Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imvanex (modified vaccinia Ankara - Bavarian...) – Marķējuma teksts - J07BX

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsImvanex
ATĶ kodsJ07BX
Vielamodified vaccinia Ankara - Bavarian Nordic (MVA-BN) virus
RažotājsBavarian Nordic A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA 20 FLAKONU IEPAKOJUMS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

IMVANEX suspensija injekcijai

Baku vakcīna (dzīva, modificēta Vaccinia vīrusa Ankara celms (Live Modified Vaccinia Virus Ankara))

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 devas (0,5 ml) titrs ir ne mazāks kā 5 x 107 TCID50 (TCID50 = Tissue Culture Infectious Dose – audu kultūras infekciozā deva)

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Trometamols Nātrija hlorīds Ūdens injekcijām

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijai.

20 vienreizējas devas flakoni.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai.

Atkausēt istabas temperatūrā. Uzmanīgi ritināt vismaz 30 sekundes.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz (-20°C +/-5°C):

Derīgs līdz (-50°C +/-10°C):

Derīgs līdz (-80°C +/-10°C):

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt saldētavā (-20°C +/-5°C vai -50°C +/-10°C vai -80°C +/-10°C temperatūrā). Sargāt no gaismas. Derīguma termiņš ir atkarīgs no uzglabāšanas temperatūras.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Iznīcināt atbilstoši vietējām prasībām.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bavarian Nordic A/S

Hejreskovvej 10a

3490 Kvistgaard

Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/855/001

13.SĒRIJAS NUMURS<, DĀVINĀJUMA UN ZĀĻU KODS>

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

IMVANEX® suspensija injekcijai

Baku vakcīna

2.LIETOŠANAS VEIDS

Subkutānai lietošanai

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP (-20°C +/-5°C):

EXP (-50°C +/-10°C):

EXP (-80°C +/-10°C):

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 deva (0,5 ml)

6.CITA

Uzglabāt saldētavā (-20°C +/-5°C vai -50°C +/-10°C vai -80°C +/-10°C temperatūrā). Sargāt no gaismas.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas