veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Enerģiski sakratiet deguna aerosolu,

nenoņemot vāciņu, aptuveni 10 sekundes.

2. Noņemiet vāciņu, stingri saspiežot vāciņa sānus ar īkšķi un rādītājpirkstu – skatīt e attēlu.

3. Turiet deguna aerosolu vertikāli uz augšu, tad pagrieziet slīpi un

vērsiet sprauslu prom no

sevis.

4. Stingri nospiediet pogu

līdz galam. Izdariet to vismaz 6 reizes, līdz gaisā izdalās smalka aerosola migliņa – skatīt f attēlu.

Tagad deguna aerosols ir gatavs lietošanai.

Deguna aerosola lietošana

1.Enerģiski sakratiet deguna aerosolu.

2.Noņemiet vāciņu.

3. Izšņauciet degunu,

lai iztīrītu nāsis, tad nedaudz pielieciet galvu uz priekšu.

4. Ievietojiet sprauslu vienā nāsī – skatīt

g attēlu. Vērsiet sprauslas galu nedaudz uz āru – prom no deguna centrālās starpsienas. Tā zāles nonāks pareizajā deguna daļā.

5.Stingri nospiediet pogu līdz galam, vienlaikus ieelpojot caur degunu – skatīt h attēlu.

6. Izņemiet sprauslu un

izelpojiet caur muti.

7. Ja Jums katrā reizē ir jālieto 2 devas katrā nāsī, atkārtojiet 4. – 6. punktā aprakstītās darbības.

8. Lai ievadītu zāles otrā nāsī, atkārtojiet 4. – 7. punktā aprakstītās darbības.

9.Noslēdziet deguna aerosolu ar vāciņu.

Deguna aerosola tīrīšana Pēc katras lietošanas reizes:

1. i

Izslaukiet sprauslu un vāciņa iekšpusi ar tīru, sausu drāniņu – skatīt un j attēlu.

2. Tīrīšanai neizmantojiet ūdeni.

3. Nekādā gadījumā neizmantojiet adatu

vai citu asu priekšmetu, lai iztīrītu sprauslu.

4.Vienmēr uzlieciet vāciņu, kad beidzat tīrīšanu.

Ja šķiet, ka deguna aerosols nedarbojas:

Pārbaudiet, vai tajā vēl ir atlikušas zāles. Paskatieties uz šķidruma līmeni lodziņā. Ja līmenis ir ļoti zems, varētu būt par maz zāļu, lai deguna aerosols darbotos.

Pārbaudiet, vai deguna aerosols nav bojāts.

Ja domājat, ka varētu būt aizsprostota sprausla, neizmantojiet adatu vai citu asu priekšmetu, lai to iztīrītu.

Vēlreiz mēģiniet to sagatavot, ievērojot norādījumus, kas sniegti sadaļā ‘Deguna aerosola sagatavošana lietošanai’.

Ja tas vēl arvien nedarbojas vai ja izdalās šķidruma strūkla, aiznesiet deguna aerosolu atpakaļ uz aptieku un lūdziet padomu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas