Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dukoral (recombinant cholera toxin B subunit...) – Zāļu apraksts - J07AE01

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsDukoral
ATĶ kodsJ07AE01
Vielarecombinant cholera toxin B subunit / vibrio cholerae 01
RažotājsValneva Sweden AB

Raksts satur

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Dukoral, suspensija un putojošās granulas iekšķīgi lietojamās suspensijas pagatavošanai. Iekšķīgi lietojama, inaktivēta holēras vakcīna.

Cholera vaccine (inactivated, oral)

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra vakcīnas suspensijas deva (3 ml) satur:

Šādus celmus ar kopējo baktēriju skaitu 1,25x1011:

Vibrio cholerae O1

Inaba, klasiskais biotips (inaktivētas karsējot)

31,25x109

baktērijas*

Vibrio cholerae O1

Inaba, El Tor biotips (inaktivētas ar formalīnu)

31,25x109

baktērijas*

Vibrio cholerae O1

Ogawa, klasiskais biotips (inaktivētas karsējot)

31,25x109

baktērijas*

Vibrio cholerae O1

Ogawa, klasiskais biotips (inaktivētas ar formalīnu)

31,25x109

baktērijas*

Rekombinantā holēras toksīna B subvienība (rCTB) 1 mg (producēts V. cholerae O1 Inaba, klasiskā biotipa celms 213.)

* Baktēriju skaits pirms inaktivācijas.

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

Nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts 2,0 mg, dinātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts 9,4 mg, nātrija hlorīds 26 mg, nātrija hidrogēnkarbonāts 3600 mg, bezūdens nātrija karbonāts 400 mg, saharīna nātrija sāls 30 mg, nātrija citrāts 6 mg.

Viena deva satur aptuveni 1,1 g nātrija.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Suspensija un putojošās granulas iekšķīgi lietojamās suspensijas pagatavošanai.

Suspensija, kas tiek piegādāta pudelē, ir bālgana. Putojošās granulas, kas tiek piegādātas paciņā, ir baltas.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Dukoral ir indicēts aktīvai imunizācijai pret slimību, ko izraisa Vibrio cholerae serogrupa O1, pieaugušajiem un bērniem no 2 gadu vecuma kuriem ir paredzēta uzturēšanās endēmiskos/epidēmiskos rajonos.

Dukoral lietošana jāizvērtē, pamatojoties uz oficiāliem ieteikumiem, ņemot vērā epidemioloģiskā stāvokļa mainīgo raksturu un inficēšanās risku dažādos ģeogrāfiskos reģionos un ceļošanas apstākļos.

Dukoral nevar aizvietot standarta aizsargpasākumus. Caurejas gadījumā ir jānozīmē rehidratācijas līdzekļi.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Primārās vakcinācijas grafiks

Standartkurss primārai vakcinācijai pret holēru ar Dukoral pieaugušiem un bērniem no 6 gadu vecuma sastāv no 2 devām. Bērniem vecumā no 2 līdz 6 gadiem (neieskaitot) ir jāsaņem 3 devas. Devas ir jāievada vismaz ar vienas nedēļas lielu intervālu. Ja starp devām ir pagājušas vairāk nekā 6 nedēļas, primārās imunizācijas kurss ir jāatsāk no jauna.

Imunizācija ir jāpabeidz vismaz 1 nedēļu pirms iespējamā kontakta ar V. cholerae O1.

Revakcinācija

Lai nodrošinātu nepārtrauktu aizsardzību pret holēru, ir ieteicama vienreizēja revakcinācija 2 gadu laikā pēc primārās vakcinācijas pieaugušiem un bērniem no 6 gadu vecuma, un 6 mēnešu laikā 2 līdz 6 gadus veciem bērniem. Nav savākti klīniskās efektivitātes dati par atkārtotu pastiprinošo devu izmantošanu.

Tomēr imunoloģiskie dati un dati par aizsardzības ilgumu liecina, ka, ja pēc pēdējās vakcinācijas ir pagājis līdz 2 gadus ilgs laiks pieaugušajiem un līdz 6 mēnešiem ilgs laiks 2 – 6 gadus veciem bērniem, ir jāievada vienreizēja revakcinācija. Ja pēc pēdējās vakcinācijas ir pagājuši vairāk nekā 2 gadi (vairāk nekā 6 mēneši 2 – 6 gadus veciem bērniem), ir jāatkārto primārās vakcinācijas kurss.

Bērniem, līdz 2 gadu vecumam

Dukoral ir pielietots bērniem no 1 līdz 2 gadu vecumam drošības un imunitātes veidošanās pētījumos, taču šajā grupā nav veikti aizsardzības efektivitātes pētījumi. Tāpēc nav ieteicams pielietot Dukoral bērniem, kas ir jaunāki par 2 gadiem.

Vecākiem cilvēkiem

Datu par vakcīnas aizsargājošo efektivitāti 65 gadus veciem un vecākiem cilvēkiem ir ļoti maz.

Lietošanas veids

Vakcīna paredzēta iekšķīgai lietošanai. Pirms iedzeršanas vakcīnas suspensija jāsajauc ar nātrija hidrogēnkarbonāta buferšķīdumu. Nātrija hidrogēnkarbonāts tiek piegādāts kā putojošās granulas. Tās ir jāizšķīdina glāzē auksta ūdens (apm. 150 ml). Var lietot hlorētu ūdeni. Pēc tam buferšķīdumā ir jāiejauc vakcīnas suspensija un jāizdzer 2 stundu laikā. Jāizvairās no ēšanas un dzeršanas 1 stundu pirms un

1 stundu pēc vakcinācijas. Ir jāizvairās no citu medicīnisko produktu iekšķīgas ievadīšanas 1 stundu pirms un 1 stundu pēc Dukoral ievadīšanas.

Bērni vecumā no 2 līdz 6 gadiem: pusi no buferšķīduma nolej, bet atlikušo daļu (apmēram 75 ml) sajauc ar visu vakcīnas pudeles saturu.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām, jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām vai formaldehīdu.

Dukoral ievadīšana ir jāatliek uz vēlāku laiku personām, kam ir akūtas kuņģa-zarnu trakta slimības vai akūtas slimības ar febrilu temperatūru.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Nav pieejami klīniskie dati par Dukoral efektivitāti pret holēru pēc pastiprinošās devas ievadīšanas.

Dukoral nodrošina specifisku aizsardzību pret Vibrio cholerae serogrupu O1. Imunizācija neaizsargā pret V. cholerae serogrupas O139 vai citu Vibrio sugu infekciju.

Dati par vakcīnas drošību un imunitātes veidošanos HIV inficētām personām ir ierobežoti. Vakcīnas aizsardzības efektivitāte nav pētīta. HIV inficētām personām imunizācija var izraisīt pārejošu vīrusa slodzes pieaugumu. Dukoral var neizsaukt aizsargājoša antivielu līmeņa izveidošanos personām ar progresējušu HIV slimību. Tomēr efektivitātes pētījums ar personu populāciju, kurā ir liela HIV inficēto daļa, uzrādīja līdzīgu efektivitāti kā citās populācijās.

Tādu vakcinēto personu antivielu reakcija, kuriem ir endogēna vai jatrogēna imūnsupresija, var būt nepietiekama.

Ražošanas procesā tiek izmantots formaldehīds, un produktā var saglabāties tā pēdas. Jābūt uzmanīgiem ar personām, kam zināma paaugstināta jūtība pret formaldehīdu.

Dukoral vienā devā satur aptuveni 1,1 g nātrija, tādēļ tas jāņem vērā tiem pacientiem, kuri ievēro samazināta nātrija daudzuma diētu.

Vakcīna nenodrošina pilnīgu aizsardzību, tāpēc, lai izvairītos no holēras, ir svarīgi papildus veikt standarta aizsargpasākumus.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Vakcīna ir jutīga pret skābēm. Ēdiens un/vai dzēriens paaugstina skābes veidošanos kuņģī, un vakcīnas iedarbība var vājināties. Tāpēc ir jāizvairās no ēšanas un dzeršanas 1 stundu pirms un 1 stundu pēc vakcinācijas.

Jāizvairās no citu vakcīnu un medicīnisko produktu iekšķīgas ievadīšanas 1 stundu pirms un 1 stundu pēc Dukoral lietošanas.

Iepriekšēji rezultāti, kas iegūti klīniskajā pētījumā ar ierobežotu brīvprātīgo skaitu, neliecina par ietekmi uz antivielu veidošanos no Dukoral pielietojuma, kad vienlaikus ar Dukoral tika ievadīta dzīva iekšķīgi lietojamā vakcīna (enterokapsulas) pret tīfu. Šajā pētījumā netika pētīta imūnreakcija kā atbilde uz dzīvas tīfa vakcīnas ievadīšanu. Līdzīgā veidā vienlaikus ar Dukoral tika ievadīta vakcīna pret dzelteno drudzi un netika novērota ietekme uz imūnreakciju pret dzeltenā drudža vakcīnu. Netika pētīta imūnreakcija pret Dukoral. Klīniskajos pētījumos kopā ar Dukoral nav pielietotas citas vakcīnas un medicīniskie produkti, tostarp iekšķīgi lietojamā poliomielīta vakcīna un pretmalārijas līdzekļi.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Nav pieejami dati par reproduktīvo toksicitāti dzīvniekiem. Pēc rūpīgas riska/ieguvuma izvērtēšanas vakcīnu var lietot grūtniecības laikā un sievietes, kas baro bērnu ar krūti, taču šim jautājumam nav tikuši veltīti specifiski klīniskie pētījumi.

Zanzibārā notikušās masu vakcinācijas kampaņas laikā 196 grūtnieces saņēma vismaz vienu Dukoral devu. Statistiski nozīmīgi pierādījumi par Dukoral lietošanas kaitīgo ietekmi grūtniecības laikā netika konstatēti.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav pierādījumu par vakcīnas ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Dukoral drošība tika novērtēta klīniskajos pētījumos, kas aptvēra kā pieaugušos, tā arī bērnus no 2 gadu vecuma, un tika veikti kā endēmiskās, tā arī neendēmiskās valstīs attiecībā uz holēru un enterotoksigēno Escherichia coli (ETEC), kas producē termolabilo enterotoksīnu. Klīnisko pētījumu gaitā tika izmantotas 94 000 Dukoral devas. Drošības novērtējums dažādos pētījumos bija dažāds un atšķīrās ar novērošanas paņēmienu, simptomu definīciju un uzskaites ilgumu. Vairumā pētījumu blakusparādības tika noteiktas pasīvā novērtējumā. Visbiežāk ziņotās blakusparādības, piemēram, gremošanas sistēmas

traucējumi, ieskaitot sāpes vēderā, caureju, šķidru izeju, nelabumu un vemšanu, ar vienādu biežumu tika novērotas vakcīnas un placebo grupās.

Biežuma iedalījums: Ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1 000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000); ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Reti

Ēstgribas zudums vai samazināšanās

Ļoti reti

Dehidratācija

Nervu sistēmas traucējumi

Retāk

Galvassāpes

Reti

Reiboņi

Ļoti reti

Miegainība, bezmiegs, ģīboņi, garšas sajūtas vājināšanās

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Reti

Elpošanas sindromi (ieskaitot rinītu un klepu)

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retāk

Caureja, krampji vēderā, sāpes vēderā, burbuļošana kuņģī/vēderā (gāzes), nepatīkamas

 

sajūtas vēderā

Reti

Vemšana, nelabums

Ļoti reti

Iekaisusi rīkle, dispepsija

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti reti

Svīšana, izsitumi

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Ļoti reti

Sāpes locītavās

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Reti

Drudzis, savārgums

Ļoti reti

Nogurums, drebuļi

Blakusparādības, par kurām ziņots pēcreģistrācijas uzraudzības periodā:

Papildus blakusparādības, par kurām tika ziņots pēcreģistrācijas uzraudzības periodā, bija šādas:

Infekcijas un infestācijas: Gastroenterīts

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi: Limfadenīts Nervu sistēmas traucējumi: Parestēzija

Asinsvadu sistēmas traucējumi: Hipertensija

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības: Dispnoja, pastiprināta krēpu izdalīšanās

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi: Meteorisms

Ādas un zemādas audu bojājumi: Nātrene, angioedēma, nieze

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā: Sāpes, gripai līdzīgs simptomi, astēnija, drebuļi

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Dati par pārdozēšanu ir ierobežoti. Tiek ziņots par tādām pašām blakusparādībām, kādas novēroja pēc ieteicamajām devām.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Bakteriālās vakcīnas, ATĶ kods: J07AE01

Darbības mehānisms

Vakcīna satur inaktivētas V. cholerae O1 baktēriju veselas šūnas un rekombinantu netoksisko holēras toksīna B subvienību (CTB). Vakcīnā iekļauti Inaba un Ogawa serotipu baktēriju celmi, kā arī El Tor un klasiskais biotips. Dukoral lieto perorāli ar bikarbonāta buferi, kas pasargā antigēnus no kuņģa skābes. Vakcīna iedarbojas, inducējot antivielas kā pret bakteriālajām sastāvdaļām, tā arī pret CTB. Zarnu antibakteriālās antivielas novērš baktēriju piesaistīšanos zarnu sieniņām, tādējādi kavējot V. cholerae O1 koloniju veidošanos. Zarnu antitoksīna antivielas traucē holēras toksīna piesaistīšanos pie zarnu gļotādām, tādējādi novēršot toksīna izraisītos caurejas simptomus.

Enterotoksigēna E. coli (ETEC) termolabilais toksīns (LT) ir strukturāli, funkcionāli un imunoloģiski līdzīgs CTB. Abi toksīni izsauc krusteniskas imūnreakcijas.

Efektivitāte pret holēru

Efektivitāte pret holēru tika novērtēta trijos randomizētos dubultmaskētos klīniskos placebo kontrolētos pētījumos kas tika veikti Bangladešā (endēmiskais reģions) un Peru (neendēmiskais reģions). Iesaistīto pacientu skaits, devu režīmi un uzskaites ilgums ir parādīti sekojošajā tabulā.T

Pētījuma

Gads

Devu režīms

Skaits

Uzskaites ilgums

vieta

 

 

(Vecuma

 

 

 

 

grupas)

 

 

 

Holēra

 

 

 

 

 

 

 

Bangladeša

1985-19

3 devas ar 6 nedēļu intervālu

6 mēneši – 5 gadi

 

 

(2 - 65 gadi)

 

Peru, armija

2 devas ar 7 – 11 dienu intervālu

5 mēneši

 

 

 

(18 - 65 gadi)

 

Peru,

1993 -

2 devas ar 2 nedēļu intervālu un

2 gadi

Pampas

revakcinācija 1 gadu vēlāk

(2 - 65 gadi)

 

Bangladešas lauka pētījumos Dukoral aizsardzības efektivitāte kopējā populācijā bija 85% (95% TI: 56, 95, analizējot pēc protokola) sākotnējos uzskaites perioda 6 mēnešos. Vakcīnas radītās aizsardzības ilgums bija dažāds atkarībā no vecuma. Tas bija 6 mēneši bērniem un 2 gadi pieaugušiem (skat. turpmāko tabulu). Pētnieciskā analīze liecināja, ka pieaugušiem 2 vakcīnas devas ir tikpat efektīvas kā 3.

Tabula: Aizsardzības efektivitāte pret holēru Bangladešas pētījumā (analizējot pēc protokola) TI

 

Aizsardzības efektivitāte, % (95% TI)

 

Pieaugušie un bērni, vecāki

2 – 6 gadus veci

 

par 6 gadiem

bērni

6 mēneši

76 (30, 92)

1. gads

76 (60, 85)

44 (10, 65)

2. gads

60 (36, 76)

33 (23, 64)

Otrajā pētījumā, kas tika veikts Peru un aptvēra jauniesaucamos, aizsardzības īslaicīgā efektivitāte pret holēru pēc 2 vakcīnas devām bija 85% (95% TI: 36, 97, analizējot pēc protokola). Trešajā pētījumā,

lauka izmēģinājumos Peru, pirmajā gadā nenovēroja nekādu aizsardzības efektivitāti pret holēru. Pēc pastiprinošās devas, kas tika dota 10 – 12 mēnešus pēc primārās imunizācijas, otrajā gadā aizsardzības efektivitāte bija 60,5% (95% TI: 28,79).

dubultmaskētos klīniskos placebo kontrolētos pētījumos Aizsardzības efektivitāte pret holēru tika izvērtēta divās masu vakcinācijas kampaņās, kas notika Mozambikā (no 2003. gada decembra līdz 2004. gada janvārim) un Zanzibārā (no 2009. gada februāra līdz 2010. gada maijam).

Gadījumu kontroles pētījumā, kas tika veikts masu vakcinācijas kampaņas laikā Mozambikā, sākotnējos uzskaites perioda 5 mēnešos 2 Dukoral devu aizsardzības efektivitāte bija 84% (95% TI : 43, 95, analizējot pēc protokola; p=0,005).

Longitudinālajā kohortas analīzē, kas tika veikta masu vakcinācijas kampaņas laikā Zanzibārā, aizsardzības efektivitāte pēc 2 Dukoral devām bija 79% (95% TI, 47, 92) visos uzskaites perioda 15 novērošanas mēnešos. Papildu tiešai aizsardzībai tika konstatēts, ka Dukoral nodrošina nozīmīgu netiešo aizsardzību (kopējo imunitāti) pētītajā gadījumā.

Dukoral aizsardzības efektivitāte pret holēru pēc atkārtotām pastiprinošām devām nav pētīta.

Imunogēnās īpašības

Pēc perorālās vakcinācijas pret holēru netika konstatētas stabilas imunoloģiskās korelācijas. Ir vāja korelācija starp seruma reakciju uz antivielām, tostarp vibriocīdo antivielu darbību, un aizsargspēju. Iespējams, ka lokāli izveidojušās sekretorās IgA antivielas zarnās nodrošina protektīvo imunitāti.

Vakcīna inducēja zarnu antitoksīna IgA reakcijas 70-100% vakcinēto personu. Seruma vibriocīdās antivielas pret baktēriju komponentiem bija konstatējamas 35-55% vakcinētajām personām, bet antitoksīna antivielas 78-87% vakcinētajām personām. Revakcinācija izsauca anamnestisku reakciju, kas norāda uz imunoloģisko atmiņu. Tika novērtēts, ka pieaugušajiem imūnoloģiskās atmiņas ilgums ir vismaz 2 gadi.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Nav piemērojamas.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Vakcīnai netika veikti preklīniskie pētījumi par drošumu.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Suspensija:

Nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts Dinātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts Nātrija hlorīds

Ūdens injekcijām

Putojošās granulas:

Nātrija hidrogēnkarbonāts

Citronskābe

Nātrija karbonāts, bezūdens

Saharīna nātrija sāls

Nātrija citrāts

Aveņu aromātviela

6.2.Nesaderība

Dukoral drīkst sajaukt tikai ar klātpievienoto putojošo granulu šķīdumu ūdenī. Saderības pētījumu trūkuma dēļ zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

Pēc putojošo granulu izšķīdināšanas ūdenī un vakcīnas suspensijas pievienošanas iegūtais maisījums ir jāizdzer 2 stundu laikā.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt.

Zāles neatvērtā pudelē un maisiņā, uzglabājot ārējā kartona iepakojumā, ir stabilas temperatūrā līdz 25oC 14 dienas. Šī perioda beigās zālēm jābūt izlietotām vai tās ir jāizmet.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Vakcīnas suspensija 3 ml tilpumā tiek pildīta pudelēs (I hidrolītiskās klases stikls) ar gumijas (brombutilkaučuks) aizbāzni un uzskrūvējamu vāciņu.

Putojošās granulas 5,6 g lielā daudzumā tiek pildītas paciņās ar poliestera/zema blīvuma polietilēna iekšējo slāni un alumīnija/zema blīvuma polietilēna ārējo slāni.

Katra vakcīnas deva tiek piegādāta kopā ar vienu putojošo granulu paciņu.

Iepakojuma lielums: 1x1 deva, 2x1 deva, 20x1 deva

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Putojošās granulas ir jāizšķīdina aptuveni 150 ml auksta ūdens. Vakcīnas pudele viegli jāsaskalina, un pēc tam buferšķīdumam ir jāpievieno vakcīnas suspensija un labi jāsamaisa, iegūstot bezkrāsainu, nedaudz opalescējošu šķīdumu.

Bērni vecumā no 2 līdz 6 gadiem: pusi no buferšķīduma nolej, bet atlikušo daļu (apmēram 75 ml) sajauc ar visu vakcīnas pudeles saturu.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Valneva Sweden AB S-105 21 Stockholm Zviedrija

+46 (0)8 735 1000 infodukoral@valneva.com

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/03/263/001-003

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2004. gada 28. aprīlis

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2009. gada 25 marts

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

MM/GGGG

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas