Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel Hexal (clopidogrel) – Lietošanas instrukcija - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsClopidogrel Hexal
ATĶ kodsB01AC04
Vielaclopidogrel
RažotājsAcino Pharma GmbH

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Clopidogrel HEXAL 75 mg apvalkotās tabletes

Klopidogrels (clopidogrelum)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

-Saglabājiet šo instrukciju. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

-Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

1.

Kas ir Clopidogrel HEXAL un kādam nolūkam to lieto

tas

2.

Pirms Clopidogrel HEXAL lietošanas

3.

Kā lietot Clopidogrel HEXAL

4.

Iespējamās blakusparādības

5.

Kā uzglabāt Clopidogrel HEXAL

1.

KAS IR CLOPIDOGREL HEXAL UN KĀDAM NOLŪistrKAM TO LIETO

6.

Sīkāka informācija

ē

ğ

Clopidogrel HEXAL aktīvā sastāvdaļa ir klopidogrels, kasrepieder pie zāļu grupas, ko sauc par prettrombocītu līdzekļiem. Trombocīti ir ļoti mazi struktūrelementi, kas salīp kopā asinsreces procesā.

Novēršot šo salipšanu, prettrombocītu līdzekļi m zina sins recekļa veidošanās iespēju (procesu, ko sauc par trombozi).

nav

Clopidogrel HEXAL lieto, lai novvairsērstu a ins recekļu (trombu) veidošanos cietos asinsvados (artērijās)

– procesu, ko sauc par aterotromboz , kas var izraisīt aterotrombotiskus notikumus (piemēram, insultu, sirdslēkmi vai nāvi).

Clopidogrel HEXAL Jumslesparak tīts, lai palīdzētu novērst asins recekļu veidošanos un mazinātu šo smago traucējumu risku, jo

-Jums ir slimība, kuras gadījumā artērijas kļūst cietas (saukta arī par aterosklerozi) un

-Jums agrāk ir bijusi sirdslēkme, insults vai slimība, ko sauc par perifērisko artēriju slimību (traucēta asins plūsma rokās vai kājās, ko izraisa asinsvadu nosprostošanās), vai

-Jums ir bijušas stipras sāpes krūtīs, ko sauc par nestabilu stenokardiju vai miokarda infarktu (sirdslēkmi). Šī traucējuma ārstēšanai ārsts var būt Jums nosprostotā vai sašaurinātajā artērijā ievietojis stentu, lai atjaunotu efektīvu asins plūsmu. Jums jālieto arī acetilsalicilskābe (viela, kas ir daudzu sāpju un drudzi mazinošu zāļu sastāvā, to lieto arī asins sarecēšanas novēršanai).

2.PIRMS CLOPIDOGREL HEXAL LIETOŠANAS

Nelietojiet Clopidogrel HEXAL šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret klopidogrelu vai kādu citu Clopidogrel HEXAL sastāvdaļu.

Ja Jums ir slimība, kas pašreiz izraisa asiņošanu, piemēram, kuņģa čūla vai asiņošana smadzenēs.

Ja Jums ir smaga aknu slimība.

Ja Jūs domājat, ka kaut kas no minētā attiecas uz Jums, vai ja Jums rodas šaubas, pirms Clopidogrel HEXAL lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Īpaša piesardzība, lietojot Clopidogrel HEXAL, nepieciešama šādos gadījumos:

Ja kāds no tālāk minētiem stāvokļiem attiecas uz Jums, Jums par to jāpastāsta ārstam pirms Clopidogrel HEXAL lietošanas:

Ja Jums ir asiņošanas risks, piemēram,

-slimība, kas Jums rada iekšējas asiņošanas risku (piemēram, kuņģa čūla):

-asins slimība, kas rada iekšējas asiņošanas iespēju (audu, orgānu vai locītvu asiņošana);

-nesen bijusi nopietna trauma,

-nesen veikta operācija (tostarp stomatoloģiska),

-plānota operācija (tostarp stomatoloģiska) turpmāko 7 dienu laikā.

Ja Jums ir bijis asiņu receklis smadzeņu artērijā (išēmisks insults), kas radies pēdējo septiņu dienu laikā.

Ja Jums ir nieru vai aknu slimība.

Kamēr lietojat Clopidogrel HEXAL:

 

 

 

 

Jums jāpastāsta savam ārstam, ja tiek plānota ķirurģiska operācija (arī zobu).

 

Jums arī nekavējoties jāpastāsta ārstam, ja Jums attīstās medicīnisks stāvoklis (ko sauc arī

 

par trombotisku trombocitopēnisku purpuru jeb TTP) ar drudzi un asinsizpltasūdumiem zem

 

ādas, kas var būt sīku sarkanu punktu veidā, kopā ar neizskaid ojamiēstipru nogurumu,

 

apjukumu, dzeltenu ādu vai acīm (dzelte) (skatīt apakšpunktu 4 IESPĒJAMĀS

 

BLAKUSPARĀDĪBAS).

 

 

 

istr

 

 

 

 

Ja Jūs iegriežat sev vai savainojat sevi, var paiet ilgāks laiks nekā parasti līdz asiņošana

 

 

 

 

ğ

 

apstājas. Tas ir saistīts ar Jūsu zāļu darbību, jo tās kavē asins recekļa veidošanos. Sīku

 

iegriezumu vai ievainojumu gadījumā, piemēram, ieg iežot sev skujoties, tas parasti nav

 

 

 

 

re

 

 

jāņem vērā. Tomēr, ja Jūs uztrauc Jūsu asiņošana, Jums uzreiz jāsazinās ar savu ārstu

 

(skatīt apakšpunktu 4 IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS).

Jūsu ārsts var Jums veikt asins analīzes.

 

 

Bērni un pusaudži

 

nav

 

 

 

 

 

 

Clopidogrel HEXAL nav paredzēts l etošanai bērniem vai pusaudžiem.

Citu zāļu lietošana

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties b z r ceptes.

Dažas citas zāles var i t kmēt Clopidogrel HEXAL lietošanu vai otrādi.

Jums noteikti jāZpasakaārstam, ja Jūs lietojat

-iekšķīgi lietojamus antikoagulantus – zāles, ko lieto asins recēšanas samazināšanai,

-nesteroīdu pretiekaisuma līdzekli, ko parasti izmanto ar sāpēm un/vai iekaisumu noritošu muskuļu vai locītavu slimību ārstēšanai,

-heparīnu vai citas injicējamas zāles, ko lieto asins recēšanas mazināšanai,

-omeprazolu, esomeprazolu vai cimetidīnu – zāles kuņģa darbības traucējumu ārstēšanai,

-flukonazolu, vorikonazolu, ciprofloksacīnu vai hloramfenikolu – zāles bakteriālas un sēnīšu infekcijas ārstēšanai,

-fluoksetīnu, fluvoksamīnu vai moklobemīdu - zāles depresijas ārstēšanai,

-karbamazepīnu vai okskarbazepīnu – zāles dažu epilepsijas veidu ārstēšanai,

-tiklopidīnu, citus antiagregantus.

Ja Jums rodas stipras sāpes krūtīs (nestabila stenokardija vai sirdslēkme), Jums var parakstīt Clopidogrel HEXAL kombinācijā ar acetilsalicilskābi - vielu, kas ir daudzu sāpes un drudzi mazinošu zāļu sastāvā. Dažkārt lietojot acetilsalicilskābi (ne vairāk par 1 000 mg 24 stundu laikā), komplikācijas parasti nerodas, bet ilgstoša lietošana citos apstākļos jāapspriež ar ārstu.

Clopidogrel HEXAL lietošana kopā ar uzturu

Clopidogrel HEXAL var lietot ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Preparātu grūtniecības laikā labāk nelietot.

Ja Jums ir grūtniecība vai aizdomas par grūtniecību, Jums par to jāpastāsta ārstam vai farmaceitam pirms Clopidogrel HEXAL lietošanas. Ja Jums iestājas grūtniecība Clopidogrel HEXAL lietošanas laikā, nekavējoties konsultējieties ar ārstu, jo nav ieteicams lietot klopidogrelu grūtniecības laikā.

Šo zāļu lietošanas laikā Jums nav atļauts zīdīt bērnu.

Ja Jūs zīdāt bērnu vai plānojat zīdīšanu, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu. Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Clopidogrel HEXAL nav raksturīga ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no Clopidogrel HEXAL sastāvdaļām

Clopidogrel HEXAL satur hidrogenētu rīcineļļu, kas var izraisīt kuņģa darbīb s r ucējumus vai

caureju.

 

tas

 

 

 

ē

 

istr

 

3.KĀ LIETOT CLOPIDOGREL HEXAL

 

re

Vienmēr lietojiet Clopidogrel HEXAL tieši tā, kā ārsts Jums stğāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

 

Ja Jums ir bijušas stipras sāpes krūtīs (nestabila stenok rdija vai sirdslēkme), ārstēšanas sākumā ārsts var Jums dot 300 mg Clopidogrel HEXAL (4 t bletes pa 75 mg). Pēc tam parastā deva ir viena 75 mg

Clopidogrel HEXAL tablete dienā, lietojot iekšķīgi ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm un

vienā un tai pašā laikā katru dienu.

nav

Jums jālieto Clopidogrel HEXAL, k mēr ārsts Jums to paraksta.

Ja esat lietojis vairāk Clopidogrel HEXAL nekā noteikts

 

vairs

 

Palielināta asiņošanas riska dēļ azinieties ar ārstu vai tuvāko neatliekamās palīdzības nodaļu.

Ja esat aizmirsis lietot C opidogrel HEXAL

 

les

 

 

Ja esat aizmirsis ieņemt Clopidogrel HEXAL devu, bet atceraties to 12 stundu laikā pēc parastā

ā

 

 

lietošanas laika,Znekavējoties ieņemiet tableti un pēc tam lietojiet nākamo tableti parastā laikā. Ja atceraties to pēc vairāk nekā 12 stundām, lietojiet tikai nākamo devu parastā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirstās atsevišķās devas.

Ja Jūs pārtraucat lietot Clopidogrel HEXAL

Nepārtrauciet ārstēšanu, ja vien to nav ieteicis ārsts. Pirms zāļu lietošanas pārtraukšanas sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Clopidogrel HEXAL var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Turpmāk aprakstīto iespējamo blakusparādību biežums ir noteikts, izmantojot šādu iedalījumu:

ļoti bieži (skar vairāk nekā 1 lietotāju no 10);

bieži (skar 1 līdz 10 lietotājus no 100);

retāk (skar 1 līdz 10 lietotājus no 1000);

reti (skar 1 līdz 10 lietotājus no 10 000);

ļoti reti (skar mazāk nekā 1 lietotāju no 10 000);

nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja Jums rodas

 

 

 

 

-

drudzis, infekcijas pazīmes vai stiprs nogurums. Šie simptomi var rasties reti

-

sastopamas dažu asinsķermenīšu skaita mazināšanās dēļ;

 

 

aknu darbības traucējumu pazīmes, piemēram, dzeltena ādas un/vai acu krāsa

 

 

 

 

 

tas

 

(dzelte), saistīta vai nesaistīta ar asiņošanu, kas rodas zem ādas sīku arkanu punktu

 

veidā, un/vai apjukumu(skatīt apakšpunktu 2. “Īpaša piesardzīb , lie ojot

-

Clopidogrel HEXAL, nepieciešama šādos gadījumos”).

ē

 

 

mutes pietūkums vai ādas bojājumi, piemēram, izsitumi vai nieze, pūslīši un ādas.

 

Tās var būt alerģiskas reakcijas pazīmes.

 

istr

 

 

 

ğ

 

 

Biežākā blakusparādība, par kuru ziņots, lietojot klopidogrelu, r asiņošana. Asiņot var kuņģis vai

 

 

re

 

 

 

zarnas, var rasties zilumi, hematoma (neparasta asiņošana vai zilumu veidošanās zemādā), deguna

asiņošana, asins piejaukums urīnam. Nelielā skaitā gadījumu ziņots par asiņošanu acīs, asiņošanu galvas smadzenēs, plaušās vai locītavās.

Ja Jums Clopidogrel HEXAL lietošanas laikā rod s ilgstoša asiņošana.

Ja esat sev iegriezis vai guvis traumu, līdz asiņoša as apturēšanai var paiet ilgāks laiks. Tas ir saistīts

ar zāļu iedarbību, jo tās kavē asins recekļa veidošanos. Tas parasti neattiecas uz nelieliem

iegriezumiem un traumām, piemēram,

 

nav

ag iešanos skujoties. Tomēr, ja Jūs uztrauc Jūsu asiņošana,

nekavējoties jāsazinās ar ārstu (sk tīt

p kšpunktu 2. “Īpaša piesardzība, lietojot Clopidogrel HEXAL,

nepieciešama šādos gadījumos”).

 

 

Citas blakusparādības, par kurām ziņots, lietojot Clopidogrelu HEXAL:

Biežas blakusparādības:

vairs

 

 

 

 

caureja, sāpes vēd rā, gremošanas traucējumi vai grēmas.

 

les

 

 

 

Retākas blakusparāādības:

 

 

 

galvassāpes, kuņģa čūla, vemšana, slikta dūša, aizcietējums, pārmērīga gāzu veidošanās kuņģī vai

Z

 

 

 

 

zarnās, izsitumi, nieze, reibonis, tirpšana un nejutīgums.

Retas blakusparādības: vertigo.

Ļoti retas blakusparādības:

dzelte; stipras vēdera sāpes ar muguras sāpēm vai bez tām; drudzis; apgrūtināta elpošana, dažkārt kopā ar klepu; vispārējas alerģiskas reakcijas; mutes pietūkums; bulozi ādas izsitumi; alerģiskas ādas reakcijas; mutes dobuma iekaisums (stomatīts); asinsspiediena pazemināšanās; apjukums; halucinācijas; locītavu sāpes; muskuļu sāpes; garšas sajūtas pārmaiņas.

Bez tam Jūsu ārsts var atklāt pārmaiņas Jūsu asins vai urīna analīzēs.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT CLOPIDOGREL HEXAL

Uzglabāt oriģinālā blisterī, sargāt no mitruma.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietojiet Clopidogrel HEXAL pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc Der. līdz. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietojiet Clopidogrel HEXAL, ja ievērojat jebkādas blistera vai apvalkotās tabletes bojājuma pazīmes.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

 

 

 

tas

 

 

 

 

Ko Clopidogrel HEXAL satur

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

Aktīvā viela ir klopidogrels. Katra tablete satur 75 mg klopidogrela (besilēāta veidā).

Citas sastāvdaļas ir:

 

 

 

ğ

 

Tabletes kodols:

 

 

 

 

makrogols 6000

 

 

nav

re

 

 

mikrokristāliskā celuloze (E460)

 

 

A tipa krospovidons

 

 

 

 

 

hidrogenēta rīcineļļa

 

vairs

 

 

 

Apvalks:

 

 

 

 

makrogols 6000

 

 

 

 

 

 

etilceluloze (E462)

 

 

 

 

 

 

titāna dioksīds (E171)

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clopidogrel HEXAL ārējais iz kats un iepakojums

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Clopidogrel HEXAL 75 mg apvalkotās tabletes ir baltas līdz pelēkbaltas, lāsumainas, apaļas un

Z

 

 

 

 

 

 

abpusēji izliektas. T s ir pieejamas kartona kārbās pa 14, 28, 30, 50, 84, 90 un 100 tabletēm alumīnija blisteros. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Acino Pharma GmbH

Am Windfeld 35

83714 Miesbach

Vācija

Ražotājs

Acino AG

Am Windfeld 35

83714 Miesbach

Vācija

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Vācija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz N.V.

HEXAL AG

Telecom Gardens

Industriestraße 25

Medialaan 40

D-83607 Holzkirchen

1800 Vilvoorde

Allemagne/Deutschland

België

Tél/Tel: + 49 8024 908 0

Tel: +32 (0)2 722 97 97

 

България

Representative office Sandoz d.d. Business Park Sofia, buil. 8B, fl. 6 1766 Sofia

Teл.: + 359 2 970 47 47

Česká republika

Sandoz s.r.o. Jeseniova 30 13000 Praha 3

Tel: +420 221 421 611 Email: office.cz@sandoz.com

Danmark

 

vairs

Sandoz A/S

 

 

 

Edvard Thomsens Vej 14

 

DK-2300 København S

 

info.sandoz-dk@sandoz.com

 

Deutschland

ā

 

HEXAL AG

les

 

Industriestraße 25

 

D-83607 HolzkirchenZ

Tel: + 49 8024 908 0

Email: service@hexal.com

Magyarország

tas

Sandoz Hungária Kft.

Tímár u. 20.

H-1034 Budapest

Tel.: +36 1 430 2890

 

Email : info.hunga y@sandozē

.com

istr Malta ğ

V.J.Salomone Pharma Limited

Ma sareHMR 14

Tel: + 356 21220174

navNederland

Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH Almere Tel: +31 36 5241600

Email info.sandoz-nl@sandoz.com

Norge

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Danmark info.sandoz-dk@sandoz.com

Eesti

Österreich

Sandoz d.d. Eesti filiaal,

HEXAL Pharma GmbH

Pärnu mnt 105,

Carlbergergasse 44

EE-11312 Tallinn,

A-1235 Wien

Tel: +372 6652400

Tel: + 43 (0)53382000

Ελλάδα

Polska

Sambrook Pharmaceutical

Lek Polska Sp.z o.o.

4, KAZANTZAKI & AG. PANTELEIMONOS

ul. Domaniewska 50 C

GR- 13561 AG. ANARGYROI

PL - 02-672 Warszawa

Τηλ: + 30 210 8323 372

Tel: +48 22 549 15 00

España

Portugal

Bexal Farmaceutica S.A.

Sandoz Farmacêutica Lda.

Av/Osa Mayor no 4, Area B

Alameda da Beloura

E-28023 Aravaca / Madrid

Edifício 1, 2º andar - Escritório 15

sandoz.responde@sandoz.com

2710-693 Sintra

 

Tel: +351 21 0008781

France

 

 

 

 

România

 

 

Sandoz SAS

 

 

 

 

Sandoz Pharma Services S.R.L.

49, avenue Georges Pompidou

 

 

Victoria Business Park

 

92593 Levallois-Perret Cedex

 

 

Soseaua Bucuresti-Ploiesti 73-81

Tél: +33 1 4964 4800

 

 

 

Corp 2, etaj 2, Sector 1

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +40 21 4075183

 

Ireland

 

 

 

 

Slovenija

 

 

Rowex Ltd.

 

 

 

 

Lek Pharmaceu icalsēd.d.

Newtown

 

 

 

 

Verovśkova 57

 

 

IRL - Bantry Co. Cork

 

 

 

1526 Ljubljana

 

 

Tel: + 353 27 50077

 

 

 

Tel: +386 1 5802111istr

 

 

 

 

 

 

info.l k@sandozğ

.com

 

 

 

 

 

nav

 

 

Ísland

 

 

 

 

Slo reenská republika

 

Sandoz A/S

 

 

 

 

S ndoz d.d. - organizačná zložka

Edvard Thomsens Vej 14

 

 

G lvaniho 15/C

 

 

DK-2300 København S

vairs

 

SK-821 04 Bratislava

 

Danmörk

 

 

 

Tel: +421 2 48 200 600

 

 

 

 

 

 

info.sandoz-dk@sandoz.com

 

 

Suomi/Finland

 

 

Italia

 

 

 

 

 

 

HEXAL S.p.A. c/o Sandoz S.p.A.

 

Sandoz A/S

 

 

Largo Umberto Boccioni 1

 

 

Edvard Thomsens Vej 14

I-21040 Origgio / VA

les

 

 

DK-2300 København S

 

 

 

 

 

Tel: + 39-02-96 541

 

 

 

Tanska/Danmark

 

 

ā

 

 

info.sandoz-dk@sandoz.com

 

 

 

 

 

Κύπρος

 

 

 

 

Sverige

 

 

Panicos HadjigeorgiouZ

 

 

 

Sandoz A/S

 

 

For P. T. Hadjigeorgiou co ltd

 

 

Edvard Thomsens Vej 14

Postal address: P.O. Box 53158-3301 Limassol,

DK-2300 København S

 

Cyprus

 

 

 

 

Danmark

 

 

Office address: Yildiz 31-3042 Limassol Cyprus

info.sandoz-dk@sandoz.com

Τηλ: 00357 25372425

 

 

 

 

 

 

Fax: 00357 25376400

 

 

 

 

 

 

e-mail: hapanicos@cytanet.com.cy

 

 

 

 

Latvija

 

 

 

 

United Kingdom

 

Sandoz d.d. Representative Office in Latvia

 

United Kingdom

 

 

Meza Str. 4

 

 

 

 

Sandoz Ltd

 

 

LV-1048 Riga

 

 

 

 

37 Woolmer Way

 

Tel: +371 67892006

 

 

 

Bordon GU35 9QE – UK

 

 

 

 

 

Tel: +44 1420 478301

 

 

 

 

 

 

uk.drugsafety@sandoz.com

Lietuva

Sandoz Pharmaceuticals d.d.,

Branch Office Lithuania

Seimyniskiu Str. 3A

LT-09312 Vilnius

Tel: +370 5 2636037

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu/.

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas