Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NutropinAq (somatropin) – Zāļu apraksts - H01AC01

Updated on site: 08-Oct-2017

Zāļu nosaukumsNutropinAq
ATĶ kodsH01AC01
Vielasomatropin
RažotājsIpsen Pharma

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 SV) šķīdums injekcijām

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens ml satur 5 mg somatropīna*.

Kārtridžā ir 10 mg (30 SV) somatropīna (somatropin)*.

* Somatropīns ir cilvēka augšanas hormons, kas iegūts no Escherichia coli šūnām pēc rekombinētās DNS tehnoloģijas.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

Dzidrs un bezkrāsains šķīdums.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1Terapeitiskās indikācijas

Pediatriskā populācija

-Bērnu ar kavētu augšanu nepietiekamas endogēnā augšanas hormona sekrēcijas dēļ ilgstoša ārstēšana.

-ar Tērnera sindromu saistītas kavētas augšanas ilgstoša ārstēšana meitenēm no 2 gadu vecuma. ar hronisku nieru mazspēju saistītas kavētas augšanas ilgstoša ārstēšana pirmspubertātes vecuma bērniem līdz nieru pārstādīšanai.Pieaugušo populācija

-endogēnā augšanas hormona aizstāšana pieaugušajiem ar augšanas hormona deficītu, kas radies vai nu bērnībā, vai pieaugušo vecumā. Pirms terapijas augšanas hormona deficīts atbilstoši jāapstiprina.

Pieaugušajiem ar augšanas hormona deficītu diagnoze jānosaka atkarībā no etioloģijas:

Radies pieaugušo vecumā: Pacientam jābūt augšanas hormona deficītam hipotalāma vai hipofīzes slimības dēļ un diagnosticētam vēl vismaz viena hormona deficītam (izņemot prolaktīnu). Augšanas hormona deficīta testu drīkst veikt tikai pēc adekvātas cita hormona deficīta aizstājterapijas uzsākšanas.

Radies bērnībā: Pacienti, kam bērnībā bijis augšanas hormona deficīts, pirms NutropinAq lietošanas uzsākšanas atkārtoti jāizmeklē, lai pārliecinātos par augšanas hormona deficītu pieaugušo vecumā.

4.2Devas un lietošanas veids

Diagnostiku un terapiju ar somatropīnu var uzsākt un uzraudzīt ārsti, kuriem ir atbilstoša kvalifikācija un pieredze minēto terapeitisko indikāciju diagnostikā un ārstēšanā.

Devas

NutropinAq deva un lietošanas shēma katram pacientam jāpielāgo individuāli.

Pediatriskā populācija

Kavēta augšana bērniem nepietiekamas augšanas hormona sekrēcijas dēļ

0,025 - 0,035 mg/kg ķermeņa masas subkutānas injekcijas veidā reizi dienā. Bērniem un pusaudžiem somatropīna terapija jāturpina līdz slēdzas epifīzes.

Kavēta augšana, kas saistīta ar Tērnera sindromu

Līdz 0,05 mg/kg ķermeņa masas subkutānas injekcijas veidā reizi dienā.

Bērniem un pusaudžiem somatropīna terapija jāturpina līdz slēdzas epifīzes.

Kavēta augšana, kas saistīta ar hronisku nieru mazspēju

Līdz 0,05 mg/kg ķermeņa masas subkutānas injekcijas veidā reizi dienā.

Bērniem un pieaugušajiem nepieciešams turpināt somatropīna terapiju, līdz viņu epifīzes noslēdzas, vai arī līdz nieru transplantācijai.

Pieaugušo populācija

Augšanas hormona deficīts pieaugušajiem

Somatropīna terapijas sākumā ieteicamas mazākas sākumdevas – 0,15 - 0,3 mg, ievadot subkutānas injekcijas veidā reizi dienā. Deva jāpielāgo pakāpeniski, kontrolējot pēc insulīnam līdzīgā augšanas

faktora 1 (Insulin-like Growth Factor-I IGF-I) raksturlielumiem serumā. Ieteicamā beigu deva reti pārsniedz 1,0 mg dienā. Parasti vēlams ievadīt mazāko efektīvo devu. Gados vecākiem pacientiem un pacientiem ar lieko ķermeņa masu var būt nepieciešamas mazākas devas.

Lietošanas veids

Šķīdums injekcijām jāievada subkutāni reizi dienā. Injekcijas vietas ir jāmaina.

Piesardzības pasākumi pirms zāļu lietošanas vai rīkošanās ar tām

NutropinAq ir šķīdums vairākkārtējai lietošanai. Ja šīdums ir duļķains uzreiz pēc izņemšanas no ledusskapja, to nedrīkst injicēt. Viegli pavirpiniet. Nekratiet stipri, jo tas var denaturēt olbaltumvielas. NutropinAq ir paredzēts izmantošanai tikai kopā ar NutropinAq pildspalvveida šļirci.

Norādījumus par lietošanu un zāļu sagatavošanu lietošanai skatīt apakšpunktā 6.6.

4.3Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu(ām) un/vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Somatropīnu nedrīkst lietot augšanas veicināšanai bērniem ar slēgtām epifīzēm.

Somatropīnu nedrīkst lietot, ja ir audzēja aktivitātes pazīmes. Intrakraniāliem audzējiem jābūt neaktīviem un pirms AH terapijas uzsākšanas jābūt pabeigtai pretaudzēju terapijai. Ārstēšana jāpārtrauc, ja ir audzēja augšanas pazīmes.

Ārstēšanu ar augšanas hormonu nedrīkst sākt pacientiem ar akūtu kritisku slimību komplikāciju dēļ pēc atklātas sirds operācijas vai ķirurģiskas iejaukšanās vēdera dobumā, daudzām nelaimes gadījuma traumām, kā arī pacientiem ar akūtu elpošanas mazspēju.

4.4Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Nedrīkst pārsniegt maksimālo ieteicamo dienas devu (skatīt apakšpunktu 4.2).

Audzēji

Pacientiem, kam bijusi ļaundabīga slimība, īpaša uzmanība jāpievērš recidīva pazīmēm un simptomiem.

Lai konstatētu pamatslimības progresēšanu vai recidīvu, pacienti ar esošiem audzējiem vai ar augšanas hormona trūkumu pēc intrakraniāla bojājuma bieži jākontrolē. Pacientiem, kas bērnībā pārcietuši ļaundabīgu audzēju un pēc tam saņēmuši somatropīna ārstēšanu, tiek ziņots par paaugstinātu otra

audzēja risku. Pacientiem, kas pirmā audzēja ārstēšanai bija saņēmuši staru terapiju, visizplatītākie otrie audzēji bija intrakraniālie audzēji, īpaši - meningiomas.

Pradera-Villija sindroms

NutropinAq nav indicēts ilgtermiņa terapijai pediatriskiem pacientiem, kam ir augšanas traucējumi, kuru cēlonis ir ģenētiski apstiprināts Pradera–Villija sindroms (Prader-Willi syndrome), izņemot gadījumus, ja šiem pacientiem ir arī augšanas hormona nepietiekamības diagnoze. Ir bijuši ziņojumi par miega apnojas un pēkšņas nāves gadījumiem pēc terapijas uzsākšanas ar augšanas hormonu pediatriskajiem pacientiem ar Pradera–Villija sindromu, kuriem bija viens vai vairāki sekojoši riska faktori: smaga aptaukošanās, augšējo elpošanas ceļu aizsprostošanās vai miega apnoja anamnēzē vai neidentificēta respiratora infekcija.

Akūta kritiska slimība

Augšanas hormona ietekme uz izveseļošanos tika pētīta divos ar placebo kontrolētos klīniskos pētījumos, kuros piedalījās 522 pieauguši pacienti, kas bija kritiski slimi komplikāciju dēļ pēc atklātas sirds operācijas vai ķirurģiskas iejaukšanās vēdera dobumā, nelaimes gadījuma politraumām, kā arī pacienti ar akūtu elpošanas mazspēju. Ar augšanas hormonu (devas 5,3 - 8 mg dienā) ārstēto pacientu vidū mirstība bija lielāka (41,9 % pret 19,3 %) nekā tiem, kas saņēma placebo.

Somatropīna terapijas turpināšana aizstājterapijas devās apstiprinātām indikācijām pacientiem, kas ir akūti kritiski slimi komplikāciju dēļ pēc atklātas sirds operācijas vai ķirurģiskas iejaukšanās vēdera dobumā, daudzām nelaimes gadījuma traumām, kā arī pacientiem ar akūtu elpošanas mazspēju nav pierādīta. Tāpēc uzmanīgi jāvērtē terapijas turpināšanas ieguvums un risks.

Hroniska nieru mazspēja

Pacientus ar sekundāru augšanas hormona deficītu pie hroniskas nieru mazspējas vajadzētu periodiski pārbaudīt, vai nav pazīmes par renālas osteodistrofijas progresēšanu. Lielā gurna kaula epifīzes noslīdēšanu un aseptisku nekrozi gurna kaula galviņā var novērot bērniem ar progresējošu nieru osteodistrofiju un augšanas hormona deficītu un nav skaidrs, vai šīs problēmas iespaido augšanas hormona terapija. Ārstus un vecākus vajadzētu brīdināt par iespējamu klibošanas un sūdzību par sāpēm celī vai gūžā rašanos pacientiem, kas ārstēti ar Nutropin Aq.

Skolioze

Jebkuram strauji augošam bērnam var progresēt skolioze. Ārstēšanas laikā skoliozes pazīmes ir jānovēro. Tomēr augšanas hormona terapija nepaaugstina skoliozes incidenci vai smaguma pakāpi.

Glikēmijas kontrole

Somatropīns var mazināt jutību pret insulīnu, tāpēc jākontrolē, vai pacientiem nerodas glikozes nepanesības pazīmes. Cukura diabēta slimniekiem pēc NutropinAq terapijas sākšanas var būt jākoriģē insulīna deva. Cukura diabēta slimnieki un pacienti ar glikozes izmantošanas traucējumiem somatropīna terapijas laikā rūpīgi jānovēro. Somatropīna terapija nav indicēta cukura diabēta pacientiem ar aktīvu proliferatīvu vai smagu neproliferatīvu retinopātiju.

Intrakraniāla hipertensija

Nelielam ar somatropīnu ārstētam pacientu skaitam novērota intrakraniāla hipertensija ar papillas tūsku, redzes pārmaiņām, galvassāpēm, sliktu dūšu un/vai vemšanu. Simptomi parasti rodas pirmajās astoņās nedēļās pēc NutropinAq terapijas sākšanas. Visos ziņotajos gadījumos ar intrakraniālo hipertensiju saistītās pazīmes un simptomi izzuda pēc somatropīna devas samazināšanas vai terapijas pārtraukšanas. Sākumā, kā arī periodiski ārstēšanas gaitā ieteicams veikt funduskopisko izmeklēšanu.

Hipotireoidisms

Ārstēšanas laikā ar somatropīnu var attīstīties hipotireoidisms. Neārstēts hipotireoidisms var kavēt optimālu atbildes reakciju pret NutropinAq. Tāpēc pacientiem periodiski jāveic vairogdziedzera darbības pārbaude un indikāciju gadījumā tie jāārstē ar vairogdziedzera hormoniem. Pacienti ar smagu hipotireoidismu atbilstoši jāārstē pirms NutropinAq terapijas sākšanas.

Nieru pārstādīšana

Somatropīna terapija pēc nieru pārstādīšanas nav pietiekami pārbaudīta, tāpēc pēc šīs ķirurģiskās operācijas ārstēšana ar NutropinAq jābeidz.

Glikokortikoīdu lietošana

Vienlaicīga ārstēšana ar glikokortikoīdiem nomāc NutropinAq augšanu veicinošo darbību. Lai izvairītos no kavējošās ietekmes uz augšanu, pacientiem ar AKTH deficītu rūpīgi jāpielāgo glikokortikoīdu aizstājterapija. NutropinAq lietošana pacientiem ar hronisku nieru mazspēju, kas saņem glikokortikoīdu terapiju, nav novērtēta.

Leikoze

Nelielam pacientu skaitam ar augšanas hormona deficītu, kas ārstēti ar augšanas hormonu, tiek ziņots par leikozi. Cēloniska saistība ar somatropīna terapiju nav pierādīta.

Pankreatīts bērniem

Salīdzinot ar pieaugušajiem, kas ārstēti ar somatropīnu, bērniem, ārstētiem ar somatropīnu, ir paaugstināts pamkreatīta risks. Kaut arī reti, tomēr ar somatropīnu ārstētiem bērniem, kuriem parādās sāpes vēderā, jāapsver pankreatīta iespējamība.

Palīgvielas

Šīs zāles satur mazāk kā 1 mmol nātrija (23 mg) katrā kārtridžā, t.i., tās ir praktiski « nātriju nesaturošas ».

4.5Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nelielais publicēto datu apjoms liecina, ka ārstēšana ar augšanas hormonu cilvēkam palielina citohroma P450 mediēto antipirīna klīrensu. Somatropīnu lietojot kombinācijā ar zālēm, ko, kā zināms, metabolizē CYP450 aknu enzīmi, piemēram, ar kortikosteroīdiem, dzimumhormoniem, pretkrampju līdzekļiem un ciklosporīnu, ieteicama uzraudzība.

Ar somatropīnu ārstētiem pacientiem var tikt atklāta iepriekš nediagnosticēta centrāla (sekundāra) virsnieru mazspēja, kad nepieciešama glikokortikoīdu aizstājterapija. Pie tam pacientiem, kuriem iepriekš diagnosticēta virsnieru mazspēja un kuri saņēmuši glikokortikoīdu aizstājterapiju, var būt nepieciešams paaugstināt to uzturošo devu vai stresa devas, uzsākot ārstēšanu ar somatropīnu (skatīt 4.4. apakšpunktā).

Cukura diabēta pacientiem, kuriem nepieciešama medikamentoza terapija, uzsākot somatropīna terapiju, var būt nepieciešams pielāgot insulīna un/ vai hipoglikēmisko līdzekļu devas (skatīt 4.4. apakšpunktā).

4.6Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Grūtniecība

Par somatropīna lietošanu grūtniecēm nav pieejami dati vai tie ir nepietiekami. Tādējādi risks cilvēkam nav zināms.

Pētījumi par reproduktīvo toksicitāti dzīvniekiem ir nepietiekami (skatīt 5.3. apakšpunktu). Grūtniecības laikā somatropīna lietošana nav ieteicama un

iestājoties grūtniecībai, NutropinAq lietošana ir jāpārtrauc. Grūtniecības laikā mātes somatropīns lielākoties būs aizstāts ar placentas augšanas hormonu.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai somatropīns/metabolīti izdalās mātes pienā. Dati par dzīvniekiem nav pieejami. Ārstēšanas laikā ar NutropinAq, barojot bērnu ar krūti, jāievēro piesardzība.

Fertilitāte

NutropinAq ietekme nav novērtēta fertilitātes standartpētījumos dzīvniekiem (skatīt 5.3. apakšpunktu) vai klīniskajos pētījumos.

4.7Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Somatropīnam nav zināmas ietekmes uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot iekārtas.

4.8Nevēlamās blakusparādības

Drošības profila apkopojums

Blakusparādības bērniem un pieaugušajiem, kas saņem Nutropin, NutropinAq, Nutropin Depot vai Protropin (somatrem) ir uzskaitītas sekojošajā tabulā, balstoties uz pieredzi, kas gūta klīniskajos pētījumos visās apstiprinātajās indikācijās (642 pacienti) un pēcreģistrācijas uzraudzības programmas apskatā (National Cooperative Growth Study [NCGS], 35 344 pacienti). Apmēram 2,5 % pacientu, kas piedalās NCGS programmā, ir novērotas zāļu izraisītas blakusparādības.

Visbiežāk ziņotās blakusparādības galvenajos un atbalstošajos klīniskajos pētījumos bija hipotireoze, glikozes tolerances traucējumi, galvassāpes, hipertonija, artralģija, mialģija, perifēra tūska, tūska, astēnija, reakcija injekcijas vietā un specifiskās antivielas pret zālēm.

Vissmagākās nevēlamās blakusparādības galvenajos un atbalstošajos klīniskajos pētījumos bija audzēji un intrakraniāla hipertensija.

Gan galvenajos, gan atbalstošajos klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas uzraudzības pārskatā tika ziņots par audzējiem (ļaundabīgiem un labdabīgiem) (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktos). Lielākā daļa no ziņotajiem audzējiem bija iepriekšējo audzēju recidīvi un sekundāri audzēji.

Pēcreģistrācijas uzraudzības pārskatā tika ziņots par intrakraniālu hipertensiju. Parasti tā ir saistīta ar redzes nerva diska tūsku, redzes izmaiņām, galvassāpēm, sliktu dūšu un/ vai vemšanu, un simptomi parasti parādās astoņu nedēļu laikā pēc NutropinAq terapijas uzsākšanas.

NutropinAq samazina jutību pret insulīnu; gan galvenajos, gan atbalstošajos klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas uzraudzības pārskatā tika ziņots par glikozes tolerances traucējumiem. Pēcreģistrācijas uzraudzības pārskatā tika ziņots par cukura diabēta un hiperglikēmijas gadījumiem (skatīt 4.4. apakšpunktā).

Galvenajos un atbalstošajos klīniskajos pētījumos un/ vai pēcreģistrācijas uzraudzības pārskatā tika ziņots par reakcijām injekcijas vietā, piemēram, asiņošanu, atrofiju, nātreni un niezi. Šos gadījumus var novērst ar pareizu injekcijas tehniku un injekciju vietu maiņu.

Nelielai daļai pacientu var veidoties antivielas pret proteīnu somatropīnu. Pārbaudītajos NutropinAq pacientos augšanas hormona antivielu saistīšanās spēja bija mazāka kā 2 mg/l, kam nav negatīvas ietekmes uz augšanas ātrumu.

Blakusparādību kopsavilkums tabulās

 

 

1. Tabula satur: ļoti

biežas (≥ 1/10),

biežas (≥ 1/100, < 1/10); retākas (≥ 1/1000, <1/100);

retas(≥ 1/10,000, < 1/1,000)

blakusparādības,

kas novērotas

klīniskajos un pēcreģistrācijas

uzraudzības pētījumos. Katrā kategorijā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā. Citas blakusbarādības konstatētas NutropinAq pēcreģistrācijas lietošanas laikā. Nav iespējams precīzi noteikt to biežumu, jo šīs blakusparādības ir ziņotas brīvprātīgi no nenoteikta skaita populācijas.

Orgānu sistēmas klase

Reakcijas novērotas

Reakcijas novērotas

 

galvenajos un papildpētījumos

pēcreģistrācijas uzraudzības

 

(642 pacienti)

programmā

Labdabīgi, ļaundabīgi un

Retāk: ļaundabīgi audzēji,

Reti: ļaundabīga audzēja

neprecizēti audzēji (ieskaitot

labdabīgi audzēji

recidīvs, melanocītiska

cistas un polipus)

 

dzimumzīme

Asins un limfātiskās sistēmas

Retāk: anēmija

 

traucējumi

 

 

Endokrīnās sistēmas

Bieži: hipotiroidisms

Reti: hipotiroidisms

traucējumi

 

 

Vielmaiņas un uztures

Bieži: pasliktināta glikozes

Reti: cukura diabēts,

traucējumi

tolerance

hiperglikēmija, hipoglikēmija,

 

Retāk: hipoglikēmija,

pasliktināta glikozes tolerance

 

hiperfosfatēmija

 

Psihiskie traucējumi

Retāk: personības traucējumi

Reti: uzvedības traucējumi,

 

 

depresija, bezmiegs

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži: galvassāpes, hipertonija

Retāk: galvassāpes

 

Retāk: karpālā kanāla sindroms,

Reti: labdabīga intrakraniāla

 

miegainība, nistagms

hipertensija, paaugstināts

 

 

intrakraniālais spiediens,

 

 

migrēna, karpālā kanāla

 

 

sindroms, parestēzija, reibonis

Acu bojājumi

Retāk: papillas tūska, diplopija

Reti: papillas tūska, neskaidra

 

 

redze

Ausu un labirinta bojājumi

Retāk: reibonis

 

Sirds funkcijas traucējumi

Retāk: tahikardija

 

Asinsvadu sistēmas

Retāk: hipertensija

Reti: hipertensija

traucējumi

 

 

Elpošanas sistēmas

 

Reti: mandeļu hipertrofija

traucējumi, krūšu kurvja un

 

Retāk: aizdegunes mandeles

videnes slimības

 

hipertrofija

Kuņģa-zarnu trakta

Retāk: sāpes vēderā, vemšana,

Reti: sāpes vēderā, caureja,

traucējumi

slikta dūša, uzpūsts vēders

slikta dūša, vemšana

Ādas un zemādas audu

Retāk: eksfoliatīvs dermatīts,

Reti: vispārēja nieze, nātrene,

bojājumi

ādas atrofija, ādas hipertrofija,

izsitumi

 

hirsutisms, lipodistrofija,

 

 

nātrene

 

Skeleta-muskuļu un saistaudu

Ļoti bieži pieaugušajiem, bieži

Retāk: gūžas kaula epifiziolīzes

sistēmas bojājumi

bērniem: artralģija, mialģija

noslīdēšana, skoliozes

 

Retāk: muskuļu atrofija, sāpes

progresēšana, artralģija

 

kaulos

Reti: izmaiņas kaulu attīstībā,

 

 

osteohondroze, muskuļu

 

 

vājums, sāpes ekstremitātēs

Nieru un urīnizvades

Retāk: urīna nesaturēšana,

 

sistēmas traucējumi

pollakiurija, poliurija, urīna

 

 

sastāva izmaiņas

 

Reproduktīvās sistēmas

Retāk: dzemdes asiņošana,

Reti: ginekomastija

traucējumi un krūts slimības

izdalījumi no dzimumorgāniem

 

Vispārēji traucējumi un

Ļoti bieži pieaugušajiem, bieži

Retāk: perifēra tūska, tūska,

reakcijas ievadīšanas vietā

bērniem: perifēra tūska, tūska

reakcijas injekcijas vietā

 

Bieži: astēnija, reakcija

(iekaisums, sāpes)

 

injekcijas vietā

Reti: astēnija, sejas tūska,

 

Retāk: asiņošana injekcijas

nogurums, uzbudināmība, sāpes,

 

vietā, injekcijas vietas atrofija,

drudzis, reakcijas injekcijas

 

 

 

injekcijas vietas sabiezējums,

vietā (asiņošana, hematoma,

 

hipertrofija

atrofija, nātrene, nieze, tūska,

 

 

eritēma)

Izmeklējumi

Bieži: pret zālēm specifisku

Reti: paaugstināts glikozes

 

antivielu klātbūtne

līmenis asinīs, svara pieaugums

Atsevišķu blakusparādību apraksts

Audzēji

Pastāv audzēju augšanas risks, saistīts ar augšanas hormona terapiju. Risks mainās atkarībā no augšanas hormona deficīta pamatcēloņa (piemēram, sekundāri pēc intrakraniāla bojājuma), kas saistīts ar blakusslimībām un pielietoto terapiju. Terapiju ar NutropinAq nedrīkst uzsākt, ja ir pierādījumi par audzēja aktivitāti. Pacienti ar jau esošiem audzējiem un sekundāru augšanas hormona trūkumu pēc intrakraniāla bojājuma regulāri jāpārbauda, vai audzējs neprogresē, vai neatkārtojas pamatslimības process. Ārstēšana jāpārtrauc, ja ir pierādījumi par audzēja augšanu.

Intrakraniāla hipertensija

Visos ziņotajos gadījumos, intrakraniālas hipertensijas pazīmes un simptomi izzuda pēc NutropinAq devas samazināšanas vai terapijas pārtraukšanas (skatīt 4.4. apakšpunktā). Fundoskopiskā pārbaude ir ieteicama ārstēšanas kursa sākumā un periodiski terapijas laikā.

Hipotireoze

NutropinAq terapijas laikā var attīstīties hipotireoze, un neārstēta hipotireoze var kavēt optimālu atbildes reakciju uz NutropinAq terapiju. Pacientiem periodiski jāveic vairogdziedzera funkcijas pārbaude un, ja nepieciešams, jāsaņem vairogdziedzera hormonu terapija. Pirms NutropinAq terapijas pacienti ar jau esošu hipotireozi ir jāārstē.

Glikēmijas kontrole

Tā kā NutropinAq var samazināt jutību pret insulīnu, pacienti jānovēro, vai nerodas glikozes nepanesība. Pacientiem ar cukura diabētu pēc NutropinAq terapijas uzsākšanas var būt nepieciešams pielāgot insulīna devu. Somatropīna terpijas laikā pacienti ar cukura diabētu vai glikozes nepanesību rūpīgi jānovēro.

Reakcijas injekcijas vietā

No reakcijām injekcijas vietā var izvairīties, izmantojot pareizu injicēšanas tehniku un injekciju vietu maiņu.

Gūžas kaula epifīzes noslīdēšana

Pacientiem ar endokrinoloģiskas dabas traucējumiem ir lielāks gūžas kaula epifīzes noslīdēšanas risks.

Klīniskajos pētījumos konstatētās indikāciju-specifiskās zāļu blakusparādības

Pediatriskā populācija

Bērniem ar kavētu augšanu nepietiekamas augšanas hormona sekrēcijas dēļ (n=236)

Bieži: CNS jaunveidojums (2 pacientiem novēroja atkārtotu medulloblastomu, 1 pacientam novēroja histocitomu). Skatīt arī apakšpunktu 4.4.

Meitenēm ar kavētu augšanu, kas saistīta ar Tērnera sindromu (n=108)

Bieži: menorāģija.

Bērniem ar kavētu augšanu, kas saistīta ar hronisku nieru mazspēju (n=171)

Bieži: nieru mazspēja, peritonīts, osteonekroze, paaugstināts kreatīna līmenis.

Bērniem ar hronisku nieru mazspēju, kuri saņem NutropinAq, ir lielākas iespējas attīstīties intrakraniālajai hipertensijai, kaut arī bērniem ar organisku augšanas hormona deficītu un Tērnera sindromu ir paaugstināta sastopamība. Lielāks risks ir ārstēšanas sākumā.

Pieaugušo populācija

Pieaugušajiem ar augšanas hormona trūkumu (n=127)

Ļoti bieži: parestēzija

Bieži: hiperglikēmija, hiperlipidēmija, bezmiegs, locītavu bojājumi, artroze, muskuļu vājums, muguras sāpes, sāpes krūšu dziedzeros, ginekomastija.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformācija.

4.9Pārdozēšana

Simptomi

Akūta pārdozēšana varētu izraisīt hiperglikēmiju. Ilgstoša pārdozēšana varētu izraisīt gigantisma un/vai akromegālijas pazīmes un simptomus, kas atbilst zināmajai augšanas hormona pārprodukcijas ietekmei.

Terapija

Terapija ir simptomātiska un uzturoša. Nav antidota somatropīna pārdozēšanas gadījumā. Pēc pārdozēšanas ieteicams kontrolēt vairogdziedzera funkciju.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Hipofīzes un hipotalama hormoni un analogi, Somatropīns un tā analogi, ATĶ kods: H01 AC 01

Darbības mehānisms

Somatropīns veicina augšanu un palielina auguma garumu pieaugušo vecumā bērniem, kam trūkst endogēnā augšanas hormona, un bērniem, kam ir ar Tērnera sindromu vai hronisku nieru mazspēju saistīta kavēta augšana. Pieaugušajiem, kam trūkst augšanas hormona, ārstēšana ar somatropīnu izraisa tauku masas mazināšanos, palielinātu beztauku ķermeņa masu un palielinātu mugurkaula minerālvielu blīvumu. Metabolisma pārmaiņas šiem pacientiem ietver IGF-I līmeņa normalizēšanos serumā.

Farmakodinamiskā iedarbība

In vitro un in vivo preklīniskie un klīniskie testi ir pierādījuši, ka somatropīns ir terapeitiski ekvivalents cilvēka augšanas hormonam, ko izstrādā hipofīze.

Augšanas hormonam pierādītā iedarbība:

Audu augšana

1.Skeleta kaulu augšana: augšanas hormons un tā mediators IGF-I stimulē skeleta kaulu augšanu bērniem ar augšanas hormona deficītu, ietekmējot garo kaulu epifīzes plātnītes. Tāpēc nosakāmi palielinās ķermeņa garums, līdz šīs augšanas plātnītes uzsūcas pubertātes beigās.

2.Šūnu augšana: ārstēšana ar somatropīnu palielina gan skeleta muskuļu šūnu skaitu, gan to izmērus.

3.Orgānu augšana: augšanas hormons palielina iekšējo orgānu, arī nieru izmērus, kā arī eritrocītu masu.

Olbaltumu metabolisms

Lineāro augšanu daļēji veicina augšanas hormona stimulētā olbaltumu sintēze. Par to liecina slāpekļa aizture, kas izpaužas ar samazinātu slāpekļa izdalīšanos urīnā un samazinātu urīnvielas slāpekli asinīs ārstēšanas laikā ar augšanas hormonu.

Ogļhidrātu metabolisms

Pacientiem ar nepietiekamu augšanas hormona sekrēciju reizēm tukšā dūšā ir hipoglikēmija, ko ārstēšana ar somatropīnu mazina. Augšanas hormona terapija var mazināt jutību pret insulīnu un radīt glikozes tolerances traucējumus.

Minerālvielu metabolisms

Somatropīns izraisa nātrija, kālija un fosfora aizturi. Pacientiem ar augšanas hormona deficītu pēc NutropinAq terapijas metaboliskās aktivitātes dēļ, kas saistīta ar kaulu augšanu un pastiprinātu reabsorbciju nieru kanāliņos, serumā ir palielināta neorganiskā fosfora koncentrācija. Kalcija līmeni serumā somatropīns nozīmīgi nemaina. Pieaugušajiem ar augšanas hormona deficītu ir zems minerālvielu blīvums kaulos. Pacientiem, kam kavētā augšana iestājusies bērnībā, NutropinAq palielina mugurkaula minerālvielu blīvumu atkarībā no devas.

Saistaudu metabolisms

Somatropīns stimulē hondroitīna sulfāta un kolagēna sintēzi, kā arī hidroksiprolīna izdalīšanos ar urīnu.

Ķermeņa uzbūve

Pieaugušiem pacientiem ar augšanas hormona deficītu, kas tiek ārstēti ar somatropīnu vidējā devā 0,014 mg/kg ķermeņa masas dienā, konstatēta tauku masas samazināšanās un beztauku ķermeņa masas palielināšanās. Ja šīs pārmaiņas tiek summētas ar organisma kopējā ūdens un kaulu masas palielināšanos, kopējā somatropīna terapijas ietekme ir ķermeņa uzbūves modificēšana – ietekme, kas saglabājas ilgstošas terapijas laikā.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Kavēta augšana bērniem

Tika veikti divi galvenie, atklāti, nekontrolēti daudzcentru pētījumi, viens - iepriekš neārstētiem pacientiem (n=67), un otrs – iepriekš ārstētiem pacientiem (n=63) un bērniem, iepriekš ārstētiem ar somatropīnu (n=9). Abos pētījumos deva bija 0,043 mg/kg/dienā subkutāni (s.c.). Devas, ko izmantoja šajos ASV notiekošajos pētījumos atbilst ASV apstiprinātajām devām. No 139 iekļautajiem pacientiem 128 pabeidza pirmo 12 mēnešus ilgo terapijas kursu ar vidējo terapijas ilgumu 3,2 un 4,6 gadi un kopējo ietekmi uz 542 pacientgadiem. Pēc 12 mēnešiem abos pētījumos bija ievērojams auguma garuma pieaugums tiem pacientiem, kas iepriekš nebija saņēmuši terapiju, no 4,2 līdz 10,9 cm/gadā vienā pētījumā un no 4,8 līdz 11,2 cm/gadā otrā pētījumā. Abos pētījumos pēc pirmā gada pieauguma ātrums samazinājās, bet turpināja būt lielāks par pirmsterapijas līmeni līdz pat 48 mēnešu ilgai terapijai (7,1 cm/gadā). Auguma garuma standarta deviācija (SD) uzlabojās katru gadu, palielinoties no -3,0 līdz -2,7 sākumā uz -1,0 līdz -0,8 pēc 36 mēnešiem. Auguma garuma pieaugums nebija samērojams ar atbilstošu kaulu vecumu, kas varētu ietekmēt turpmāko augšanas potenciālu. Paredzētais pieaugušo auguma garums (PPG) palielinājās no 157,7 – 161,0 cm sākumā līdz 161,4 - 167,4 cm pēc 12 mēnešiem un 166,2 – 171,1 cm pēc 36 mēnešiem.

Ir pieejami dati par diviem citiem pētījumiem, kuros pacientiem tika dota deva 0,3 vai 0,6 mg/kg/nedēļā, injicējot vai nu katru dienu vai 3 reizes nedēļā, vai 0,029 mg/kg/dienā. Dati par augšanas ātrumu un auguma garumu kopumā bija līdzīgi tiem, ko novēroja galvenajos pētījumos.

51 pacientam, kuri sasniedza gandrīz pieauguša cilvēka augumu pēc vidēji 6 gadu ilgas terapijas vīriešiem un 5 gadu ilgas terapijas sievietēm, vidējais gandrīz pieaugušu vīriešu augums bija -0,7 un sieviešu -1,2.

IGF-I līmenis palielinājās no 43 ng/ml sākumā uz 252 ng/ml pēc 36 mēnešiem, kas gandrīz atbilst normālajam līmenim bērniem šajā vecumā.

Galvenajos pētījumos novērotās biežākās blakusparādības (BP) bija infekcija, galvassāpes, vidusauss iekaisums, drudzis, faringīts, rinīts un gastroenterīts un vemšana.

Kavēta augšana, kas saistīta ar hronisku nieru mazspēju

Tika veikti divi galvenie, daudzcentru, kontrolēti pētījumi pacientiem ar kavētu augšanu, kas saistīta ar hronisku nieru mazspēju (HNM). Katram pētījumam bija divus gadus ilgs terapijas periods, ieskaitot placebo grupu, kam sekoja atklāts, nekontrolēts pētījuma pagarinājums, kurā visi pacienti saņēma somatropīnu. Abos pētījumos deva bija 0,05 mg/kg/dienā s.c. Abu pētījumu rezultāti bija līdzīgi.

Pavisam 128 pacienti saņēma somatropīnu 2 pētījumu 24 mēnešu ilgā kontrolētajā fāzē, un 139 pacienti tika ārstēti ar somatropīnu atklātajā pagarinājuma fāzē. Kopumā, 171 pacienti saņēma somatropīnu vidēji 3,5 vai 2,8 gadus.

Abi pētījumi pierādīja statistiski nozīmīgu auguma garuma pieaugumu, salīdzinot ar placebo, pirmajā gadā (9,1-10,9 cm/gadā pret 6,2-6,6 cm/gadā), kas nedaudz samazinājās otrajā gadā (7,4-7,9 cm/gadā pret 5,5-6.6 cm/gadā). Bija arī ievērojams auguma garuma pieaugums ar somatropīnu ārstētiem pacientiem, no -2,9 līdz -2,7 sākumā uz -1,6 līdz 1,4 pēc 24 mēnešiem. Sasniegtais auguma garums saglabājās pacientiem, kas saņēma terapiju 36 vai 48 mēnešus. 58% un 65% ar somatropīnu ārstētie pacienti, kuriem sākumā auguma garums bija zem normas, sasniedza auguma garuma normu pēc 24 mēnešiem.

Rezultāti pēc 60 mēnešiem uzrādīja nepārtrauktu uzlabošanos, un lielāks skaits pacientu sasniedza normālu auguma garumu. Vidējās izmaiņas auguma garumā pēc 5 gadus ilgas terapijas bija gandrīz 2 standartdeviācijas (SD). Tika novērots statistiski nozīmīgs vidējā PPG pieaugums no -1,6 vai -1,7 sākumā uz -0,7 vai -0.9 pēc 24 mēnešiem, Tas turpināja pieaugt tiem pacientiem, kas tika ārstēti 36 vai 48 mēnešus ilgi.

IGF-I līmenis, kas pētījuma sākumā bija mazs, pēc somatropīna terapijas atjaunojās normas robežās.

Visbiežāk ziņotās BP, saistītas gan ar NutropinAq, gan placebo lietošanu, bija drudzis, infekcijas, vemšana, klepus pastiprināšanās, faringīts, rinīts un vidusauss iekaisums. Bija augsta salimstība ar urīnceļu infekcijām.

Kavēta augšana, saistīta ar Tērnera sindromu

Tika veikts viens galvenais, daudzcentru, atklāts, kontrolēts pētījums pacientiem ar Tērnera sindromu. Pacienti saņēma s.c. 0,125 mg/kg lielu devu trīs reizes nedēļā vai 0,054 mg/kg/dienā, abu devu kopējā nedēļas deva aptuveni 0,375 mg/kg. Pacientiem līdz 11 gadu vecumam tika randomizēti, lai saņemtu estrogēnu terapiju, vai nu vēlīnā (vecumā no 15 gadiem) vai agrīnā (vecumā no 12 gadiem) pusaudžu vecumā.

Pavisam 117 pacienti tika ārstēti ar somatropīnu : 36 saņēma 0,125 mg/kg somatropīna trīs reizes nedēļā un 81 pacienti saņēma 0,054 mg/kg somatropīna dienā. Vidējais ārstēšanas ilgums bija 4,7 gadi grupā, kura lietoja somatropīnu trīs reizes nedēļā un 4,6 gadi grupā, kura lietoja somatropīnu katru dienu.

Auguma garuma pieaugums palielinājies no 3,6 – 4,1 cm/gadā sākumā līdz 6,7 – 8,1 cm pēc 12 mēnešiem, 6,7 – 6,8 cm/gadā pēc 24 mēnešiem un 4,5 – 5,1 cm/gadā pēc 48 mēnešiem. To pavadīja ievērojams auguma garuma pieaugums no -0,1-0,5 sākumā līdz 0,0-0,7 pēc 12 mēnešiem un 1,6-1,7 pēc 48 mēnešiem. Salīdzinot ar iepriekšējo pārbaužu rezultātiem, 12 gadu vecumā saņemtas agrīnas somatropīna terapijas (vidējais ilgums 5,6 gadi) kopā ar estrogēnu aizstājterapiju rezultātā sasniedza pieaugušā auguma garuma pieaugumu par 5,9 cm (n=26), bet meitenes, kas uzsāka estrogēnu terapiju 15 gadu vecumā (vidējais somatropīna terapijas ilgums 6,1 gadi), sasniedza vidējo pieaugušā auguma garuma pieaugumu par 8,3 cm (n=29). Tādējādi, vislielākais uzlabojums pieaugušo auguma garumā

tika novērots pacientiem, kuri saņēma augšanas hormona terapiju un estragēnus agrīni, pēc 14 gadu vecuma.

Visbiežāk novērotās BP bija gripas sindroms, infekcija, galvassāpes, faringīts, rinīts un vidusauss iekaisums. Šīs blakusparādības tika novērotas bērniem un bija vieglas/vidēji smagas.

Augšanas hormona deficīts pieaugušajiem

Tika veikti divi galvenie, daudzcentru, placebo-kontrolēti, dubultmaskēti pētījumi pieaugušiem pacientiem ar augšanas hormona deficītu (AHD), viens pētījums pacientiem, kuriem AHD radies pieaugušā vecumā (n=166), otrs – pacientiem, kuriem AHD radies bērnībā. Somatropīna deva bija 0,0125 mg/kg/dienā s.c. grupā, kur ADH radies pieaugušā vecumā, un 0,0125 vai 0,025 mg/kg/dienā grupā, kur ADH radies bērnībā.

Abos pētījumos somatropīna terapija, salīdzinot ar placebo, izraisīja būtiskas izmaiņas % kopējā tauku daudzumā (-6,3 līdz -3,6 pret +0,2 līdz -0,1), ķermeņa tauku daudzumā (-7,6 līdz -4,3 pret +0,6 līdz 0,0) un kopējā ķermeņa muskuļu masā (+3,6 līdz +6,4 pret -0,2 līdz +0,2). Šīs izmaiņas bija ļoti nozīmīgas abos pētījumos pēc 12 mēnešiem, un pēc 24 mēnešiem – tajā pētījumā, kur ADH pacientiem bija radies bērnībā. Pēc 12 mēnešiem procentuāli izmaiņas bija lielākas pētījumā, kur ADH pacientiem bija radies bērnībā nekā tajā pētījumā, kur ADH pacientiem bija radies pieaugušā vecumā. Netika novērotas nekādas būtiskas izmaiņas kaulu minerālajā blīvumā (KMB) grupā, kur AHD radies pieaugušā vecumā, tomēr pētījumā, kur ADH pacientiem bija radies bērnībā, pēc 24 mēnešiem KMB bija pieaudzis visās grupās, lai gan nebija statistiski nozīmīgas devas atkarīgas reakcijas uz kopējo ķermeņa KMB. Abās terapijas grupās bija statistiski nozīmīga mugurkaula jostas daļas KMB palielināšanās, un šis pieaugums bija atkarīgs no devas.

Atbalstošie dati no pētījuma ar pacientiem, kuriem ADH sācies pieaugušā vecumā, bija līdzīgi ar galveno pētījumu datiem, ar nelieliem KMB uzlabojumiem.

Visbiežāk ziņotās BP divos galvenajos pētījumos bija galvassāpes, tūska, sāpes locītavās/artroze, tendosinovīts, parestēzija un alerģiska reakcija/izsitumi. Šo BP biežums bija augsts arī placebo grupās.

5.2Farmakokinētiskās īpašības

Ievads

NutropinAq farmakokinētiskās īpašības pētītas tikai veseliem pieaugušiem vīriešiem.

Vispārējs raksturojums

Uzsūkšanās: rekombinantā cilvēka augšanas hormona absolūtā bioloģiskā pieejamība pēc ievadīšanas zemādā ir aptuveni 80 %.

Sadalījums: pētījumos dzīvniekiem ar somatropīnu novērots, ka augšanas hormons lokalizējas ļoti labi apasiņotos orgānos, īpaši aknās un nierēs. Somatropīna izkliedes tilpums līdzsvara koncentrācijā veseliem pieaugušiem vīriešiem ir aptuveni 50 ml/kg ķermeņa masas, kas ir apmēram tikpat, cik seruma tilpums.

Biotransformācija: konstatēts, ka gan aknas, gan nieres ir svarīgi olbaltumus katabolizējoši orgāni augšanas hormonam. Pētījumi ar dzīvniekiem liecina, ka nieres ir klīrensa dominējošais orgāns. Augšanas hormons tiek filtrēts kamoliņos un reabsorbēts proksimālajos kanāliņos. Tad tas nieru šūnās tiek sašķelts to veidojošās aminoskābēs, kas atgriežas sistēmiskajā asinsritē.

Eliminācija: pēc subkutānas bolus injekcijas vidējais terminālais somatropīna pusperiods t½ ir aptuveni

2,3 stundas. Pēc somatropīna intravenozas bolus injekcijas vidējais terminālais pusperiods t½β vai t½γ ir aptuveni 20 minūtes un vidējais klīrenss, kā ziņots, ir 116 - 174 ml/h/kg robežās.

Pieejamie literatūras dati liecina, ka somatropīna klīrenss pieaugušajiem un bērniem ir līdzīgs.

Īpašās populācijas

Informācija par somatropīna farmakokinētiku gados vecāku cilvēku un pediatriskā populācijā, dažādām rasēm vai dzimumiem un pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem ir nepilnīga.

Pediatriskā populācija

Pieejamie literatūras dati liecina, ka somatropīna klīrens pieaugušajiem un bērniem ir līdzīgs.

Vecāki cilvēki

Neliels skaits publicētu datu liecina, ka jaunu un gados vecu pacientu somatropīna plazmas klīrens un vidējā līdzsvara koncentrācija nedrīkst atšķirties.

Rase

Ziņotās endogēnā AH eliminācijas pusperioda vērtības normālam pieaugušam melnas ādas krāsas vīrietim neatšķiras no novērotajām normāla pieauguša baltas ādas krāsas vīrieša rādītājiem. Nav pieejami dati par citām rasēm.

Augšanas hormona deficīts

Somatropīna klīrenss un vidējais terminālais pusperiods t½ pieaugušajiem un bērniem ar augšanas hormona deficītu ir tāds pats kā novērots veseliem cilvēkiem.

Nieru mazspēja

Bērniem un pieaugušajiem ar hronisku nieru mazspēju un beigu stadijas nieru slimību ir nosliece uz samazinātu klīrensu salīdzinājumā ar veseliem cilvēkiem. Dažiem indivīdiem ar beigu stadijas nieru slimību var arī palielināties endogēnā augšanas hormona izdalīšanās. Tomēr bērniem ar hronisku nieru mazspēju vai beigu stadijas nieru slimību somatropīna uzkrāšanās nav novērota, lietojot pašlaik ieteiktās shēmas.

Tērnera sindroms

Nelielais publicēto datu apjoms par eksogēni ievadītu somatropīnu liecina, ka uzsūkšanās un eliminācijas pusperiodi un maksimālās koncentrācijas sasniegšanas laiks tmax pacientiem ar Tērnera sindromu ir tāds pats kā novērots gan veseliem cilvēkiem, gan pacientiem ar augšanas hormona deficītu.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem novērota somatropīna klīrensa samazināšanās. Šīs samazināšanās klīniskā nozīme nav zināma.

Vecums

Ar NutropinAq nav veikti vecumam specifiski farmakokinētiski pētījumi. Pieejamā literatūra norāda, ka somatropīna farnakokinētiskās īpašības vīriešiem un sievietēm ir līdzīgas.

5.3Preklīniskie dati par drošību

Neklīniskie dati no akūtas un atkārtotu devu toksicitātes standartpētījumiem neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Kancerogenitāte

Kancerogenitātes un genotoksicitātes pētījumi ar NutropinAq nav veikti. Genotoksicitātes pētījumos ar citiem rekombinantajiem augšanas hormona preparātiem nebija pierādījumu par gēnu mutāciju baktēriju reversās mutācijas testos, hromosomu bojājumiem cilvēka limfocītos un peļu kaulu smadzeņu šūnās, gēnu konversiju rauga sēnītēs vai neplānotu DNS sintēzi karcinomas šūnās. Kancerogenitātes pētījumos, testējot bioloģiski rekombinanto aktīvo augšanas hormonu žurkām un pelēm, netika pierādīta audzēju biežuma palielināšanās.

Toksiskā ietekme uz reproduktivitāti un attīstību

Nav veikti standarta vairošanās pētījumi. Zināms, ka somatropīns pie devām 10 SV/kg/dienā (3,3 mg/kg/dienā) ir saistīts ar reproduktīvās funkcijas nomākumu žurku tēviņiem un mātītēm pie devām 3 SV/kg/dienā (1 mg/kg/dienā) vai vairāk, samazinot pārošanās biežumu, pagarinot estrogēnu ciklus vai bez tiem. Ilgstoša pērtiķu ārstēšana grūsnības un zīdīšanas laikā, kā arī jaundzimušo dzīvnieku ārstēšana līdz pusaugu vecumam, dzimumbriedumam un vairošanās stadijai, neliecina par nozīmīgiem auglības, grūsnības, dzemdību, zīdīšanas vai pēcnācēju attīstības traucējumiem.

Vides riska novērtējums (VRN)

Lietojot saskaņā ar indikācijām, nav sagaidāms, ka somatropīna lietošana varētu izraisīt nevēlamu risku videi.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1Palīgvielu saraksts

Nātrija hlorīds Sašķidrināts fenols Polisorbāts 20 Nātrija citrāts Bezūdens citronskābe Ūdens injekcijām

6.2Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ, zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3Uzglabāšanas laiks

2 gadi

Ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā pierādīta 28 dienas 2°C - 8°C temperatūrā.

No mikrobioloģiskā viedokļa pēc atvēršanas zāles drīkst glabāt ne ilgāk kā 28 dienas 2°C - 8°C temperatūrā. NutropinAq veidots tā, ka tas dienā var izturēt nominālu (ne vairāk par vienu stundu) laika periodu ārpus ledusskapja.

6.4Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Nesasaldēt.

Uzglabāt blisteru ārējā kartona kārbā

Par lietošanai sagatavotu zāļu uzglabāšanas apstākļiem skatīt apakšpunktu 6.3.

6.5Iepakojuma veids un saturs

2 ml injekciju šķīduma kārtridžā (I klases stikls) un tas ir noslēgts ar butilgumijas aizbāzni un gumijas apvalku.

Iepakojumā 1, 3 vai 6 kārtridži.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Norādījumi par sagatavošanu lietošanai

NutropinAq ir šķīdums vairākkārtējai lietošanai.

Ja pēc izņemšanas no ledusskapja šķīdums ir duļķains, saturu nedrīkst injicēt. Viegli pavirpiniet. Nekratiet stipri, jo tas var denaturēt olbaltumvielas.

NutropinAq paredzēts lietošanai tikai ar NutropinAqPen. Notīriet NutropinAq gumijas pārklāju ar spirta salveti vai antiseptisku šķīdumu, lai novērstu satura piesārņošanu ar mikroorganismiem, kas var tikt ievadīti ar atkārtotu adatas caurduršanu. NutropinAq ieteicams ievadīt ar sterilu vienreizējas lietošanas adatu.

Ar NutropinAq pildspalvveida šļirci var ievadīt no 0,1 mg devas līdz pat 4,0 mg devai, ar iespēju mainīt devu pa 0,1 mg.

Kārtridžu, kas ir pildspalvā neizņemt injekciju laikā.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Ipsen Pharma,

65 quai Georges Gorse,

92100 Boulogne-Billancourt, Francija

8.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/00/164/003

EU/1/00/164/004

EU/1/00/164/005

9.REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 2001. gada 16. februāris.

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2006. gada 16. februāris.

10.TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

DD/MM/GGGG

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas