Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Esmya (ulipristal acetate) – Lietošanas instrukcija - G03XB02

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsEsmya
ATĶ kodsG03XB02
Vielaulipristal acetate
RažotājsGedeon Richter Ltd.  

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Esmya 5 mg tabletes

Ulipristali acetas

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Esmya un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Esmya lietošanas

3.Kā lietot Esmya

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Esmya

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Esmya un kādam nolūkam tās lieto

Esmya satur aktīvo vielu ulipristāla acetātu. Tās ir paredzētas vidēji smagu un smagu dzemdes fibroīdu simptomu (ko parasti sauc par miomu), kas ir dzemdes labdabīgi audzēji , ārstēšanai. Esmya lieto pieaugušām sievietēm līdz menopauzei (no 18 gadu vecuma).

Dažām sievietēm miomas mezgli var izraisīt spēcīgu menstruālo asiņošanu ("mēnešreizes"), sāpes iegurnī (diskomforta sajūtu vēderā), kā arī radīt spiedienu uz citiem orgāniem.

Šīs zāles darbojas, izmainot dabiska organismā esoša hormona progesterona aktivitāti. Tās lieto vai nu pirms ķirurģiskas operācijas miomas mezglu izņemšanai, vai miomas mezglu ilgstošai ārstēšanai, lai samazinātu to izmēru, apturētu vai samazinātu asiņošanu, kā arī lai palielinātu eritrocītu skaitu.

2.Kas Jums jāzina pirms Esmya lietošanas

Jums jāzina, ka lielākai daļai sieviešu ārstēšanas laikā un dažas nedēļas pēc tam nenotiek menstruālā asiņošana (mēnešreizes).

Nelietojiet Esmya šādos gadījumos

-ja Jums ir alerģija pret ulipristāla acetātu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti;

-ja Jums ir asiņošana no maksts, kuras cēlonis nav miomas mezgli;

-ja Jums ir dzemdes, dzemdes kakla, olnīcu vai krūts vēzis.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

-Ja Jūs šobrīd lietojat hormonālo kontracepciju (piemēram, kontraceptīvās tabletes) (skatīt „Citas zāles un Esmya”), Esmya lietošanas laikā Jums jāizmanto cita droša kontracepcijas barjermetode (piemēram, prezervatīvi);

-ja Jums ir aknu vai nieru slimība, pirms Esmya lietošanas pastāstiet to savam ārstam vai farmaceitam;

-ja Jums ir smaga astma, ārstēšana ar Esmya Jums var nebūt piemērota. Jums tas jāpārrunā ar savu ārstu.

Ārstēšana ar Esmya parasti izraisa menstruālās asiņošanas ("mēnešreižu") būtisku samazināšanos vai pat izbeigšanos pirmo 10 ārstēšanas dienu laikā. Taču ja Jums turpinās pārmērīgi spēcīga asiņošana, pastāstiet to savam ārstam. Menstruācijām parasti jāatsākas 4 nedēļu laikā pēc Esmya terapijas pārtraukšanas.

Esmya lietošanas rezultātā iespējama dzemdes iekšējo sieniņu sabiezēšana. Pēc ārstēšanas pārtraukšanas un menstruāciju atsākšanās šīs izmaiņas normalizējas.

Bērni un pusaudži

Esmya nedrīkst lietot pacienti, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, jo ulipristāla acetāta drošums un efektivitāte nav noteikti šai vecuma grupai.

Citas zāles un Esmya

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja lietojat jebkuras no tālāk minētajām zālēm, jo tās var ietekmēt Esmya vai Esmya var ietekmēt tās.

-Noteiktas zāles, ko lieto sirds ārstēšanai (piemēram, digoksīns).

-Noteiktas zāles, ko lieto insulta un trombu profilaksei (piemēram, dabigatrāna eteksilāts).

-Noteiktas zāles, ko lieto epilepsijas ārstēšanai (piemēram, fenitoīns, fosfenitoīns, fenobarbitāls, karbamazepīns, okskarbazepīns, primidons).

-Noteiktas zāles, ko lieto HIV infekcijas ārstēšanai (piemēram, ritonavirs, efavirenzs, nevirapīns).

-Zāles, ko lieto noteiktu bakteriālu infekciju ārstēšanai (piemēram, rifampicīns, telitromicīns, klaritromicīns, eritromicīns, rifabutīns).

-Noteiktas zāles sēnīšu infekciju ārstēšanai (piemēram, ketokonazols (izņemot šampūnu), itrakonazols).

-Divšķautņu asinszāli (Hypericum perforatum) saturoši augu līdzekļi, ko lieto depresijas vai trauksmainības ārstēšanai.

-Noteiktas zāles depresijas ārstēšanai (piemēram, nefazodons).

-Noteiktas zāles hipertonijas ārstēšanai (piemēram, verapamils).

Esmya var samazināt dažu hormonālo kontraceptīvo līdzekļu efektivitāti. Turklāt hormonālie kontraceptīvie līdzekļi un progestagēni (piemēram, noretindrons vai levonorgestrels) var samazināt Esmya efektivitāti. Tādēļ hormonālo kontraceptīvo līdzekļu lietošana nav ieteicama, un Esmya terapijas laikā Jums jālieto cita droša kontracepcijas barjermetode, piemēram, prezervatīvi.

Esmya kopā ar uzturu un dzērienu

Jums jāizvairās no greipfrūtu sulas dzeršanas, kamēr ārstēšanā lietojat Esmya.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nelietojiet Esmya, ja esat grūtniece. Grūtniecības laikā veikta ārstēšana var ietekmēt grūtniecību (nav zināms, vai Esmya var kaitēt Jūsu mazulim vai izraisīt spontāno abortu). Ja Jums iestājas grūtniecība Esmya lietošanas laikā, Jums nekavējoties jāpārtrauc Esmya lietošana un jāsazinās ar savu ārstu vai farmaceitu.

Esmya var samazināt dažu hormonālo kontraceptīvo līdzekļu efektivitāti (skatīt “Citas zāles un Esmya”).

Esmya izdalās mātes pienā. Tādēļ Esmya lietošanas laikā nedrīkst barot bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Esmya var izraisīt vieglu reiboni (skatīt 4. sadaļu “Iespējamās blakusparādības”). Nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet mehānismus, ja Jums rodas tādi simptomi.

3.Kā lietot Esmya

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir viena 5 mg tablete dienā līdz 3 mēnešus ilgu ārstēšanas kursu veidā. Ja Jums ir noteikti vairāki Esmya trīs mēnešu ārstēšanas kursi, katrs kurss Jums jāsāk pēc iespējas ātrāk otru menstruāciju laikā pēc iepriekšējā ārstēšanas kursa noslēgšanas.

Jums vienmēr jāsāk lietot Esmya pirmajā menstruālā cikla nedēļā.

Tablete jānorij, uzdzerot ūdeni, un tās var lietot ēdienreižu laikā vai neatkarīgi no tām.

Ja esat lietojis Esmya vairāk nekā noteikts

Pieredze saistībā ar uzreiz vairāku Esmya devu lietošana ir ierobežota. Nav saņemti ziņojumi par nopietnu nelabvēlīgu ietekmi, ko radītu vairāku šo zāļu devu vienlaicīga lietošana. Tomēr Jums jājautā padoms ārstam vai farmaceitam, ja lietojat vairāk Esmya nekā nepieciešams.

Ja esat aizmirsusi lietot Esmya

Ja esat aizmirsusi vienu devu ne ilgāk kā par 12 stundām, lietojiet to, tiklīdz atceraties. Ja esat aizmirsusi kārtējo devu ilgāk par 12 stundām, izlaidiet aizmirsto tableti un lietojiet tikai vienu tableti, kā parasti. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Ja pārtraucat lietot Esmya

Esmya jālieto reizi dienā līdz 3 mēnešus ilgu ārstēšanas kursu veidā. Nevienā no ārstēšanas kursiem nepārtrauciet lietot tabletes bez ārsta ziņas, pat ja jūtaties labāk, jo simptomi vēlāk var atjaunoties.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti biežas blakusparādības (var rasties vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem):

-menstruāciju samazināšanās vai iztrūkums (amenoreja);

-dzemdes iekšējās sieniņas sabiezējums (endometrija sabiezējums).

Biežas blakusparādības (tās var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

-galvassāpes;

-reibonis (vertigo);

-vēdera sāpes, slikta dūša (nelabums);

-pinnes;

-sāpes muskuļos un kaulos (skeleta – muskuļu sāpes);

-pūslītis ar šķidrumu olnīcās (olnīcu cista), jutīgas/sāpīgas krūtis, sāpes vēdera apakšējā daļā (iegurnī), karstuma viļņi;

-nogurums (nespēks);

-ķermeņa masas palielināšanās.

Retākas blakusparādības (tās var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

-trauksmainība;

-garastāvokļa svārstības;

-reibonis;

-sausums mutē, aizcietējums;

-matu zudums, sausa āda, pastiprināta svīšana;

-muguras sāpes;

-urīna noplūde;

-asiņošana no dzemdes (dzemdes asiņošana), izdalījumi no maksts, patoloģiska asiņošana no maksts;

-diskomforta sajūta krūtīs;

-pietūkums šķidruma aiztures dēļ (tūska);

-ārkārtējs nogurums (astēnija);

-paaugstināts holesterīna līmenis asinīs, ko konstatē asins analīzēs, paaugstināts tauku (triglicerīdu) līmenis asinīs, ko konstatē asins analīzēs.

Retas blakusparādības (tās var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

-asiņošana no deguna;

-gremošanas traucējumi, vēdera pūšanās;

-pūslīša ar šķidrumu plīsums olnīcās (olnīcu cistas plīsums);

-piebriedušas krūtis.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Esmya

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc “Derīgs līdz/Exp”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt blisteri ārējā kartona kastītē, lai pasargātu no gaismas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Esmya satur

-Aktīvā viela ir ulipristāla acetāts. Viena tablete satur 5 mg ulipristāla acetāta.

-Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliskā celuloze, mannīts, kroskarmelozes nātrija sāls, talks un magnija stearāts.

Esmya ārējais izskats un iepakojums

Esmya ir baltas līdz pelēkbaltas, apaļas, abpusēji izliektas 7 mm tabletes ar iegravētu kodu “ES5” vienā pusē.

Zāles ir pieejamas Al/PVH/PE/PVDH blisteros kartona kastītēs, kuras satur 28, 30 un 84 tabletes vai Al/PVH/PVDH blisteros kartona kastītēs, kuras satur 28 un 84 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest

Ungārija

Ražotājs

Cenexi

17, rue de Pontoise F-95520 Osny Francija

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest

Ungārija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas