Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ikervis (ciclosporin) – Lietošanas instrukcija - S01XA18

Updated on site: 07-Oct-2017

Zāļu nosaukumsIkervis
ATĶ kodsS01XA18
Vielaciclosporin
RažotājsSanten Oy

Santen Oy

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

IKERVIS 1 mg/ml acu pilieni, emulsija ciklosporīns (ciclosporin)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir IKERVIS un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms IKERVIS lietošanas

3.Kā lietot IKERVIS

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt IKERVIS

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir IKERVIS un kādam nolūkam to lieto

IKERVIS satur aktīvo sastāvdaļu ciklosporīnu. Ciklosporīns pieder zāļu grupai, ko sauc par imūnsupresīviem līdzekļiem, ko lieto iekaisuma samazināšanai.

IKERVIS lieto, lai ārstētu pieaugušos ar smagu keratītu (radzenes – acs priekšējās daļas caurspīdīgā slāņa, iekaisums). To izmanto pacientiem ar sausās acs sindromu, kas nav uzlabojies, neskatoties uz ārstēšanu ar mākslīgajām asarām.

Ja nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Jums jāapmeklē ārstu vismaz reizi 6 mēnešos, lai novērtētu IKERVIS iedarbību.

2. Kas Jums jāzina pirms IKERVIS lietošanas

NELIETOJIET IKERVIS šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret ciklosporīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu,

-ja Jums ir acs infekcija.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

IKERVIS izmantojiet tikai iepilināšanai acī/-īs.

Pirms IKERVIS lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

-ja Jums iepriekš ir bijusi herpes vīrusa izraisīta acs infekcija, kas varētu būt bojājusi acs caurspīdīgo priekšējo daļu (radzeni);

-ja Jūs lietojat zāles, kas satur kortikosteroīdus;

-ja Jūs lietojat zāles glaukomas ārstēšanai.

Kontaktlēcas var pastiprināt acs priekšējās caurspīdīgās daļas (radzenes) bojājumu. Tāpēc, pirms lietojat IKERVIS pirms gulētiešanas, ir jāizņem kontaktlēcas; Jūs varēsiet tās ielikt pēc pamošanās.

Santen Oy

Bērni un pusaudži

IKERVIS nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un IKERVIS

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Konsultējieties ar ārstu, ja ar IKERVIS lietojat acu pilienus, kas satur kortikosteroīdus, jo šīs zāles var palielināt blakusparādību risku.

IKERVIS acu pilieni jālieto vismaz 15 minūtes pēc jebkādu citu acu pilienu lietošanas.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

IKERVIS nedrīkst lietot, ja Jūs esat grūtniece.

Ja Jūs varat palikt stāvoklī, šo zāļu lietošanas laikā Jums jālieto kontracepcija.

IKERVIS, visticamāk, izdalās pienā ļoti nelielā daudzumā. Ja barojat bērnu ar krūti, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Tūlīt pēc IKERVIS acu pilienu lietošanas var būt neskaidra redze. Šādā gadījumā pirms transportlīdzekļu vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas uzgaidiet, līdz redze uzlabojas.

3.Kā lietot IKERVIS

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir viens piliens katrā skartajā acī vienu reizi dienā pirms gulētiešanas.

Lietošanas norādījumi

Rūpīgi ievērojiet šos norādījumus un jautājiet ārstam vai farmaceitam, ja kaut ko nesaprotat.

Nomazgājiet rokas.

Ja lietojat kontaktlēcas, izņemiet tās pirms gulētiešanas un pirms acu pilienu lietošanas; Jūs varēsiet tās ielikt pēc pamošanās.

Atveriet alumīnija maisiņu, kurā ir 5 vienreizējas devas trauciņi.

Izņemiet no alumīnija maisiņa vienu vienreizējās devas trauciņu .

Pirms lietošanas viegli sakratiet vienreizējās devas trauciņu

Santen Oy

Pagriežot noplēsiet vāciņu (1. attēls).

Pavelciet uz leju apakšējo plakstiņu (2. attēls).

Atgāziet galvu atpakaļ un skatieties uz griestiem.

Viegli saspiediet trauciņu, iepilinot vienu zāļu pilienu acī. Uzmanieties, lai ar vienreizējās devas trauciņa galu nepieskartos acij.

Vairākas reizes samirkšķiniet acis – tā, lai zāles pārklātu aci.

Pēc IKERVIS lietošanas piespiediet pirkstu acs kaktiņam pie deguna un 2 minūtes turiet acis viegli aizvērtas (3. attēls). Tas nepieciešams, lai IKERVIS nenokļūtu pārējā organismā.

Ja lietojat pilienus abās acīs, atkārtojiet šīs darbības arī ar otru aci.

Tūlīt pēc lietošanas izmetiet vienreizējās devas trauciņu, pat ja tajā ir šķidruma atliekas.

Pārējie vienreizējās devas trauciņi jāuzglabā alumīnija maisiņā.

Ja piliens neiepil acī, mēģiniet vēlreiz.

Ja esat lietojis IKERVIS vairāk nekā noteikts, izskalojiet aci ar ūdeni. Nepiliniet tajā papildu pilienus, līdz pienācis laiks pilināt nākamo devu.

Ja esat aizmirsis lietot IKERVIS, turpiniet lietot nākamo devu, kā ieplānots. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Skartajā acī/-īs nelietojiet vairāk nekā vienu pilienu dienā.

Ja pārtraucat lietot IKERVIS, nekonsultējoties ar ārstu, iekaisums acs priekšējā caurspīdīgajā daļā (sauc par keratītu) vairs netiks ārstēts un var izraisīt redzes traucējumus.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ziņots par turpmāk minētajām blakusparādībām:

Visbiežāk sastopamās blakusparādības skar acis un zonu ap acīm.

Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

Sāpes pilienu iepilināšanas laikā acī.

Bieži (var skart līdz 1 no katriem 10 cilvēkiem)

Kairinājums, apsārtums un asarošana, iepilinot pilienus acī, acs plakstiņa apsārtums, acu asarošana, acs apsārtums, neskaidra redze. Acs plakstiņa pietūkums, konjunktīvas (plāna plēvīte, kas pārklāj acs priekšējo daļu) apsārtums, acs kairinājums, sāpes acī.

Retāk (var skart līdz 1 no katriem 100 cilvēkiem)

Retākas blakusparādības, kas saistītas ar acīm:

Diskomforts, nieze vai kairinājums acī vai ap acīm, tai skaitā sajūta, ka kaut kas ir iekritis acī. Konjunktīvas (plāna plēvīte, kas pārklāj acs priekšējo daļu) kairinājums vai pietūkums, acs alerģija, asarošanas traucējumi, izdalījumi no acs, varavīksnenes (acs krāsainā daļa) vai acs plakstiņa iekaisums, nogulsnējumi acī, radzenes (acs priekšējā caurspīdīgā daļa) bakteriāla infekcija vai iekaisums, radzenes ārējā slāņa nobrāzums, bālgani plankumi uz radzenes, acs plakstiņa cista, acs plakstiņa nieze, sāpīgi izsitumi ap aci, ko izraisījis herpes zoster vīruss.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

Santen Oy

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt IKERVIS

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz ārējās kastītes, alumīnija maisiņa un vienreizējās devas trauciņiem pēc „Derīgs līdz” vai „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nesasaldēt.

Pēc alumīnija maisiņu atvēršanas vienreizējās devas trauciņi jāuzglabā maisiņos, lai sargātu no gaismas un novērstu iztvaikošanu. Izmetiet atvērtu atsevišķu vienreizējas devas trauciņu ar emulsijas pārpalikumu uzreiz pēc lietošanas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko IKERVIS satur

-Aktīvā viela ir ciklosporīns. Viens IKERVIS mililitrs satur 1 mg ciklosporīna.

-Citas sastāvdaļas ir vidējas virknes triglicerīdi, cetalkonija hlorīds, glicerīns, tiloksapols, poloksamērs 188, nātrija hidroksīds (pH korekcijai) un ūdens injekcijām.

IKERVIS ārējais izskats un iepakojums

IKERVIS ir pienbalta acu pilienu emulsija.

Tā tiek piegādāta vienreizējas devas trauciņos, kas izgatavoti no zema blīvuma polietilēna (ZBPE). Viens vienreizējas devas trauciņš satur 0,3 ml acu pilienus, emulsiju.

Vienreizējas devas trauciņi ir iepakoti noslēgtā alumīnija maisiņā.

Iepakojuma lielums: 30 un 90 vienreizējas devas trauciņi.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

SANTEN Oy Niittyhaankatu 20 33720 Tampere Somija

Ražotājs

EXCELVISION

Rue de la Lombardière

ZI la Lombardière

F-07100 Annonay

Francija

SANTEN Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Santen Oy

Somija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Santen Oy

Santen Oy

Tél/Tel : + 358 (0) 3 284 8111

Tel: + 358 (0) 3 284 8111

България

Luxembourg/Luxemburg

Santen Oy

Santen Oy

Teл.: + 358 (0) 3 284 8111

Tél/Tel: + 358 (0) 3 284 8111

Česká republika

Magyarország

Santen Oy

Santen Oy

Tel: + 358 (0) 3 284 8111

Tel.: + 358 (0) 3 284 8111

Danmark

Malta

SantenPharma AB

Santen Oy

Tlf: + 46 (0) 8 444 75 60

Tel: + 358 (0) 3 284 8111

Deutschland

Nederland

Santen GmbH

Santen Oy

Tel: + 358 (0) 3 284 8111

Eesti

Norge

Santen Oy

SantenPharma AB

Tel: + 358 (0) 3 284 8111

Tlf: + 46 (0) 8 444 75 60

Ελλάδα

Österreich

Santen Oy

Santen Oy

Τηλ: + 358 (0) 3 284 8111

Tel: + 358 (0) 3 284 8111

España

Polska

Santen Pharmaceutical Spain S.L.

Santen Oy

Tel: + 34 914 142 485

Tel.: + 358 (0) 3 284 8111

France

Portugal

Santen S.A.S.

Santen Oy

Tél: + 33 (0)1 69 87 40 20

Tel: + 351 308 805 912

Hrvatska

România

Santen Oy

Santen Oy

Tel: + 358 (0) 3 284 8111

Tel: + 358 (0) 3 284 8111

Ireland

Slovenija

Santen UK Limited

Santen Oy

Tel: + 353 (0) 16950008

Tel: + 358 (0) 3 284 8111

Ísland

Slovenská republika

Santen Oy

Santen Oy

Sími: + 358 (0) 3 284 8111

Tel: + 358 (0) 3 284 8111

Italia

Suomi/Finland

Santen Italy S.r.l.

Santen Oy

Santen Oy

Tel: + 39 02 620019.1

Puh/Tel: + 358 (0) 3 284 8111

Κύπρος

Sverige

Santen Oy

SantenPharma AB

Τηλ: + 358 (0) 3 284 8111

Tel: + 46 (0) 8 444 75 60

Latvija

United Kingdom

Santen Oy

Santen UK Limited

Tel: + 358 (0) 3 284 8111

Tel: + 44 (0) 845 075 4863

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas