Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Azarga (brinzolamide / timolol maleate) – Zāļu apraksts - S01ED51

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsAzarga
ATĶ kodsS01ED51
Vielabrinzolamide / timolol maleate
RažotājsNovartis Europharm Limited

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml acu pilieni, suspensija

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens ml suspensijas satur 10 mg brinzolamīda (brinzolamide) un 5 mg timolola (timolol) (kā timolola maleāts).

Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību:

Viens ml suspensijas satur 0,10 mg benzalkonija hlorīdu.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Acu pilieni, suspensija (acu pilieni).

Baltas vai pelēkbaltas krāsas viendabīga suspensija, pH 7,2 (aptuveni).

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Acs iekšējā spiediena (IOS) pazemināšanai pieaugušiem pacientiem ar atvērta kakta glaukomu vai acu hipertensiju, kuriem monoterapija nenodrošina pietiekamu IOS pazemināšanu (skatīt

5.1. apakšpunktu).

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Lietošana pieaugušajiem, tajā skaitā vecākiem cilvēkiem.

AZARGA lieto pa 1 pilienam acs(-u) konjunktīvas maisiņā divas reizes dienā.

Aizspiežot asaru izvadkanālu vai arī aizverot plakstiņus, sistēmiskā absorbcija tiek samazināta. Tas var radīt sistēmisku blakusparādību samazināšanos un lokālās aktivitātes palielināšanos (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ja tiek izlaista viena deva, ārstēšana jāturpina ar nākamo devu atbilstoši ierastajai shēmai. Deva nedrīkst būt lielāka par vienu pilienu slimajā(-s) acī(-s) divas reizes dienā.

Aizvietojot ar AZARGA citas pretglaukomas zāles, jāpārtrauc otru zaļu lietošana un nākamajā dienā jāsāk AZARGA lietošana.

Īpašas pacientu grupas

Pediatriskā populācija

AZARGA drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā no 0 līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Aknu un nieru darbības traucējumi

Pētījumi par AZARGA vai timolola 5 mg/ml acu pilienu ietekmi uz pacientiem ar aknu vai nieru darbības traucējumiem nav veikti. Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem vai pacientiem ar viegliem līdz mēreniem nieru darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama.

Ar AZARGA nav veikti pētījumi pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss <30 ml/min) vai pacientiem ar hiperhlorēmisku acidozi (skatīt 4.3. apakšpunktu). Tā kā brinzolamīds un tā galvenais metabolīts galvenokārt izdalās caur nierēm, AZARGA ir kontrindicēta pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem AZARGA jālieto piesardzīgi (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Okulārai lietošanai.

Pacienti jāinformē, ka pudelīte pirms lietošanas ir pamatīgi jāsakrata. Ja drošības stiprinājums pēc vāciņa noņemšanas ir vaļīgs, pirms zāļu lietošanas to noņemiet.

Lai novērstu pudelītes pilinātāja galiņa un suspensijas inficēšanos, ar pudelītes pilinātāja galiņu nedrīkst aizskart plakstiņus vai citas virsmas. Norādiet pacientiem, ka pudelīte jātur cieši aizvērta, ja tā netiek lietota.

Ja tiek lietotas vairākas lokāli lietojamas oftalmoloģiskas zāles, tad starp to lietošanu ir jāievēro vismaz 5 minūšu intervāls. Acu ziedes jālieto pēdējās.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Paaugstināta jutība pret citiem bēta blokatoriem.

Paaugstināta jutība pret sulfonamīdiem (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Reaktīvas elpceļu slimības, to skaitā bronhiālā astma, iepriekš pārciesta bronhiālā astma vai smaga obstruktīva plaušu slimība.

Sinusa bradikardija, sinusa mezgla disfunkcija, sinoatriālā blokāde, otrās vai trešās pakāpes atrioventrikulārā blokāde, ko neregulē ar elektrokardiostimulatoru. Atklāta sirds mazspēja, kardiogēns šoks.

Smags alerģisks rinīts.

Hiperhlorēmiska acidoze (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Smagi nieru darbības traucējumi.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Sistēmiskā iedarbība

Brinzolamīds un timolols tiek absorbēti sistēmiski. Bēta-adrenerģiskā blokatora komponenta dēļ, timolols rada tādas pašas nelabvēlīgas kardiovaskulāras, pulmonāras un citas blakusparādības kā sistēmiski bēta adrenerģiskie blokatori. Sistēmisku blakusparādību biežums pēc oftalmoloģiskas ievadīšanas ir mazāks nekā pēc sistēmiskas ievadīšanas. Par sistēmiskās absorbcijas samazināšanu skatīt 4.2. apakšpunktā.

Visiem sulfonamīdu atvasinājumiem raksturīgās paaugstinātas jutības reakcijas var rasties pacientiem, kuri lieto AZARGA, jo tas tiek absorbēts sistēmiski.

Sirdsdarbības traucējumi

Pacientiem ar sirds-asinsvadu slimībām (piemēram, koronārā sirds slimība, Princmetala stenokardija un sirds mazspēja) un hipotensiju, terapija ar bēta blokatoriem ir kritiski jāizvērtē un jāapsver

ārstēšana ar citām aktīvām vielām. Pacienti ar sirds-asinsvadu slimībām ir jānovēro, vai neparādās šo slimību pasliktināšanās un nevēlamu blakusparādību pazīmes.

Sakarā ar to negatīvo ietekmi uz sirds vadīšanas laiku, pacientiem ar pirmās pakāpes sirds blokādi bēta blokatorus jālieto tikai ar piesardzību.

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Pacientiem ar smagiem perifērās asinsrites traucējumiem/slimībām (t.i., smagas formas Reino slimība vai Reino sindroms) ārstēšanā ir jāievēro piesardzība.

Hipertireoīdisms

Bēta blokatori var arī maskēt hipertireoīdisma pazīmes.

Muskuļu vājums

Ir ziņots, ka bēta-adrenerģiskie blokatori var stimulēt noteiktiem miastēniskiem traucējumiem (piemēram, diplopija, ptoze un vispārējs nespēks) raksturīgo muskuļu vājumu.

Elpošanas sistēmas traucējumi

Pēc dažu oftalmoloģisku bēta blokatoru lietošanas ir ziņots par elpošanas sistēmas reakcijām, tostarp nāvi izraisošām bronhu spazmām pacientiem ar astmu. AZARGA ir jālieto piesardzīgi pacientiem ar vāji/vidēji izteiktu hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS) un tikai tad, ja iespējamais ieguvums attaisno iespējamo risku.

Hipoglikēmija/diabēts

Bēta blokatorus jālieto piesardzīgi pacientiem ar tieksmi uz spontānu hipoglikēmiju vai pacientiem ar labilu diabētu, jo bēta blokatori var maskēt akūtas hipoglikēmijas pazīmes un simptomus.

Skābju/bāzu līdzsvara traucējumi

AZARGA satur brinzolamīdu, sulfonamīdu. Tāda paša veida blakusparādības, kas saistītas ar sulfonamīdiem, var izraisīt lokālā lietošana. Ir ziņots par skābju-bāzu līdzsvara traucējumiem, kas radušies ar perorāliem karboanhidrāzes inhibitoriem. Metaboliskās acidozes iespējamā riska dēļ pacientiem ar nieru darbības traucējumu risku šīs zāles jālieto piesardzīgi. Ja parādās nopietnas reakcijas vai paaugstinātas jutības pazīmes, jāpārtrauc šo zāļu lietošanu.

Garīga uzmanība

Perorālie karboanhidrāzes inhibitori var pavājināt spēju veikt uzdevumus, kuriem nepieciešama garīga uzmanība un/vai fiziska koordinācija. AZARGA tiek absorbēts sistēmiski, un tāpēc saistībā ar lokālo lietošanu var notikt iepriekš minētais.

Anafilaktiskās reakcijas

Lietojot bēta blokatorus, pacienti ar iepriekš pārciestu atopiju vai arī smagām anafilaktiskām reakcijām uz dažādiem alergēniem var izteiktāk reaģēt uz atkārtotu šādu alergēnu devām un nereaģēt uz parastajām adrenalīna devām, ko lieto anafilaktisku reakciju ārstēšanai.

Dzīslenes atslāņošanās

Tiek ziņots par dzīslenes atslāņošanos, lietojot šķidrumu nomācošu terapiju (piemēram, timololu, acetazolamīdu) pēc filtrēšanas procedūras.

Ķirurģiskā anestēzija

Bēta bloķējošas iedarbības oftalmoloģiskie preparāti var bloķēt sistēmisku bēta-agonistu, piemēram, adrenalīna iedarbību. Ja pacients saņem timololu, par to jāinformē anesteziologs.

Lietošana kopā ar citām zālēm

Iedarbība uz acs iekšējo spiedienu vai arī sistēmiskas bēta-bloķējošās iedarbības izpausmes var tikt potencētas, ja timololu lieto pacienti, kas jau saņem sistēmisku bēta bloķējošas iedarbības līdzekli. Šo

pacientu reakcija rūpīgi jānovēro. Divu bēta-adrenerģisko blokatoru ārīga lietošana vai divu lokālas iedarbības karboanhidrāzes inhibitoru lietošana nav ieteicama (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Iespējama aditīva iedarbība uz zināmām sistēmiskām blakusparādībām, ko izraisa karboanhidrāzes inhibēšana pacientiem, kas saņem perorālo karboanhidrāzes inhibitoru un AZARGA. Vienlaicīga AZARGA un perorālu karboanhidrāzes inhibitoru ievadīšana nav pētīta un nav ieteicama (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Ietekme uz aci

Līdzšinējā pieredze par AZARGA lietošanu pacientiem ar pseidoeksfoliatīvo vai pigmenta glaukomu ir ierobežota. Ārstējot šādus pacientus ir jāievēro piesardzība un rūpīga IOS kontrole.

AZARGA lietošana nav pētīta pacientiem ar šaura kakta glaukomu, un šiem pacientiem tās lietošana nav ieteicama.

Oftalmoloģiskie bēta blokatori var izraisīt acs sausumu. Pacientiem ar radzenes saslimšanām ārstēšanā ir jāievēro piesardzība.

Iespējamā brinzolamīda ietekme uz radzenes endotēlija funkciju nav pētīta pacientiem ar radzenes bojājumiem (īpaši pacientiem ar zemu endotēlija šūnu skaitu). Konkrēti pacienti, kas lieto kontaktlēcas nav pētīti, un tiek ieteikts rūpīgi novērot tos pacientus, kas lieto brinzolamīdu, jo karboanhidrāzes inhibitori var ietekmēt radzenes hidratāciju. Tas var radīt radzenes dekompensāciju un tūsku, un kontaktlēcu lietošana var palielināt risku radzenei. Ieteicama rūpīga novērošana pacientiem ar radzenes bojājumiem, piemēram, pacienti ar cukura diabētu vai radzenes distrofiju.

Rūpīgi uzraugot, AZARGA var lietot kontaktlēcu valkāšanas laikā (skatīt zemāk ‘Benzalkonija hlorīds’).

Benzalkonija hlorīds

AZARGA satur benzalkonija hlorīdu, kas var izraisīt acs kairinājumu un izmainīt mīksto kontaktlēcu krāsu. Jāizvairās no saskares ar mīkstajām kontaktlēcām. Pacienti pirms AZARGA lietošanas jālūdz izņemt kontaktlēcas un pēc zāļu iepilināšanas nogaidīt 15 minūtes, pirms ielikt tās atpakaļ.

Ziņots, ka benzalkonija hlorīds var izraisīt arī punktveida keratopātiju un/vai toksisku ulceratīvu keratopātiju. Biežas vai ilgstošas lietošanas gadījumā nepieciešama uzmanīga novērošana.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem AZARGA jālieto piesardzīgi.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Speciāli zāļu mijiedarbības pētījumi ar AZARGA nav veikti.

AZARGA satur brinzolamīdu, karboanhidrāzes inhibitoru. Lai gan tas tiek ievadīts lokāli, preparāts tiek absorbēts sistēmiski. Ir ziņots par skābju-bāzu līdzsvara traucējumiem, kas radušies ar perorāliem karboanhidrāzes inhibitoriem. Jāņem vērā potenciālas mijiedarbības iespēja pacientiem, kas saņem

AZARGA.

Iespējama aditīva iedarbība uz karbonanhidrāzes inhibīcijas sistēmisko iedarbību pacientiem, kuri saņem perorālus karbonanhidrāzes inhibitorus un brinzolamīda acu pilienus. Vienlaicīga brinzolamīdu saturošu acu pilienu un perorālu karbonanhidrāzes inhibitoru lietošana nav ieteicama.

Citohroma P-450 izozīmi, kas atbildīgi par brinzolamīda metabolismu, ietver CYP3A4 (galvenais), CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 un CYP2C9. Paredzams, ka tādi CYP3A4 inhibitori, kā piemēram, ketokonazols, itrakonazols, klotrimazols, ritonavīrs un troleandomicīns inhibitēs brinzolamīda metabolismu ar CYP3A4. Jāievēro piesardzība, ja CYP3A4 inhibitori tiek ievadīti vienlaicīgi. Tomēr

maz ticama ir brinzolamīda uzkrāšanās, jo eliminācija caur nierēm ir galvenais veids. Brinzolamīds nav citohroma P-450 izozīmu inhibitors.

Ievadot oftalmoloģisko bēta blokatora šķīdumu paralēli ar perorālajiem kalcija kanālu blokatoriem, bēta adrenerģiskiem blokatoriem, pretaritmijas līdzekļiem (tai skaitā amiodaronu), uzpirkstītes glikozīdiem, parasimpatomimētiķiem vai guanetidīnu, iespējama aditīva iedarbība, kas izpaužas kā hipotensija un/vai izteikta bradikardija.

Bēta blokatori var samazināt atbildes reakciju pret adrenalīnu, ko lieto anafilaktisku reakciju ārstēšanai. Ārstējot pacientus, kuriem anamnēzē ir atopija vai anafilakse, jāievēro īpaša piesardzība (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lietojot bēta blokatorus var tikt potencēta hipertensīva reakcija uz klonidīna pēkšņu pārtraukšanu. Lietojot šīs zāles vienlaicīgi ar klonidīnu, ieteicama piesardzība.

Potencēta sistēmiska bēta blokāde (piemēram, palēnināta sirdsdarbība, depresija) ir konstatēta, ja kombinētas ārstēšanas procesā izmantoti CYP2D6 inhibitori (piemēram, hinidīns, fluoksetīns, paroksetīns) un timolols. Ieteicama piesardzība.

Bēta blokatori var palielināt pretdiabēta līdzekļu hipoglikēmisko iedarbību. Bēta blokatori var maskēt hipoglikēmijas pazīmes un simptomus (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Midriāze, ko izraisa oftalmoloģisko bēta blokatoru un adrenalīna (epinefrīna) vienlaicīga lietošana, ir konstatēta reti.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav pietiekamu datu saistībā ar oftalmoloģiska brinzolamīda un timolola lietošanu grūtniecēm. Pētījumi ar dzīvniekiem ar brinzolamīdu liecina par reproduktīvo toksicitāti pēc sistēmiskas lietošanas, skatīt 5.3. apakšpunktu. AZARGA nedrīkst lietot grūtniecības laikā, ja vien nav absolūta nepieciešamība. Par sistēmiskās absorbcijas samazināšanu skatīt 4.2. apakšpunktā.

Epidemioloģiskie pētījumi nav uzrādījuši malformāciju veidošanos, bet norāda uz augļa intrauterīnas augšanas aiztures risku, ja bēta blokatorus lieto perorāli. Turklāt, bēta blokādes pazīmes un simptomi (piemēram, bradikardija, hipotensija, elpošanas traucējumi un hipoglikēmija), ir novēroti jaundzimušajiem, ja bēta blokatori ir lietoti līdz dzemdībām. Ja AZARGA tiek lietots līdz dzemdībām, jaundzimušais ir rūpīgi jānovēro pirmajās dzīves dienās.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai oftalmoloģisks brinzolamīds izdalās cilvēku pienā. Pētījumi ar dzīvniekiem liecina, ka pēc perorālas lietošanas, brinzolamīds izdalās mātes pienā, skatīt 5.3. apakšpunktā.

Bēta blokatori izdalās mātes pienā. Tomēr maz ticams, ka terapeitiskās timolola devas acu pilienos būtu mātes pienā tādā daudzumā, lai zīdaiņiem radītu klīniskus bēta blokādes simptomus. Par sistēmiskās absorbcijas samazināšanu skatīt 4.2. apakšpunktā.

Tomēr nevar izslēgt risku ar krūti barotam bērnam. Lēmums, vai pārtraukt barošanu ar krūti vai pārtraukt/atturēties no AZARGA terapijas, jāpieņem, ņemot vērā ieguvumu no barošanas ar krūti bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei.

Fertilitāte

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu lokāli okulāri lietota AZARGA iedarbību uz auglību cilvēkiem.

Nav klīnisko datu, kas liecina par perorāli lietota brinzolamīda vai timolola ietekmi uz vīrieša vai sievietes auglību. Lietojot AZARGA, nekāda ietekme uz vīrieša vai sievietes auglību nav sagaidāma.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

AZARGA maz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Īslaicīga redzes miglošanās vai citi redzes traucējumi var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus. Ja pēc iepilināšanas novēro redzes miglošanos, pirms transportlīdzekļa vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas pacientam jānogaida, lai redze noskaidrojas.

Karboanhidrāzes inhibitori var pavājināt spēju veikt uzdevumus, kuriem nepieciešama garīga uzmanība un/vai fiziska koordinācija (skatīt 4.4. apakšpunktu).

4.8.Nevēlamas blakusparādības

Kopsavilkums drošuma profilam

Klīniskajos pētījumos visbiežākās blakusparādības bija neskaidra redze, acs kairinājums un sāpes acī, kas radās aptuveni 2% līdz 7% pacientu.

Kopsavilkums par blakusparādībām tabulas veidā

Tālāk uzskaitītās blakusparādības ziņotas klīnisko pētījumu un AZARGA, kā arī atsevišķu komponentu – brinzolamīda un timolola, pēcreģistrācijas uzraudzības laikā. Tās ir klasificētas saskaņā ar šādu principu: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1000 līdz <1/100), reti

(≥1/10 000 līdz <1/1000) ļoti reti (<1/10 000) vai nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Sistēmas orgānu klasifikācija

MedDRA ieteiktais termins (v. 18.0)

Infekcijas un infestācijas

Nav zināmi: nazofaringīts3, faringīts3, sinusīts3, rinīts3

Asins un limfātiskās sistēmas

Retāk: samazināts balto asinsķermenīšu skaits1

traucējumi

Nav zināmi: samazināts sarkano asinsķermenīšu skaits3,

 

paaugstināts hlorīdu līmenis asinīs3

Imūnās sistēmas traucējumi

Nav zināmi: anafilakse2, anafilaktiskais šoks1, sistēmiskas

 

alerģiskas reakcijas, tai skaitā angioedēma2, lokāli un

 

ģeneralizēti izsitumi2, hipersensitivitāte1, nātrene2, nieze2

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Nav zināmi: hipoglikēmija2

Psihiskie traucējumi

Reti: bezmiegs1

 

Nav zināmi: depresija1, atmiņas zudums2, apātija3, nomākts

 

garastāvoklis3, pazemināts libido3, nakts murgi2,3,

 

nervozitāte3

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži: disgeizija1

 

Nav zināmi: smadzeņu išēmija2, cerebrovaskulārs

 

notikums2, ģībonis2, myasthenia gravis pazīmju un

 

simptomu palielināšanās2, miegainība3, motorā

 

disfunkcija3, amnēzija3, atmiņas traucējumi3, parestēzija2,3,

 

tremors3, hipoestēzija3, ageizija3, reibonis1, galvassāpes1

Acu bojājumi

Bieži: punktveida keratīts1, redzes miglošanās1, sāpes acī1,

 

acs kairinājums1

 

Retāk: keratīts1,2,3, sausa acs1, vitālās krāsvielas izmaiņas

 

radzenē1, izdalījumi no acīm1, acs nieze1, svešķermeņa

 

sajūta acīs1, okulāra hiperēmija1, konjunktīvas hiperēmija1

 

Reti: radzenes erozija1, priekšējās kameras iekaisums1,

 

fotofobija1, pastiprināta asarošana1, sklēras hiperēmija1,

 

plakstiņu apsārtums1, kreveles uz plakstiņu malām1

 

Nav zināmi: palielinātas proporcijas starp redzes nerva

 

ekskavāciju un disku3, dzīslenes atslāņošanās pēc filtrācijas

 

 

operācijas2 (skatīt 4.4. apakšpunktu Īpaši brīdinājumi un

 

piesardzība lietošanā), keratopātija3, radzenes epitēlija

 

defekts3, radzenes epitēlija traucējumi3, paaugstināts

 

intraokulārais spiediens3, nosēdumi acī3, radzenes

 

krāsošanās3, radzenes tūska3, pazemināta radzenes jutība2,

 

konjunktivīts3, meibomīts3, diplopija2,3, apžilbšana3,

 

fotopsija3, samazināts redzes asums3, redzes traucējumi1,

 

pterigijs3, redzes diskomforts3, sausais keratokonjunktivīts3,

 

samazināts acs jutīgums3, sklēras pigmentācija3, cista uz

 

konjunktīvas3, redzes traucējumi3, acu pietūkums3, acs

 

alerģija3, madaroze3, plakstiņu traucējumi3, plakstiņu

 

tūska1, ptoze2

Ausu un labirinta bojājumi

Nav zināmi: vertigo3, troksnis ausīs3

Sirds funkcijas traucējumi

Bieži: palēnināta sirdsdarbība1

 

Nav zināmi: sirds apstāšanās2, sirds mazspēja2, sastrēguma

 

sirds mazspēja2, atrioventrikulāra blokāde2, kardiāls-

 

respirators distress3, stenokardija3, bradikardija2,3,

 

neregulāra sirdsdarbība3, aritmija2,3, sirdsklauves2,3,

 

tahikardija3, paātrināta sirdsdarbība3, sāpes krūtīs2, tūska2

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Retāk: pazemināts asinsspiediens1

 

Nav zināmi: hipotensija2, hipertensija3, paaugstināts

 

asinsspiediens1, Reino sindroms2, aukstas rokas un kājas2

Elpošanas sistēmas traucējumi,

Retāk: klepus1

krūšu kurvja un videnes slimības

Reti: orofaringeālas sāpes1, iesnas1

 

Nav zināmi: bronhu spazmas2 (galvenokārt, pacientiem ar

 

jau esošu bronhospastisku slimību), aizdusa1, astma3,

 

deguna asiņošana1, bronhu hiperaktivitāte3, rīkles

 

kairinājums3, aizlikts deguns3, augšējo elpceļu

 

aizsprostojums3, pilēšana aizdegunē3, šķaudīšana3, sausums

 

degunā3

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Nav zināmi: vemšana2,3, sāpes vēdera augšdaļā1, sāpes

 

vēderā2, caureja1, sausa mute1, slikta dūša1, ezofagīts3,

 

dispepsija2,3, nepatīkama sajūta vēderā3, nepatīkama sajūta

 

kuņģī3, biežas zarnu kustības3, kuņģa-zarnu trakta

 

traucējumi3, mutes hipoestēzija3, mutes parestēzija3, gāzu

 

uzkrāšanās3

Aknu un/vai žults izvades sistēmas

Nav zināmi: aknu funkcionālo testu novirze no normas3

traucējumi

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

Nav zināmi: nātrene3, makulopapulozi izsitumi3, vispārēja

 

nieze3, blīva āda3, dermatīts3, alopēcija1, psoriāzes tipa

 

izsitumi vai psoriāzes paasinājums2, izsitumi1, eritēma1

Skeleta-muskuļu un saistaudu

Nav zināmi: mialģija1, muskuļu spazmas3, artralģija3, sāpes

sistēmas bojājumi

mugurā3, sāpes ekstremitātēs3

Nieru un urīnizvades sistēmas

Retāk: asinis urīnā1

traucējumi

Nav zināmi: sāpes nierēs3, bieža urinācija3

Reproduktīvās sistēmas traucējumi

Nav zināmi: erektīlā disfunkcija3, seksuāla disfunkcija2,

un krūts slimības

samazināts libido2

Vispārēji traucējumi un reakcijas

Retāk: savārgums1,3

ievadīšanas vietā

Nav zināmi: sāpes krūtīs1, sāpes3, nogurums1, astēnija2,3,

 

nepatīkama sajūta krūtīs3, nervozitāte3, uzbudinātība3,

 

perifērā tūska3, zāļu pārpalikums3

Izmeklējumi

Retāk: paaugstināts kālija līmenis asinīs1, paaugstināts

 

laktātdehidrogenāzes līmenis asinīs1

1nevēlamas blakusparādības, kas novērotas lietojot AZARGA

2papildu nevēlamas blakusparādības, kas novērotas lietojot timololu monoterapijā

papildu nevēlamas blakusparādības, kas novērotas lietojot brinzolamīdu monoterapijā

 

Atsevišķu blakusparādību apraksts

Disgeizija (rūgta vai neparasta garša mutē pēc iepilināšanas) bija bieži konstatēta sistēmiska blakusparādība, kas saistīta ar AZARGA lietošanu klīnisko pētījumu laikā. Iespējams to izraisīja acu pilienu iekļūšana aizdegunē pa asaru kanālu, un tas ir saistīts ar brinzolamīdu. Asaru kanāla aizspiešana vai viegla acs pievēršana pēc iepilināšanas var samazināt šīs parādības iespējamību (skatīt 4.2. apakšpunktu).

AZARGA satur brinzolamīdu, kas ir karboanhidrāzes sulfonamīda inhibitors ar sistēmisku absorbēšanu. Kuņģa-zarnu trakta, nervu sistēmas, hematoloģiska rakstura, nieru un metaboliskas blakusparādības kopumā ir saistītas ar sistēmiskiem karboanhidrāzes inhibitoriem. Tāda paša veida blakusparādības, kas saistītas ar perorāliem karboanhidrāzes inhibitoriem, var rasties pēc lokālas ievadīšanas.

Timolols uzsūcas un nonāk sistēmiskā cirkulācijā. Tas var izraisīt līdzīgas nevēlamas blakusparādības, kādas novērojamas ar sistēmiskiem bēta blokatoriem. Papildus uzskaitītās blakusparādības ietver reakcijas, kas novērojamas oftalmoloģisko bēta blokatoru grupā. Citas blakusparādības, kas saistītas ar atsevišķu komponentu lietošanu un var potenciāli parādīties lietojot AZARGA, iekļautas tabulā iepriekš. Sistēmisku blakusparādību biežums pēc oftalmoloģiskas ievadīšanas ir mazāks nekā pēc sistēmiskas ievadīšanas. Par sistēmiskās absorbcijas samazināšanu skatīt 4.2. apakšpunktā.

Pediatriskā populācija

AZARGA nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadiem, jo trūkst datu par drošumu un efektivitāti.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Nejaušas norīšanas gadījumā, pārdozēšanas simptomi bēta blokādes dēļ var būt bradikardija, hipotensija, sirds mazspēja un bronhu spazmas.

Ja notikusi pārdozēšana ar AZARGA acu pilieniem, tad ārstēšanai jābūt simptomātiskai un uzturošai. Brinzolamīda dēļ iespējami elektrolītu traucējumi, acidozes stāvokļa rašanās un nervu sistēmas efekti. Jāseko elektrolītu (īpaši kālija) līmenim serumā un pH līmenim. Pētījumi ir parādījuši, ka timololu nevar ātri izvadīt ar dialīzi.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Oftalmoloģiski līdzekļi, pretglaukomas un miotiski līdzekļi ATĶ kods: S01ED51.

Darbības mehānisms

AZARGA satur divas aktīvas vielas: brinzolamīdu un timolola maleātu. Šīs divas sastāvdaļas samazina acs iekšējo spiedienu, galvenokārt, samazinot acs šķidruma sekrēciju, un tas tiek veikts ar dažādiem darbības mehānismiem. Šo divu aktīvo vielu kopēja iedarbība izraisa papildu acs iekšējā spiediena samazināšanos, salīdzinot ar katras sastāvdaļas lietošanu atsevišķi.

Brinzolamīds ir cilvēka karboanhidrāzes II (CA-II) potenciāls inhibitors, dominējošais izoenzīms acī. Karboanhidrāzes inhibēšana acs ciliārķermeņos samazina šķīduma veidošanos, domājams, palēninot bikarbonāta jonu veidošanos, kam seko samazināta nātrija un šķidruma pārvade.

Timolols ir neselektīvs adrenerģisks blokators, kam nav raksturīgas simpatomimētiskas, tiešas miokardu nomācošas vai arī membrānu stabilizējošas iedarbības. Tonogrāfijas un fluorofotometriskie pētījumi ar pacientiem liecina, ka tā galvenā iedarbība izpaužas samazinot acs šķidruma veidošanos, kā arī nedaudz veicinot noplūdi.

Farmakodinamiskā iedarbība

Klīniskā iedarbība:

12 mēnešu kontrolētā klīniskā pētījumā ar atvērta kakta glaukomas vai okulārās hipertensijas pacientiem, kuru veselības stāvoklis, pēc pētījuma veicēja viedokļa, varētu uzlaboties, lietojot kombinēto terapiju un kuru pamata acs iekšējais spiediens vidēji bija no 25 līdz 27 mmHg, vidējais AZARGA radītais acs iekšējā spiediena pazeminājums bija no 7 līdz 9 mmHg, preparātu ievadot divas reizes dienā. AZARGA līdzvērtīgums dorzolamīda 20 mg/ml + timolola 5 mg/ml spējai samazināt vidējo acs iekšējo spiedienu tika konstatēts visos momentos visās vizītēs.

6 mēnešu kontrolētā klīniskā pētījumā ar atvērta kakta glaukomas vai okulārās hipertensijas pacientiem, kuru acs iekšējais spiediens vidēji bija no 25 līdz 27 mmHg, AZARGA ievadīts divas reizes dienā samazināja acs iekšējo spiedienu vidēji no 7 līdz 9 mmHg, pārsniedzot divas reizes dienā ievadīta 10 mg/ml brinzolamīda iedarbību par līdz pat 3 mmHg un divas reizes dienā ievadīta 5 mg/ml timolola iedarbību par 2 mmHg. Tika konstatēts statistiski nozīmīgāks vidējais acs iekšējā spiediena samazinājums, salīdzinājumā gan ar brinzolamīdu, gan timololu visos momentos visās vizītēs.

Trīs kontrolētos klīniskos pētījumos redzes diskomforts pēc AZARGA ievadīšanas bija ievērojami mazāks, salīdzinot ar 20 mg/ml dorzolamīdu + 5 mg/ml timololu.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc acu pilienu lietošanas brinzolamīds un timolols uzsūcas caur radzeni un nonāk sistēmiskā cirkulācijā. Perorālas farmakokinētikas pētījumos veseli brīvprātīgie saņēma 1 mg brinzolamīda devu divas reizes dienā divas nedēļas, lai samazinātu laiku un sasniegtu stabilu stāvokli pirms AZARGA lietošanas uzsākšanas. Pēc tam divas reizes dienā 13 nedēļas lietojot AZARGA, brinzolamīda koncentrācija sarkanajos asinsķermenīšos (RBC) vidēji bija 18,8 3,29 µM, 18,1 2,68 µM un

18,4 3,01 µM attiecīgi 4., 10. un 15. nedēļā, norādot, ka tika saglabāts stabils brinzolamīda koncentrācijai RBC.

Stabilā stāvoklī lietojot AZARGA, timolola vidējā plazma Cmax un AUC0-12h bija 27% un 28% atbilstoši zemāka (Cmax: 0,824 ±0,453 ng/ml; AUC0-12h: 4,71 ±4,29 ng h/ml), salīdzinot ar

5 mg/ml timolola ievadīšanu (Cmax: 1,13 ±0,494 ng/ml; AUC0-12h: 6,58 ±3,18 ng h/ml). Zemāka sistēmiskā iedarbība uz timololu pēc AZARGA ievadīšanas nav klīniski nozīmīga. Turpinot AZARGA ievadīšanu, timolola Cmax vidējais tika sasniegts 0,79 ±0,45 stundās.

Izkliede

Plazmas proteīna saite brinzolamīdā ir vidēja (aptuveni 60%). Brinzolamīds ir RBC nošķirts sakarā ar savu augsto afinitātes piesaisti CA-II un mazāka apjoma piesaisti CA-I. Tā aktīvais N-dezetil metabolīts arī uzkrājas RBC, kur tas galvenokārt piesaistās CA-I. Brinzolamīda un metabolīta afinitāte RBC un CA audiem nosaka zemu plazmas koncentrāciju.

Dati par izkliedi acu audos trušiem parādīja, ka timololu var izmērīt acs šķidrumā līdz pat 48 stundām pēc AZARGA ievadīšanas. Stabilā stāvoklī timolols ir konstatēts cilvēku plazmā līdz pat 12 stundām pēc AZARGA ievadīšanas.

Biotransformācija

Metaboliskie mehānismi brinzolamīda metabolismam ietver N-dealkilāciju, O-dealkilāciju un tā N-propila sānu ķēdes oksidāciju. N-dezetil brinzolamīds ir galvenais brinzolamīda metabolīts, kas veidojas cilvēkos un saistās ar CA-I brinzolamīda klātbūtnē un uzkrājas RBC. In vitro pētījumi liecina, ka brinzolamīda metabolisms galvenokārt piesaista CYP3A4, kā arī vismaz četrus citus izozīmus

(CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 un CYP2C9).

Timolols tiek metabolizēts divos veidos. Viens ceļš atšķeļ etanolamīna sānu ķēdi uz tiadiazola gredzena, un otrs atšķeļ etanola sānu ķēdi uz morfolīna slāpekļa un otru līdzīgu sānu ķēdi ar karbonila grupu pie slāpekļa. Timolola metabolisms mijiedarbojas galvenokārt ar CYP2D6.

Eliminācija

Brinzolamīds tiek izvadīts galvenokārt caur nierēm (aptuveni 60%). Tiek uzskatīts, ka aptuveni 20% devas kā metabolīts atrodas urīnā. Brinzolamīds un N-dezetil brinzolamīds ir galvenie komponenti urīnā kopā ar N-desmetoksipropila un O-desmetila metabolītu paliekām (<1%).

Timolola un tā metabolītu primārā ekskrēcija notiek caur nierēm. Apmēram 20% no timolola devas tiek izvadīti urīnā neizmainītā formā un pārējais tiek izvadīts urīnā kā metabolīti. Timolola plazmas t1/2 pēc AZARGA ievadīšanas acī ir 4,8-stundas.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Brinzolamīds

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par brinzolamīda farmakoloģisko drošumu, sistēmisko toksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Attīstības toksicitātes pētījumos ar trušiem, kuri saņēma brinzolamīdu perorāli līdz 6 mg/kg dienas devās (214 reizes pārsniedz ieteicamo klīnisko devu no 28 µg/kg/dienā), netika konstatēta ietekme uz augļa attīstību, neskatoties uz vērā ņemamu toksicitāti mātei. Tādos pašos pētījumos ar žurkām tika novērota nedaudz samazināta galvaskausa un astes kaula osifikācija, mātītēm lietojot brinzolamīdu 18 mg/kg lielās dienas devās (642 reizes pārsniedz ieteicamo dienas klīnisko devu), taču šīs parādības netika novērotas, lietojot 6 mg/kg lielas dienas devas. Šīs parādības tika konstatētas, lietojot devas, kas izraisīja metabolisku acidozi ar samazinātu svara pieaugumu mātītēm un samazinātu augļa masu. Mātītēm perorāli lietojot brinzolamīdu, tika novērota no devas atkarīga jaundzimušo masas pazemināšanās, sākot ar nelielu pazemināšanos (aptuveni 5–6%), lietojot 2 mg/kg lielas dienas devas, līdz pat gandrīz 14%, lietojot 18 mg/kg lielas dienas devas. Ar dienas devu 5 mg/kg laktācijas laikā pēcnācējiem blakus efekti netika konstatēti.

Timolols

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par timolola farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti un iespējamu kancerogenitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Timolola reproduktīvās toksicitātes pētījumi uzrādīja aizkavētu augļa kaulu osifikāciju žurkām bez nelabvēlīgas ietekmes uz attīstību pēc dzimšanas (50 mg/kg lielas dienas devas vai 3500 reižu vairāk par dienas klīnisko devu, kas ir 14 mikrogrami/kg dienā), kā arī palielinātu augļa resorbciju trušiem (90 mg/kg lielas dienas devas vai 6400 reizes vairāk par dienas klīnisko devu).

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Benzalkonija hlorīds

Mannīts (E421)

Karbopols 974P

Tiloksapols

Dinātrija edetāts

Nātrija hlorīds

Sālsskābe un/vai nātrija hidroksīds (pH regulēšanai)

Attīrīts ūdens

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

4 nedēļas pēc pirmās atvēršanas.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

5 ml apaļa necaurredzama zema blīvuma polietilēna pudelīte ar dozējošu aizbāzni un baltu polipropilēna uzskrūvējamu vāciņu (DROP-TAINER), kas satur 5 ml suspensijas.

Kastītes satur 1 vai 3 pudelītes. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/08/482/001-002

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2008. gada 25. novembris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2013. gada 26. augusts

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas