Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hemangiol (propranolol hydrochloride) - C07AA05

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsHemangiol
ATĶ kodsC07AA05
Vielapropranolol hydrochloride
RažotājsPierre Fabre Dermatologie

Raksts satur

Hemangiol

propranolols

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Hemangiol. Tajā ir paskaidrots, kā aģentūra ir novērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu tās reģistrēt Eiropas Savienībā un sniegtu lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Hemangiol lietošanu.

Lai iegūtu praktisku informāciju par Hemangiol lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu.

Kas ir Hemangiol un kāpēc tās lieto?

Hemangiol ir zāles, kas satur aktīvo vielu propranololu. Tās lieto, lai ārstētu bērnus, kuriem ir proliferējoša zīdaiņu hemangioma - labdabīgs asinsvadu audzējs (patoloģisks neļaundabīgs veidojums).

Hemangiol lieto zīdaiņiem ar nopietnām komplikācijām, piemēram, sāpīgām čūlām, rētošanos un elpošanas traucējumiem, ja nepieciešama sistēmiska terapija (ārstēšana, kas var ietekmēt visu organismu).

Ārstēšanu ar Hemangiol sāk bērniem no piecu nedēļu līdz piecu mēnešu vecumam.

Kā lieto Hemangiol?

Hemangiol var iegādāties tikai pret recepti. Ārstēšana jāsāk ārstam, kam ir pieredze zīdaiņu hemangiomu diagnostikā, ārstēšanā un aprūpē. Ārstēšana jāsāk atbilstošās iestādēs, lai novērstu iespējamās nopietnās blakusparādības.

Hemangiol ir pieejams kā šķīdums iekšķīgai lietošanai. Hemangiol ieteicamā sākumdeva ir 0,5 mg uz kilogramu ķermeņa masas (0,5 mg/kg) divreiz dienā (ar vismaz 9 stundu starplaiku). Devu pakāpeniski palielina līdz balstdevai 1,5 mg/kg divreiz dienā. Devu zīdainiem dod barošanas laikā vai tūlīt pēc tās, izmantojot iepakojumam pievienoto perorālo šļirci. Ārstēšana ar Hemangiol jāturpina sešus mēnešus, un bērns jāuzrauga vienreiz mēnesī, īpaši tādēļ, lai varētu pielāgot devu. Plašāka informācija pieejama zāļu lietošanas instrukcijā.

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hemangiol darbojas?

Hemangiol aktīvā viela propranolols pieder pie zāļu grupas, ko dēvē par beta blokatoriem, kas ir plaši lietoti, lai pieaugušajiem ārstētu vairākus traucējumus, to vidū sirds slimības un paaugstinātu asinsspiedienu.

Lai gan nav precīzi zināms, kā Hemangiol darbojas proliferējošas zīdaiņu hemangiomas gadījumā, uzskata, ka iedarbība ir saistīta ar vairākiem mehānismiem, to vidū asinsvadu sašaurināšanos un līdz ar to asins piegādes samazināšanos hemangiomai, jaunu asinsvadu veidošanās blokādi jaunveidojumā, patoloģisko asinsvadu šūnu bojāejas ierosināšanu un noteiktu olbaltumvielu (VEGF un bFGF), kas ir nozīmīgas asinsvadu augšanai, ietekmes bloķēšanu.

Kādas bija Hemangiol priekšrocības šajos pētījumos?

Hemangiol pētīja vienā pamatpētījumā, iesaistot 460 bērnus ar proliferējošu zīdaiņu hemangiomu vecumā no piecām nedēļām līdz pieciem mēnešiem ārstēšanas uzsākšanas laikā, kuriem bija nepieciešama sistēmiska terapija. Pētījumā salīdzināja dažādas propranolola devas ar placebo (neīstu ārstēšanas līdzekli), un galvenais efektivitātes rādītājs bija balstīts uz to, vai pēc sešiem ārstēšanas mēnešiem hemangiomas izzuda pilnībā vai gandrīz pilnībā.

Pierādīja, ka Hemangiol, lietojot 3 mg/kg dienas devā (divu atsevišķu 1,5 mg/kg devu veidā) sešus mēnešus, ir efektīvāks nekā placebo. Aptuveni 60 % (61 no 101) bērnu, kurus ārstēja ar efektīvāko Hemangiol devu (3 mg/kg dienā sešus mēnešus), hemangiomas izzuda pilnībā vai gandrīz pilnībā, salīdzinot ar aptuveni 4 % (2 no 55) bērnu, kuri saņēma placebo.

Kāds risks pastāv, lietojot Hemangiol?

Visbiežāk novērotās Hemangiol blakusparādības (vairāk nekā 1 bērnam no 10) ir miega traucējumi, elpceļu infekcijas, piemēram, bronhīts (plaušu elpceļu iekaisums), caureja un vemšana. Nopietnas blakusparādības, kas novērotas, lietojot Hemangiol, ietver bronhu spazmas (īslaicīgu elpceļu sašaurināšanos) un zemu asinsspiedienu. Pilns visu Hemangiol izraisīto blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Hemangiol nedrīkst lietot priekšlaikus dzimušiem zīdaiņiem līdz koriģētam piecu nedēļu vecumam (koriģētais vecums ir priekšlaikus dzimuša zīdaiņa vecums, kāds bērnam būtu, ja viņš būtu dzimis noteiktajā laikā); ar krūti barotiem bērniem, ja māti ārstē ar zālēm, kuras nedrīkst lietot kopā ar propranololu; bērniem ar astmu vai bronhu spazmām anamnēzē; bērniem ar noteiktām sirds un asinsvadu slimībām, piemēram, zemu asinsspiedienu, un bērniem, kuriem ir nosliece uz zemu cukura līmeni asinīs. Pilns ierobežojumu saraksts atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Hemangiol tika apstiprinātas?

Aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) nolēma, ka pacientu ieguvums, lietojot Hemangiol, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt šo zāļu reģistrācijas apliecību. Komiteja secināja, ka Hemangiol ir efektīvs hemangiomas ārstēšanas līdzeklis. Attiecībā uz drošumu CHMP uzskatīja, ka drošuma profils ir pieņemams; konstatētais risks ir jau zināms propranololam un to ir iespējams atbilstoši novērst.

Kas tiek darīts, lai nodrošinātu nekaitīgu un efektīvu Hemangiol lietošanu?

Lai nodrošinātu iespējami nekaitīgu Hemangiol lietošanu, ir izstrādāts riska pārvaldības plāns. Pamatojoties uz šo plānu, Hemangiol zāļu aprakstā ir ietverta drošuma informācija, kā arī lietošanas

instrukcija, tostarp attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem.

Uzņēmums aprūpētājiem, kuri dos Hemangiol bērniem, izsniegs izglītojošu paketi, lai informētu viņus par nepieciešamību uzraudzīt bērnus, vai nerodas noteiktas blakusparādības, un sniegtu informāciju par to ārstēšanu. Tajā būs iekļauti norādījumi arī par pareizu zāļu lietošanu, lai izvairītos no zema cukura līmeņa asinīs veidošanās riska.

Papildu informācija ir pieejama riska pārvaldības plāna kopsavilkumā.

Cita informācija par Hemangiol

Eiropas Komisija 2014. gada 23. aprīlī izsniedza Hemangiol reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns Hemangiol EPAR teksts un riska pārvaldības plāna kopsavilkums ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Hemangiol atrodama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 04.2014.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas