Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Diacomit (stiripentol) – Lietošanas instrukcija - N03AX17

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsDiacomit
ATĶ kodsN03AX17
Vielastiripentol
RažotājsBiocodex

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Diacomit 250 mg cietās kapsulas

Diacomit 500 mg cietās kapsulas

Stiripentol

Pirms Jūsu bērns sāk lietot šīs zāles uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet bērna ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jūsu bērnam. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jūsu bērnam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties par to ar bērna ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Diacomit un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas jāzina pirms dodat bērnam Diacomit

3.Kā lietot Diacomit

4.Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Diacomit

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Diacomit un kādam nolūkam tās lieto

Diacomit aktīvā sastāvdaļa stiripentols ietilpst pretepilepsijas zāļu grupā.

To lieto kopā ar klobazāmu un valproātu, lai ārstētu noteikta veida epilepsiju, proti, smagu mioklonisku epilepsiju agrā bērnībā (pazīstama arī kā Dravet sindroms), ar ko slimo bērni. Ārsts ir parakstījis šīs zāles, lai būtu iespējams efektīvāk ārstēt epilepsiju jūsu bērnam. Tās vienmēr jālieto kopā ar pārējām parakstītajām pretepilepsijas zālēm, precīzi ievērojot ārsta norādījumus.

2. Kas jāzina pirms dodat bērnam Diacomit

NEDODIET bērnam Diacomit šādos gadījumos

Ja bērnam ir alerģija pret stiripentolu vai kādu citu Diacomit sastāvdaļu (uzskaitītas 6. apakšpunktā).

Ja bērnam kādreiz bijušas delīrija lēkmes (garīgās veselības stāvoklis, kad novērojams apjukums, uztraukums, nemiers un halucinācijas).

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Pirms Diacomit lietošanas konsultējieties pie sava bērna ārstējošā ārsta vai farmaceita

Ja bērnam ir nieru vai aknu problēmas.

Jūsu bērnam pirms Diacomit terapijas sākšanas ir jāveic aknu funkcionālā stāvokļa novērtējums un jāveic tā pārbaudes ik pēc 6 mēnešiem.

Jūsu bērnam pirms Diacomit terapijas sākšanas ir jāveic asins ainas novērtējums un jāveic tā pārbaudes ik pēc 6 mēnešiem.

Tā kā Diacomit, klobazāma un valproāta iedarbības rezultātā bieži novērojamas kuņģa un zarnu trakta blakusparādības, piemēram, anoreksija, apetītes zudums, vemšana, jums rūpīgi jāveic bērna augšanas ātruma uzraudzība.

Citu zāļu un Diacomit lietošana

Informējiet ārstu, ja Jūsu bērns lieto kādus no šiem medikamentiem:

medikamentus, kuru sastāvā ietilpst:

-cisaprīds (izmanto nakts grēmu simptomu ārstēšanai);

-pimozīds (izmanto Tureta sindroma simptomu ārstēšanai, piemēram, vokāli tiki un nekontrolējamas, atkārtotas ķermeņa kustības);

-ergotamīns (izmanto migrēnas ārstēšanai);

-dihidroergotamīns (izmanto, lai mazinātu novecošanas rezultātā izraisītu samazinātu psihisko spēju simptomus un pazīmes);

-halofantrīns (malārijas ārstēšanai);

-hinidīns (izmanto aritmijas ārstēšanai);

-bepridils (lieto stenokardijas ārstēšanai);

-ciklosporīns, takrolīms, sirolīms (izmanto gadījumos, kad pacienta imūnsistēma noraida aknu, nieru un sirds transplantātus);

-statīni (simvastatīns un atorvastatīns; abus izmanto, lai samazinātu holesterīna daudzumu asinīs).

-pretepilepsijas zāles, kuru sastāvā ir:

fenobarbitāls, primidons, fenitoīns, karbamazepīns, diazepāms;

-zāles, kuru sastāvā ir

midazolāms vai triazolāms (šīs zāles lieto, lai samazinātu nemieru un uzlabotu miegu, lietojot kopā ar Diacomit, tās var padarīt bērnu ļoti miegainu);

hlorpromazīns (lieto dažādu psihisku traucējumu, piem., psihožu ārstēšanai).

-Ja Jūsu bērns lieto zāles, kuru sastāvā ir

kofeīns (šī vielas palīdz atjaunot psihisko modrību) vai teofilīns (šo vielu lieto astmas gadījumā). Ir jāizvairās no to lietošanas vienlaikus ar Diacomit, jo šāds apvienojums var palielināt minēto vielu daudzumu asinīs, izraisot gremošanas traucējumus, sirdsklauves un bezmiegu.

Ja bērns lieto zāles, ko metabolizē noteikti aknu enzīmi:

-citaloprams (lieto depresijas epizožu ārstēšanai);

-omeprazols (lieto kuņģa čūlas gadījumā);

-HIV proteāzes inhibitori (lieto HIV infekcijas ārstēšanai);

-astemizols, hlorfeniramīns (antihistamīna līdzekļi);

-kalcija kanālu blokatori (lieto nemiera vai sirds ritma traucējumu ārstēšanai);

-perorālie kontracepcijas līdzekļi;

-propranolols, karvedilols, timolols (lieto augsta asinsspiediena ārstēšanā);

-fluoksetīns, paroksetīns, sertralīns, imipramīns, klomipramīns (antidepresanti);

-haloperidols (antipsihotiskais līdzeklis);

-kodeīns, dekstrometorfāns, tramadols (lieto sāpju ārstēšanā).

Pastāstiet bērna ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras bērns lieto vai pēdējā laikā ir lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes, uztura bagātinātājus un augu valsts līdzekļus.

Diacomit kopā ar uzturu

Diacomit NEDRĪKST lietot vienlaikus ar pienu un tā produktiem (jogurtu, sieru u. tml.), augļu sulām, gāzētiem dzērieniem un kofeīnu un teofilīnu saturošiem produktiem, piem., kolu, šokolādi, kafiju, tēju un enerģijas dzērieniem.

Grūtniecība

Ja pretepilepsijas zāles ir iedarbīgas, grūtniecības laikā to lietošanu pārtraukt NEDRĪKST. Ja Jūsu bērnam ir iestājusies grūtniecība vai tā varētu būt iestājusies, konsultējieties ar bērna ārstu.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar bērna ārstu vai farmaceitu.

Barošana ar krūti

Lietojot šīs zāles, barošana ar krūti nav ieteicama.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar bērna ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šīs zāles bērnu var padarīt miegainu.

Tādā stāvoklī bērns nedrīkst lietot nekādas ierīces un mehānismus, vizināties un vadīt transportlīdzekļus. Konsultējieties ar bērna ārstu.

Šīs zāles satur 0.16 mg nātrija vienā 250 mg kapsulā un 0.32 mg nātrija vienā 500 mg kapsulā. Tas jāņem vērā pacientiem, kuri ievēro diētu ar kontrolētu nātrija saturu.

3.Kā lietot Diacomit

Šīs kapsulas bērnam vienmēr jālieto tieši tā, kā norādījis bērna ārsts. Neskaidrību gadījumā vaicājiet bērna ārstam vai farmaceitam.

Devas

Zāļu devu nosaka ārsts, ņemot vērā bērna vecumu, svaru un stāvokli, un parastais devas lielums ir 50 mg uz vienu ķermeņa svara kilogramu dienā.

Kad lietot Diacomit?

Bērnam šīs zāles jālieto divas vai trīs reizes dienā ar vienādiem starplaikiem, kā to norādījis bērna ārstējošais ārsts. Zāles ieteicams lietot regulāriem starplaikiem, 2 vai 3 lietošanas reizēs, piemēram, no rīta, pusdienās, vakarā, lai tiktu vienmērīgi sadalīta deva diennakts periodā.

Devu pielāgošana

Devas palielināšana ir jāveic pakāpeniski vairāku nedēļu garumā, vienlaikus samazinot pārējo pretepilepsijas zāļu devas. Bērna ārsts Jums paskaidros, kādas ir jaunās pārējo pretepilepsijas zāļu devas.

Ja jums šķiet, ka šo zāļu iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar bērna ārstu vai farmaceitu. Ārsts pielāgos devas, ņemot vērā bērna stāvokli.

Lūdzu, konsultējieties ar bērna ārstu, ja novērojat jebkādas blakusparādības, jo ārstam var būt nepieciešams mainīt šo zāļu un citu pretepilepsijas zāļu devas.

Starp Diacomit kapsulām un suspensijas pulveri iekšķīgai lietošanai ir nelielas atšķirības. Ja jūsu bērnam rodas kādas problēmas, pārejot no kapsulām uz pulveri iekšķīgai lietošanai vai otrādi, lūdzu sazinieties ar savu ārstu. Pāreja no kapsulām uz pulveri iekšķīgai lietošanai jāveic stingrā ārsta uzraudzībā.

Gadījumā, ja pēc zāļu lietošanas pirmajās minūtēs ir vemšana, uzskatāms, ka zāles nav uzsūkušās, un nepieciešams dot jaunu devu.

Tomēr situācija atšķiras, ja vemšana notiek vēlāk kā stundu pēc zāļu lietošanas, jo stiripentols ātri uzsūcas organismā.

Šādā gadījumā uzskatāms, ka lielākā daļa lietotās devas sistēmiski ir uzsūkusies organismā no gremošanas trakta. Līdz ar to nav nepieciešams lietot jaunu devu vai pielāgot nākamo devu.

Kā lietot Diacomit kapsulas

Kapsulas jānorij veselas, uzdzerot ūdeni. Kapsulas nedrīkst sakošļāt. Bērnam Diacomit jālieto kopā ar ēdienu, to NEDRĪKST lietot tukšā dūšā. Par ēdieniem un dzērieniem, no kuriem jāizvairās, lasiet 2. nodaļas sadaļā „Diacomit kopā ar uzturu”.

Ja bērns lietojis Diacomit vairāk nekā noteikts

Ja esat pārliecināts vai ir aizdomas, ka bērns lietojis vairāk zāļu kā noteikts, sazinieties ar bērna ārstu.

Ja bērns ir aizmirsis lietot Diacomit

Svarīgi, lai bērns šīs zāles lietotu regulāri un pareizi, katru dienu vienā un tajā pašā laikā. Ja bērns aizmāršības dēļ nav lietojis kārtējo devu, tā jāiedzer, tiklīdz par to atceraties, ja vien nav pienācis laiks nākamajai devai. Šādā gadījumā bērnam jāsaņem tikai nākamā deva. Bērns nedrīkst saņemt dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja bērns pārtrauc lietot Diacomit

Bērns nedrīkst pārtraukt šo zāļu lietošanu, ja vien to nav licis darīt ārsts. Piepeši pārtraucot lietot zāles, var sākties krampju lēkmes.

Ja jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, vaicājiet bērna ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti bieži sastopamas blakusparādības (var rasties vairāk nekā vienam no 10 cilvēkiem):

apetītes zudums, svara zudums (jo īpaši, kombinējot ar pretepilepsijas līdzekli nātrija valproātu);

bezmiegs, miegainība;

ataksija (nespēja koordinēt muskuļu darbību), hipotonija (pazemināts muskuļu spēks), distonija (patvaļīgas muskuļu kontrakcijas).

Bieži sastopamas blakusparādības (var rasties līdz vienam no 10 cilvēkiem):

Palielināts aknu enzīmu līmenis, jo īpaši tad, ja vienlaikus tiek lietotas pretepilepsijas zāles karbamazepīns vai nātrija valproāts;

Agresivitāte, aizkaitināmība, trauksme, pārmērīga uzbudināmība (neraksturīga nervozitāte);

Miega traucējumi (miega režīma novirzes);

Hiperkinēzes (patvaļīgas, pārmērīgas kustības);

Nelabums, vemšana;

Noteikta tipa balto asinsķermenīšu skaita samazināšanās.

Retāk sastopamas blakusparādības (var rasties līdz vienam 100 cilvēkiem):

Redzes dubultošanās, lietojot kopā ar pretepilepsijas līdzekli karbamazepīnu;

Paaugstināta jutība pret gaismu;

Izsitumi, ādas alerģijas, nātrene (sārti, niezoši izsitumi uz ādas);

Nogurums (nespēks).

Blakusparādības, sastopamas reti (var rasties līdz vienam no 1000 cilvēkiem):

Trombocītu daudzuma samazināšanās asinīs

Lai novērstu minētās blakusparādības, bērna ārstam var būt nepieciešams mainīt Diacomit devu vai devas vienam no citiem bērnam izrakstītajiem medikamentiem.

Ja bērnam novērojat jebkādas blakusparādības, lūdzu, izstāstiet par tām bērna ārstam vai farmaceitam. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai, farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Diacomit

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Jūsu bērns nedrīkst lietot Diacomit pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudeles etiķetes pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zālļes, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Diacomit 250 mg satur

Aktīvā viela ir stiripentols. Viena cietā kapsula satur 250 mg stiripentola.

Citas sastāvdaļas ir povidons K29/32, nātrija cietes glikolāts(A tipa) un magnija stearāts.

Kapsulas apvalks satur želatīnu, titāna dioksīdu (E171), eritrozīnu (E127), indigotīnu (E132).

Ko Diacomit 500 mg satur

Aktīvā viela ir stiripentols. Viena cietā kapsula satur 500 mg stiripentola.

Citas sastāvdaļas ir povidons K29/32, nātrija cietes glikolāts(A tipa) un magnija stearāts.

Kapsulas apvalks satur želatīnu un titāna dioksīdu (E171).

Diacomit 250 mg ārējais izskats un iepakojums

Diacomit 250 mg cietā kapsula ir rozā krāsā .

Cietās kapsulas ir iepakotas plastmasas pudelēs pa 30, 60 vai 90 kapsulām un kartona kastītēs. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Diacomit 500 mg ārējais izskats un iepakojums

Diacomit 500 mg cietās kapsulas ir baltā krāsā.

Cietās kapsulas iepakotas plastmasas pudelēs pa 30, 60 vai 90 kapsulām un kartona kastītēs. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Ir pieejams arī Diacomit 250 mg un 500 mg pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai paciņās.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Biocodex,

7 avenue Gallieni – F-94250 Gentilly Francija

Tālr.: + 33 1 41 24 30 00 - E-pasts: webar@biocodex.fr

Ražotājs:

Biocodex,

1 avenue Blaise Pascal - F-60000 Beauvais - Francija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

AT/BE/BG/CY/EE/EL/ES/FR/HU/IE/IS/IT/LT/LU/LV/MT/NL/PL/PT/SI/UK

Biocodex

7 avenue Gallieni - F-94250 Gentilly Francija

Tel: + 33 (0)1 41 24 30 00 e-mail: webar@biocodex.fr

DE

Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jäger 214 D-22335 Hamburg

Tel: +49 (0)40 59101 525 e-mail : epi.info@desitin.de

DK

Desitin Pharma AS Havnegade 55, st. tv. 1058 Kopenhagen K Tel: 0045 33 73 00 73

e-mail: desitin@desitin.dk

NO

Desitin Pharma AS Niels Leuchs vei 99 1359 Eiksmarka

Tel: 0047 67 15 92 30 e-mail: firmapost@desitin.no

FI/SE

Desitin Pharma AB Havnegade 55, st. tv. 1058 Kopenhagen K, Denmark

Tel.: +45 33 73 00 73 e-mail: info@desitin.se

RO

Desitin Pharma s.r.l Sevastopol street, no 13-17

Diplomat Business Centre, office 102 Sector 1, 010991 Bucharest

Tel: 004021-252-3481 e-mail: office@desitin.ro

SK

Desitin Pharma s.r.o. Trojicné námestie 13 82106 Bratislava

Tel: 00421-2-5556 38 10 e-mail: desitin@desitin.sk

CZ

Desitin Pharma spol. s r.o Opletalova 25

11121 Prague 1

Tel: 00420-2-222 45 375 e-mail: desitin@desitin.cz

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu. Tur ir arī saites uz citām tīmekļa vietnēm par retām slimībām un to ārstēšanu.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Diacomit 250 mg pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

Diacomit 500 mg pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

Stiripentol

Pirms Jūsu bērns sāk lietot šīs zāles uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet bērna ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jūsu bērnam. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jūsu bērnam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties par to ar bērna ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Diacomit un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms dodat bērnam Diacomit

3.Kā lietot Diacomit

4.Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Diacomit

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Diacomit un kādam nolūkam tās lieto

Diacomit aktīvā sastāvdaļa stiripentols ietilpst pretepilepsijas zāļu grupā.

To lieto kopā ar klobazāmu un valproātu, lai ārstētu noteikta veida epilepsiju, proti, smagu mioklonisku epilepsiju agrā bērnībā (pazīstama arī kā Dravet sindroms), ar ko slimo bērni. Ārsts ir parakstījis šīs zāles, lai būtu iespējams efektīvāk ārstēt epilepsiju jūsu bērnam. Tās vienmēr jālieto kopā ar pārējām parakstītajām pretepilepsijas zālēm, precīzi ievērojot ārsta norādījumus.

2. Kas Jums jāzina pirms dodat bērnam Diacomit

NEDODIET bērnam Diacomit šādos gadījumos

Ja bērnam ir alerģija pret stiripentolu vai kādu citu Diacomit sastāvdaļu.

Ja bērnam kādreiz bijušas delīrija lēkmes (psiholoģiskais stāvoklis ar apjukumu, saviļņojumu, nemieru un halucinācijām).

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Pirms Diacomit lietošanas konsultējieties pie sava bērna ārstējošā ārsta vai farmaceita

Ja bērnam ir nieru vai aknu problēmas.

Jūsu bērnam pirms Diacomit terapijas sākšanas ir jāveic aknu funkcionālā stāvokļa novērtējums un jāveic tā pārbaudes ik pēc 6 mēnešiem.

Jūsu bērnam pirms Diacomit terapijas sākšanas ir jāveic asins ainas novērtējums un jāveic tā pārbaudes ik pēc 6 mēnešiem.

Tā kā bieži novērojamas kuņģa un zarnu trakta Diacomit, klobazāma un valproāta iedarbības blakusparādības, piemēram, anoreksija, apetītes zudums, vemšana, jums rūpīgi jāveic bērna augšanas ātruma uzraudzība.

Ja bērnam ir problēmas ar noteiktām Diacomit sastāvdaļām (piem., ar aspartāmu, glikozi, sorbitolu). Šādā gadījumā, lūdzu, sk. zemāk pieejamo sadaļu Svarīga informācija par dažām Diacomit sastāvdaļām.

Citas zāles un Diacomit

Informējiet ārstu, ja Jūsu bērns lieto kādu no šiem medikamentiem:

medikamentus, kuru sastāvā ietilpst:

-cisaprīds (izmanto nakts grēmu simptomu ārstēšanai);

-pimozīds (izmanto Tureta sindroma simptomu ārstēšanai, piemēram, vokāli tiki un nekontrolējamas, atkārtotas ķermeņa kustības);

-ergotamīns (izmanto migrēnas ārstēšanai);

-dihidroergotamīns (izmanto, lai mazinātu novecošanas rezultātā izraisītu samazinātu psihisko spēju simptomus un pazīmes);

-halofantrīns (malārijas ārstēšanai);

-hinidīns (izmanto aritmijas ārstēšanai);

-bepridils (lieto stenokardijas ārstēšanai);

-ciklosporīns, takrolīms, sirolīms (izmanto gadījumos, kad pacienta imūnsistēma noraida aknu, nieru un sirds transplantātus);

-statīni (simvastatīns un atorvastatīns; abus izmanto, lai samazinātu holesterīna daudzumu asinīs).

-pretepilepsijas zāles, kuru sastāvā ir:

fenobarbitāls, primidons, fenitoīns, karbamazepīns, diazepāms;

-zāles, kuru sastāvā ir

midazolāms vai triazolāms (šīs zāles lieto, lai samazinātu nemieru un uzlabotu miegu, lietojot kopā ar Diacomit, tās var padarīt bērnu ļoti miegainu);

hlorpromazīns (lieto dažādu psihisku traucējumu, piem., psihožu ārstēšanai).

-Ja Jūsu bērns lieto zāles, kuru sastāvā ir

kofeīns (šī viela palīdz atjaunot psihisko modrību) un teofilīns (šo vielu lieto astmas gadījumā). Ir jāizvairās no to lietošanas vienlaikus ar Diacomit, jo šāds apvienojums var palielināt minēto vielu daudzumu asinīs, izraisot gremošanas traucējumus, sirdsklauves un bezmiegu.

Ja bērns lieto zāles, ko metabolizē noteikti aknu enzīmi:

-citaloprams (lieto depresijas epizožu ārstēšanai);

-omeprazols (lieto kuņģa čūlas gadījumā);

-HIV proteāzes inhibitori (lieto HIV infekcijas ārstēšanai);

-astemizols, hlorfeniramīns (antihistamīna līdzekļi);

-kalcija kanālu blokatori (lieto nemiera vai sirds ritma traucējumu ārstēšanai);

-perorālie kontracepcijas līdzekļi;

-propranolols, karvedilols, timolols (lieto augsta asinsspiediena ārstēšanā);

-fluoksetīns, paroksetīns, sertralīns, imipramīns, klomipramīns (antidepresanti);

-haloperidols (antipsihotiskais līdzeklis);

-kodeīns, dekstrometorfāns, tramadols (lieto sāpju ārstēšanā).

Pastāstiet bērna ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras bērns lieto vai pēdējā laikā ir lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes, uztura bagātinātājus un augu valsts līdzekļus.

Diacomit kopā ar uzturu

Diacomit NEDRĪKST lietot vienlaikus ar pienu un tā produktiem (jogurtu, sieru u. tml.), augļu sulām, gāzētiem dzērieniem un kofeīnu un teofilīnu saturošiem produktiem, piem., kolu, šokolādi, kafiju, tēju un enerģijas dzērieniem.

Grūtniecība

Ja pretepilepsijas zāles ir iedarbīgas, grūtniecības laikā to lietošanu pārtraukt NEDRĪKST. Ja Jūsu bērnam ir iestājusies grūtniecība vai tā varētu būt iestājusies, konsultējieties ar bērna ārstu.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar bērna ārstu vai farmaceitu.

Barošana ar krūti

Lietojot šīs zāles, barošana ar krūti nav ieteicama.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar bērna ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šīs zāles bērnu var padarīt miegainu.

Tādā stāvoklī bērns nedrīkst lietot nekādas ierīces un mehānismus, vizināties un vadīt transportlīdzekļus. Konsultējieties ar bērna ārstu.

Svarīga informācija par dažām Diacomit sastāvdaļām

Satur fenilalanīna avotu. Var būt kaitīgs cilvēkiem, kam ir fenilketonūrija.

Pirms šā ārstnieciskā līdzekļa lietošanas konsultējieties ar savu ārstu, ja viņš agrāk ir norādījis, ka jums ir noteiktu cukuru nepanesība.

Šīs zāles satur 0.11 mg nātrija vienā 250 mg paciņā un 0.22 mg nātrija vienā 500 mg paciņā. Tas jāņem vērā pacientiem, kuri ievēro diētu ar kontrolētu nātrija saturu.

3. Kā lietot Diacomit

Šo paciņu saturs bērnam vienmēr jālieto tieši tā, kā norādījis bērna ārsts. Neskaidrību gadījumā vaicājiet bērna ārstam vai farmaceitam.

Devas

Zāļu devu nosaka ārsts, ņemot vērā bērna vecumu, svaru un stāvokli, un parastais devas lielums ir 50 mg uz vienu ķermeņa svara kilogramu dienā.

Kad lietot Diacomit?

Bērnam šīs zāles jālieto divas vai trīs reizes dienā ar vienādiem starplaikiem, kā to norādījis bērna ārstējošais ārsts. Zāles ieteicams lietot regulāriem starplaikiem, 2 vai 3 lietošanas reizēs, piemēram, no rīta, pusdienās, vakarā, lai tiktu vienmērīgi sadalīta deva diennakts periodā.

Devu pielāgošana

Devas palielināšana ir jāveic pakāpeniski vairāku nedēļu garumā, vienlaikus samazinot pārējo pretepilepsijas zāļu devas. Bērna ārsts Jums paskaidros, kādas ir jaunās pārējo pretepilepsijas zāļu devas.

Ja jums šķiet, ka šo zāļu iedarbība ir par stipru vai par vāju, konsultējieties ar bērna ārstu vai farmaceitu. Ārsts pielāgos devas, ņemot vērā bērna stāvokli.

Lūdzu, konsultējieties ar bērna ārstu, ja novērojat jebkādas blakusparādības, jo ārstam var būt nepieciešams mainīt šo zāļu un citu pretepilepsijas zāļu devas.

Starp Diacomit kapsulām un suspensijas pulveri iekšķīgai lietošanai ir nelielas atšķirības. Ja jūsu bērnam rodas kādas problēmas, pārejot no kapsulām uz pulveri vai otrādi, lūdzu sazinieties ar savu ārstu. Pāreja no kapsulām uz suspensijas pulveri jāveic ārsta uzraudzībā.

Gadījumā, ja pēc zāļu lietošanas pirmajās minūtēs ir vemšana, uzskatāms, ka zāles nav uzsūkušās, un nepieciešams dot jaunu devu.

Tomēr situācija atšķiras, ja vemšana notiek vēlāk kā stundu pēc zāļu lietošanas, jo stiripentols ātri uzsūcas organismā. Šādā gadījumā uzskatāms, ka lielākā daļa lietotās devas sistemātiski ir uzsūkusies organismā no gremošanas trakta. Līdz ar to nav nepieciešams lietot jaunu devu vai pielāgot nākamo devu.

Kā lietot Diacomit pulveri iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai?

Pulveris jāsamaisa ar glāzi ūdens, un maisījums jāizdzer tūlīt pēc samaisīšanas, maltītes laikā. Bērnam Diacomit jālieto kopā ar ēdienu, to NEDRĪKST lietot tukšā dūšā. Par ēdieniem un dzērieniem, no kuriem jāizvairās, lasiet 2. nodaļas sadaļā „Diacomit kopā ar uzturu”.

Ja bērns lietojis Diacomit vairāk nekā noteikts

Ja jums ir pārliecība vai aizdomas, ka bērns lietojis vairāk zāļu nekā noteikts, sazinieties ar bērna ārstu.

Ja bērns ir aizmirsis lietot Diacomit

Svarīgi, lai bērns šīs zāles lietotu regulāri un pareizi, katru dienu vienā un tajā pašā laikā. Ja bērns aizmāršības dēļ nav lietojis kārtējo devu, tā jāiedzer, tiklīdz par to atceraties, ja vien nav pienācis laiks nākamajai devai. Šādā gadījumā bērnam jāsaņem tikai nākamā deva. Bērns nedrīkst saņemt dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja bērns pārtrauc lietot Diacomit

Bērns nedrīkst pārtraukt šo zāļu lietošanu, ja vien to nav licis darīt ārsts. Piepeši pārtraucot lietot zāles, var sākties krampju lēkmes.

Ja jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, vaicājiet bērna ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti bieži sastopamas blakusparādības (var rasties vairāk kā vienam no 10 cilvēkiem):

Apetītes zudums, svara zudums (jo īpaši, kombinējot ar pretepilepsijas līdzekli nātrija valproātu);

Bezmiegs, miegainība;

Ataksija (nespēja koordinēt muskuļu darbību), hipotonija (pazemināts muskuļu spēks), distonija (patvaļīgas muskuļu kontrakcijas).

Bieži sastopamas blakusparādības (var rasties vienam līdz desmit no 10 cilvēkiem):

Palielināts aknu enzīmu līmenis, jo īpaši tad, ja vienlaikus tiek lietotas pretepilepsijas zāles karbamazepīns vai nātrija valproāts;

Agresivitāte, aizkaitināmība, trauksme, pārmērīga uzbudināmība (neraksturīga nervozitāte);

Miega traucējumi (miega režīma novirzes);

Hiperkinēzes (patvaļīgas, pārmērīgas kustības);

Nelabums, vemšana;

Noteikta tipa balto asinsķermenīšu skaita samazināšanās.

Retāk sastopamas blakusparādības (var rasties vienam līdz desmit no 100 cilvēkiem):

Redzes dubultošanās, lietojot kopā ar pretepilepsijas līdzekli karbamazepīnu;

Paaugstināta jutība pret gaismu;

Izsitumi, ādas alerģijas, nātrene (sārti, niezoši izsitumi uz ādas);

Nogurums (nespēks).

Blakusparādības, sastopamās reti (var rasties vienam līdz desmit no 1000 cilvēkiem):

Trombocītu daudzuma samazināšanās asinīs

Lai novērstu minētās blakusparādības, bērna ārstam var būt nepieciešams mainīt Diacomit devu vai devas vienam no citiem bērnam izrakstītajiem medikamentiem.

Ja bērnam novērojat jebkādas blakusparādības, lūdzu, izstāstiet par tām bērna ārstam vai farmaceitam. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai, farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.KĀ UZGLABĀT DIACOMIT

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Jūsu bērns nedrīkst lietot Diacomit pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un paciņas pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zālļes, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Diacomit 250 mg satur

Aktīvā viela ir stiripentols. Viena paciņa satur 250 mg stiripentola.

Citas sastāvdaļas ir povidons K29/32, nātrija cietes glikolāts(A tipa), glikozes šķīdrums (izsmidzinot žāvēts), eritrozīns (E127), titāna dioksīds (E171), aspartāms (E951), tutti frutti aromatizētājs (satur sorbītu), karmelozes nātrija sāls, hidroksietilceluloze.

Ko Diacomit 500 mg satur

Aktīvā viela ir stiripentols. Viena paciņa satur 500 mg stiripentola.

Citas sastāvdaļas ir povidons K29/32, nātrija cietes glikolāts (A tipa), glikozes šķīdrums (izsmidzinot žāvēts), eritrozīns (E127), titāna dioksīds (E171), aspartāms (E951), tutti frutti aromatizētājs (satur sorbītu), karmelozes nātrija sāls, hidroksietilceluloze.

Diacomit 250 mg ārējais izskats un iepakojums

Šīs zāles ir gaiši rozā pulveris, fasēts paciņās.

Kastītēs ir 30, 60 vai 90 paciņas. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Diacomit 500 mg ārējais izskats un iepakojums

Šīs zāles ir gaiši rozā pulveris, fasēts paciņās.

Kastītēs ir 30, 60 vai 90 paciņas. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. Pieejamas arī Diacomit 250 mg un 500 mg kapsulas iekšķīgai lietošanai.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Biocodex,

7 avenue Gallieni – F-94250 Gentilly - Francija

Tālr.: + 33 1 41 24 30 00 - E-pasts: webar@biocodex.fr

Ražotājs:

Biocodex,

1 avenue Blaise Pascal - F-60000 Beauvais - Francija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

AT/BE/BG/CY/EE/EL/ES/FR/HU/IE/IS/IT/LT/LU/LV/MT/NL/PL/PT/SI/UK

Biocodex

7 avenue Gallieni - F-94250 Gentilly Francija

Tel: + 33 (0)1 41 24 30 00 e-mail: webar@biocodex.fr

DE

Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jäger 214 D-22335 Hamburg

Tel: +49 (0)40 59101 525 e-mail: epi.info@desitin.de

DK

Desitin Pharma AS Havnegade 55, st. tv. 1058 Kopenhagen K

Dānija

Tel: 0045 33 73 00 73 e-mail: desitin@desitin.dk

NO

Desitin Pharma AS Niels Leuchs vei 99 1359 Eiksmarka

Norvēģija

Tel: 0047 67 15 92 30 e-mail: firmapost@desitin.no

FI/SE

Havnegade 55, st. tv. 1058 Kopenhagen K, Denmark

Tel.: +45 33 73 00 73 e-mail: info@desitin.se

RO

Desitin Pharma s.r.l Sevastopol street, no 13-17

Diplomat Business Centre, office 102 Sector 1, 010991 Bucharest

Rumānija

Tel: 004021-252-3481 e-mail: office@desitin.ro

SK

Desitin Pharma s.r.o. Trojicné námestie 13 82106 Bratislava

Slovākija

Tel: 00421-2-5556 38 10 e-mail: desitin@desitin.sk

CZ

Desitin Pharma spol. s r.o Opletalova 25

11121 Prague 1

Čehijas Republika

Tel: 00420-2-222 45 375 e-mail: desitin@desitin.cz

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu. Tur ir arī saites uz citām tīmekļa vietnēm par retām slimībām un to ārstēšanu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas