Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Metalyse (tenecteplase) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - B01AD11

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsMetalyse
ATĶ kodsB01AD11
Vielatenecteplase
RažotājsBoehringer Ingelheim International GmbH

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) RAŽOTĀJS(I) UN RAŽOTĀJS(I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Bioloģiski aktīvās(o) vielas(u) ražotāja(u) nosaukums un adrese

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binkendorfer Strasse 65, 88397 Biberach/Riss

Vācija

Ražotāja(u), kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binkendorfer Strasse 65, 88397 Biberach/Riss

Vācija

B.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts).

C.CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS

Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums

Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz šo zāļu periodiski atjauninātais drošuma ziņojums atbilstoši Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežumu sarakstam (EURD sarakstam), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EC 107. c panta 7.punktu un publicēts Eiropas zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU

Nav piemērojama.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas